Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://earnest.cineca.org/WCA/ 47dcc893-d4e9-4e0c-ae90-336415cffc85_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuZ3lyd0FabjZyV0VCdmU1REd3R3FpY21FUHU3bEVuSWhpY0ltdis4UG1ZV1ZXczdSMTBlMFJNNkRwSE1YV015bTBtdHRzMWJQaWVnWS9hUitUV0VhNGNXWFcrcEZTMGVTcktZQTVSZ3hOWHRGeGJRT3RaKzliTWdhUHpMNTBab2lkcXo4YUVwRDhuWVY5MHdUMy90alFsNFAwVVB5T2hJZXN6WUdrK3JKVGk5Rnk1elZLOVowekdXWHloRDArMGJ5OEFob2h3eithbmI1QUhBbEhWek9Yb3JiZlhoZmRHcGo3SDRDUUdXZWpaMjlkUnAyZnFtc1NacmVseWlEcG9TN3RKaUx5REFvOEQzSzlxOVMvWlBHd3VXUWFhN3V5RzhnVVpwNTE1UHJsV3Jub0l5MDJkMFY0WXEyM1hpNm43QkxMWmwwZUk1ZjJNL2RGQlEvYS91ejRieS9KT0FGN1UvODhUTGtmQldLR1BIL29vWGRXbGRxbDErdzgvbDE0VzlDdm52M0t2Z0RjcEplbUc3K2Irbmg4bHhqVVFla3kxclRJM0ZUWUpDOUhMNnFCcGYzQ1haUnVnWGNKbW81U2JpUkE4cTF1NnpqeTVOMjhwc1FLamFGY3k3K3Y3RTJGUHRuUjRObEp3eFRUdXZyRjFvSERpd3Fzckx1UnVnaHM4Y3ptaCt5S2dSdmw4c0p5cEZ0UzJkTHk4UzRQNnhFWlYrOHJ1Z2MzenBaZHRtSzFoN1RHYUZON3JTZ0U0SFZDVndlbEgzRjlVU3BuL2g0NVlSYnovbDRnZWtXUHlTcTJ6dWxwSEZBbGtzSm9WVGV2c2sxUGhjSVZOT3gyVzdIWEN0T2ZHQlBhMnhXVmRBQ3h5REtzb003L1doaVlBVkZSWnMwUkZoeWtqVXB6dUhUYTE5Q1E1QW5veWlndWUrditvd1k1L0p0VnZlMHZ1WFJudGdSZ1dVdkoyUnVRMzkza1dCaWViZUZSdVg1d2pnYlRud0tvM0xvYm1PY0xTUFgvWGpsaFdaUDJVSnJhcDVPSVdiZ2Rad0I0TEVLaEdWM1lSWjloK1paUGJEeDVJeTNDZ1F3VURNUG5GUHY0R2t5ZUJaQys1R1VQWk9tdUlVUjhON0NwNVRTYVZuS2J3VTkxei8vdHRaZUxhYmRWVW0zc0x4c3Roc1ZrUkozWnRLM0psTWRsUklINFVBYWd5YnZaWFBTWlEvSmVwV3pUMS9FcXB4a3VQTkttNHo5Tk1BbHhWUFVhVFpON1lUMThQQVNWeHgrSkdSd2toNWZJRXBKZVlpU053VWRsSE5SZndMaDcyTDloN3RjQ2o2WTZ2VDhud1ZpdUlFeklLdW5pMTZ4Nk9SeDd4WlJjM0R2VU9jNjBXWElqVk9xT3pVT3NmKzc2NlJQNzFDQ0V0aUNhaDFETmQ1M21BM2o2dTN3UTNqekZoNHdxMFVoKzNtbVgzRG1FQXhCMnQ3K2VZSUNweksrbGhUMGVQK3FQYjJSRG5veGFDTnVXbHlSMWVNeGkvaEdzQkJ4TFZqVmU3TVJwbEJpTUl5dFBuUUdIMEowY3dVRmFwU2hIdnhMemY1eDNHUjk0QXJuSUJaN3B5YlErMUkyTTYybWhUQmdFWWZWQ0pMei81cE1aSlBDTDRORVFuUzhvM0F2OTlnN0wwMzlOd3hlWVJwVjE4cUM3L2QrSmd0YklpNTMzK2RjaW5xQlJSMi93bm8ydGJzd2ZHVGdLL0RzVlNNQU82NE5KNHM0S1FWR0JjSHNlWDl1czNMN2dZSUFCRFpSaE10TjhBb0d6Qm16RkJSRjc2OHhwREJnZkt5Y3l1Sjhwb1UzSithRHAwRnNjWVlqT2JCVSsvTUtOZVV4SjgyM0dQK3NaSVMwQ2NvMFpYN0xqdFladkd1azllV2FGbVUvUmJJOGFpa1ArVHpzdFVTZlkxRGtvZDZRSm43eUhoeWZ4N2tBb0hWbTg5c1k3U25rUmJPdk1vSnVhY1hDMStJaEJpb29NTXRJdFJTMVk1cmJKTnluaUF2L0EvYW12d2h1OWRweTBRUmxkSGhlUjRKRDd6aE1BZzU0aVZSMzgyaGFvdW5RdmhadXJKMEJwYU83N3hHSTVQbmF5TUN3dk5GU0hReVIyMk9hYVk3bnRxTnFVa1BGNmFSQm9HM1NKK1QrZjlnRTlGWis3aTR0VkVicWVOa1RJNnZGNG9lYlA2ZFArd3ZyRUhIeTVEQWpYNk5jNm5QUVd0aWQxbjF5cDU0L0pUV0k1bVkreXgwK3FyV1d1cU9WdFZBY2xCY0d2dzFrN3dPdzhGQWZCemhIMkFEcjg3ZTgwcnlWSG1xMU03QmV3QVNwc2ZzTTJNNEZZQUJPQ3VkWllFUnIvbHpuaCtBbTBSVGVyUWM0bWNxQ00zSnRkRjJvNWZqRktsQXFaV3kxei93NDdwQTJySEhrU0s2Yjk2U082SkNFRDdTMHl4ZysxMnZwSEtINlVBWUN6R1VwTk1lYmh1VWNLUXF3LzZzYjYvS0lCQlBrUFdsMnNtRHRtdnpUQW1neW1xTDlRZGV2dVRhWTlSTEZncHFFbXllbmxnOFpwdFVhOU5oNUhCdTI2MVpGODJxRjVReE96WDVtZzlHbldHZ0plRUJYVW4vZTNJN0xJRno4UTFtcUtaQTcyVlBQL1E4ZXk2VXhXM29aV29oNkJsakJ3aTE5UHRkZWc1T3ZnZzBoRzdGRVFBVVhTUldPTy9SK0piWUhDK2E0d1JKaDF0RnQ1RXRNWGZJWGtYR3hDYjBNK2lFeUVWUGR6b0NGeHM1M3JjcVQrdjBxSXU0b2pUbTNvRWQvZ1F4enF1YkExanE3RGxaN2hLaGJ3SnlhNzN4WlU0dDZKMXp6b05HYzFDT2tKbFpGQVhoeVF0aE14NTdsZ3BkREIzekQrNktzZkVFYmdlS2h3SzRqV1NZWWl5SVRHeWpjTHhPbXNxbm9neG10OGlBWUZWMWUwb0lyZGtOVnBwVkp0bmNSbTA5U0xuL3hGYUV2S00wdmpWYjk2bjdSdmxvR3l6b0VBUTdUVC8zK2hwc3d1ZzlaR2hWMzI0SlZBdTJnZkw3U1JJbEFuZzZUZlJpWEx0NXhpRkJybkU4S3lDNTByMVE2RDZkQkZ5UU54NGVza1VpekVqN3YrZ0w5cUJGc3NoQVEvbHdIaTRHNWtqSml0UXJVRWFoNURrQVB2UzlGUEN5NXVSVERPcGo5VzdQZnJ1Y2ZUQmtCbVZ3WDRYNnZYWGpnajN1WDEyei82Zmh4SkZQbUlQRWhCV0pyVGZyTUp6TGp4MjU3SmRoTGQyNjBpeGkxeUozVE5kZ2o2czNsVkpIOVhPZkhlZDJXVUdMVkFpd2cwSVhvLzhLY1BCVjd6UHVGVmU5KzZNQWpLYzJMdFQ0Y3h2S3FpRU5ZRmtMS0lodDdFdHVVVnBrUVBVR0lGQjk1V2RjcFErdGtxei9oU2ZoUDF0V1ZuOTRXY0tOenNHcWlucmtNUDRtR3dROWF2WmxMMXA3Nm5NY2dKZGFDMmpNME94NHlSWllpQ29MRGFiTE5EWDVBSFEybU9DSWt2WS90YkFkbmNWK25iNlRKSGtqUVgzTUpxNHNpSUpyUktFS2JPTlppVGxxek1JTTVpRGxBWXhuOTYyMzV4aWw4RTRWbUZ0UHhycGlkVjJOUjJ0QzNJdVUwRmpVei9HYWhLQXNvb1JEclMrakY3VzJaZEFxU0oxajhwMFhLZmtNNi9XS092RXA2b1dDbGdUN3Jid2czVHp6T29jS3MrOTAvMWtQei9EV24zTXVsdlFFcXRHM1NYNVdyWFJOV0NWaXlGU0RqaDNBcU5xeE9hNmIwQmE5NHdxSkxWV1I2ZFZTU3JkSVR3M1JkUUpVdFRxNXdWR2lkOVlaWkU5cHllUldmbkEvOC5ESGFnWmxGTGZFV0dpR3JrMFh0OXRRdG0zQjlORGczTDdMWmM2Nk9QZE1tYmsweEhJZlRYVHh0bDJFekhaeDktaWNsWUQ3WDhoRlFEb3gtaFktQUVmdw==