Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://pdtanet.fondazioneres.it/?/misura d2847543-28f0-4d63-bcaa-8fc4831183a3_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuODBpUGluRlduQk1hNFJ3S3B5OVd3d056aE9XeXhRbmxLYUxnRGU2WVZNRzlEZG4xKzZ6UHhwR0c5dzBBYys2bStPVThsZFE5eUVtdFNRZGRrclV1VGR2NHQxRnY3TEs1WnkwS0JTU2FSNzVLNllIbi9kMGNIRXQvTmh3QjRMZXZGWDRVanpSa2RkSnFVZnNzTXFRcDcxR2NwNVhpQXpYdjBmamlsZ0pnZVl0eXdtVmFSeWt5RVE5VEladDJxb0tVemRzTTdqelVaa2hmMDNkOUtaUmswbmxFQ3Q3VW8vaDMwOTFmS2RLTXZuSW1Ha2dUSXBHVUE4V3RSa1lFOXZvbXlDcklnYTRCc29nV21IYnlEMDBmVW5ta1FQc254ZjRaWlRBakplMkNnaEJTTE53WFZFSWRLOU1rc3VHUFNyMjdoa1JrcCtGeGF3cVpkUUlJOEVuRGpYUUJoeWZiRk1MelVBa2FlMzc3NlRDR09jOE9EV2RtYzlpdjMxdGJsOHUrS3d3R0tUbGFQcThXYllZcXN5aXo4MDFHU3lxUUNjczFLNnp6bUdiNW1hZXNqd3VramdBSVNLaW9OYkQzaEVqMFd6UzZGRXZRcEdvZng0TksrQWdwUjJ2OGVpNW1UQVZMa09uWWtFK0hPaTNlUHM4L0pYT1AvRCtuMmNERmZvQ25iNStkWnhYV3hjbTFYZzUyd2tCMldWSTRlYlEzaTFmRzJRa0E3ZW5WQThwdUkyOXNhNFhFVE1BM3VkeU9aZlNudXFwV2FYR1RkTEZSdUY2bWQrclBueFRIR1hPQXg1VUdBTzh1MUk5S2E1TEoxTW5yZ21QNk9ybWZpZHhvWUNhTG1GL0VhaVhjUTRDWTlLTHFaSjRqN09rUmlBUUo0RldZWmlnZUVQd1NuLzVoQWE0ZkxDOGJWeTlDMHljV1dsOXE3c0hYY1NEVXVxdVZrTGVONyt5czloVWNKaW1HVm8rV3lTbURqSnh4Wi9PcWZKZGNUZE5uQVhiY2hPV2ZDNk1iMTNZRVVXenpMbzNxQjJJaXk3NWxaWkZ3WTlJTGwreFZKREE0WVg2b3FNOFh5eUdLNjgzdkhlK1JtZVIxYlVBOGNJc2lNNS92R2EvSVRNZXdGV2hTbkZ1cUY1TVgyRWhvSHZ5ZDJEQzhUUk5nWlpSWXhLczJvdkhiekkwVTYyQ2ovTlhUNVFHMUZsc001aHMwcnJwaGtFTCtYZWswK21lUzRFUmxHQjllZGRmQmtIRDdPZ1BmVFRsc3E3T3ZxTi9qNEp1ZlpqNVErMUhDSjVCd2N3RU1LNG1qNmdXVlBPRTBoQzFoR0NSVGtvTUlRQUlrWXRady9VdktTQWpDVDd6VksxZnJjSDVyOTg4S2VTYjdCT0hKVHpkbzlaVkpzTnRrZ212ck1DKzlqQUM5bXdSc1I2d3dYblgwMmc3eHhldjAwMHhmbEkzYTYwdXBaZkg1NU5xd2VJUW94TFFHMThaZ1dPcTExNndUeUJtamtYUzFteGtnSzRubS9EZGpMRlZDdGJEcDFLVytvZW5MSS9WTFYxbDdYb0VZU3dvK2MvTXAwbVdiWHppcE13TWtQYTdNV2pPZ0RKZVNPV3BYSGlHSWZoWHFYQktrWG12Ylk4dXVTV2tremNLTDM5VzFPdWI1VjBBNlhHdnl1ZnVNb1RjZnNhckNKWEhOV3NiNmNXditNbzJwaVpwVEdKODV5Y0NMeVY5Wm9TUlBtK3FFdmZYN0t0RnZZZHJvaDMwdGxiZUdsY1QyaXpwSkhIRlFjY2c3aXNubmh3RWVEMGNMOU5TWUVXSE9oL1l0Umd0aXErZ3h5TnhMZU1uNTAzS3BSNVFSMzZKamdWK3p4b0tvRkR1MHdNNDdNeGNFN2kwcndKQmZ4cXRRTUl4Z3FVTkNLRCs2TTdHTzFPRGg1OGlLYVZNb2Y5YnJqbnJVUlhQM3lZNlJlZEFUZjJsTm5MaGdJU28relYxWWY3SVlla2tOak9vTUFPOGxYWDdyaE5RYnlVb3YyRm5DeWNjVFEvaDZNSWY1SjFMWUVWQ2FrL1pac3ZTaWNnQmNleVlDbTRHZ0RIVVZkRzY5NEhrMWVkSmRmV056b1lMYTQyYzJYbjJIWkwyYTJPNW5vYmRSTUdPTnRRVUR5b09pbElaYzFnU1Uyc0V0S2JnTW1seVhQbzhWRG1la011dUM4MkJUWmFGOWhkZXY3NnRoRktmVjIrSzl5bmthMXYzbkJhUVhuWmFGakJ1Zk5iRTVQaHM2NTRESHdWT0Q4Q2szRXlKQVlpVk9rT3BNaUJRbDY5SXhJNm9rbS9RWjRJTjZrQjBOekJNU0UzMi8xVE5IUXlzYVFxZktUVmJOQ2hZb2h2TVU0SXBSYk9STm1ad04xK0p1empMTnl5WWgyZGQvNWdBbDJHakNMM3dwTVVkUkp4U29nSWF4clFHRXJ6TkRmTXRYNEtKWXczdXp4QTZnRzN3REErVm1ZN2tnZzU1SE91REtKRTJlcHUwQnJWeWZuTDdLSTgzRHl4TFpkV3pKWHpObkhqYVVRVXp3eWpaYXBCWGJVUGhPSGNRc3RzMU5KTVpMRTJSV091TDNDMWV0Z3RjVlNqVTJJZWM4dEoybkEwK2ZrMDdrRmlmK3prZHVRVGswZURGR09sZFVoWWl5d2czNE5JVnFPOElKSndzNU04OEk1QllnNldacnJUVVZBRi9Ccjg2OEFmQ3hsZ0liUXUzUVlQUGpoS3lOdjVsNTdLd0pIVU1QR2prenQyS1pqN1hocm01cDI4a1l4eDRLRmdLNS85S05oSzNGUnpPQm03TVFWY1JTNzIwK25rMk1tNnBlWVcyVVVpSXlRci83eDFHNWU2Ukd0TVFoZzVVU1IrNXh2NGgzMjVJYnA1STA2Wkcvc2hOMVJ4RStWL0graTNXcWNpUGx6MEMzWXZpUVExWEozSmRSQTVrWFlhRjEzUnBTdldOUWdmWUx1d1ZGQzNIY0VXNnlZS1RQSU01RWhMWTBrL3pjWDlUdUdQMEp3UkJJdExSU0tGM09mMFBkRXZpY0M0R1FNL1BLOXl2N21vK3pPMkE1c3Y1ZUcyWjNpR2I2T2xmbEU4UVRQcEZmcExMVWJVN1Y5Ym5NS3pLNjBBdU9XSWd1SEJMdWdqY2J0ZjY0SVZSZGVGYlBTYWRDZ3JIM24yZU1ubWFDWVgzT2tNVzFHSW5Tb0VKOENHSXRFUGw3am1VQ2RhSE15SG9FZXlXOHl2Tk55Q2srVE9JSTJwdy9nTFhIM2hrUkpVdFp1KzY0ektmWmR2YWE1cklBaXB1ZDZvOVlwM2NCSGlMQUlNaWtQVGNOMWV2Sk9lM3lmSGdTcDJNaUdTbW11b2Q4bm5nQ0xMY28vby95SUV1OXlPMDhWd2NWc28ybGdQL01lRFBOcXhGdW9LcTVXQWMwL09tTnlad1o2SXlmNUNvODZsalYzNFRoaW03RWd2K2J0ZncyTWppdWdST3RkdHFFZmJCT3h1VEM1Zk0wYVg5ZWNqOVZNTnlTUy9SVEFBNEFUeEFxMTdxUW15LytLdG1YN3R0ZXZYVjIwRU1GS2Zjc25BWU1zcmV4YXF4ZkE3MnFmN1pRSWRySkJ6elgwZU9PSFVoSU82MFpnS25saFlEY2lubnFaeWpsbncvLzBqdnlRY3V0YVVjT0dZaCtQMXZjMW1YVkgxVEk4WUd2dUQ0akh3WHNkZ1BZekorUTQvRjcwY0Vmd2EybjdoTGJVTGltaXBUdDQ0S3BlMHpOUGtJNWozOWN2V0R6YklHV1FQL0RrUWpVQlJBZmNHb1Urb3pJOG03TlYvWENEUURQWmI1WkZia1JHeTNqSm1EUThkQ0htRk83QlowZHJuSVJ1NnlLUDRQb1hzVmhydnJjaGVPMUpKVlZzTTVnK2ZPZC5femZBUm9PU21kX1E2eF9ycXBzbU9KcGFaT05Sb29TTjRBQ0Q3Sk1CdmpXZGpkcGF1ZS1hSDFTMzhSa2ZvOHY4N1ZPMHRiT0FiekhOUGxVbGxMZFNSdw==