Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://apl.cineca.org/index.php 92b09966-c201-45e7-9436-15e67b5debcb_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuMG9TV0h2cy9jWi9WWEtQODhTMzh3eG9WWSs1QmRSUVNadUE5RW43N3Y1M3lRZ3V6TDMzbDRtSDZWNnZ2NGJXMjZWTm91NUhSeGNKOUZJeGFKcjd4bDdlenZ5TlZLUjlSb3EzelZENUVyTVVtSzJuK2NPZE9qbEZ2VkZPMFNZUHl4ZUtRODNjVGlPYjVvQ1JYODRpSVU2UGtxTW4xcFoyelBUL2FzSmdTcEIwNDJFMDBHU2xNemt0dmkyejZUaHIrWitKeWhSUllMQSt3bmxRSEJBcDVuQjlFeVhma3ZUUll0WlJXb0c5V2s1L3BYKzVseVlOL3djeExhRzEyVTdWS29wQWpzd0dPMWU1MDFpb3hFOUxSZDB3OUhXM2pNeDNoRnBkTUZwM0xnVVE1TjVicnZJdzhXQzJadWVFUjZOT2tkV2hJb3NRTERWUWNxTWdwTXRXV0JZZkhqTGMxUkZBdHJkd2p5V0FrK0pVVTR3RFFIdDdnVEEzUmpZODJZUXlLNlNSbk9DQWt3RXZHaXg4dmxBSUllYW1Yd1l1WGlHVkNmNTgvcTFpekZ4b2ZWT1p5REtTZ2RGUWhqR0hLRmxlU2Y2blc2VXpmeUY1ZFdia1M0Wm5tSm53RFd6bCtVeVFrSmsvZVZrcE1LUWxWSHJBbjFLRmtTMjdRSjVYaTJZRW5TYmZ5TWdLYnJFQVprTlpFcCt5WU94L2ZUckVNYW9Xam9vN25XWm1USDJnMUNLbEU1UXIvUU9CT0ZCVFNIUEE2enpuUXFucWxEOXU1QTlYekNQMjBUalBpQmlINGN2N2wzQ3IyTFlZS0JYWnNRdUg0Y1BYdnhhWWZHcElnT1M5OTNjd0tTcUZYa0t5YmhuVVVKbzJMbHRjMmtmMDJyaWowUHF0U1QyVk4wTDVaUllKazhvNGk5OXF6ZXFnWFlTNFFHU3QwdHlRQkVDNEdBTytDWGUrS09vZ2JaSnFPY2g3SDVtUkpwZTIzSm9ZUTZJQ1Z2QlFVNEZmbXUzMEZTVFFOY1BxSTh2bWQxMVVCbGVNcUJoK2djWkxvNVN4c3ZvckU3K3pOTHI0Z2F1QmNEUTVWVkhTdmx4T0loRDY4eEFvaTJlWVRmaDhMREpQd3E0U1VoRnVpZzhNVEwzS1BLOWVnaFFxb0wrdXZDdlhDVlpYM2E1MjNMbm5kQ0RwVExvZ3BXcWI5eWI3UnMrWkRGNUpBeEZ0M2hRR1d6eVNtYnVsMDZCR3JvSXhORTJSaU9sZ05jTXgxSjVueFFBQXVPaDhXbzVncWZhbHE2QVNZOVJaR2JEY05lZVlXUG5xeE9TNk40L2VIWkl4ZXZHQnp4K0hERkxLbitiZGNCRlNIc2tmUisyZWVKN3F1cWQzUmc1Rk94c2xtZFI3aSt3ZWhQaldyNjBpS24xaVJRTHNnemluNHpJTldBTS9hUjJyVHMwUEtLL2lFNDZsNkVUeThSRHdlQmRNUzZKOFpFRW9zNDBheGp3RXIxTWVjZUFsRFJQUXlCQXFPNkc0eEkwS1VQOVNNUC9Ed1p1cE83NTFQNFlVZ2xIWStQK203WVZaMDNnUzJMZE1VSjNhZjhWMUxVbWN3V3U1MkpiQ1NmQzJTelA3emV4anFJVDRDRldOWnA2R20yUzdqb05RNEVuNGliMUVyY3RUSGZqOFpMY2pBanRDV3NOS2phWWZiMEEyRjZaYTVmOUZncVozdWF6aTJQTzJyd0MwM0IreFZDNmpINW9MS3lmMWRGZ2RkbzNUNXRkWWJyNGhzRXE1OU14cnlHckxGWWhHTWUva29rOVZjVy9xUGM0a1FJd1VGbWNSWmhZTy9Xelp3R1FwYnlPMTlnQks3ZFFyWGFHNDVvYzJycDlqVWI1em1nTW95alNUUlNDM3ZIUTUrYWZNREhlWnBNRW4rVXp6Z3lvdWJLelE2Zm9pOVFxZEdsMUVrOFZOQVdYWW42WE9CS2FwSUtlZDlzYnViRWYyRkFudFZ6Myt0MXhxa2JWZGZVN1NaVjF0eFY2NGNsQitHLy9VVStrLzlCYUJtSHRHblIzM1VvY2ErNytoVktsSExZQ1lHeTN4L3dlMkJYWTVsbmpCZnJsVUJIOG55cWtTaFpCNnlIY0l0aWx3dGdIOTFEQXM4UFo0c3NPTzcwdnlzSDdlWDRKMjdIeTZBVE1iZmdtOXREOGcrcDVMMVpkMThUbmliUUJ5TFBYVXVDRFNyaTlMZVlxVDY2Szh6VXFnWEdWdGdpNVRoaUQ5c1NCUUlydldXc1BtY1dVUjdkRzJCNUVTQ3BDTDluQStXUkVmRHlHeDhHalgyeVozL1plYnhCR2dkT3lFK1ZLY2ROS29tUmpndXhoY3NzcmgxaTRYMlN3ckVTQTB1UWxrcUFrVDBESW54a0ZvOUw3WVRnclM2d1E5b1lmQzFuSUt6NnJucDBNRkZOSjZMQ3B5ZnE1NXlnZU91aFIzd29WM3cra25iRXBhRTZIWlpacGN3ZnBvN1pjUE56OVU2TnVEcjlJZ29iQjVCeUNmbkYyUldra3dJYmVXL21zbStUYkVNMVdHVC9VWkNNRG9tbFVzREJmSWhpdDhEVi8yNFVXUmlHejd2L2IyK0JuTTZBS2RxeHBnRUNVNWpVSzBSaHlhUEtCc0RWSjVTWVJmeGxtaWdYeEdhTndXaUNCZllpbkNkelhQUG8zcmVhSDJSM3FnaEs2eDZhSCt3ZFFIUkxhck8xTFkvMEtGcDZxNjNrNmlxVFlQMk14dkZPR3VhWURaWDl1Ym9CUEhRRE4xQnREMTJWS0JzRFNVRWhTL3oyaUZmUUs4TWk0TE9jbDdBRUxaMHFSaEVKRzgzTktoQUxMQnR3VGxxYkF4eWVXV29TQkp5VDVMS3pMTjZncXJhcG1PZ0pCRWtNMjJkRnZENnNoY3duTUg1Z2RuT3JpSGZjSHM5dXBMUWRZR3g3V3dqWFQvVzJOdkFCNVJETDhVMGIwNUVjUnJNMWFjSkRhbXRjYTZTbmk5b2dZU3JKdno5VlFacUUvcllPRWhxSzIxNVc2SUJBQ1hHVTc5VzVnRExzZXAyK1phbHlsM0NHL1ZkU3c5NXNLNE1aYm9NcVZOL2pmdDB0UEx0UTZ5VHJoQ3FuTlZtOVJZMUpqa3M4bWlUOTBUdUIwWnI5VDhQL2VYMHh2aGk3ck8rdThCbkdZa21vek5XaDVWckxKaE5HYkRPS1kwSjFzMEo5NVVYSXRaa25kVU5nblFjdEx2aTgwbnZ5R0cvcVkyQTNDUHV4YXFqZXpKQmtxYURvOFVXMCtuN0ZjMUIrVExlUGhTRks3bE94emcrdDBBZ3k2WG90Uzkyc095ZkNJSlFUamdra0pSdm9oS0F6R1RoZDN1aXQ0RHdPSWpJVXBudUJWTmkvMkgvNDBKUmN3dXpOWFRlZ1NjWkZPQmRKQytjd1ZjTFBRZVp4QmhtVnZyd25nSTBZUHpsOGZBK1V1VW5nMWthdXdqU1VEanVDUHFXVUIzanY4WFQ1K0JPYVNaN3ZWVnBrSU1reDBNd2grcTVUd0NBbDBjMTh0Q2NwZXVqWXY3cVFDMER1R0dMVmw0RFNsQXFSZTllWEVQVVhJZ1E4byt4cXVOSUZUdHhQWWtqRWRPSUl5ajdmdTEvVldhVFc5ZmI1Mkp3dTNLZjh6MjBGZDIwN0sxK3VqbitZS2V4VTJORDJvZXpNZG43dmFRRDZqdmhvYmM2bkpBOUpkWG1VY2ZiTCtnTVl1UEYyb0NGOHRFcU5yZUg0bTQ3Sjh0TzJxMTVJSUxaRVVURW5SOEZtTGdpem8zZWtqQjhUTVFTOWM1UVdWa1RPRDlLcyt6N3NnMWFJWk9UT2RrZGlPN2JQRXA2Qk1YSXlKMm9RVVpuZ1B5c25kM2dkUk9RWFY3WU5PbVlmRWh4aHFBSi5ZUlhKalE0N0MwWkxYemNlSDFYWnozRGZrS205RnlYVElNSTNUWFNHbXp2MG9nbHpmbUcwRGpEM200N2Rsbjl6Q3dUOXdZMHdlYk5CNVhHNUpGb3lJQQ==