Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://apl.cineca.org/WCA/index.php 7581549f-e9b7-4635-946e-490db0e94a02_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuTnZwTWk5MjZLTUY4cGRuSUpZb2Vuby9kRmNqV3BwVktGMU1ZYnJoOVFsejQ1cVkwSUFTd09TSjU5b1ZWNGdrY25TWnNmRkJTaWZEQ2xyVHlubkdpbXBtU1RWVWVDVjBDeWt5SG5XTVdyb3VhV0NNWGh4cjdHblpTS1FQTUFqTHB3SCtyVW0wcXpwbHJnSmZuY1BIcldzQlpyTTRPYmdDOEF6V1JaMmQvS2JTVGhKN2Q5U0IyTW9waHNObVRyTjhZTnUyaHBHekFGS2ROTXZqRi9GOUY2eGErNEVLeUVYamkzOGtUM2xMYmU3L1pNODZrY243dUlVWmlkVWtGS2ZFRFdZYzArVXBTY21TbURITmd2UWFNN215YmNlbjRuWmpZQkpWdzZYNHBZaGp4NVRXdGdUejRMM3A4YTNQS1NSUDAvcTFkcVZSV3cyL2tiQkJSaG9QL2NScDg4ZGxkZzlaajRLazJpdnFxOVZieHlBa3JFc3Y2TU83Y3ZjT0N6K2dBSzU5L2xLSElqcXJnMDMvTGRReGFwNGo1alczSG55djF0NjRQNmF2ajJ5RzhHRXBpR0tMVUxIT2o4S3Jxb0xYaVhmSkU3WkZtRi9adXRrMkE3TVR4eUxWcFZ2OGxON1Bkd2w3bzUwd05PaUxRRThZVXlxU21Cem00SlhON0Jud1AzdldOODdCUzJ0SFRFR043UWl1MHJKT1NGbkZoVXFPaEhrRjNSRVNLRnlMUERENGxXWVRiVVJsdUxvc0xFTjhTK1pIWGxkN2N0U0dMc21ac0I1Y0tmUCtsaktGVnUrd3VUTHJhY2tKUkVONUlvUFpmLzdGNExONkZVSCtOdVkycUJRc0FPSzNQZ2FvYUdnTjdYbDNHdkVzczRJR1hJaWI4VUlLdXJ3NkZHQVR0YS9LUTNRamtwa0VFTUR4Vmx5TWllTUJMdG50R09GUkxWQktkTVlvejE2bVpjNURTZ09CYVA5N1VQdDg2WitvQzBEV0pHTjV0VVhFaVd3NUdqV3FRaGkvQUEwNVVvWGNvS3BWYzNuZy9pczh4MS85VlhuRmFYSDdPMDBiTjlIVFFFaHdVb0NLNmdxWDhXSFFrdXNIQ0VkMmpxL0JsL3d2MFczSDBKcXRmRDg3ekJacmxNRndBNk03Z0dNRy9GR2wrVks1cDJzOVY5bXdYZmh6VlNieDcrM2hrWVl0UkNqRVFCTGE5WUNwQjBXSkg3ZjM1Q1ZsK1I0THU0SUlhOXF3bDczNy9scGV0eE9nemZHRmM2dVgzUzcycTcyTmM4bW5VSFRjNWpDdk1RY2lBUXlVcWpqbmtpZUV1cHFuWFNwV1BlZU5BQVdxOHNOT28rZXJVSTc3VWV4U0EwV3VuSHIwV2IwN0dYZ0tvNUgrOEZVK2JxUEkvSFFSMnF6cUV0NHBHUUpYRzd1LzNSZEQrUFBlQmlPcCtVRHhYTE1BN0xKSkpzYTFkOEFGYndSZlVHVWxhVUtRTm5wM3FBMWZ0b1BlZmRkS01RbGREa2JnQjdzTW9meU8yQm5QcUxTNE5IenFYa00rTU1OWVNaWWFwY0ZuQU5rNFExQjB2Qng2V0pEaVhITHRUaCtnZ3lTc0xxSnpKY0YwQXRyWmw2Q3lFSjJzb0NMOVAzeDFRUVRyUGxxaHVGRkNtejFsOE04Z0hVako0L3FHZktLc0NpNFVINnk4eDNNNlBJWnRKeXUyZ3dyL29rL1o2SmlubFhuQmFWMEhDQ3dwaUFTd1RqS29heXp2MUVkcHdJbS9OT1JhRXZyS09jU1d5UW5NVFpPeFpObzRObnBUd3V6ZUk0RVlXT3VjNVJmSXZGMzh6d0dlaHhsUkV6WXpDRG9LNzNxUDFWRW8zd2Q1MmpBdTFWU3JjZFhkeXdpODNOcWxTWFFVdVJ6TkFiWlQvOVhkRU82Z3ZpOUhJQkJJMFgxZXZPNWJXZXk1UVVUTlBpWi9GVnp2dEpqQzBYMlNCL1lPNHZVbjgvQlFaY29xc3FSbExRdUtzTkI4M2hLRmxhdk8zdm5aT25wdWZ6bDVPdk9NcVhxTmNQdWhSTTR3bzh1WHRjWmszSGFXbFpPZ2tIcE5rL1piTzU3aUZYOXVsRStPNnkrQUxHZ3g0UG55MHRCOFVvV052VVlhT3ZBK1hPcWxhbW94UGhINko1QmJ0Y3Zkc0NtRGVqbHUxcFUxc1dyanhoWjIxQTBBYklxRUpuQzVjS2ZlYXhHVG81SVQzSzM4bmhKYmtSNGloWVJJVFVVMEhEMXpyd2xOZytqT0dXV0RpbnVFMVgxK1BPVlBXUUhoVTVvSGVFLzBLYW5NcmZlb0xoTE1WVTNvUGp2NE8rVjdWQ0Q2cENtVW9Mb1Nja3JrMU9ZMjlqeS9NQWd2OWxxc2g5c2M5bG1JNXM2TGVWeWNNY1kyZ1pOdDRvNHBSR1FuVGRaNkFjVEtUOHgrd2VzR3BIQ0pZR0s5YURGb2dIZWhYQ1dKZkowTG9SaGlqUlVZTDNVMHNMOEUvVmpuMDVkK1I4cTRDb2g5dm0xNkRBT3ZpVUxRWm9YR0tkOXFBMlpXV3VoR3RhL1pKK3dEMDlNNjRSZWc2b1JFRkdqQWs5V0hJaCtGWUdVRy96ZjM2R0h3QlRVOVEweEQ4NlZuM1J1RjlHL1FodG1CL0RCck5GT1lwUDJ0REROTFk4WW15M2p3SVlpcjBlLzEzZWdhWU1YUVl4di9rNFJwVGFwT2sxR0d4UnhRdEJMV2dQZzRRYlQvOEd1TE1mczZlYWs3dk14d3V2WGxEMlpRY1laOUNFRXJVSENjeG1mZUYvQU1PWVhyT0tEVjBlc2Y1TmR5Njh4Y1drazl4SjNxbEhnMDU3QlErclFldWk2bkZXckduM3BDQU0vN08yeWxXTkNTSmVlNDdJYmN6TGtaWDVnZnhtcW01VW5VTWh5Tzc5cUgvdEhNRXl0bHM0RVRFVzEydjZpODRreW1pamFlN2RiQzN5aW83MUkrelFQbTZQQk0rVktRdVRCaXI1U0pHMU92bXZXNjJKTDlHZE1tWHE5QWhkSXlTMkxCcFcxdzJYVVc5OWZBbjIwRzFQWThuMFBnOThUZnJYVExRTEdsNjMyR3Y0bjdkdTJZVUF4RGVwR083d04ydjNCL3dRMGNUdVZkcTdTTGd1OVhxZHMvWGNOZ3o2RzliakVXeE9vVlBaOFRZR2JIZCtueUE4alJTK2lRL3pvem1TeHkyNGNQMU9oTHF3QnpVRU80Y21wQUZhaFlOeTNGUGdRT1Z2YTVRM0VmN2VKU3ZYRTE4YmF6SjBCc3VyUkQ1NSs3RHNwdjdqTnZkVEZMbUZCSno2MjBaSkhYSVVSTW8yZlJjZHFTbmlDVkFjeWJweCswaCtsNkpKdHZKaWZocUQvTlJyYUxkYUlQazlqeitkREpKeTFSTEp4S0I0RzdKRk81cnlrVldsRU5aUTA4Nkc5RTVtWkZoUzhadytDRTluY2VuU09SNzV2bnp1MFNpclA2aXpqVFUyTU8yNnhDMUVwdW9ERld1SFZzZUJKOWNsUWVsT25sakUxcTcvdU5iWkZya2pXVks3RXlEWTlLTmFGdzEvK0svRjUzbEsrM3hJVmlTV3ZDTy8yR2VYZklRdWFOMUc4N1pocVdPeGtoNHdHNnBJc2dNajcwcWZFMHpKVmpqNzVVMlpqajUwMXdiOFVJRFFIa3FldG95cURmK3d5Zmh6aE51THhjRlVHTFlWdXBCS1ltSzEvZ1h4elRsbEEwQTRqa2J6T0JLYWdxcGZRL0tRZytodjRHSnB6bXlRRFpmWDVZaFROS0YzTzU5Q1JhQ2toYWhCTXFxSmtYSW80MTBwbm9vME55R3pNOXlaU3ZBd0JrbURxL0U1bkJ5N3hmTmlPYXh3dUR6ckFOSGF2MldzaFJJNEwraC4xcnR2SEVWeXJxUDRCSkVZMnBpUnN2RHZmQlY1WHR4SFdibFl2VU9GOXdtSUxvWnNpalk5SFBvS3VDalcteTdtaGNENmlVdDQ2NjRTVG9DdmFneVVVdw==