Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://pdtanet.fondazioneres.it/?/compare 5307d856-1cc5-4a6d-a23d-1d068cfe38b2_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuSXpaNThyZWE1MWdmMFVrMXMwNHJ1ZEtDM2dXRnhDYXlwOGVjY0tzR0hKajViTGFqNndmSkpyWnlMQTlOS0JMYVJsOHkvV2FFajU5YmluUklOcno1VEF1Njk5VW5tQklSZVQrMEY2TGw2ME82cXJJdDJ0SVhlcWhVY1NLcy9vZG1QT2hFN1lhN1pqbTZPUzNlNkFGSUJvWVp2T2Fub1pENzZjelVpcy91R29DRXl4bEFWR2xIZFR6NnlZRStYVDFUNHhWd1U4OGg5OS8zV1NhZktrZVlQUkF6elRCaEJ4dkcrUnhPSy9tOG1Cb0w4clJTd1ZUV3MwUVA5eTRQY1ozOE8zRy9uTUhVdUROdWZ5QU9uemFXR1M2WGNSRU9zaUxRK0NNelRlL2pEWVZQaVhvYjQwamRKenJiK3owWkJXWmRnSUx6dFJUWUJPb2l5R2k2ZENVSiszWW1GcDlBTFJCb0JzLzhhdDJDUzhNZHRwTDVCMGdVbU1WSEE2UEdhb0lwYUVqeXNSYzNYSTJpWm5GWTBjbWdUcERQckFVUzFOOEY1YzhaZXpMZkE3UjRBY2o5cVJPeXNMSHYrM3pIeDFucWVic05uY0xpeFNHOGNiZXMrYXB1YXdaeHB4YUp0bzJWazdOUFpHU0tUZjI3VUZURkdnVENWRzhpOXJndmpvWnZZbHlobXRwTTNpb0hGQXYvK3gyUElSMlVqWG1aNjRoYWhtY0ZzNFBqL2hVN0J6MWVjMjJWeDVodzVtVERIN0wrT2E5L2J1RTQvcHdHNUEycmlRTEdOR1hFWk5YK2JmczVNVVVaWXNYSWpJc0llN2dxYXVkWkhJZ3Vzc0tIRlBaOFVyN2FpcHI0U1NFSFNXUEN5RU1VZm9tYzZYNDFROFUyRUxQNkNBcHBldHRLa3JmYWJnQ05WMHRLV2dSekxlUDNTRXhWN3BxelZLNm4xVHAycHJ3T0lEeVFVSUNjdWlEdzRNNGNqSE5NaTJsNzhtelNXZDdoMEFveDRZK1JlSHdpbGlyWTNSQnRxK3RTK1lmNjRzL3BtVytRSHljSTRvZDdtdUYrSVBnNzVPTit0VXFDanAyUnMxSFN3elJaVTIza1ZWOURqZDJnYVUzYWtKeGMzRGQwQlFGMm43YmhyWXptMGtlVHBNb3UzR2NTNGQ1WjNDZzNaR0wvdURRWUZKVE10WDAycnlUWU8yb3FJM1d2OG4yTDQ1ZU9UcVVGeElmc1A1alVKWmJNZXZqRzNZV2lQY0xlMndFWThYNFJxa04xdzNWNUNBaGQrNzBJYWE3VThKRGRSNHVyc0lRZFdHRGFSR3BBK2piM0VnckZMdWpqbjJoUnFrL2RmK1poaUllcHR4Q2Rudno1K1RKUC9heG8rK0hYSDd6U3A2U0E5KzhBY0xuYnN6dzFtdzRzQysxb2VnYm1ycE9IeTllaW5MQ1JISCtvazhqVDlBWWJQV0ZBQUlrOUFodk1SOHg1ZEZrV0oydFpVUE9Id2N2Z25xbmgyUFVXYkdEVlA4Zk1ZSTJrL1FnYzNzbC9Zd05oVTBFQndzK1FacU5DbVR5UThhaVAwQXVhYzAyNzVyc0hDcWVHbnBrUVVvMHMrZmJ3clRXejZDaThHZ1VaRjV1WnluMVNVUlNyVU9ES2dQaW9DbTQ1OE05dDRvRWFzUWsvOWlScFRScjlnRXlJSktveHdWL001bDVjVHc1U25hZG91UkNrTGErVEo5K0IvYW12SHNxZHdVMit2cXVObWJ3TDdvV0kzTC80bzlxeDNWM0RWbXJVZHJqSTkzM1A2NkpLMlByQjFIM1FSRE1nS0p0b1FFY2k4UUxUbnp4T3VBcDh2UkhlYmd0WG9GOGFxM2dFQmU0RFBzK2dqSElseDhzWWJxQWgwdEk5TjhsVUpCb3lKYnhobGErQTRqQ3FLS3JycWFQTFd0ZlQxY2QyRHRuS2w4S3FFSDJPSDcvMys2RVJzR1R2Z1FiazVIc1I1cmJUanhRL0dqbnVodU9QbHVEcDFjenFBdklPYTZTMFpuQ3I3dEYvbVNsNi85RnlZbGc1NDROdTRzdG4vb1BxbmQ3MkNaM1JsVWRmOEZlT2pvbTdVVHpMVmlCN2pQMkFuc0ovbEpMS0UxYXNjcXhhdXlxWDJsQ2xOcERFdENiYUdtNktkM1ZObytlc05qMTFVT0cwUWJPbDZLLzNzd2tiTUx4bHB0NGxwRkJHcDVJcHFxZHM3dFBrTnpXOUVvZmlEMy9JbHhSUlJoUWhpOVhSenArcTJMNDFSeTlkZmJJZTdjMXJEM1M5OWtyN0ltcGdrbVBFZ3lKSDZ3WHNRMXVQcXc1UzZFTno5ZytFdGcwNzltWlpCQktjREJYM2Y0U2xFekJWSlRCUVovUkRlVjB0am96Vnh0VU5pSmVHQmdYKzRQb1p5L242UHA5aWFhYmdmZFZ2RHhMVk9BbldzR09kekUzRTdRNGhWU3BWOUw1UnRlYWRqaDdSU2tvZGdmNzkrUGFYaU8wU25WSmJ4K1ZCZktJY0RCUXJZc2FDTEJuM2Z4eHFGeWVvd3VaMWtvODdjeGJPeFN1NmJMclpSdThHTWw5Ujk5bDNLb2E4MkNzb29ZK0k2ZTB5UDFXS3lqM1ZpMmNYelE0TERyTkJmQjBHWUVnNDZTWURQVFVicXVSS0w1Y1BDZktQWXZ0bkVOWnJIR1pFTFV4NWxRcjh1eTJSMnVBaHorY2h1c04xWVMzSWtUWEZRSXRCYjNvL09zWlZsQTUwb0VYMm9UR1lvTUFQb1FsRU9WRkovZEtkQ0Jva1k5RDdjRmkvWXB5QWRUaG9pMnhQcHFGUXluVjkvUUxaYnI5OHg4WGpldlB1VFVxdzhVaEJjNW1jV3Bzd2FIOHMxei96V2tkS1JHV1doSTRnd3dCNDRLUGo1ZkRPQUFrNS9xemdGZXMxSU8yNFQ0RHdXUGJvcTV1bVBLZnlBa3hESW9xeWovTGdveUkyYUdQWFdVbEtKdEJPWS9VcGxvck5lQmlBOUkxZ2ZCVnZTdHd2dlU3amNmOElXUGRVTVdTamU4ak5xTFdheUt6bVZjZXpDZ05Ta1Zubk5Ga0Q2T0dqUWN4N0tWSmp1SHAzN01jUGpRa2JsMUtxaEt5UzlpNUJpVTN6cEM0Q1B4c1c3Sk1VQWRQN3B5S0p3d0p1WXlqUThic0JZRlRCcUo0UWVmbStzSmtuREcyQnh2MElrb3BLdmdaQ2wvc01rZHg0S1phUnJDc0QrVmJRclp1dS8wZm9lWmhTSDdmU1I4QzVzRzQ2RER5RUdzR1dPazgzdElCbHVURDhHM2dtS0h1YUFML1JzeGZxMWRZYklzQkRjdTBNM2VBNzI2bFIvSTY3RVhoNEU4ZmJuWDVXZ0RkazF1Rk9INEE3eER6WHFQRVlwWkt1aE5TaEZXazdqYmthVnlGdGtmdmVzRlp1SVpkTHVPdFNzTHBya0gvM1FMREtiUFNIeVI0d1I2UjN6b0VzdDBNUmNNL3VuZHg5ejJEbWpZcTNQN0hhbXBRWngxU1VSUDFyQXhSRjVxLzIxQUlqTk1lUjR1MTV2Rmx4RjNtSXd6VjFmWWo2UEVjWUVFSWk2WGVBVzJmNVFlVXVWSFJqQTJOdU42b29vRDEvM1Q3Y2hHZDhqT1ZEeWYwZ0Z4RUNUODc5b3hvVmZQYkdvQytjRVB4di9qMEdNT0lFMkFNY24wSzM4aFMxdHZyVnNFNDNNUlBnSzZqc1N1Y0htL1d0QXJ2d2ZaNm1BSjBXR1NmTWZCMGhwRFE3SVRUQ2NtaVZwbk9XWVdvKzNWR3pNejZaVnZwQzNmemZsVlNwckZxaU92dFhHVVFMRXBzOTAyaGJ0bG9VZEMyYlEyWlczWGlFYkt5bjJqOHI5dFdMdk4zbjROQmtRMTlha2FRSi5kUVZQNzVyTDk5UmFWVjRjc2R5SE1qMEhNQnRlVDg5Zlc4QWZfSWJwX2Q4eDVvbW9zOG5ZZXk3Q3doN014aDlnY1BoNHlYLTZXZnhXQjFCaHB2T1Mydw==