Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://apl.cineca.org/index.php 95d4b92e-819c-4043-85ff-6486fe1d8ad9_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkua09HWVQya0xQQnMwV2I5S2ZWNWFudnNYdVFWSnRqUWJ4YjFvcVRJcHBqWUpNNmxVa1ZkL1VoRGxWcERORlZnZzlNUzQ2akE4N2k4ZFhWcXlCK1d5aDJNaksrR3Z0YnhVYTlibXRmSTJlUjVZRFo2cVp4ZTdVaW8zbkV6bVdaVk1aMkd1T0p1YkpOaVN3TWR1Q0x3VUhCQitlM2JJR0lmN093MU5YYXB6UWp4dlo2bWIxQkR6b3lNRWlRK2h5OUhzWDRXY1Y4YXhWa29WVnRDVkM4Q2lpbVlQcXh1VTFrRkdsa3JQZUVQL2FMNWNuL01la2hueVpmaHoxTHFUeXk4MmVIaEl6YW9BN29BS2krUGdzZWdCMllYdVBoYWdKbk9nZ1FHWnBTZjJkUHd5UzZkMkNoNU5MSFRzYjZEOHhQSnF4eUhJUWJweTJTeFpXRlB0bHN0eC9tTmZwblFkdVNwd1MxRWNOUDdrbjZzRWZwSDNidUNab1dxL29seThxaUFqVXpXYkJLNXNNYXFqMzVwSjBxeVdETm5pOEI2SUpmazB0N0RsQ2FqZkY1SU9QSDBEc28yRFBIckhKTDNhazA0SXA0M25Sczh2Sms3cksra0dIcXlEdXVLU21KaEtkRVJuR0xJOWFlNGxPcStjR29Wb2gzbHlLUTQ3cXIzNXlWRDlIY2NtMldNeVl2aXM4aVYrRm1ScHdtcHVlZGFYNmN5dy9ON2FVUkh3RjlhODNKY1h2d0ZDRG5vMXFkRVJlcDdac3R5dlFoeFBUd2NaUHhyZTBPV0czM3I4dUdkd0dhSzJ5Q2d5dC94eGhxZGNHZnlYNWpHYXduRU5CczZUZ3d1MVVCbHBva2JFeVJpazdCeWM4SjlqY0wxbENsMXlMUVRVMVFpYk8xVmlKK0ppZXNRRmNDckd6NnF1WVpDV1VxNHJHS0JkQ3hxVFlQa0ZvNDJtMHpHVXpGd3NjUld5WDR3Y1YrN1d4YnVsOHRGeFpZU3YxdHNDSTRqNzIxT2Jhb2lxWTF6OHZ0ZmgyNnFuRm5HdzFyaVhOVVFyOEwrbkhHTzZpVmo5bUdVUisxazd6eXR0emtqdC9iMkJPL3BrdTd5MitFaVZHTzd6WWppeEt6dGxqcmFMaVdFaktJSnA4bzVFeCttbk51Sys0L2VELzR5aWhNZDVXMmFocGNsVWdRMEZyYU1DZGZKcFp0am9WaG13RWY2clRDZ1FkWHgxQ2ZOZ0xabElWem5YSUk1SWpnRno5WjdReHl6RWl1SGtWa1pSQ2F3Yi9KSkg3YngraTY5R0lHOE4xMm15Y0xQblo1dTlUVXJlVmlWbDVSRGtFdDR3SU5jVHNOQTRSZG96ZTZ5SmxjYlN1K25SR1N2RDU4cnU5ZmMvTW1acm1oTTZBVmJOcHprKzVqSC9tcUJ1VDN3czl1M3V5cjVOWTVZUnpzVC8wbzZIVGVZTVFBOFRubTdtZG5lOVpacnUxWGpmU1FZbDJ5eGo3cTV1TGpUdlJTSVFNZHVPZmdzM1dhTGpYeTQ4c1BQYStVT09KZFZQTk16UFliMmFtRmZVWUxZRUxYeXRtTGxZMmY2U1ZCd1pwUWcyUUFQSXY4OUxSdGo3azBwOE40Zk53Sm5SNGp4R29Na0dtall5ODF6N2ZpOUNzV0VkY1dFeFFrMTRMWjlFU1V3R1RhYkhMNUVNZU9kZTJYTzhOS0hOZXhUb2lPTnZRUlBhVUxSczZxMTFKcWh0Q2RGOE5oLzBTd0xWblVYdUdaUGIzTFRqYTd4Vzh0TXpjMXpGcEhaSHdFQ3lwZTV1dSt5OExrSWg3dURhemczK1h0cHorRFQ1S1RaV1hTQi9ROS9pdmo5MndIWlp4Z0ErOHdoeG1sQnFCQUZZVEU1NmVickd0ZzN6UmhqR1hSanlTYmRhU2t4dXZ2Rm8vN2UyL3hqUk1CK0NDak1KVTBXQklQWjhRNGxlQndQanRpSFp6eEJuS0ZHRVJhN3hYQi9xbVBlbTNsTnhFVE9lMzNNY001T1BqMGc3amhUd3VUcHdoR25DUUhxeVhFUUNpakJaa0xZWXkwcnRVME9jVWdjRWs5d0RnMGpDb1VqcjhleVBxdEhRZlNrWjZLOFRjZXozVCt0Q2RFTkNVYVVXNWFNYlMrWDcrL2JOdFlQQ3ZnSEN0azluSHNtRGdzbGVJcW0yTDFFUzlabWhPN2lpWmpqKzFjak9PeXVoWUtHSGkrVjVRdkczVFhSQldMWFhuekt1U1I0UnlhUG5pTnVCdTgwT3FMWTJ5NnpPSjRGUUE0VGVOQk5rMGpJaU91RkJUcUxwWStTTlIrVzd3SzhGa2RQYWFBNXdVSW83dWlHRnFzcm9FekNCR2ZsQnJJb0pBcE95dWVRaFRoaEgyaGJaNkN1M1podTFjMUQxL3BRMzlSd2RsN3lqeERZQ2xxY3lFQUNlSjNNYW1uY1ZFQlhvZ0tRZ1dHTWlVcHFyRnM2elQ1V25HbnB6OVl3SnRkSS9lVnlnK3lPRGpFQm5tZk5vMEdxNk9lUzN5NkJTZG5nMzdFd2h2WXAybGVsOVdhYUk1Vmh5VmNqTW9YRHd3WmVadWtJNFpLTFF2am9kZ1VGM0UvWGViUEZHQ1dIUTJBWGUrVEZhOEUwS0t0NnBGS3dIM2NuaGxYSGx0UWRzVTFZdWJ4dnNMY2ZaWEh5ZWhzSFVkK0plbXJMMnQwTXhjT1Jkczh1WHNLb2M5c0h2RDhtNm03ZXdya0FrZWp3M0dPcGhERklaLzIyT3VScmtUTlRzWmgvS0FocDgvN3F6Ykw5TUlvRldsMHhML2o4bWcvZ1FNSlNYaUorZkdEWlFaZjd1ZzNWaTI5WEJSNG5XcTJya3ZZTmdBZzVYUVZVandycnlvdG1tc3ZSTHRxSGlsWXd4U1lCVUUvVU9RbkR2TDd0L1FxQVRrbDAxTWltVHlCcklpYldGS3FrOXhmd3dmZURNWEh2UnUwMVdROWFYSjBTeDRrWmkxQ2FLeUZaNnpreVJPSmRoa2lUdTd6RTE0MVMvOUNYYWRFUWVIYlVMbkIxVEh3U25lVG56VEpPVHpWL3VTOHYrbGdNUnQ3bzdrVTRKeEhBWGQxMU5ma3VMTGYwSGpyNk9RRDhRWURTNWE0bmpTbStMR203NVkvME01TUtUVDR0dzh1eHdKU0tpLytuYVhKenNuMnJqeThTbjdrWGpqcFJyVzRxekR4NFR6NzltYmxqc1g0YWhxZ09NR2dlMmtoMFNFbzMwOWRCMmkwd0FwakQ2amRQN2FxTU5wK3MzWlRHa2J5R2hzdXNQSUliMDRicWw3SEF1QStFektVbnNHZndiamlKZzk3eUthemxiQUIzMGIyQjVTRXMySVptendlRFBkYnE4cm80VEt0T2MwTGcwZStocEYrR01senBPTWNTUlpKdUduRzIwbGFCMjh0MGloVmFyOEhzWmpQdnZVQ3ErZjF0UFJCZVVTa0l0U3lkMHlteFVHOG5ZYmVqTGpEZ3R5alRLVHkwNmp5cm1xaVcydmQ5RGg2UVRHSHlmY0JndmpvQlA5R1FiYUh0N21hMmxxVjRYc21ZUDZsUzFadWxvYm1hZEY2dEVkeGNiYzdIaWxzaUFYMFZ0TDlXeW1JbWZibkhQL3cvV2FIUDg3dkZnWnhDaUVzS1ltTFlGZ3pmdzNCbWgyVnNnWUl3cW1Td1NlR2FIbTNhR3BYNVNoTVRMeWNQSzc4M1VHRVV4NnBzTVFoaFgxQm1YZzFYQ3hvQUVsMHZPVU8wbFd2L2hvczZxMGZwNkM3Z2x6dXZ1ajRWUXh5U0dTY2NFMTNLMnAxU3NQT0pEK0JhOEM2bm5rYVpaWXhuTDZONXREUC9oTHh0WHdSelB3S05JQ011eG55S0F6OVQrNy9WQlExN0FzSXZDVUxmRC5sTFNjVGx1VEIwQ0lCTmFlUWhna096NGY2N2hJdmg5dHpmVmY2MjZicTlUVnNiX2xTem43X01hbTdVb25OTDZpaGxiUDdldW9Qeng5SVNyenFWd19FUQ==