Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://pdtanet.fondazioneres.it/?/analizza 71f254e3-4f1c-4f10-8254-269da30ea554_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkucG1tME0zSnZuRTVpNGZNaVFKQzV2U1VsU2FLc2xCemY0c3J1TjhpVFBnNm81cXRmU3lFL004cjI0Mmtrc0ZlYUVZa0Q5N3RTVWZnOExYaW5mcjZ0ak1uaDB1VURJNkh5QTdyOUlPdXNRS3hjTmh4eHB1eURveVVCTmJ0UWNYWnVXZ3hyd3E0bE5ra2ZYbEtoK09GcmFGR3hMNFRxTzVKbTdTUVpmSmgvMmV6azhSU0prcThkN2JlSU9Lc1FNWEdNOW44MjZKRjlFeUovWkpkRllBTG44dDdsQWt2TDhWUks1dGs0QzNVSGdFbXAwUHpuczdXOEo1OURQcEJERHlDWUxJcDkyYmRkR1Y1WFIyd3NkczByaU1GK2hiTkNkODdnazFRUEZtNnB3dFBOVncyKzFXY0lISUlGMFltWmVxb0ZDa0d3M2Mya2pWVmVzUm1zdmFjY0Q0RWlIVnBEOGpqZ1k2ZDRSUVBUR3padldlalZJMllVUnFlTDNLU1ZMWmZDZmNGZEM5TDFMWW5VM1ZpTzg1YkduYzNKQnVXL25Id3h2VElPYWtkTU1MWkhUVFJqSWxUR0hLVVhPTWhlZFlOQ2dOSVRENW1tU3k0Vy9YWlFPdGhrVWxnR0lEUHAwRjA1TjlZSnREUW1GdWd3UGRVUzlGaE5rTVRralJKNEJjZzBMS1ZaTGJzeGdVcmlZZEk4WXdwN09ncE9FdS93MWNKVlFYdXZHbUtJZlBCTDlRK3VPRVI3eXJhUDlONVIwNTAvQmRhME9EVE0zMmwvQVA2bk5wOFUrYnNubExoM2dGaXE4K0tRWVpPWnpzeUIxcDV3OFJNSzBheWlxbnVzMW9BTFV3SG9JejFoSmlUTi9VNWNzK3dLRTluV1pUOVpjV1J3RlMxU1NhS0JJRERvR2VlMkFDRC9ZZzBzLzA4NzNwS1ZPazV0QTlCWmtzV3F1THZna3hIV01Vdmw0L255amJ3dForc256N1V6Z0h1OS9OM1NvblByck9wcGsyZHBESGVUZXhnckg0bjJOR0lWR1Ivd1lRdEJUVW5zOC9xUkxVSHZWZ09xZlVOS21FL2R4Y3lDTFVNVGpjeXlmNUozMXREa3F1YzZkZmNUWUlxdE1JVCtvQnBrc1p2Q3JJS3RuTmlTSVRHRitpK3BvRW5BTDloMGNheXdQTDU3UTREYnFHcXFJTzM4WDJOUit4bGRQQ1NFU1VRR0lieU84Sk9ReTVDMnFYc2p0ME14U1VWSFNuZGRQc3VsbnNzVDMwUHhkdnFTSnU1UGhhMXV2YkpOcWlLWWQ0LzZ1cHhJV0pFNGd0djJEQ01lWURoZHpVdVNpdE1oYlhMc3VVMGoyZmhSK2p5djlqY1IrVjRVVlRLTWhTU0FvNC84bEZ2bXY1eFdSNE5kcTkzeVZvSzdxalpBNXpUK1paQWo1Vzh5Uy9RQUFUeW9FM2dBVUFYa3p6T3RrNis1VEd6WUR1QUVxMFpRdVFsQVByYzM0Ym5UYXIvcHNMZmVNQUpCQ1Q5RHNwdGEySGFhNHBMYm1HaUowODJYUXlhUjg4c2VUUE9WZisyemJaZkc4SDQrNVhraVM3am53R1h0WDJncEpWa2lKckwycmtFbGVONEphbmpuWTRMV1RBbysyOGhVMU4rS2ROa1hLaW5IVmNkMFNFd3BmTjNBUWtDRUYzNGZwZUR2RExlZDkyam5mWld1WWxibUZVbFJVQjNtcEtGV043U1V5bG02STFMVmJEbnB3bWt1L3pUSm5pc1hEZ1pRZVI0N1IzUERPcHY2SE5aQ1M0d0NuUHhvNjhMSFBEdkhZcGMxZjJKMnhnTEpIWXZzRXBtRkxCQ2c0RmxGcEVYblZwbWVhdzBLaS9QVWJKNFJPdEFBM0NPTkNoV2Q4T3ZNSmR6VzFzbm1EQ3MxaWk2NWtEbFJZZmQrQVNBT2d3d1pYTXRxNFdNSk9veWJVRngrZW5NbHRiUFhONmRTUENNemFJMzB5RlJ6cmJ0em9wQ0dBRkdJazVlQkdOL3J1OUdIUGhrZGR1d25EdERRNTZUeTZmanFHTHpWeHYrT0pHdWVqVCtuMmpVRFZzd0JWSk9vYXM5VGJlb0Q5RVFFZHRTS0pMRmNHQXNSYXdNTytaNFVDVk5WMmRySHlhYWR4ZHhNaFZER3lSWmc2YWdFaktvZzNNV1dxWis3aCtrM0VWVWVORWNOeU94NXE4UWZnVU44R2dKS3FWZ25jeVVWQ0d4ZEdYUUZFN1ltQi9TV0hxdWFPck1pTVBhWjAwWTNZNm5pcWppWENRRExDVVJVMXlSR2dPUFFtcFhqMDBPSVRqZ1hJQ2hXdVNIQnhVMmVuZWNobWQvUnRneFV4V3NOVDRsT1ZMY1NIK2VyejIxeUYwVGNVWWIyM3lQN0F2YzN1NkpzanpjNDBKTTNkMklGc2hhWEE2ZkFOQ2t1K0JWZG5rMXFaNjJMazBiNEgvSkwzaGFHOGdQS05xRURta0NMS2dSY2QzZmZlWnNlNHBzMk1ka0lGUCtleWUrbFFueWJKb0R2VnNsVS9tbG56TkJ4TzNvY3k3amFVU1FQZ2R4WlNvcjU2aU15dUI2dDEwd3VRUEZ3V3RaVTN2c3M5QkVrVE5pYkNWNktDa2xJWG1EMVdSSHVZaTNFamVIZHpJSzFIZHlNMy9pUmhVTU85K0VnZUxPeCtCYXMrejhVWTI5d3l6OEl1czBKSGo1UU9mdDlZNVFySWxoTkd5dVlHQUdrdnI4REpOS3V0Rit5ZzRMYXUvbklOTVhyTTFqbEdHZ3d0dGlsVUZzWFFZaWYrL1VPcmM0bENVY2I5N1lCYXM1R3hiMXZnblRyVmJGS1BoU0psaEdRNTgwdDdCMmNrc0JaZWJMMDAwTXlMVzAzRllRczdHRldkYkUweVRyckl0T3dFRnZxM0RqcnJMZStaUW1tSFg1MXAyMnJzWDdlZHpHVzZ4TmRGV0pKV1pXRWFZMVZZNFlZVjhOdk12aXMwNzQ2alFUcjNOUDN0c0tLMGNYVjNYUXpVbUJIcmJPN3BYaHpoazFITUI2WHQ0WGVxcFRad0FuckxkSThNdnR4aEhmMXh2RFVRVStMQWlZdUpRZWxDVnlVNC9tTklPSGd4TGwrYWJUNUxEdFN6VnU2K0dUOUpnK3U0dmhac0ZRNzdPd3Y3T01ndmxTZ0lKb3gxaUo1TEx2VkxOQm9YV285OXlLSDNSS0hCdENRWjk3T1ZMNkZMa0ZxdEVGYTFYWmw3dytjVmkwdnF6VElwcXhQMUw0bHl1c3Qxblp2TDRub3FabnhRQUxBWUhQU0xqcVpCVGhDR1FES3I3R2s5cUtBaU9nclh1NVcvZWpZVDZTVE5henRhUGs3N0djVU9tZnNyQ0VKRTF1WW5KaUV6c1NaVVFsT0xteVYxNFQ0MHFNZGJXbmZwdjBYbG9FVFV1bGlhQWhZbzFHcU1qVnZNSDIwQkcxQi9GZ0FWd3dIbXpkMDllc0s5dWppWUNFVG5pMGlkT0kvR3NLM0VaR3ZYYjVWcU9leGtYZ0g5Q0UxVDkwVk94RVFDd0FJbXhMN0VMcHZVcGUzdFExSG5xbm1wcU5EOStNSklob29SaEpWdGR6TjNrYjJhandDUE9GdWlHd0p2NWdOTXlOdDNMcm5YcXE5RG8zaWllWlF0MDRhOXQwRnRhR1NkRVAyWUZyU3dudlQ1cjNIYVNvc1ZmOTdRMGFPeHQrOHVJU3VUKzhyRnhXQ0dYM3V2QkJ0S2MzMmczRmFRL1UxKzFtZHREUFF1Q05SNEdXaEFkRGZqMDFJSGRXN0Z6YkZGczNNR0RWMzdmdmZxQ0ZSMnhDTEdpSkYvcmR4VTJ0dVQzdm9mZHZRamdmUWxPK1o2djZVZkxONXkwZE9GbE5IKytzVkM4S1JwOWt5eU52Ui5PRm9jUlBzT3pwS0Q4ZjhWamZla0V0V3I0aGlTYkVoLWNiRWlYd0d5VmQyWHJ5ZDYtMWhGYU5TdEFicTgwUmNVY0c2MnA3RUowU2dVZE1ZOWI4dXVkZw==