Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://apl.cineca.org/study/APL02/ 0048ffcc-792f-47c9-bf9b-3ef11f4bbb70_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuclNweU91bnpUUzczNnExT1g3QjBoQ2FhN0phajR0TjBvcDVteUo0WmYwbDVlOE1UdWR1MGxsYVNKZ1FWTStQR3I2T1NVSHhyY0l3SU8zS0ZTSC9BcW05WGlodWg3Ny9CbVR6YVZsNlZrTTZzNDJqcFhWWmY3L1VodE1zY1NkNWpDK2ZiNFpyOG1CVmFmODBLMUdBaTMwbjIyTUpxZXp1NnVXd2dESGk3MjlDRHdsQWJLUVpTMkVaMGRxYWVXYXQwai9iT2tKb25UUGFtanRYaWROeE9hNVFtRllJN3lJaFNJTzk2K2hVSWxIQWN6dFpUT2xPVWdaUm1jc2xPdEYyYzlacVBvN1U2VkIwZmRqNU0wZkxBOTFaYmIzMmNsekNzc0xUSTJMVlBmNW5yZ3Vxd2lnYUtZWmc3M2ExcFFWdk1DbVIwc3dJZmwvVHdBVXBBN3RMNG5KQ3lIRXJWYURCb3ErRmJFaC8xZ3MrakhGQ1JZbG9tb1RjWmJ1aVVrNlRZWFBGNlpiSGxwM0hSc2hlQWE2cHpQd3c2eXgrRWNyaDd3VVhmYi9aeTZ4V05PWVhWSnRqNmp2Mmo2Q1F3TmREVlBDc1pWTHExM1NqVjNpdU5iQWVuY3A2UG1CdXRHa2RjSUpxSjhXVnpQM3NRNE14OG5xQmhjRTFrNTFWcjNNbE1tUkkxd0VXYS9ycFB6ajNZNktFSkwyWHcrR3lkM0dvcG5DK05PTUF5Z0lNTzRsRzJxbGEyM084SS83OExqKzFSNklMcDByVjNNN0lnYzdLS3dIWUUzT0U0bUdQeE1SUUtWa2Z2T1F4ZDRWUjZIUWRFUy9hRFdyMENoeVoraGxjMDJkUVpDNmFoVkNVNnhzMUkzSjU0Z0M5cHFMM1lkb2tId3dGWEFHRGVuaTdXcVoyYU1OenROUVFhVGwyNzVmZ0FvZmh1MlpKZFErZkV4T0lDaFg2THRub0tabXIvc1VUNkQwZE9XQ3AvaGh5ZHlUM01jRzlLdnVNL094dUhYS3BMVEVQcDlLQ2N1a1E3b2FQUlNDZTlldFBML3BPQXdyc2Z1MWFpL09rWklYUmVYZC9RR1lDRGwvOTVCVjJ6RHluc0FvVGNMR2VjeCsxWkhoWnkwYjJRZkYremFzajMrclFqUW91c3RKY2Rqbk1TbHgySFg0Z0VFOU9hU240WWFPVjYvWmt1cE4zOG02UkRuUHNWRVVQeDFGNVhvemVVYXBwMDgzUUlYM1FuZExQQ2ZSdzJ3Z2Y1VlZ4NGpWaHhnVkNEZkRFeGVBalhhTTZsblE5UUpETTlqWit6eHhlUXB1bjAzSkk3aGJhbTdMSFBYdkEyQmFra054Z3lLVVExbDk3bmUybGZDTFM0MTNwczk4SzA4eVZNWk51NnZVUHF2WWh6SERUS29CdDlmSkcwN3dMRklMYmtLSngwS1VTblVDS29lalIzdzNMaFVqcG1wRmN0STB6NHp1UmJzeXdYZi8zQ2xHZThVVUttOGZrZ1gwN1hud004aGhDbHE4Y3ZadXpwUGwyeWtqR3pMTVBpRHhhbjVzYXYzYzJJOWhsZVZPbXZSTXZsam03SHNtaE81bEdsNHI2c21PcXdDbnVmZitaTnlGVVR2VEE3OHZTeEJIVmhMWEd5Z0dEWmdRVmNITHovdlFxdW9ycVZDYm16T3AzTnNZRFcrLzdJcTF2enE5aTFFNXF3Y0xIbVdkRmlJdUJMRVhBVU1xMG50OHh0bGJ0Vno4SUF5VmZYeFRLSFMrMzJPTWZlVEtmaHMzWThuRjlVQXJhYWovdldWMlBRNS9TeC9ZVnl5a1hwZ1F4UjZFVWN5ekQvOVk4cmZnUGlYTjJoMEl0cjM0a2cxdkhManMzR0N3VGJvam9DSCtnRWtta1NXVEZvNTg5T2JCc00veHFqMlVkTDQ1TUg5R2lyYXJNQS83MUVHNWhKdEtYYTBnYytrYlFIWWhMK3IvOWduOWhCaEFlL0lWdjNvTjNvTWpzTm9oTU50ZnhqM2NPb2FSdi9WQVo2K1JCUjVCSGMxajdvN20rZ0JDRi9lQkRMdzE2cmNIK3hQbGlxaEozbWlUOEpraGdocTF5SVRLZC9NVlNtM2RIM2NWYzBPN0ZoQ1F4ZnBTR2lkckJYUmVDdlBWaFFSOEFHem9iQ0xhY2ZWeVJuVXFqRUdySGFsQnNORXlwQVVhWnJmVVM2ZlJsWWlOTzBDeHMzQjdSY0ZqanZJUjZkNnd0SFAveXZyei92cUplRytpbkZlL1gxQS8zR3kzUlhWT2F2aWQvNVViVjRpK09lQ1BjR08vaVkrKy9vbVQycGN6RUY2RmJqT1J2NENuOWo0K3NLRGwzWmhHYTJoaGljM3dLQXpPdlc4TTNZU05SZVBzV3NSRTRPMlVucDNyUVBrSG9jcWQvMDZFQVdXK3BTY1BmdzY2QmpWS3JPN1QzalRncUd5anhiUEdkeDAyRTVRT0wybFdLdmNzWWpWd01RMUxzWkNUYTR5aGhLSmZMNmVrRUpnMlQvNmxyYXFVTytZZVZCMlAyWGUrcGNGV0R5bFRhM3FYY0VoQkhSMU5pSFM0azA4ZmRXOFR1SVZTV0t2UU5IY1Q3N0ZVUVdjbjRhR2I3ejJ5UzhnQkw5WnU5NnZkS2lIZ0o4WDRNcDBqdHYzRk1iTnVGOGJ2MThuYmVQVmN3R3plQ0owMG1vNXpsODVmcEdnd1RjQ3NtM2ZQZ1ZWUVVXakFDY1haamdZVktOWWhIUzJsSnlkRm83Q0ZwMXEvTXMwQ0JJbFl3UmtVOXFSamJjNTREMndnY0ZiL3dCdnEzbHNodGRyS1pLd055MytmTmRLVFJrVURYZ1VINGhOZVdhNGpBcy9kVXhPLzlOMm5nbEFiK1NySVM5bmRocEg0U1VzMVZTWjdsRTE1ZGRqWlN0RjMyaDF1U3Q2ZVZ0MXJBa01QNVhtRURvemt2SlVUZDBUZGMvcExLUnVBNlN2c0FRemZSZXZLY08yVk42YzlPVGx1ZEZoeE9iTy9pL0UyYWJ6SUZ6elBvaEhQQXBDakhCZkwzOXRQajB1blRtd0Z4eFV4TGJvSDNuNnEybzcxMCs2M1NtWktVL2h4amRPd3pOS3JwV0xobU9aMFRMWW04djdmVUdiSTRhUHplNzJXRFNxb0x2UmhHdjh0OVlwSzBBOVNFZXRMTlBYTnJ5NFdqS3N1OWJvc3k1N2xEVE5Fa0VIU0FlWDFaaXpaRVRZWVhtd3o5d3dMM21OSXJFMjdIdWJNWUVTUzZBakQ2MTRSRXgzTG5vYlpPYWdmREhabXNVdmh6WjJqMnErQ1VxRGhHNlRIenp5YisrN1dRc0NWSHF3cHdQQkFGZGtkeDA1UWFGKythbDArdUk5d0MxbXFPVFJvMEs3OE9JSHdYNHM0QnNzOURlRjA5Q1hKRUNZaC9LS09meEE1SytweHNONG5xMENUZFZaWWRqWjBVUjJIdHJkY2pFcytLeE1pU3I5M3dOR2FRL2N2MUl1cVVkNlVNNTc5R24wMjlOSTdJa292bmxZTktmMU5ZYmZtckptZC9BUUpUZjdoZnJUYW80N1pyVnRSTWRFbUxRc25vdjRkaWM5bjBLRGNCb2NSY3o1NVo4N01PR0svRjRadWVQWFhzVTNDRGR0aFpzNjRka09QN1RJVnU4aWJ6NFlTSlVySHF3bXhOVEpBbll2Wk5qeHpLZENmRitMdGZqWW1iY1lJKzhXb0FWYjQyZ0dpUjZKd2RkMUw1anFVYndKYTdVWGdncE5RVzlnMXN5OTltSmNjVnhxS2cvd1dEcGpLN2I0bFdXZkxVRGVReUg4bjY0VjhkZGJnL2ZUL0d3YmkrK2hxVWdZMExNbDhId1NjbitnWjAxaUZRWUNQbDJSa1lSZWIwMlpCQ3V6TndMTllIaC5BcHZhN2tubXBheVBWRXoxVFJCdXVJYUhYTmFZSURoUGxXRDJNMXlMMVB5eTFiSkxJRUszTm1XMkJpZXpTQy02SmE2b2tHY0Y5S2tUMFhtNXFmWk5Sdw==