Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://chic.cineca.org/WCA/ 95701544-974b-4ff8-a50b-3be62fb1fe1a_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuN3RHQ2t2L1FWbkpvRGtwa0lDZmJqcENsTCthSHdhUnptQnk4SzNkeUpoa04wQXMzaGttdEFFbE1WT2k1bEdaZWd2RXBnRHlvb3RhMFNxMFJVVW0wQlVLUCtPVTZ6bUc2N3lxWGRLempTaWhFOEJxdmxsQmExaDZzNEJKSmI1dURtd1lLSE0rNzBUT0VFYjAzZHdLcmdJdjRFYng0aUcyVFNEWXJDN1F3dENQOUhMZUUxYkNTV0JPbXhYS1QyU0xUUnFNM3ZSS2xxYW5yaFFuSnl6TjlzU1VCVmZHQXVsTEErNkVUVmFyTS9leGUwK0QvbnhZZHYyMHkzNFY1ZWYra1NnOExXdnZOdUZ3UVMzU1VmTEpPK2d6Sy9BYi9XRXYrMUxOQ3diZVM4K29kMW5OeGo0MHpDZW5Kam1ENG9iU1RxZEp1bk81NzdwNEMyVTR0K1lUdlVaRzEySlRPcXhGM0ZVQXMyQ1RuMGhna1dGRTFXK1pLSlpmQ0ZvVnJHSnZSVDZyQnFQM1BNSyttNURyajN5ZkxJMlFXRkc3MjVyT0Z3eFhUZXFBZzJUUm9nM21lbHJRVnJGRzhxSnRDVURPV29zYTdBeEg0QS9scmwzSVRla1BwdXlxQlhkUkJyaWcwQ1g1RDR1ZDZFQXZ4by81cXdSZFpCdFhGWktlQk9CNUJ5ZnJBV1BRamM2WE4wWGNyMFlwTVAzTzZYTGpXU0xva0hLWmZPUE8zYzBveGtyU1JBZnNzNHBvNEVEZmo4ZFhFY24xa2hjM1FMdUJ4MzZqWFVxN0RTYUU0WkU2c1g3MVl3UnBFMUdib2Jjb2N2SkNUckJOb1AxUjVNUEE4YXlYZ05ocjNFVVdpMDhLbkxUUTdDa0I2enhKelRoUjJrakVpRGprdkVXcWEzOFM1SG93RGc0YWl6Rkg3TlBpRWU1eFZJRHRvSDlXaUhhV1VMQTQza3BRN3pZWklZNDJWeTl3WkZXdGZlZit6cGtpVU01a2V3N3dTUXAzdkJpK2RheEZySFFBeTN5d3RqOFlaUlk5TkY0TG9BVzZKSHRlSERZTmhQdWwzVUIzVEEzTTREMlFpeDQ3dkdWZ3pnRzlkQk83empaQzZ6cXpMZEpsbGFUT0RMODdSMTVLeVpDZVo0NXdLWmp2T0puTlBxWlIrQXpZMXVvNlE2UzArSEhnemI2UmJ4MVNGcUxGemtrQ0pacXVJei9NRHVpaXZGVzVsVm0zWTdsM1htaFE5bUZ1YjlHV3ZYakt1bzU3eS80VmVoWWJTQUNpUGVFOWcraWI3dkczU0FqNmw1TGFTR1o5MFNORkZEdC9tZWV6ZlRNVXMvTVd5VkQzQ29qZ01mb0p4TjNUcmw3MVJuaEJGZnpYWlpWY09iemZJMXBVRFRlMHJVOXNsTjhlQVJMMXozakZvOHdhcTY3UzMyaXI3TElYbWd6NmdYTmZDVk03dG9SVUMrbzA0SkNwQ0ZramM4bUVEa0ZCRnoralJQOThiRkg1TnNuWEpoaHVjUlF5RHgzQ1ZNSkhJYlRHcWM3UVNsb3Jhd0Q3alo5T2MyMmlrQUk3VGxQZjgyZDllV2l5R1pWMU1ZV25rTjh2cFJEWjRONkFjYm8rdVduRm02SXF6SnNPSkxySUtxUE1RR2pQVzBtRDZqeERLcTIvUnRVcUVvK3pwYnRGOWRraVU5Q2hhajNaVEt2TnhGY1J5UUdmbWtGdXdHOXNoR242eDhRSVpqTE1tc3dody9FNHp0dXRYWWlvb1pGem02NWRNMVBLSEVQSGRWanloeDFNNDhqdGJUZXRRTGlaWFlaR21aS0lsSjFseFUyTCtGRnNjRjF3VUhrbHdoalRnYzZLUWtycWd3SGZIVHhWc2NzNUI4WjhvanRZNkV5NVBxK0JUaldjUHI0bmdjdFYyRmpEMkxpaE9wSGs5cjNpc1JGOHNodFdIRm0vWmFsZXpmNzBjbWZPYjBUakszdUg3MDJGWXdkU0VMUTB4bHRCblc2VWplc2padStMTCtvaDlLSlU5enM3UUViUXVNajZiT2lzeGYxZCtLY1lpTUgwOEMzZXBsQkZ2Ull2RkNPQmJrWFlWNE1sK0ZHQ2cvYUdqRWpGVnZpMzVlcVZVaUltSnRJeG9zYUZBK1YyRGJENkQ1QXo2Q283VjBQMDZkYy9jekY1eUYzalFNalhITkF1ZW55aTJSRWVEY2puVE5mTElML1doQjRsSWJidjB6MllRaHA4OU1ZYUx1TXVJNS9KcG45bTArVnhYcUkvVGYzRDl0NVp3bTFpNVJIaW1XUHB6Mit2L3hURXBtcFlFWnQ4WWpVRk01RndLNDJQUm9DNmpOc0JJVmJmaVZmc3JPMmltKzYydE5ob2x5b0dQaW56aXBKL2pBOFE5SUhadFZNSWVPa0tjTnNKS3RyUnkxcktMOHFKWFFFSjhVSWhLRVh6NzR4MlRVU2RhSXJ3aFhxWVNXL3BlNEtFdXlENUdZbnBrOXdNVlMwWW1ueXUrMGRScVNuRXliNEE4clplWWhSdFIwSnBhdnZFYXhyR1J3SE4xcGtoTkhGaFpTVkpDNThZWklqYkIyK2pPWWY2aC9TVTUzSWFkMjI0M0cvVTRhQkQrRU42MzhzOWlSTmVOWkQ0MFFTVk1hR0ZUSUp2ODJZV3VMZG9TYlV3NE4yUmFHL054SWRzMllva01YYzJLVHg1bk1MS3htQ0VTaVhFQ2tCR0V5cEk0VDA3RHkxZjBOZnc3MVRSZzNYUHNRZmdOQlR1SmJtNjhlQTdncGVsaTdwY0dLR29OQi9MbmVhOWRUWE9VdGlwKzEyUnVjR242a29LRFpLNzd5WjRvWHZndXRuRTJldjFMSHdlSXZoMHUyeTBPbTVpbE1xSURVTUFuWFgzNmw3K0NzazBUK1lKK1hoS09KYjFZeWZzMFYxVjZPRFdxZ3B5MGgyc2t1K2tULzkvYktndWpFN2Nac1ZSUm9QSmJVRnRZSmltalAySXMyL2xQUEUva3F6aGpyMHlkWVNtTkQ2RW9HbnQrNUlLMlUwOER0djQxY0F3NHJuY1dvRG1NSmw0Q1RlVWlaVi9FT2FUcXJsUERPbUhnMVJTTUNzaldBc0Q5OVRjMGlRWVdnbVVScGQ1YVJhbDUwSy8vTTk5VWNVMFpIVVRpVExPQVp3cDArUzNxR2JyZWN1SjE1NXd1Ums4Y205eTFoNVROTVRSOC9zRGhUMk5GMW05b3dCSSs4NHhMNk9SREhiMWsxN25IbkNDNG5NQm5UaFg0bXdFbjdpcDVZSXNaMDU0bjNSZGtzQ1J5YU1UWGo4dytpK0JseDVEMnJ1QkE2akc4NlE5V2luYTc2Vng4VVdQSnNCNWU1bFVxZEkvTkdyODVxb0J3MTltL3Q3c1hlWnNLVllLQkwwMUlTUnZOUmlhaGVJMzZ4cG9IUFZ0M0NXd0pkcG14REEvZGJzbzlqNm1aQkVMR0FIV2ExdzFnRW93Ym4zRjJlbE9mbnlHTkZ6YjIvRjNFZjFyRjZOUGZUMGt3Y2Z1cDFaTDFxaU9qdGg4WVFHWExic1p3WDVkS0d5K0V4NysyYmJId3BKQmwrS2FmSGl0UUR6ZG9ib3QwRllwVmNPaHJZdk11amg5Vk1vTlhaWTkvSDJKWFRkaEtXSGVMTVFIYkRQeC9jS2ZUZWNaOC9GaHMvSEpvdFd1WTNJOU9YdjM3RWRPRHE4Z1VuNzhzRit4YmZqdW4zNHQxVEplODdlSk15a2ZLMlRZSDdtUGtKZWt5OUhkeU5wVDFNb1dZZ3ZzU2hlcEZBUXlJUjJxT240aWFCRkxja2RRY1dYVGt2dUdWbm52SXBsOHVDWEdtV01PSmpGalVURldZSDZIVzFDb1M1cTZHcHgxbFNNST0uOFBWWTlWSGtFVy1hZE5TYmtrSU54dmd3RmwzdDlRQ0tHNndyWXA5WFFLRTV6N0gxeVBWTHl6eUJ6eHpwSEI5NFJOQW5pRHBVQ3E0NHA5T1hkaG5DTWc=