Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://isacs-ct.cineca.org/uxmr/index.php 241f2beb-ce58-4a27-8717-49bdf87732dd_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuZkFHVUFTTG9YRkIzdnhLZlA4b21GcFJrbHRYc1lrOWZweVVaYUpWejRKd21JQXo2ZGRreFBKZVlEdndiZFpFYXY4dm9nb0dkK093TFJFdW84SDgxNDRWZS9jUk91L2JvU2g0OUJZWFpyREdEQ1V5bisvQjkvTGZDeGZWN1NhWVdsWDhNR3FuNnBGYTJHeEliRkd0NTB1Qjh0N1hJUnlQdFlDeUZHTEprRzlJR2svWmRzeXJNSXBzQUpJL3MxT0drbDIzak5pVk8vbGkrcDc0cThpaCt5VHlLMkJsenpQdCtwNll2VWloSHZyZHVJV1pPK2VNS1o5SmJIREVVRjVDUEhmNTBQRitWby9NV1o1WnJFV284L3NBalBiQTM1RzNTUllObmc2ZlhDWVN2cERPVXJBVUJ5K2w2YjlTandkeTUrZ3VpS0kwVTRhNkM1RjNLZHJqV1FKZEF2TXZUZWZ6ei9nQ0pDNGN0REFOdzhNblNUVllQOEFCa0M5TEUvN3VCdXFxcHhpRllQM0hxVStKRmR3aHlzd1V4aU9jTXdVQTAvbmR3SlBOY2lEL1A2Mk9OMVpPcmtzN0hjUUh6amxJenZaY1hNNWUrS2Y5cFljaE5HU2REa0RlZ1ZXYXVCR3NVV3pWZEZkT2Y1Vm9XTy9OQ3U3VUdJSjE1d0Fta2xxOTk2YW9MMXlUSFpKcVpBNDVBZlc3bE8yZHRGK0M3WFF6Qldqb0k2aWszNDJJaEU2eGROL083Y21UcFZ3YVJBTEMvYXRzRE5CQ3Z2dWxQNDdVc1Y4aUFLQ2RTVnVXTXFoVVQyOHIwQ1BReUtVd3lUSXU1ZzlRT1NmQzFkdUhUMXd5eC9rYWJnMkpBRFdjRDFZQ3AxTGRhTjBMNWtURHMvVFNOQjd6S1F5V015QVhDeUZjUHhFMXhObHVULzFWdTVTYTJYYi81bkIrbHNGUnVnY05xaldwQmJIOG4xbnRxdzFkN0V6K2xXSEFqaWhYVXBpMm5HVld2SHRleFBhb2R5dGYvNnd3WDFNaENjT2J6MUQwVkpyNVZDM1cvaGRVTHVtcUp5djNreUgvbk5hNmxDenhYdVNJcENVaE8vQ2RRRGhHTktaZlVsZVVqMHZkWitmMTdtNDZzcXVxblZTZXNpVjZ1WnlwWUpvQ2JBMHVxNFJEVElQempyY2pwTDQrU0xpQk4rWnJBY0VnV01LUjhkQmhwcGFSTTVEMHdEblovSXVLNjliOWtHa29UY0hXUS9zVkQxZUZWaCtjT2MxWmtodStSS2FPWE5sVFJiY3BmN1BxdkwzQjRROEhDZnYwdWFjSTV5bUtNeFJvemZITk84enpWZnpjejhteVI2YzFKaUxTMVl0aG9kdExpRnVXNEpiWld1VG5UZzQyNkd0YXJ5c0Y1NWlZMTMwUHVTTWdDRjhKY0JocURtZGQwbE91VGdJeDJkL0t0QUhia1pKTkxvUUNvNDVzY0cxcEhYR3NsbnowamVrbnNucGI4MHN2dlJqZG5La0UrdUw1cllkQUlsdlBZWTNVR0szMnNzd2FNNHJoMlplSlVSR3YzMnlLWWhDRnZxK1E0TWhtS01hZlA0a2wwb25JQVNHWHVaMG9WZVNEOWQ5MmN5UDRFbHh6R25ldTVmZGQzVVFoQWdkanNBSTN5UHFzcE5RdzY1QUpJbjRGRDZFQTFJNk5LSVcwRzZRWFA2REJKN0dXOG9EZ1BueXl2NzdTUW1SQmo1aVp0LzB1NGlVdlpEK3plak1aN0RhT2pEaTVHbW5rSER2RHNaWVRvSW44cnBML2thTVVDangySUNvQ1RWWmdqR1RYTjJTT3QvWlZSeFI1a0ZwbEVKT2dsQ2ZRRGszZ0JBeGV4VTFUU2RXVGpZcUNpZk5zUzI4L0pBODZhVjk2cUF4VmVxcTl0bFl6NUhnKzdpMDd2NkF5RUt4RVdsdHlnRUNIREswM1BHVzQyYjR5R2wwbkoyd3NvMDNrZzA4OUxvVWdJTHZob0doRnU2NnRTS2hwZGpTWWdFbzNMY3VOMWQ5bVg1VXlkd1JpbXVVbnBBS1UyZ1lpdjRqSVp3cDFuSFo5bmlIOThDcHdKZWFaWVcvdEVuVVR0RkUrOWlNM2tVSmxGdWtLL2F0YUFvTWxUME9BcmdHdGk0QkdUM0xkdlhSWG9kRHpGalhiQjQvZm9wMlRsdEdtUzNuUVZGQmZKRkJURGxJdXZFTi82c2dmZ0owTE5aMitmL1Q1bG1zcWg5VWIvMFgxakRYTzFRZUtNelBncXE1Wk9la2piUHl0YjlmUWJic0V5UG1RZUtRRC9tRHZNOVpsS1RyeTU0ZzM1VnpDVThtclBiMyt0d05LWW10K1pvWGJaMHBLU0s5Q2t1SFlVSkJwUUJkWElXa2lLSnRBYjcxVzNFeU5lSHFqK2FuK3g4RGVNeHQ1WlRQT25Yc1B2NTdrRXk0L0RpWVNiNW92V29yTlhESGw4dDR2NVhQZ1I0RGEwbkVueGRDRWpGRXo3blZYTlY4emY2N3E2QUhTMTJWYk9YajBldGsxM1hEc2VHVG5WY1JTSHdtV2hBZFlrNjd2a2J3ZWw0T3pXV3dGZnJkY2RYUEJVQlMvb0tNUE9iSXQ2dUovOEJNM3VvcmdSOFBaQi9GK3F4d3dZeUc0TTQ4L2hsV0FIMjhrNGM4cmN3RFJRa1ducUNES3NsYVQwbXBKSUkxSkxkWW91eHY1Z3B0cEtkc3lhdXpabWQ4RDY3RHVhOHd1U0NpVGYxWk1QaldlYjhxRnhQNHV5bFQ5NEx0ZWE5eGR0NllJeXZmY1B5ZnJpS1RwTkY3RTdjTUZFR3dpMW1vNEpzZWVNOWY5VlhFNGoxUk5LZ2NaOXkzaHl4ekE1YXBSSGFLVWZqWEdnNUduVjkrMERDNllyRXpiZmpRbng0RnY3SXJSUXpPUFRvdlFpUFA2WmU1RG04STZDN0JFdS9tcXFwNWVDRDJYbmxkZnEyd2E1RkpzM3Z2MDNVdnFueHU0SmI2MEVHSWdwOWNsWGJUUXJqY01wcEF4UWdIdlliYUplU0VKNlBNNGxMNCtENEdkZUZzN3czV09kS2l4VUlLR2hzMTBVTDBsZUh2Yy9MRm5iQjl1a0dGSUxKV2gwdTdreGJhbnliM0RTQU1KdTkrVFlZWVJRRUtRd0FvRCtoTDlrT3hNL01oWDVnaklabUNsbXcrUFgzZUJrR2ZTVjNUUmpLV01jSFAreDVId2VoZ0lDWFRkZnpZYlZmVnhzaGRIWjF5Qi9TcEhJenJ4MUVnVCtOQnNrQlVBR0VuRU1BeHBsKzJXTUxZeTJtbVBBV29Jam1PNEdaTEt2dHVYZEViQ0Z3b0xHK29PYmtRMGUrRTdZZFlMVXd6bFhRcUFrL0dQTDF5OHlOMVgvemtYeGRwMDRGMkhydWxIdDhLeDZvWnFmUDU2WUp1QWJJd0FxcGtqc2xwSVorV2Y2aVczUlVtSDY3QngrR0FwemlhNnkyR2F1LzdEL1JIaWw1RmNWOFJZaFVhU0JZVEp2Ym02OUp4TkQwazE3NFJDY0hHM3oxTG1xdG1neitTWXlSeEtHV2ljclowV0NSOVgrc3VBNDFObmtLRm80dTFBYmo4ZjVSVy81T09JMFplUUhocWJNejlLVGFpVEliOEFaVDlscUdFdlByaEFYZTlKcXdFS1ZaVXhLa2lpbk5lbzF1cXlNeU1CV1BYK2NLc0hrK2IvMnVEeG96UVhxcjRyajFPZkNkeHd2UUpmQ3BGVS90Q1kxUU5QMmgrbitjMGtldlNXT21BWnJ0Wm5jWnB5YTZvTVJ6Uit6b1BPNWFqcFYrd0hDUWRBTmFYK3JkQ04rdG82K0xvbHRCNlo0UzZTVGltZHVBTm1CNmQvUklwVklpcjByaFNCbVI0dDI4bHN0NFlqMC5WOVNYa1U4el9VZ2ZjU005UmJiRnQ2YUlROE1paGFNSU5pSUVmUW5FeXpIclR4WnhQcGJYUks0V2JFb1UxSXlXRGdFMXQ0OTM3TjdOM0o2LW1IUkw0Zw==