Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://earnest.cineca.org/uxmr/ 13b05813-a771-44a8-927e-4e2aae6f60bf_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuazQ5MHkzaWZjOVBaZVJ5SzBXRVkxd1NuQWpmazlyaTdPbWhXck4rZmU0bHVEUnJVUWJCdEdwcWRRc2JlOC9xZ1NTM1YyblJKdURrcTFMNWpMODRHZnRnckprWG82QmVCdFhFVjNadEpoTTMyeVN2eUdHRUkxVk5nVTRGdkNWTUFQNHdaaTY4amRjVzlCdzBtQzlTU25lWGQ0TW9iWStHWDFadTNEWUcxQTRLRnoza3V2emk2K1VHeUcyK1k1QVJOZEl0TFBVSCsvOXdDTU1GMUxJLzRER1M5TWYwbWhVYndEUTQzMDN0WFdiaXhaOU9CQmRKS3JhTUlqV2FFa0M5ZXhwb2FFSjJYT1c4bmhaK3dkL3gycEJMYlRUU2J6aFY0RS8wbGhtcG5QcVdVOWZqdE1iY250NGd5b3JDNzd2MGxEdmVxWThaUktZRm14TjBXcDhaYWlpekV5M0Y2Ym9aem9lZEhVQnVHZmlVMzlDeHR2RW9EOU1QcFFKT0JWTjNHZUpjdDlPUlVTbWpzaG9rS0RNdDJZVGw2dGluelp5dVdqdzBrdWQ3Syt3eFhOMUxwUGMyc1VaYXY2YXd3ZUpoNjZiQjk2V0hNWTZid091R0dDUVZMMWNORXBDeFhKSDhOMGoydS9VejU0Q1ZQNWJlZERnYjk2cDhNdEhnL2Y5Snl4NFB0NUkyMUwyK3AyUTlJVXZSWGlDdm1kV2FMb25LNk1CdWFVcU5BTWNwVkxVSjNTNE1tZUtOZVNma0R3dzlKWUpvZDNtTEIwcmhrZ0xLNGJoalBnc3JXUWJva0h3cWR6akVwZC9kVUpEUVk2bElKeXNxdTdXZkU1U2xyMDBTUlRKUTFKYVc0SklQSGFoOHg3dlM5b3EyRjRMUmprVjNrblJvVmZXazhNLzZ2WDU5ZUREL1dUbzdLVjJyblFmNjNDY3BVcm1MeFMxQURadmpHelFjaTVNV1R0anpKa3c5WFNHMDIva0ltRExPek5pTFBNbG9GbmJacjRyRVhsL0FCMFlvajZYc3hITmVHV1BQZ2c1U21hL1VnVENHMi96QkpoNU5GVDgzSGVZWmM5cGNoUGp3YytXS2dKTEk4RlU3Rk1PejRvSGFKV2pINlVkcXduNnZIRlN2WFZRU3hOTnVYMVFYSlg4NHgyUC82TUg4NzdLcVJIRjZ3cUdQcmFxNG92VWF4a2t1VzRGRkpLQi9MVSttaEJqTldrcWdCMEtLM3RIUEhsNnUyakRJekQ3SDFXZFNYTzQ1czJPc0pvY1QrZ0E2T3ZPeFJ1VUdTdThtblRyUzZqc3BwU2NNdFdmcjhKSnpkVnV5Ry9MdHNKd1U1WEpmRGd2SWsvalZNYVZWOGxvUmdPRVZJeDZmenJMc3oxNTBFeHhja01nMGpDNk54NUtYNTJOYlNqZEZTSkpjTTJ6NE5aZGdKWU41Z1Nvalk5MVE3T1FuQ29jdVFJR1J0VFc4NW1lZnQ4V3hEaG5MTWo1U0dKbWhBQTE2cnlWRzRhdk5nT3NFdURta0M0OFlKTllMUUV0UDIxVjV2cHluTGNydU9kK2swMTU0TkNYais3alhET2dsZWs4ZmwzYXlFaU14VHdydXEvU0pVcDA4dmczTjdOWVlucWUvRVRtVStEZG00VEdDZk9jQ3pCRHM4MDUvTmg3S21iUnBmeEg5MzV5MThYMHhVSzFHK1BFK3BEM2UwUHVRaThQL2hxMytZWm5nQ3Q3NmMzRDVkV1Z1L0srK1lxZ25vN3JGSEE4dVNjdEZEZ0ZqSDF6SFFMM0lCVVllRVJ2MzhZWFVxa0g0V1Irb2JkSjRQaDVINVBrdkQ4UVIvR2hMSmdKL2VlZEhBUWJEVnlUK1pWTzVFbEt6d3E1QmFsRHdxcmM5bC9rSFlrSTd5N3lwaDhEcXRPckNhNnZyUUI0VDYxVUZiNUswbTBlQ3lSZU4xRDdLcmZuRzhwbU9OVmhaSXhaUzFkYytqSWc4UWEvdDl5U1AzUCs0UnFwV285V3gwUXIrVERaZEFNRGEwVFFjTHFZNUVvTzNPaGtYVFZFSVNwQ0k0R0l4elhjOTg3UTFyNnk0VzFRRVhlRVdXK1FIOXA2c1plcDNiN2VYYkpZbVUrOHp1NmdEL044M2hyVmp1TkUybkJjY1BPTC9GUGNnOE5RdHlDTStyUzFON2FPamlxNDJxUVBWd09SVW5MWC9PL2VTK1ZvbEFyeWV3YU1rVGVieEtleGFJRHZES3N2dXRybVpLTnlCUVI0SlVsdk5wUlFkUGNnc3M3TXBLRnJacWFVdTFoQkx1R3pmOThTaTRwOU01cmEyaXM0SThNcEFscDRURktiNUdJTkV2TG9NN3FENmhKUjF6UmpvN0RuUGVyNm40WERjQ095NXNndTZSODI4R1JZOFdFNVNqNGdRL3dlTEJsbTNGWFlwK2NIM2NIbVU2YWVXTzBxRUo5ak9FZlRKQ2RBZFR0Z3N4c3d0OXd1SlluYXovWkNCREZPRVVmcWRwQUljTVh5NkUyRDh4T0NibHhra3VTdWxGM0Y0SkwwalNVUHgrU3R1ZmlMK1FQS3VDVzJKaHpjaXFoOC9MQW95R0lld3NrM0Q0ajRVeFlCN2FRWksvZVpPZE5qcWloTWZYaDZuVGsrS09FVFdwRysrdzNoOEtIVXdaM3dpNjlkT2grQ01IVWVHMjRhanhyTUplZGpKOGFQcE5wWDNHTitZeEtvaTlsN3d2bFZhYlptU2VFRm5zeCtXRmQxRlVSdTM0NkRmWEhZRkdDeWhrUHM4S3JMZjNRcU9tQkhxTWE0UERPNVpBZ1RKT1BubmRkMTY0Q1VvN09XQlNUSE9XRW94S0txL214aHFBN3BmV2paTkZhMUc0Nzk1cWlrZ0pRYnRGV3VCOEhEeWplblRyaTFmc1NIdnJwV21wRStRc0RjQk1uZjRURTM3aEtjZEltcjNOd2xyU3FsV1d0dzZ6eWNQZVFvcmVYQncweFBEWVY0SnBHb1FWU2Uxcy9ET2F1eWp4WDRKR0hlOW4zSDlkeGx1VEhDVW9UeTVVT3B2cG1uZXBDdHJKQTd2Qzk4WGYwZ3g4ZTBMTzRpSWxZWnJPeTY0N0htK1NhNGNQdlBHQ3hXUXBkcVk4aDRtekU5bWFYTlE2LzZQS2JrcnZsUlZTNzA3SDgxSDB2Smg5NVp1TzJBVTR6MDZVdkFxNjVha0JkV3k1WFFBcEtma1FqR0NpWUgwQVBIU1RWWUJkM1MxaisxMlgrREVxTEpZOWl0dXpvb0RsVUxmRExTSFJOaVpqWDBkc21udE5hMlZ4aEcxaDMybDFBZXI5cDJQZ3h5aW16LzFEQW1GZER2Q3hxNzJoaDlzQ3E0ZDRvZEtWcVptTkdabit5cmhpV0psR29pMkdJWkwySndGcjVDWndZdlBGN3VGSDJWSHNTbVpEQzVMQnJ1MkVNeGpRU3grR0RYM1pXQ1Nib1FSb0doRE5FVmkySlQvR3dwRVpmY2N2c2dsT0ZPNnI5dXlOS1p3SC9Ya1Npc1IvanJmWnNoR21BUW8vN3Vha1Y2eFJiNXJqTlhTc3dLNkJVQUl1Rmx4dVdQYkExMXNyaEEvOUN1Qzd0aTgrcHFCVjFjQUZnUFdKMVpzNVo2bjM1L2EvM24rOXVDdzU2S1FqSGpGcHdEdGxmQytndXB4UkRFREJKZVVhUnMrUkhjVExrakRWZ2FINE1sWEhLaVRoT3RCa2h5bFN5ZDloOXBZV2w4cUN6NDVoZVBaOENkRFBmOWlOdzh1U0FXQWRPcHFYWWx1L1FQTkU3K2M3WUtsN0o4anVxaEFpMG9qb00yRGNFMVh0cW1WN3pzalNoWmNsWUg5MVpRN3JOV2N5TmtLR3UvSm1HREtmTS80MW9ib0JIVmowVFlRVXZ5Q2ZaM0YxUzJqZy4yUTVSaEg3TTJqem9GTGxhTmhRWnpncmllTDF0LUpsVWE1SW5LX0lvSlNOTHZpZl9MQXNTZHktMUVHZ0t2ZUthRlpVbnZ6d0pzR1M3ZUFpQmNMS1VFUQ==