Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://chic.cineca.org/WCA/ cd007598-edb5-423e-bb22-8131bbd4bf61_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuOGRnMTFlQW5uKytINVhETjJSWGpva3hXaytSLzRVYVlWQWpGeFBEd01TV25VL3VZSFNjc2J4N1BkdlRmWlVZbm80MmlTYTdQOVZRaUhMR2w5NXhOWTBSbU9mVzBGLytHVGQxVVc5cHlkdHBiQWpNdGRKL3VVQitSVDY5bkl2TVlqVDVCd0E1YWxJVVlmbjNRV2lIc2ZCclY0dFVGaVlXbWdJY1pyTzlXRkpVRjhKN1NkWjFYb04ySmhlejJhNDRmSCtUbnR5WXp5N01RL0VNaWZneU9Za3pEQlZseUtVQnd6WEpNdVpXNVBYUWFsSmZob3RNazg4S2pYVjhjdmlRRFQ5U21wYlE4SnFabmpxV2UyNkdEYUhpNHFKRzN0dG9FcE4wakNiR3pZSXRCc3pyemZnRUI0YUtIc0RFWk5rWGx1VXJUd2J0cmwwdE5TV1JnSHl6bGpaRkZkNlVXSUFqQXdiTGpKSWd6ci81SlkrU3lEM1BWUFZHaHM3Q1BQODYvRDZKWWY4WHYwYTBTQjlqakxUZmxhb3lQZGJhZEo3SnM2NjBteEdta3B6UmFKU3RnQmtrLzM0M0RzY0JqU0RrYytPR3lSMUJKTnNoMS8vbXhYZk04ckRSN01vb2VTSDRxVTdRY2E3RTJSVWpvYytYRUF0YnlycmlHQmx3WHBIcFdNR01BZGRtMkR6cXMwWXJkdjVKdkpUWHQvZmtITUVtaDcyaVdLUG40elNJM3hKVTczdmIrb0RqNnp0MkRLckIwWWhzMUhidHRjVUhCWG0wUmpsL1lJSktPRFdHZm1RNUplOGVQc0FoMUlBd1R0RzFUWlQrOFVzdEErUkQxVGtCSDNiSmVNY1VXNlJiNUE3emsyRlcvL1UxQ2FzU0VYdDF4djh0c2wyMENWcm5PNGpvOEFUaGYxLzE3dHJjRHA5OXpPeUx1NmR5WVE2UmtDcDRqcExMMnRGclczWlBSQzRZSkRxbTk5QnRrbVhCeHYvUGV2K3VSajdoaDh1ZDlkVjFTMHROdHF2RjVOMVZFNUlPOGdyZTM5M0RHa25ZMXF0L3pjd1dEbGJGR3FreFFQekRLSTN5am5BVU1RdEdHeWorWDBnNExDNVBqdmlqMjQyc2VzYTZqR0p6cWlJa0szbFg1N21pRDZFQ0c4Y1FpL25LQUZuSzFTRmdncHpXcm94TitDaHltb2pLNXM0NmpHd0lMRVJKdmk2NktyUU90VGdrSXpJNXEvM09DNjhhcGFVKzNWL1FnVEMzNFcrcXA5MGl2UUJSY0RxUEpCVzJ4WXRyck12SWZzWktsVmtUSm5vSkRDODdSZTM2SmxSekJ1djV2UGFUZG1HVjJudFZXN29NS2lwMFYvL3pRVm1FUVM3dlYvQUo2RmtTV1ZXcStGbitnY0RRMHh4NTdDNDRSVlpKUmxOcncyd2J1bkMrMlFaZDFyLzlxTmtIWFNhdWhnYUxJT1lyVG4yZ2JqSG11WDRxZEtIbkVqdU9sTkppRDVzZnhQdGVTcGgwWVpXbUt2ZTNnZmh5RGZ2cTZVbFpQUThUMWM0N1lQYi9HeDM5Rzd1RFhDTGphQ3hnMUQ3a3dSUlhZS1ZHNmFGV3UvS0owZytWWWR3eGs1U2tlMkZIS05ZV1JqTytaYVA3eXIxRktQL0NrQU9MZWYrK1VtQm9iWXkyUlF5SVdHRWtkYnY0c1FmNTlPdlc4OWNDS0pra0tLenhIb2lvR3ByV0tVc2cwZGs3VkJZOENMVTFBcnNpejgzQ0IrSktRclJOZXBsOUlmNWRKT1YxS1FiNWNWUk92RWNGOU96RnBxNFZnVHpyc29uc1BoK0d3T3k4RngxMTFkTmJwSzhFRXJHSG03MjMyTkFTcmQxWjlmaVl5S1FKNzdEY1l3ME5HdnB3Sk5jdFhjTW54WVF5SUdWS2lGRnRJV3E2bXY5QWllU1VFaFZkVTRhQlZmRmFhVTJUSWRZUTRZaWFUYlV3czVadzZCZkVEOHFHckJYQ083QWx5RDJkTUU5NnhZQWVEaExiNUdCRThOWGVnSkZlOUVEL0pHdm9nTjJEQWFZNWVydURCVTNySG42c1diQU01czJhWCt6VGVQd0JSUGZmZ1lSUzdJWTUrTGY3VUVhNXMxNEtQQ05LcVBzcy9ta1RIbGlVTGM2QU9tTFRjcjczeHVaMU9SSXdMb0JFaGE1QjJhWkRHMm01ci8zUUNjcERIQWhhdFNPbkI0b1ViYkZYUjhpdEpxakY4TzlkM3BzeklNZUlHRzB0bENVRllMam45eE1tb0VJcWNEcU96V0JOWTRtRitjVG1pVXJqU2xFQzZqN25wbVRGZmwranE5WVp6SmtLUXFnNkQ3UTcyNWZaR1ZSNHZEbjcyVGEybWFJdDlranRvZzRuM0hHU2pXK2t5U3o2dVh1RFVrTXFrWnFMM3owenFZM1gwSTEzOTM5TlFpUXBibEE4TUtZZ043RVVwakRBVnNMcG9kR1IxVk5DR2puTkFSa3FsZEp1K3N3ZDJnYllNRTc4MWZRUEM5MXJyZWhHWHNTVElKT0FNS2E5K2xRTDJWQkhpMDBKcUl4YVo5bEdPK0lnb0NqMEZvT0RTc0hvNzIrdko3VTl4TEtSTllvbTRSN080MHdXVEhaY09TN3RQM3M3Z3c5a2hsb3VPQURkdS83dHpOdTFjYU5nQ0w0eHdRTGpKRkRsVFhSKzBUMG5EemZLa2ZkeEJZaDV5aVduT1J5YjJ4NGM2Q1dtQWp3SE1KVTN0amRuTGExTzRjYWhHWjkvNmVQQkhwTGc3MG5kUkZjR2gvV3NQQ0JNV0gwSGdNbFh3eFphVlVMWk0rckQ2aWpwWU4yeGdMUy92UnY0VGpTcS9qc1ZhelNtOFJUS1h6dExBbk1UTWorNlRiRTNaYmk5eVhUTWR0bDRqZ25PTzl6dS9paStYMGJMeFZPd09Eb0JTeHVQQnNjemRzRE9VVUVnSGFRejhEeURVMHVJN3JmdktETHhuaFdobi9iekd4RFo3aUdualExVjRFNkdTMnBJb2dBekNlNkVXZHkveDdIaERLYUl2aWxWVnVNeTdkdFJVaDVhTndMVmU2UDVNWTd5QmtJM1k2eFh5SHlpOC90c25kYm4xM1ZJSE05aUkyVFRaMEZYSGJESnhobXpSc2wwSUdwQ3UwREo2NDI3NWtYQitEeStCVzg2TEFzcXAxVGNNaEFMbEI0TythM214ZHZNSkczczBWUVNNa09kRUJOMFNzc2VjOFpaL3pQR3NtWVlhcW4yb1RUdnZBVDMrZWlKeG16ZGlrYUFLcmNGNXhmWmZOblhINEsyK0xEdlN5VzNrMEpvRlZyeG81bWRiV29zYmZ6bWFadHZtTGNUS3lUOUtUbVcxUHl3S3lkSGRtSjgyNGRSUU96aUhEQktiWHlLczBDcStOK0wrczNzUnBCc205K3YrZERCdTNmY1MvZWJndzhCN1hEUjUxQ1htKys0V1JNSmFXTmxScm5CQ2N5T25GTWV6c0h6NXVqSUY3bkJlOFdPTUdFTXBTQnFYNTYvYU10dkF2WGVkd01tcWpyWlJQSGJxSTNHalVHWlowWjVYOGo2UUJEcXVoMnp5S2JmRFo1UmNnT3NnckJQRTBtWDlGeHFmaklONDhKRjVXd3FTN2ltcDd3NTRlQ0xFczhkWTBvUm5mTUM5Nnhxc3h5MnRSN2ZwbjlKcVZybHdJdlp3c2Y3cXRCTDNDQVdmNlFhWE5GSW5qSGp3NVM4QjV6MHdSaE9meURMZmd0ZFpJZjNMMTF3YjN1cHZpc3FPRGE4WWcyVHFhWjFXbERhR2l4LzFtRjJqaUV0cUpobFlNNzZiTUZ5RUhyb1h3a05QRm83SjdJOGJsSWhOZWxoY3Brcz0ucjRyM29ic1FzUUJDVDhxVE1vVERxdmNid3BRNmV1NjFLZzJ2UFZXOGVpS08tclJXLWdldzgtNm5WNGptaHd5VEJ3RFBpSGFSWUc0U2N1WHJZeHJIaXc=