Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://isacs-ct.cineca.org/uxmr/index.php bbcafaf9-bf02-499a-82b4-e127bc15c46f_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuNEFnRWJxeGN3NHF1SkVoV1QxLzR1RTE3ZnJIamdnUXJqMDJ4ZjBYY050SEhMNFdIZDBtZVhjVnBqTmZGZ05rSzN2enllNldMS0hsUzZzclh1ZE9xY3JJazY5YTZtaE53V0luSDR2bERJZ1FzSHN3cjYwWkZ3NUVEaFl3ZEtQL1V0SG56N0JHeHpIZllSZDJoZHMyL2J4cWNDSStKakRJeVRHZUI1VlRyd0s1OUtVbVN2K0V6WmxGcXVHNVJEYVR3Q2c5alY4OGd0OTRCM1N2RnFzVTZMTGdpZ0lOcm53QVdHcG5LV0MxamRwMzlyck9LZnlQRVRRVDlEREVsT0pQNCtnQTVYeFpSZUI5QzFBSjFBZGhsdTZVTkIvWlN3OEIybkhnaGFDQUQvL0F2WHV3RHMvaTlyVUZwVVVxZGlscVYrbFJQbDRjR0N5UkFrR3A0cWgwMTU0R0h0b1RNdVhrbzM5bEZoeDlzZkYzMVlhYmNIVDZGV2NHQ2JnRWVOdHZ6WjQyQThqUlFsdklhTE5QVjVXT0xLVmZSVnJzczZKakhUM1pjeTF6bzErakRZZFpCYTRYajg0am9vbXU5TThrTDFoZ1d6cUd3QTBiTEl6aS9sSVhjaUZVbDluc2dXSENiMDFuV3pBNDFzZGhyT2syUS91cVlhSnZ0SzdtZjJuaEhvaVBFa0owaU9hOUJ1SnhUdmtOc0Z6MmRKYVVNS0c0TW1vYW90N3o5U0FTNll3b1Z6QU9GMU1vdGZyT1prZHFEdGZXUzFhT2tJM2FFMFBRMTNyV1JwV1gzdDg2bU9pbFVZeHMyYzkxdDZmeGVWeU5JUWM1eGNzK1pnOFNJcTBYUXIzaG9nRHZKQTVJTlM4N2dxY0JLZ1ZaUmRya3pNTEVqQ2hwaFJQMlh6bVpqMUtIOXFZWmsvUnNzRGxQTVdyNUNUZi80T0VzQ0E2eGUydE1WNWl6VDQ5UCtFcmdYeis1ejlvanlGdTJCQS9iWnZVa3dENVZZaUh4MW81UHRtcDFRRkhkYWFSb0dSazhnZVFYZStvUWNFYldHK3ZYclVFczZMaGN0RldBZlorSjNWVFg3WHBxQ0d0MXVIVnp1Zmdzc0VrSjZBQVYyeGh1Ri84L3pRNXhaRzVtT2VtQmxnNkdINWlsc3ZvMXZmdDl0aWRaZ0tOK3c5blZuWDFVcHpvYk11eHoyU0t4WjU4YVA3ZENKcnh2c0Z6S0VRRHlBUmtkMmgyTlF6cktGWlg1czdoM2MrZDlpa1FYYXR2VldNNWkyeGJnUDZSUEZ5Wmp1eXlZZWxKVDZVcVZNcGRpdFdCMWlnYjluRFc2VWI4UU1xMy9GMGNtUTk5MFN3a3d3bFNRaERQdENLL2ZWTUkvRk8xaVJLellDOFMrS21IVHBmL3lMRXdickMwZGpITmNIOEpXU1FjZ2l1VlNNamwyQ091YUR4N0c4aEFPS1VFc0d2NnJjaVRFWVNqblkydFVvWWp3WmxvaUs3WEMyZVJVdjZKYWRheTFkUWpGVC90NW1vVUY0VnROdHhkZnAxSmYrZ0FQcGUvbGd2TXk4N0N5S0JJK2RjSE9XVnhONUIvR3Zud0dzRTd0bXJ0QWx5amp3L1JwVTNTbmhLbCt3SWJOdnA3blVLTm9qNnpORkJzMXNCYU9VSDY3ZWFDWlk5Mm4vWUtGalo5WmQxTzBLa3hQMFF0eTdGdFliUlQvWDVZUnNwa3ZDSzBOQVVMUFpzZW54TFJjYmpwNVY3WmtKRFg3TVFHTHI3b1J0OVpDL0kzc2R2TkRQMk8wWVEyaEIxVXlsQ3F4SWNMTzFwanQ0Zm52QWladXBTVW55OXROaTN6SHU2MitNbndNWmZwcHVnNk56OGprS3FiTHNCMWVuNU9oQjE0THRybXo3VmZPbXBtZFhheUJwdytxTFI1ZmRSS3RCV08zRDVTRDgzWDI3RlVqQWM2cHEyMlVWSVlXSXF3cEpDMXl0SzJsYU5pd1VlblMzSTZqREc3dnpFM2tLTDc5d3Joamx3citOMFZVbEdRVXRuOWNndTUwS09WQkp2K0swTyszdFNBWkN1endkd3BCZGVtV1J0MmthVS9zVkpzWXY4M242ajlXcTRiYVpEcGZOQ1EwdjNvQW82azlEREZCbzBhM3hyNUI0Vis3ZEtEb3ZFVHU1Y1RTWDNxcnczcGVRZmt2TUp4V21EQ2hFN2hkS0FwZUk3V2dvclB1Rmh4RktnZXRQaGlXU1NENldJbmFJUU5kTXlUNFJ0eDJKQkE5TlN0eWtkSEwwUkwzdWVCS1NRdTlKT284QW9xUlRQVnB6VTVyVjljaDAxa21neHdkN3h0V1REK1V4VjhzMXV2RjhmQVJXam5SVm1sS29vekJnV1N3cGRnTVJDSzZoRTYvRmUxOVVQZVJRTVFDUUlSRGM3SWZ3a3h6NUZYaEcvRVJMU3UyeWpZNXlDVFdQY25TOFRQMk1HWnhwQkh5S3JuQmxQUmQxeno0VmxUdXEzL2QyUmRCa0U1SWR0amx4Z0RCWlVtWEI4YXM1cUhsV3VVN283Nml3UVIyazNxMzRRSHNSOXdWVnVrQUlWdEVOQjlndmR3QUhQRWVtNmhGQ1NrYkJqbkFiTy83NHpoS1A1akdLekwrQTZzd0FKZ25PS0FZZWpWU0d5cDhUSHdRMTduMkhUaGtaS0VTOTd6Wk5OYW1URjJQTFMrRnFOaVpjS2wzWnNMdmlaQVV4RXd5eWsrQXlocS9td1QydHliNkZVRGFFWVEwUzdtT0ZXN3c5TlZHYW1sSWhaanNQRVRSZ3c5dkRnMEtIdnI3Z0ZtUEdLR05RdjZFdENhSWlQRHpwOEd4d2Y5MHFDcEw3YVhydGxURW1IT0krMVVOZlk3Q3lxLzNHK0d0M0RBbys0cGhvUXh1dGFaaXdDU1RYT016cG9JVDYxS0pPWUIvV2k3YU5qdUplYVNzb01xbzRvWGkrTVNFM2NiVkh4c1d4M2xJc0ROZThQSzNtV3d1NlgzYTA2WDhRZDRZcWxBZStUQWRnUHFaZ25rY0psUXYyMEV2b1R5WndhYUxuNkFmS2xEZTNCeEVlVDBkZTJuSG1tdTh2MzluMVNvREJZTzhWL056aGhYQnRzSlRSNUFtbGdZc0FGT1lPTThxeVA4TkF2ZGNNeUgzU2lXTlpXUWd2WkF3Q09zWXpsRWg4ZWpITlBjc1dacDIyS2xhVG1iRU9ScHBLbGZkZ2NjcTFFN0h3L21PSkdUZjdJN0tCaTJaLzlFTmRBZk14eVVjS1ZKWk9uWHM2SFhNK1FsMDc3VldSMksreHIrU01HVXlMNkdIOEpiRGpDM251VnVNL1YyQnVNTkd5ZTEyUGdXVUgxZjVubU9TWGpoUmFHKzJ4ZXYwQldnL0tnM3JHWHhKMDVVVkRGUm1KMitsZDk3STlBMDhXc0YxQTEySGtPR0ZNRlJxVVZWd1Y1MlZhaFBLNUNNYVBtQUhkdDl1MHNUNHVFWnFvODAzemN4Vm4zZDl0MXpWMUhjQnJrc09td0Nad1FNMzBBcGRYZlZIcmtGbGJQT0NjbUhSN1k4eFM3cGNxZ205Q1RZOTB0TnVyRXQxaEJVbVB3bzIwYXFxaXhXQzhTWitFQkR6Mk01YkhsRFdNZnozU2h6SWJFckxGZE1LN0x2Ni9oZVFhTFJSN2NwMHAvQTQ0RWdidTBtdHhpcjNMMTZPVVBqTDFuTjVhMFpMamJzUVBiQzNRMjh4Y0Ezdzh1eTYwbnIwazRZT2RmNlRXNjd5eGgrZGNhbGw1YXdubjdaanNiREhHLzNoZ3hHMnVBajkvZU52WGI5Zk9lU3pMN0tDNmdrNlkwdkJzY1l0dG41R0lqcnJzZFdzbTJ4QktwcTJjNzk5U0xxM0xlTnpLQmFoYmNaaUsyRFc0cURaQi52cG9WU2REd1FiU0JQVjhxSWRMT2F4OWtvQl9NbEZDOVJVNE1SWEJ2eGlUekNoNkVxYjQzbHd2WURwbHVZRDlTeElNTkowcUVGNEx6OU9kMVRHMDhGZw==