Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://chic.cineca.org/studies/accesso.php cf194eb9-71bf-464b-bee9-3c16f9ba0019_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkubDFUWTlYcmdQMlpwQ1M2MTJqQmJQb1k2WndhUFgvMTVpSVpLZW9yS2huaGExVGliM0dSU1R3eExsZ2ZSYkRSWkcybzZQaEZZbk8vMG54akZOT2JGMnYvOWdTVnFYVWhhbjljUlVZUi9UcWgzWGxsd2tzcS96cU92amJQeThwUTRUNEQ3OHVoYjd4YVR5eDcwRmNQTHpLeDRyWlN6UFZxai9DaVhrczRTc0Z4aGdCNW5SZVJ0UVdVU0h6b1FjTXZUOTR5dHJqdnN5Sm1hc0J5OEdCRkx0aXVuQmcyT1ltSGdGMkVvQ0lMeTRod2ZwVldwNFBER0JNV0ZwYTUxR0dqWmg0Y3I3ckpMYWRUa3o1c28rY05WZXJUUk9NalBWWW9zUU4wc2VrdWRhYlRVQ0xVeGJHSUtKNUxBemh6S3A0NGlsRFM4ZlRvUlhJRXNoUFNZSGh6SlFmMHlrbG85cWdpcVlxR3pWVStnY2N3Y2QvbWsvZHhxSGc3ZUM3VlA1ZnBaUzdQcllQK05tRmRNalR5eTZETERZNXYrMHRlYTVyaUFIVzhTSUZNb3hMYjZtV1NvanNneCtOdXhxdGEzMEIwY2tWUHVZS2VHOUFGcHl4Ykg2Y2YrVHBaZ0tSWTNPdHI4MmlETzR0M003S1h0UEc4cS9VVjZVVUpGeFFVeGg4NHkrdmY3SlQ4czdSZnhNREVPWFBpWWV3SGFrZENWcDBQRVduQm13a3hOcDJMNjAwYSt2MGlwMHVjWlV6YnRSS0NkcjJ4cTRiRFZQb1prRkVyTklLQjkzTzhBbDIyTzZoRmNVbVhaeHVsU0h4VG9sRzd5VnN3TFcraERTK2ZsUWZacDlma0NNd1hGb2I1ZUdHYzJXMkNxamk3SFJTbktscTd5anN4U3dEcGpZSHptb0gyOUY5eHUxc3EvYXBrdThpbXBnKzJiWGR5d21ReEFsWXNMZnpHN0x3T2JlVHlIUEJ2MTBTUHJneXFEUDhUUVUvc01lbGlQSEZTN281aVFldzNtdnhNTU1WcWlCcVFkaklyOHlqT3BQQi8vbTNkcnFJT3BRaC9xZVBqVzZRVGwwaE9sR0hoYndzOFZzOTY1Zy9aVHZZdnQ3QUZEbU5yd2JDcU1JN2xVY01zK2RJa0xnd2xDVkw1YnNRUFBEdE5qdnh1S29BVjg3Y1B3WjZsV3lQMnZ3STRGYWNteUJFTXlZVG1UcG1uSEV1b1IxdUEwR2tjV08zOXltQWpWYzliOVNpQUF4UXVxR1JZQ014cHE2Vml6T0taN0lCVkVCV1RjbEYyOTl3b25lc3A3K3dUM2ZPVGFKdGJzbUI0RVBORGpFYy9nWUxQcG03ckQ4OEVWSmpiM1lhUnpJaXlMOS9oekFYSXc5eXQ4MFQyUG1YK0I4dUNyaGk5MDdnTUxwMWJFOWtqZkRyVkU1VitQQklqUmRscXV5a0ZFdkgycDFtbmdGL0w4QTVFRzE0L1A5aUZXb0hxRkQ0d25FSUsxQmluRDdwaUZPUDl6MGNCTzZ0VE50bU5wTTlGbWRHMktjMzl0TEEvbTMzWUwycUl6NXIyRXpKOFhra1BOVGdEYk5zOHd5RGlyOFlEY3BBYXZxL1liM0ZoZDQ3VXUzVTlLNzNwcFlFckVkVkFNOEJUZ1AvZ2UxV2I3MVNJbG9keTZKeTNxdE1wcVQ1emN2TS9GWFpMRnV2QTFDbnVTTHExOWN4b2Ryam9kMW1vYjRiMkhLUFczdS9xc2hYQ1dOQzhUTnFWQkxnTEQrOWNEY2NPRmRRbFk5ek1TbGowSDVzZ3V4dWc4WGpoUm40UmlsUVR1OW5QRk5aRjIwZVhmTTlwWk5Na2ZGem5ZZld5eUErdTh6WjAraVJUMXF4MSs5YXBmMytaVzFsQVk1UVFWdXNCMGRrZWtDMkNKR2c4ODdtcW1GcnJyVEpvWFVVckNraXkvTWxVM1hEcTZHZnJmeTl6TjVRRmZKUEdrTE5RRzZaWmFjTG1iRDlvSXRQbFNjM0lDWGY5MEZIVUlZQk02YmFiTE1hNHlTNFdyYU4wVjRNZjVQNmcwNzVVYUZUY0JOdG0vazd0bU9MZXJhUDdQNmRDTVcvZnZWbUNKd1huYk1hUmllb1IwUGtDTmxEQ2daakxRYVh1dWtyQUhKbUV6eVlEQWFlOG1tempta25rSTczK1VHbm5mcU5aT0R6clgyVmxDcmQ2T0xaRVJ6VVRMaDlMNkttMi9UQ1N5V1RFQzh0bHRaZGdWdVFDbW1SeklJditqbkhodzhGVFc5bkM3ZTg4Yy9BYWJzMDlDR1gwSWJmMzQ2RTV5QkdQY28wV0dhci94MTZxZm1GYjUrUDBMckp5R05qS01Md2RZSHNRN09LT1g4UU5GMkpWK3NLNkx3aHlMVDlTT3FjeUlvYi8rUjlRZGJjNGZjVFRweFk2akRnaWhtU29zY29MejhzcFhpN05HcktlV3hyZEwrT3RhYW1RaVBBRS9nRzkzaU82eU5NQ3l3c2YxdnRGbWxxbnZwU3lQZTVWOHVORXVidXlvakJSaG9FYlRmRmFhQ2tYVnJHNjlSTnZJcS8yNENGamxXWTFUMU11UkY0NWJyTURqQ0gzNVBHTFJaRDB3R1pnVjFITmkyU3RqQjFzelVZUGtvMi9GNzdtSFQwdnZ1Tkl1Y1lUb1M1QzZGcytZQVFZSDErTUtyREh5d2h4bmJLRElkdVlXMzN2VHRiOGdidThOSUcvR1BadG5nRXJySkZwTFlLR3BYa0tYVFRiZlladlIraTN6VmoxSlJVVFEvMWVaWWhKa24rY2NrNUpmWkRodjZrRmdBMTlYQ21GOFhMcmFDc0l1TkFNMDV0WEQwdUZSRUk5MFZJWUxObzJ0akIrdVdZbTVaOWk4OWRxTXNQdzFKM2JyVXl4YkYwL1I4bE5ZQ0NINlVmemQxY05mRnVmRzRvZmRuV3hOWnlXK0wvZ0UrSk4zS3YvYmIwbW8rYjFKNGVEYTFFVTZZeUZrejhBSUdWTW5PeDVwRU5rMml3NmRtYWtacTlEVXFWL1RBMTZLczQ4aW0zTER5MmkrTmF1dWxiMTFtMlRlbDhSS0pYd3VzNTU5eTlLc0toN3J5MzhZcmZNSmROV1lmdDl5S1dPYVMwVXU4Q2xxUUtYeGkvVUpnNFRxVTFsOUJvQm8reHZJRnZra3BQRFpERHRLaEE5K21JMk1sWEhVZ0tyWE1WMmtZcFJsNk9WNlJwaGFhRUdUNzBnZFRFVXRHZWlzSWtKNlBtOWl4MmE5U2FURU1mTU5nenJEbVdEU0NDdVBuZzRsb1M1Y2taQzdxajdnQWRNU3MyT0VqWW5wVjdTNE0xWE1HV1VWYWhsYUNPNUFXc3hsUGJTWVdNK1B1S05aN1FlQjZVMWljK05ZRm1wNG9hNVdNNlJQWktaS1k5a1NpMllxZlhDNGlhTTNYeno5c2R0ME5LaTNqZ2pyN3RZOFZVSnp5RVJBNWFwbDAwN0xTNVRKSDVPeG5ObmFxeGoyMHQ2VTM1RWFSTDV3eFpJbENIOWpXRlJ0NnQ3bUlQdTBHWDUxaDc2QkJ0RXdnb1Jma3JWeW5rbUhjY3ZpaXlrVGVuL2VJbFdYNmpySnZRNiszQmxyY1NHZFpaN2V5ZmtjeDFpcnY4d2lvZUFTNldxNWtCTHNycVMzUHVOTkNxMjdndXpxLzRLZ2h1Uzd5VDgrWTJjNW1kVkZha3drcnRXTGtNWGtWTTNoOWwwNGdrMDY0cGhKQlJQQjl3MHB1VUVXSlN2ejNuZHpQSld4aGkvUnVkM2lJQVZ3cXBybS9wM1I2eSs1U3lRaHE5TkNLRW00KzMyVVgyRTdEZ1JsMWRMcXhERmZ5YmxiS1B1UCtxY0p0WW5mK0xvejVoeEIybmhqTStIOENJMG5GMjFqMTE4Vi54ZC1Wb2lIcTR0ZEZZRVhWOU53Qk5pWlVlMFBHOFBhUFdhNGY4N1planYxNjFGOG16Wm1SNGF3RHhNclNydzJCdHpZelMxWkd3bU9yRGFCVi05bFp6Zw==