Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://earnest.cineca.org/uxmr/ 80101138-d98e-44f2-bb32-072df51ca928_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuakUzTWwrd0dRWXZ0aTdRSlZHVy9XTi9EOVJHR3FtQVcyRWNnSUlXM1RUWmszaXloS1F1M3NHaWpxK0NTbWhLcENhY2NjeDRma1dNdEtlTWVpUm5MOG5zUEdFUWkvR2s5UDhHbXJqRTlqa01aYk1wMlJiUVJlNW9sUmM2SFVUdkZwUXpkWnJTZFp1NDIvM3o5MDBiekZ5SVJvcmEwTzRhWmpPZUdZZDYzVUJXNkE0V3ZYQlRuZzFnT0NXQ1lTd1JpeXVLamVob0ZmcnprWnF2NUdDbnRFY0VnamZMUWpGOU1COWkxUmhGdkRKRVpEWXVYUFBlMElzZXFSRUF2TndHd1JqaHphVFJ5bnNkMXhJOE9ocTNHSVhwdENjaVVYSGl0c3ROQXhwak8yRHhWUnd3RUlxdWVDR3pLdnRvZE9ZQXRuRlVhYkNvalVxUzJDS0gweFRaRTFKUFpGOHBMa1dQdlVsQVcxd1ZNSnZyZ2hYZ0tXY2V4TDI1WVoxOVE1REhWdUNiZkVjeFBQTmY2K24wOXIrQjd5NTV3L08wWDhadXcvWjlzdWFWRWlCdGR6bS9raEY5NUk4RWc4eFRSNk52ZTR0NUNjZnJpdXVncmhCcTZ6WEFhc1huTDZ4Q3V5RWRieW96ZkZ4NUUyQ3lwY2ZNTWs1UENCZDU1L29BaDd5bEpIZ1phMjB5MUd6R3pOUXRVQmJRWWdUR1p4VURhTEtOeUQ5aFRMQ1dKU3R5OE5jYnFFWVVFaWJRcmM2YU10YUNLekw2UnJEUjdPWHhURXVtSThWaVlrdVVvQTIyTWtFOVRMZGJWOGJZRUd1SjYzb0VTN2RVYUY1eml4bU5aRVkxaFdSNnZSQzgxaElwdFF6bTNPUUZNMXVNMWZZMTUrVFhTRlhvZ1hMc2Y5cFNleDV0ejB4T1pydkNWM1l2bkhiQ2YyWXlMYnpPWDkwOUdmZ1dCR2Z1b1k4aXlMK2Vva1lhN3I4YnFLVGZLMlM4OHBhOVM1MEFkWFNWYkZUWTRHZjJ4d3hiS1lhNTFzVUp5aFpuOUxKdzZERTNucnkzcWk4cEsxMG5sVTVmZ1ZkOWJjTVcza2pGM05nTG1iMlFvc0tiRWs1Y3V0OGNsVTR6Q1pvdUorMDQwK1B6ellZbXNuVzlEbG1PT2NLM01qbG9yNFFTZHNXdHNDMjl3Z0pqRHUwR0ZGbXhONFdtOGVMd2xoeFNUd0xNWmUwellleHNXVmJHV3pkZHhUMVY3TmgrcUdXWUdqZVFsNlhyYWI5V0QyTGMwYzZXOUJkajBaMzlLZCsrRUdYQ1YwVFhJdGlIMmlyMTh3ajhmaTdKYjNETDQrZ1pBcWtabFQvaWd4akZhK0xmN2ZFM1ZQUGFHRDhQVEhnVS9COVgzQ0d3ZEhtU2lta25ScTdjOEIzMFdDb3hGVCtqQTM2enpKS24zSzllMk10SjBjaVRmaFBZTEVqK1dBVjgxdmJSKy90WUM5aVdaQ2owTzdFY0F3NnFzNFUrbWpXNi9vR0Vxd2dEN1ZyU0k2aWlxY2lpMlVNMUxqQ0Q0VWMrTVQ1WW9Ka0RDK0tJQjhoUmtzZHBYTHFKakRBb3d2N0wzRkJWZGVheHphcUxzZlVuQ00wWHdxa2NPa09xeGprbWhtWXZjUGdlTGVUMUZ1dEswVlBNUkErME1LeFF5dWMrNlFqTW0vYUs3VTIwZXBqay95OWRUMEdQZ2VTbFlHcnNWRlFRdkRxeW5qS1RQQ2lMTHBYZDVIK1FoRXk2N0tRS3RMWWI5eUZpZ3M1eVpVanNERDN4aVJCdmtIT3NJUjJIbWYySXBDeStRT3AvYWV3QTRPalRPWlJJdW1iOGxUSjdROFowR1Vha1JmOFh5VnBDRnNYZVZvcFgwWFFzRzN0aXVHNlg4QkR1T3hDZFhoT1NZbUZLdU5YT1FjR3hyT01vQVM5YXBUMWQrSjZmK3p3SEJuVUdXN3dpTjZDeFFpcFFLT3dncyszbkJhZTl3ZWgyVXlUUHEzVXA4bklTREVHK1d5NWNQellkVkpLMUlKMXEvMStJaW5Gb2lyN0ErOGpQYXE0Rk1TVkNnYmhvQytJeW84clJVQmF0aTVMRVlYRU9BMndxQ1E3MTRLZ2VLWlk2b1ZPc3hqd25wa2VyUXpPN0RCRHZhRXV5V3V6SVRlbDlLMnQwUWtlNnRSUkh4TUpVRFRWdXRqUnlGU1dzT01Vb0dMS2lkb0VmNjJpMlkrb1o1Ym4zNE1RRyt4LzRScExFTFlhNHFCT1hDWE82R2lrOWVTUmlQNTNHUnJKTlZEOHJsSktVZTFaOUFHVkZ0REd0YmZjK3VWRkd5QnZhbW1nRGhqaEpvOENKU0pjU21nWnE0WnNrZFNkSWhsQm5kblhiRFNMUTNJaHBkZGJjck5aNkduakdtM01aZ0ViektiNzdvaVBkaThQMy9keU1xZ2VFblg2ZUZGSVd4cWduV2lmOExKbXExTkNVWVJjb1Bpd2F5NmtUSno0SUlaVXJjUkRGK3hCY3NzZDYxeWRMU2xxaVNKK0pMTTFoTStEakc3bk9KTi9OdUJzSGdGS1g0YThmd0c1R2hXM3orOXBzdytZckVYNnZsdGlLaDh3U01vQ01INE92MTFkaXBFTVNUSHhtVHk0R0NGT2VoS24zWFEwWnhJRzhYaTFWNEF4K1lDR3dDc0RZTmY5REFDOFNCZnh6aVJVSzY3SnVFcitLREhTWnkxZllhRndjRXZhcDBGd0hWM0xOMlZ3YndHb0JzVzY2YVM0N2hLb2RRZERMSWNFRUFzM0hTZUZKeHdkTU1EQjhTRHdlZVp1TmFaeDAzT3ZhNUUvSWowMVlSUyttdzdkUFJ5ZHVQMW8vNlJwaERldnNUTkRuR2YwSi9od1gxbEViSGs5bGNvSm9NalFuUHhnUmY3UUVwWnNaUXNxaElHNWpaenZhUlZLQkxvU3JZZGZmRXNsejZqRFRSSWZHOW5RYUlPL0J0azhEb0JHVktsbVNKWFY4M2NpMENCZUxqL2xjc3NHSjM5TTRBNjN2Q21wSy9WNUpiMDNvMUZxS1NxZEhUUnBaWkNaZlRjN1hZdGxTazIyTWRUd1NFbElTdWlReHJHUm1DaHI0ZjVCN1dydHM4OUlFaEE0eHpGOUtZajkzaFhoREtTT1QxSlBsYzl3ekNOQXJxV3VyOUN2YXAxTzFzTzdkM0k3bzZLRlhrcWFWNHVmNUVaQmxRcUtibnVKWjltZDZELzVCeWxpL1d5eklGU2pyTVBCcGJIUDJ5ZFFucVVTUFNVb05MYmJkNnRsSzFIdkNYWHVFL0tWVnVDKy9VTUxPT1I5NUlSSm0zb0VnQmVZWkFoU0haWk03d0lkeitOMjkrdzZmTnVoWWd1cWlZTktiaGtTUVloSnQrWnVVSnQvckQxTkZxa1d5bVZXR3RRTUJGU2xndWVydzZvUm04YnVRTkdUMWVKWGR1cHhzOWFuQTBWY1dUWUxzWFFXNXJWQmtGM2t2b0xEbDRCZmdJZmFLeFMycnhYbFkzTFRrWU1zWk44L1piTTZWV0pGM2t6L0JPTHkxbzZOU2VCOTNKaGkvYVd3U3FHZjVLUjFqYTF1VXYrWEQ3L0ZhWmN4V3pjMTVsbnFubHorY1N6VjdWUTN5UWtVUGFWT0F4dVZMS283Njd0enpBNlRWRGxNRjk4SU8wVVlENk1zb1pra1hBZktyVHVtT1o1RW9MMTc0SWFkSkhZcEtyVWJvZXlueE1XckV4c3dTc2x3ZUJJd2d6d3hiWDA3QW1kQnV5bUYvdHNnSkpkNTQrQVVHRVhiY2FKVUZyMkE3UGVaQ0xuczhqam9DdkRaRStoNzlHdzRPOHhGeHBMdUFiUFdlNnpYQXhFNVRWTzIrVnZPZG5VaTRFWUEzRmx4ZW4wQytvWDFvci51RWhTYzhHSm5ja0ZNYkdNLXg0Rmhick9FSEgyNi05Zk4xLXpqLTB6QzVWVjA5ejVQMnNNdFZXR2hlMUd1d3VEdFVSZlhMQ1ZYRTRNRUdESXRGZGx1Zw==