Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://pdtanet.fondazioneres.it/?/compare 45979e2f-71c9-4fbe-b6eb-0ee084f56124_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuYnBLM2dLTWRyaFVnWXNrbFpHNmxOdElVbXltTjBLNU9vRnVoN1lvajBxTGtPeGVBR29oVllqVGZWbWNDYTJzSFBtcGlTUi9oVTBhVnVuZ0FWOXNtc0VVWUhUczVhZEREY1RuNXV2K1BFQmdhWUw5andhdlBwbnRBS2hOeTNHMHZGRXRUYTFxTFJYemh3di9TUFVCL3RBdm1GdUsyQUlyQ3hjM01GcDYvK2lHcXdCeExic1l5MGxMck5ZVWRjZGNJODQyUXVSOEhzaCtvSG9DS0ZobFBUY3Q1dnY2VG11WU1OdUsvejR3bTFSeUNTVmIzZTNOZGk1OThHTWZUcjJsRlpaRk16NThpZ2tRWjlZL2c0SWtBUTJ2ZGtxQm13RTdWZytGTGp1eGdlYmdvd09VZkFqQWd5Y0xYdGs2Nk9ZRVI5UVVlV05Vd24wQzJUai9ORmZQcGdwSW1XMUpITDh4Qit1UGl4TEJ5czd0djlwQTFWVEJ0eTNUYjRVQlBScEVNb21haFhqT1lsUFVkbE9rTDJLY1F3MXNPRlpGekZ0OHdzSllYc1BYWHZQa3BNMktHSit0T3VoZE80TkpkbjI3OXVGbmUzNDFNZjJPRDJTUUo2WktONzZqTlptZUoyYWovbVhFZDRnb0FhRGY2TXBYUSt4T3ZYV3owdWRlMXpuejc4UFhhR0gxMllRYThDVnpCL1JVS0N2SkJFMitXQjRrdTVXRkJyMXVvVGpjSEJsa1U2ajRrQ3Juait1M1RMdjhqSm5nZHFQWmFiM0lsZVlzdDViMitPRit5OUNaMHZ5cWxpR2p3cU9HYlVtMG1vbTZoY1labytDMGthQXNEV09ERzRXd1pZQndCMVdSbmptSXNSYzJWSTVBbVE1QllMV01CS0FlQ25GdGdiaTZpNWRUU3FaUlRnbEw2L2s5NGg0VEhWUnF6MzhHNkhQWk1uaXM1TUJVTVN6VHVFUUVOK284aVFNMGNTbnZxdTNWTldYM24weklxSVVXS3BEN2hhZ3lPYk9zNFRWMEx4c1pQSjJoU3pXSVFtUzdEQ0l5ekFPUjFIVHhrMGZqQU8zb2s5dEhHWUJuWllGbmNmbGtCNFVid0poNmFGNXZpSE52eFFjWUdQZ25TV29MdTVKTldyUkNqU0lNMDNnOTBNSXVZbEVFMS9WbExQQy9BYUZJbzlXNncrTmRBd0hROEtDL2pTZzRQZ2N6clRnaEdYNk95dktqei80TnV5OUhteXpHcGJwZG9qckQ0Y29udlZjRlpWcG9pUS91Y1p3N0RYY1FjZkRySFVYdDFncUt3OHE1VmJtL1I1QVRtRTdYYlBCSGZlRW1PSHAzV3lWRnpRSGtPd1Q0YjAxNjdwMDAwc0l3dENUeFpKazZNKzNTUngwYUhQWWx2ZW91eXhJdTk0NWFPYmRJUUpjRitpR1J5b1NUS2tHcG9OU2NuM3crQm50R0ZYWHp6MXBWaGNpS2Rib2h1VjZCNlpNL3NqQzhZZTVVbkF2MkwxeitTUkd5V2NnaGZUaExyWTh3bkJnbmFqZ29Va0JlYzk0OW5pM2JPOVlGeVllSUc5bnNvNE12NDRnZlVnT3ZjRVhyZEF6MTU1V1hOSW9ocjVTenRpdkk5QTljcnA3WjgyVTBFTGxKNXBJYzRrWlJPR1dkRzMxYVFqeHIwRlVkL0c0U3NPTDdDTk01d2hSQkJuSUJodVVPMlQrSG5RUFNnM0wvdXZyOHlydDdTempxenJyZVJIazZRZWpEdTJ2UWVWWm9TMjBRRUhPa21qeTQrQ3Vld3ZQQ1NJQ3psSmtJTkFXTmQ2UHA3cUZ2Y3NqM2J2eFZtZVVpaVpTZ2Q1WE05Wlk5SDE3NU5SSlRiMTN4am9meHRxak82d3ZGQXhnK21EM0E5Rk8wNk9kaXhodzJVQnUzeXJJRU9FcVpRKzR3K3dQUUdXQ25ZWU54MjAxYlkvaERDVVVSMnIzSysvdWJjcjczZVJBRVBZcTAvTHhrd28yV0xxQmExSEZldnFlcld0K21aRWVab0Npb0ticjdBTVJNQTVoOWFpayswWWNJNGYrTXZEVXA1SDRkTHFVUjB5RUhrcmtUNW4zQ2FLYWRmYi92Tk5KRkg0akl1OVo4dSttRVFtTkgvT0ZNZ0xzRzUwZkVZcjkyb2g4SE8yUFlEVE5jR2FndFR0Nm4wZFRyNU1SeGhXUjBGK0QxblN0cUkwTFc1RjRlQStjSzlEWWVXQ1RRclhqNUFoTUtvWVBxN1ErbDgrL0V1cmRMc09NdUs4enhiMkNwV2dSMFF3dGhISmgxbW0rY1dSL3loMDY3L05CYTEyS3V6alYrTk1zWUx1MVlJNEc5ZWhYTDFWY3NqaEpNckRnbExXTFhaSmlmWXBTQzRaTmxMRUZNTE41L2t4cWRyYzB2V2hNUWMwd2dOZUdWMVo4UW9MRmJHcTNjYXVnTmlLdDdCT0t5N01XcUdqM08vQ1lXdVBKa1VXajhPQmdIeVE2di91c2NQQ0pkU1ltMml2S2FwaVNFOVlpUHFpcUw0ZXoyUkpoV1ZnS1QxVzVNc3JJdlNFellkMEhUTitDS3ViNnUxVHNGY1k0RVpVVWNvM1AvK3Y0WlBtbm0rNEFqbCtGdi9jaE9BR05QNkN5a1NkcmZURmcvS2hCRXh5ek9kcVU3TXJOSEVoaEx1emJwQm5qM3MxUThCcTd6U3Z3U3pIUFZUb0U2S25PMFY3dDNqSWlEMXpqM0tVMzh3R3YwZ2k0SDRoOEFQYXFyQjBmYXIzMllYOWdLMlZuWitQQWt0Y2x4Zks4cFFtNEs1cWZjdkhLYnE1dUxHYWJyekpoQzBYQ05DM3FOWmNreFdBZzZtZmpocXEzSk90TE1wSU1DNFZCdWIxMHREeUV4SkEyZE9ZYkE3a2lCcXZEenltRUtGWmFscEFuSXRjNVVKNjdWZUppbmZjT1RKaVdzWVpnSFIrNWg2a2NzWGc5bnl0UXpxK3pMWEszbm12K3BISHB1aWpuR0dhcktUN3F4VS9kRndvQklMeEdJdmIyZEp2SmFDRE96K1M4RTlnL2hMd3VHdGJtMXh2VWcyenZCNndzZ0M5S1RvSmxyQTZYNGxla0U1czZwblprOHF2RHp4SDR6Mm1KUXZBYm9HZzkxekppSzVWQndLZzN1RXRxRVVUTjNtRUVrZFNBL3d2VmZjWWVZWDl3S2FwQ2hhM1Mxck1HK0pqUmlIcllXUjJyNTB5SjM5dWgva0tHMzJaTFZKZXFsbTlXK0xxNjB2ZGZ6c1l4eGFzakZGUlJRb0RtdHhXOHU4RVJYdDdJT1laNWhIUUpWWE81dTgzZEp5Ykp0UzZrcnUzNVFiTEswYldSRE1VSUJRdm1GQ3BYWis3NmsrQVJuMlc2QURDMzhMYzEwYm90Mm5yTFduTFR0bkRhVlF4NWtiZWkzdTlvN0Flb01GcFNaV2RqdTlKQk13d1BYbm5MVk8xb2tKTUlEc1NVamhGdVcwK3ZlVzFFTGVPMS9GbzYvZ2ZVSzNDNHBDZUFxc2dLVWxsdThtRmR4czhndnZ2SFUzbWN1dkVxZXBtakFYY2hkenpNSW53NnZPdnZNT0t6M3Y3YlZORXYzME8wczlGWDllVWRQazRldFpxL01IeUxkMVd3YUlsQnAwbG1YMVlFZVdjd0hzL29zV2UrVFpCOUhNM09vcGV1ZHZibXlQSFBOUWxaUVlWVGtwZDJWbEo5dndDTHVZaWpZZEQyZVNRMVc3Y2hHNmtFVklOK0lMbkxLUllOSnBTMkZ5dnhaU0FEYy8rN0hsSXNwQkZuc3FoM1hpam52QTFKWHBid0ZjSjNxZVNkMExxOUNEZjB0azBVclpQT3JyYllvUlM1NHlmZDRiYUNBdG5UZm5JamdFZnEwNHpQeExwcjhwbTdtQi5xMlA0MkJ0c2JKQWhuMmd1SzBXYUpfUURHdzhscEQwbzZUODFyYnJMZk5Ldk1NWWxNdTZIdnREbWdnZ3l2bEM2WnRFMEtBUERpSDYzdjJ1U2M1cHJ1UQ==