Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://chic.cineca.org/studies/accesso.php c01b5f46-687f-4028-914c-55313989abf1_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuWHJZZmlxV3RNcTA0ZjFtQUh0bTRLZmlBY1kyQ3FPUFpzZFpOamtHRlgxVVFPZnRoYTdJc29oRFlQMXorYUxVcnhNUFhCVFNxVkZML2RXWmRJTkJrUjFnNGl0WGx4NG5NT1pLZlBCL2tZRFRaRzlsc2tRa3JYazd4U2dWT1ZuZ0ViWDAvYUhnQkpadHhLSitJRGMwL0x1UndpVkNmeWlra2x0ZnhmcG5UQVFjNnRrTjZ5S284aEdjUENHKzVPOXB5azFqYlMvN1RjcEluVWJFcENreHlVd25hMjNESUkzSHJJNTZ5eWVFQ1VNc3JTNGVCNnJXa0Z1MWdFY3NnZEtLZ0lPSU9JK0JBWUg0SHA1K2Rzd29OYjBrc3I2ZEV6bGdzWUdHdWNPMjk5VUdHZjFwb0hJemhqYjVJNXlXUTlpK0w1bUV2ckJMOCtheEVEckd6RVJDMlFxdS9GOUpGcWkrVi93MnhSTUpETStYVjR1Q2pKTk84aFk4MXEvUS9oSjAvek1ac3JwbkNKc0ozdFNmV0JTNEFjTjc5T2U0aUwwL01wZ20vQTJqN0tZbitIemFRMEk2R2x5VzhkL0dkdHRzVVBpVC9GczM2TXpQbUpzUXV4c1Eybi9ENmd6ZTdWQjg3UWo2MitwaTNlSEkvUGV0cmtRcWg4TkdQQnFmUDFucGlVSkFPQW90WUlKek1rVlJsUUJwaTZMTDYzUkMvRkhwSTFjOHV6Ry85Y1hFUi9peTliN1Qya21qclU4ek93SjBxRGs1bHgxMXlsWHZ2Sk5SMmRZakFCMHB3WUF1a1dVV2I2dmdoUStEOUIxZy9WalJWTHZKZTNVVzVBU09XWHAwMXVxKzZneG9DcWZFRUNneklYcE9KdkVSTVJZR1hkL3pVRk8vMlMzaXpGOFRXZHlsa2thVnVrVTl3bmtsajlWU21RbVlhZnpEK3F5Z3RtQjVtY05kV3BCYklDcmsxL3FFN3Y3MFdJL2JyRlJwc3crYlZxMGVlTXFCTmhERk1yMlREcUVHMHhlZkpBZitla2dteVpyMlBITlZ0bE56OWxlZlVaWXBpOVNVSUtQVUd0YmcvZkdDREhSMklmc3JRQTlnZERLUTVtaUdxUlBveUpDUjlTWVo5blJCeTFvR0NuQXBBREdCbnhoOVk3VGttbUE4NU9wZ1VzUEpSTzlmbUZOK0E1SEFrN3ovdllMRWtVVGdHcC9meVNxSG5RWHJ5SFJMYUVoNFl6SVduL2VpdXNJUlRsUjRkVU1kRXRHaGoxUmdlQXZmK2ZvdEhJd1RoM21LTUt5NE9EQ0xJVUZVNHpFa29abTQ2VXJGYnZPY0dZd0lhNUJUc3N4SnVSNjAyN0VPT1Exd2I4ZDU1T0x3ZWJyT3NVQ0VkZlJaNWVKSnNVMDdtRGZJS2pzRVNqdXU4WlBxMm93OEhGMm9xVEJtVk02NVZUenI5em9YSnoxb05CUE9jZ0V5RjZVckJZU2FDeVFubE1hdUo2cFpMcEtYUzJwdWU0dlZ1dUxRYXJpN1ViekpDQ2QxV2k5MHZaNXhVSzFncld3akk3K3R2QUpBRHdGRXpnci9OTmcrTnRSaDFvY2NOcCtmNTdkQjVNNkg4LzNqdC9lZWxhUGtWTkludi9jY25RMEFZNGZGOUdreXJNZC83Zi9qOWNvQkd6YWtsMWVJN3Z2MDV6bXVvcGFpV3dBNHpFMVo4RHBUQ0xTWGtLVlFvV1cxSFh2RHFDWVUxMzkvRlN2Wk9oTk8zQzJrL3lVR21kNklaRmFlQ0I3MWp4c090cTFURjIvaUswalByQ3ZXNFFGT3pFVEdITUttU2V3OHNDbkZlYlVhd29uVjRheHRLNUhQTDJpQnFaMHFFWkN0NGJwenVOandzT3piditvL2VvcU8wZkY3bVhDMXdUUThzTGlOdjJWZjI4VE1hSkJqQUpOR21JWExTV2pNdU53OGp5NEoyZkZ2N1U2MTJVdHMzUit4OTFjZTExZVdHR1pxY3Q2RS90QURRUUQ5QU14V1l6QmswMERvVU9XczNnYkZVVSt0T0twUkE0MnZ5WFdUQzFyQzVic0kxdWE1SHNkbi8vZExPb2c5WjlSQ0FYMTcrQ1hIb2ZRRU5wWFhSazMrNHFqbDFlUlc3S1ZMSFRnL0U1Rk9hbkpHS0IxTkhFL0xqcEZZZG9ZSW9WSFhtVHh0WTF1RlArT2lQTlYvb3NxbXZESEhISjM4OEptT051ZVVXMFpOT2xuOWNIdHNQa0d0R3ZRTFBPWkJVQmRMRndWVldOZVdzaDZNbWM3Mzc2eThqTUJkeXdkTHloYUhFb1FEVTRqUWREeDFicE4ySmVqMnV1NGhNbUpwMklJcUJKSmVLU2llN0h3anhrd3NObnhGREVOMGlMQ0NERk1vN0U3V0pQVmVvQmlqRU14TmJNUUlSYWxFNVdCL0svRXNveUF1dXpjVHhNNitBcjdBOG55bHRUQWhRdU80SElNM09kRGRiRHRNOEdnb2lQYnJlc1ZPaWNWWlRFNkEzcjNpelRHUDhPSi9pVzlKM3F0bldFb2hsU3hYSlR2bkQrOG1ybDVmM0ZRLzluMjJwU0tlaXQ1dy9GSEoyb0p6SS9MdTJOSEJreDNaRzJpbGlaUEpqMTBTSm5tOGZRcnRQa3BwMU5RZWhCSUFXT3IvOHA1Q0pIeVIzTXY0dkRUd2VXVm1rSjQ4aDRqM2djSEgzQVBWNWRGU3A5SGN0NS9Cb2VmWXdaUFZ6aDdhVVVTVldySlREYUZKR3BnVi9FQWdkeFJhVFVxZUF1VEZxZ1ZOMnYyZ2ltOHdTN0tKREZMa3ljYWVUaXAxaG56MFRUc2VKNHgwbGZqM29kREpSaUorVWNCNjF3SGpjSjFTSjhta2orY1lQZ2syNUZGL0FCV2JIbnBTU2ZQUjlTUmpmOGNvMk1ISDd5WVhTSThvNjhJbSt2OXBzbGdLZER1cDFhZ0hGeVo4OWdLNXRiSlk2eU00dG9Gc0NzcmtDVU00OVpkR2x6YXNnMWJENExiV25iZkMxa3E0L3VtT3hReWsxbGpVZmQwa3YyZUdCaml4M2VtaE5yUU93YlE4NmxrMCtBZURFRW1HS3F5b0dCS1F3K0dncGtrbExPQy8rVCtyTnQwaHhYd0QxdmduTjRlYld0UlZkQjBoTzh5and0UElQY2hoUmxFTFJxUDdjc0NYNS9neTl3RFVKdHRLeDI4bldpenhSblhCeURFNytjUW1QeW9IMUhLam5ZMEhScmZMQmtUZk8wVGF6ZWhqZ2xNdDJmZGRjdHUzWG9rQjhWdWN2cnBSTFlEQldLQld5T3lxYjVoTjYvNko5c3hxOTg5c2xMdTI3SllYQWpveEMvYXFXUU9qcWpxK1RDaDlQTy8zcnhlT0lPL3BiZEFvbVpiNkNITk1NWThrTThoS0FwQVlac0RWbXBvRWlMZGJSNG10RmFhWkZ6WEQ4SGZUUVVOT05uajNCTTlmeVlqZmtpUXRXejdiUW4yNXhmY1BXT0piYW55cHBXajd1b2h5cUtTOFRFenBMcS9FYm5EVWhvQk5BNllyVWZkNE9YamNaVjJvRWVHSmZYenFVY3VId1VIMGJ6QUJrYTMybFlCb082RDN6YzZubDNobW12WnJOa290NldKSUwzZm1vVkhDWlBxNDRBUzFRRzhCSFRvU1JJdTJvY2FKS1U5L0s5bk53eC9kb1RVWGZHY054cnNFQmsrQm5EUGdma25nNVJQOG5mTXRPclc5Y3F3My9NamZlaXlaaGdmUzdGTDZPWkFuQUozRWFnSW1UTkljd2FDY2tMdS9Kb05DdjFrdm12eUtBeE9NV1VlVGF5bFlqOXR1V2EyN1Nod3ozUnI1NU9mMUdHSVY2cXRjdGVJSmVsSkxXOGdMOUFsZTRqZVZCbW9Sby4tRTZDdkUyZVlxeWVjQTVzMndrVFZLZjdFMlphZHFQSmpkUWhUQjF5VTJkYlB0RUl2TWZKbnh2WElmTElHbGlyM3lJTllRbE5zUDFITE5MbGd1aFduUQ==