Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://apl.cineca.org/index.php dbe704e6-2196-4137-8d1e-1a3cfbc7fb80_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuVm94eWRsczZ3UUV6ZjZteWNsU09rbnpQTHFmb0J6VHdHdmtpQ2N6MURuTytXT0kxTTBMVnUyY1JOcnlkcCtFRGFlazhqYzBUckZkbzh2QUNIeElnOEZLeThuQnFHcC9oYVVmZC9mL0RtUUNUcDd0VjEvSFZPeDZGUXY0elhkYkZkV3ovSnIwbHdkc0VveWEzeDNocUY5bGhIUkxnRjBndTNnTXozY0ZGbzVQdDZJMnU1UUVSemYyNDBzMkwxYkNhNm5PcThQTXh0dlYwOWk1NFhObjl5dWFMaXdBTmxBVFpaWkhQMzltT2ZLVldpellIVW55MWR1N3dvWUE0NmZHMEpuMjQxZ1NCTzBhZUtBWDZWK282cUtQRDVJQTUyMVZDWUpsQVRDNCtYVDRsYi9qd01wS1hGUVlPZFFob0ptVENHWVIyV0o4Sm9Ca0hJVXc5S1FvSXhiWXVMSUdPN0cvY3A1U0RpVTMzUnpzU1JDK3lXZnJEVWk3cEo3ZXBySUNMdFhEbm9pZ0hmRjdNdDRzWlJ6TTFHQU04ZXNOaUZJbjRseUpSUktFZVFDOVFBb1ZwaFNSRXVRUGoxMmdvUGVCcDZMZnVoVkQxZjVzbVhVSFNpd2VmMW5Mdi9MdXFXMENjNXYxb3QzMVM1bzdrZzdtR051ZkNxbzdsQTNtd3VmVXA1ZFpjSnNCY0hWaUN1SzYvZ2UxajBRRUpwRlgvY3diaE8zZzJiSmtQLzIreHJtZ29VWXd0My9aTEpMWnV2VTlzaGxUTEdzK3AyajhvSFVoK1RkQXR3eG5iQU5XdkVXbFBvdXZEOXNzdklYalBwZC9vUUx3aUlNUFpGZ000bFYrRjB3YjlYNXlGbi83UlVVTjBVMXR3M2YvUUpVWHNVQ1hKUDIzL1VBVmZKZGxrVEJydEwvM0FIemZKcFBMU01NaldVVEZrYklQSUtwcitjalJQVDNTYndSa0JEOEpLM0lGYitRYjNMNmFFejdweUliYWtoT05QNUhueUJERzAxUXM2SmF3RnZ1MDE2cll6OWJxR3Zab2xvM0Rad3NmUVZ0VXo2Z2Z1aHRwNmhLcGFoSXNPckFiZHdUY0VPdTVEU0dsVXpLREdkNXYzd2ZpTmp6RnYwQjI4a3lzQ3hiaEZvNmZkZ2c2RDAzd3QwcVNUdGttOHV6djNzQWJkdVRJaDFLRG1obVlRcjVnRlFQY2Y5dndUcHNwS0c0enk0NEk1RVBqK2pIZHF3TFdRUmpSamJRamxSMlNTcTlpYmJMdWg1OE5wM29lNGxzSjBSTWZ3WEJjUkh5eTdqUGIyWkVvV1AwM3FYRE02OXNGcTgxOWJURUNRa29BdGtzemRQUWRhN0VVMGp0VFlHN3NLSnhQQjJaMEp0b2FIQkIraDYrVzJBQVF4NG9SSFBocnNzSG45TFFYamVVbUMrNkF2SkJIQ1VPNFpNdTk4Mk1hRjhabFViU21pRE8vUUJuVlZNZEZ2QWdrckllWnM0MXFSN1NkVzBkZ3BvSzdSajk4MThZdWJCMDkxQ1JvWkRsTVlSRHV5NHdpdnN1ZHhPNHlvWmxnaVN1SzYxRm10VDUxQjVWVEI4NlAxSFB1NFlMOU5iWG93UlVaQkU1THBWU0cxSHkyTzNkeFBMSVh3UW9ETDJVR0dYUE9lcGVYbE5vQXVNemdKVVFQMFExcnRyVlN5UmlDTDRmS29GeHI1YkFsR1lEd2oyT1NJYklCek96WnFDblpTclFCN25naWswUkY1RkszU0djZTZKb0NTQVEzTHNPYUh3Sk5uOW1KelFQck5QZFdtZVR6akFTazNaWm1tbXcrbEN5c3d2bEVESlA5Tk9OejM1VHE2SmZ3aVFtUjVHWENBanFoZGFGMTZJZnRqZGNLc20yTHQ1MVdwcno0c1lHTUFTSzlIbVVVZ0VkSmFaVVQwaGtVZ29pZ2p4V3VUaVVOdzF5NCtwdEMwYkhGSGRHTHhqNWlRWlA1MlIvNXlGM3AxYnpyUFdOZDk1NmhMazk5VkQ3Z1ROQmNTVFI4OC8walN5eU05TmdQMmV2T0trL0xDK2pOMzkrUjd5K05la081a3lHd0dDbGt1VitPL1JCdnU0Z283NzIrdUM2MjZJUldMQllzdUhGWUlvUDF4TENrcW5ETlo1MmltSXZhRU50c1BOVHdhVTJIZm9TZ3k0TDRJMVF5WVdZZVA5QTgxYjZmSzZ0L3l0NXhhTjA5RGxENXVxaUdqak1IUWZMck5oWnU2V2tjcU9qdmVDZmRsNTZscnF6a2xCOURLWm1aZU5Gb1ZGRVRubkxyVEFvLzNST3RGWG5adzZiZE4zUHBhK1N1YTF4bmpseXZ5TzBHRHpBcmlFcGRzK3ZJWjlwMThtQ2djaWJPRnluY0ZmQ1B2MWR3enlDaGlZbk1DdUxzQ0VmYk5VbHNWUVJRcjhBRWNyTjJ6NXJxTFVoTkJGT3FnY0dqM1dWMjhwVHI4RXEwaVgyOUZJUU1WQWFMeEI2Q2dORmtlS0NIMVI5OEJPY3VlTW9SWjkxZW9PVE1qNDVReGxtY3puUUtkbTJpZ2Y5VFNuVXI4bU1uQTY0alZjbGFUNnhaWDlmSThYU2tLbkdtaEJMREUrTjlNWHVwbnVjMXJDenpDTlhtak4zQUlaWGczdzgwaWxvV0xLRjlxUVRMUkVCVFhNRmx1Mk9ubVBIR0lsOEdaSXVvS05UajhETHltTksyU2tyT1RzcXNiK3pHb1RyOUtzeGhOVXk4TnVPc2ZGSUJoa09ncVIrSFc5Y3BNNmwvVEI1V2c3K3htZHFHSSs2OFV1Y0Y5NVRHczBWVWgwbnZvZTc0ZklCTy9MdmhmOHdzZTdMSGp6Y1o5ektuQkx2NHlQUzBEeXlYN3ljRElaMGpwNHRMRm9Eb3RqdEpUbkdLUnJaaEN5eXRwN0ZMcFN2NjF0WS9aMVRaQnlqb0hUbWdZb1BCdlp3YXJRMlg2b2JsV1JuRVJaVjJaSnM2RkgrbjIzMGFIcTVUVHZQdERDTC9hNkxDcXVzTHMrMzNHNE1hakZTMVZFS3Z2V1lmRXVZZTE3UjlHeXN6dmlOK2M0bmNOejc3YWowVEJ2R3B6SjBWSFJJNnNFZ2J4WGExSzE0MitIRjFFWGY2cnVmcUZPb09SNm1VOWx6dGxBeU5EVWFjYThCczdmM3pPSTFOTXFWTFJqa01Iajl4aGJDVXZ0TzZlY1JRK2NxbkVNbi9FajNHb00wSWZqaG81cGJqMm9NbEVwWlp2aHM1TnNLSXo1M1hzMEMrdmVrS1pBYXV2WVI5UjhSVTN6WnV3YnlYSTRaRytyZHI3Z253eXFDR2VaS2x1ckxSYlRuSkh5VVdVZEF0bHl6WThFNFM2Zmx2S2VSc3ZOVWZ3WURBTTBUWU9wMy95R2JiKzNaMUg5Sm5ZMXdVSUVTb3JQcnljenhaUUQ1d3NUcjNSZ2hIa2ZQTE5VQzNPL2VGalhHU215YmR3NHNSQVNCWnhXc09kTnJERitxNytTdkJJaTBXTVpZWXZRWEVjSkdCN3NZUENRakFjSzdXWFNtZHhUc3Y1enlIVUUyZkRHTDhZcTJHRkxublN4elptbkRQWU1pNmFPMkQwNmRNNXBoQm9NK0x0WmtGVWQ4aXlIclA3cGk1b05maG9TSUVlWnh4YnV5ZWVsSU5iKzA1Z2VUYitUOHJBbkE1VFR1elFVU25QQlRMV3EvdUZNa3FWUVN5MzErRitPRHhmTWJZa203U3JOcWF0VmRGcDhSWmV1aWJ0RGZyekEzL0lERW03bTR6NFUxQ1pRQTZRbGZPSjRISnhJRksrY3Z5YkhCdWhoc2JlaDZKMzAramtrb2luNEpaczRQUVdVdXlKTTBqUEZsWFk2Q0kvNWVvWXc3UTVkR3k4QmM2d0JxQndPVE1scytONS56am5BWmdWZGE4cFdoMTZaWFJzYVdfdmpNUUF2cm5rb3VibVRZV1VFaV82TjhWYXFSUnVhcUJnVTJjVHBBRkZkZFJOc25lazFTemtRejVuY1VDV0JOdw==