Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://ripo.cineca.it/ 768f77f2-578a-45e6-a25f-712cee0d3b55_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuTExTNmxtSkhBdmpyUFpnWDZiSGx5L20vSHc3NjNlMWZkc0puZDU4OFB5ZmtVb1l6TTE1cmdZOG4xWC95L0krVHdZeHpxSDJyMDZZZjQyUWpKN0Q4aFlrZzVEd1Bib09IUkZsaWY4aWxyMzZrNmhHUW13Y0x6R2FDT0NISnVsaGc3cmhIRlk5TEZ6QkNCelgrZFlRclg1S1dhS25SSzNPQU5sMkRndFVNVGlmYktIdW5KZS9HWE15MjhORVZBUUtsMFUzMXJMK2hkZ2xKWVdtWnI3LzBsOVhPbXd5Qk1SVHRoTDFrQUoyNXdwVGwvZHJWQ0NvVWZ0Qkt3MkJXblNjT3lTd1pyY1JHWEoxakRkM1BvOTNjNWRVVzE5N0lWR1N4aWFHTFNWdkdYaUxEU3FnbEppNU1tWCtIaTRtVzRNR3hVK1FSSFVnS3dNam5oa3d6a21RZFpDS1N6Mlk0UmJCTE4xY0VZTjEvNUpoZ2dzYitOZFdheVBxTWpPbUl5S2poRWkzQzcxendKWVQ4amoxQ3NhckdiWkVpS01SYndicFZYOUdIa1d3MFFrMVcrc2drWlc0WmZVbkpFY21jcWp0NWlxckNERU83aDFSNVVTeENWcndmWkVFMjg0cHJaaml0Uk84bmFZWW5KVXVTK1B2ckFRVy9PbEhHdEZla042aGltZWhSaXVhV0wrTmZJZWdoNkhLMmJzRVUybFRDNVdST1g2SXdEUXdaSldmSXBCeEF3NmhhaVpoclpqSEVhbGluV1BVeTR4bmtYd1JkWTMyUEF2RG1NbU9uVDZOQjc2YkJzOXhLMlpheE9mZUVrQ3ZPRDZDejZQaUR1aU1FOXhScitNSGdNdUZUWVNaSjZYanRQUWpJTjkyRjR6UlpSclMwbkFzVEpZK293RnlITmNsZnRCMzcvcUk2R05XS2ZpNkpMK2Fmb3BuYnk5bVo5Yjl1Z2s5akVzMktjaElzVVd4Zk42eWNmOG4wa0JDcHMrVzFVUmVxeXVXYzJvb01lZzFzTkdmV0VwTW4xZjhZNWpiYU5TTHFyblBEc1l5bURhd3BrSHVoWndXZGROa2VSNXU0L21vM3c1NzF6eTRNQVZYTFdaZ0pDanpieHhOTCtWUGJXUVBuaEVqMFRYZVNyM1R2UlRIWUw2UXpyUHYvOWZiSnNtUC9JVEZxOGFJYXRuamNLcGdPVlNjRUVpMmhYTkJQR3NPTkZSb1dTVy95eks3aFVobGdMWlNoUUtKU2RQdTRaY0VYVjdzb0grdGJ4cUV5L1hselBkSTA4bVB0Sk9ZdGk5dVFCTVNMN1VIRVVFbXVEOGovcGpHVCt1QXV3LytPbXFSa3EzZ1ZWUEliZjJRamZWQ0hRdUpZV0JycU1LY2hrMWcxa3Q2bi9aRzZDeWtwVGhCK3V6NS9wL2sxbUtBSnZ1WnluV05VSEZKYll4MTJLN3NnOGhoRWNKUGVhRVk0WXlyWGxLUmE2VE00ZEs1eVlKSXVqYTBZZEg2alhjRUxwOHdmS3pkYUhDZk9hVzUwU05IMFVXTWdyN2RIQm1zWVJyNXhDdFB4ci9qcEh3NldUeHo0MzRtRHJhQW1tbXkyY3pZdWFCNVp4QTlDTkpIaWpHZG9UVHpGT3RoQkk0OGRMQ0xFaTNhbFpZeWhXOVIwcHNQVWd0NTdOS1hDZWNzcldSeU9ncU9GNUl5VzF6cEQ5OHllLzVzd3NIbkJ4ekpHMHVSTmlqaEpPZ2pJZjduSUZ2K3FlN2xpb3VaR1ExT2pzWmNmenFpSlkwYklHelV2NDhMRGZRdm9RNG8xTVBEaHBXOG1iNVQ2R3ZFSUd0NlZsZkVTeGxXa05Od3gzNHZJUmI0QkpteExleG13cTZPV0hIYTdlYXMvLzV0ckVPQ2VPNUlTR3ViNU9adTQ5WXoxUnRNSWpjZjRNT3RXdGhRTTVlUVF4dEV6Tk91ZHhqSm5TTEtBL0lqZEN4ZVdsQmRLbjN6dFFOR1diVzJEVVQ3eXNxZ0R1QVdHUnBqcVhuVkYxbGVUdjZzYUI0ZnpPQTRGaDJ1WFo5S2p1emhaclE3dCtnSHN5bFQ2bUVhK0ZYQ0d2V20xY2lkSEFtSUl6WTM0YjlsOHJSVkRwRFhzRTdvVVdScjB5RktoWkxTTVlLSDZFd3VyWGNHUmdIbGQ1MHd3MWd2b1pFUms1Y050c0x3YXM0eHFmc3ZMYXBGZEZPV3ZpR0lxWXFjaU9wbU9qVkUwcHllMlNRMFZVM2FybnJvV3lhQlN4MEFvY3UwbEVYVytKKzJJQjJBQ0lCa2k5bk1aWVR1ZTdUQ2dxRkE5RXFpRXhQZ0JVQWVET21OZTFIUTA4WWNoVjJJTVNCNVBVVzB0aFJmMTJVUGtUVUpPMnNWbXRadFoyR25Db2xSb1FqQWNtYWFab3FDVnA2VDdHb3VGU0JuL25aVDdBZ3NvbEJKRmE0NGowYjhmNXpUNWR1b2FFcm5vR1BHQ2ZITDRHbHJjd2I4cGF6ZEVlSGZMYThTVTVnZG9PSjlYWDhjTHlDb0JEYTdFeU5zOFI5QTBGV0lWdlk2L2djb1lZT0tLTmEzNkNpeHE0OEtEWExVbG9YczJDWmJoaDBtN3BmdGc4UDF1U3l0YkhpOEJXZFRkMm5yUUtOWXhuUXp0RFhTNkVSdlM0ZW1tc2V3Z2tjOS90TXRxNFppU2dZZlR3S1phMHViNU1ycnhqWTl5WUxLdEJoYzZzaVdwS2p6Y1pDTXNNVTIrT3NhK1laNHFNZDVoeDFOMUY4ZktvVXJyUjkxRFZoRVJsMDNDTDJ0ZFBTS0QxUFo5WVNaS2Q5M2lDNSt2amFWajU4dnNvaW4yNmg3eDBINGt3TUkya3hKZkQ3RnFDTWt2WEFlNTRnK2hUeHlDa0N1VFptMG9heW1TWW00WlFDVHE0Mzg0SVliOFBvb2RPY0YyVHhucVdHNkFlaVRXNlljTHY5WkptSDMrbjlUQiszNk02WDMwaXJCZU5VZFY2Mkd2MDRiMTIvSDIyZm56M0JJT1JDcForM2VQRlpCUFVMcm1tV05tZlduTDRmblJNOGVvV2hUcjVETUFSVFZ6aDlPeDJ2T2FHdUtaanRrc1B4eGFqZTY1d3AxcS8xQ1hORmoxMkFpN0ZqL2xSQXlKWDVqZlJBeWpTMEhYL2VNSTM0VlBjTHcxUU45anEzTEUwTjhjdXlkRTNxUFkySm10RlNrQmZ4UUNrelp4RThZQnpoUUp5d3Vyd1grMXJhUGtUNmFnSVV3cmpWQ1g5THhKWGJDZFRLQ1BWaXRuV1hsUUtpMHg3R0h0QTVBUVdPeGFRZ01XaXFkdGV5ajY2Q0Z3S1IzVXIvL3BPNTc4N2djSWw1NEdXRWY3SEZlNjN4WHBIZlBINUtEWnZnWVZja0FLM2VIcjgvYzk0UmRON2pGWGFyaUlVTmlUOVJJTXMzOFJIeEhLeTIya0dmRi92RGVYVjkzb09RTXhjalBuUmtnRjRJeXIxbnVTWWJjcFFCU2VPOVRpSG54dEpXd3BaUkVFSGVYY0ZVQlJTR29SL1FFcnJjZmdBamNGd3RPejZUT2xhYkw5OFlTVE9PQVhEMXovVjdKZGpMMTZITGZ5d0piVFJ4QzVqUUZkN0EwL0RZUTB2ZnR3R1lFME9LWmtoQmphd2Z3SWh0OWJhMmV0T3FrR2FNS0ZlZzBwSjRNOXlPVVdKcHV6OHk1UXkzd2JUWkxUMU5nSTJxQ1dxVFRXaFdtck91TkoycDhaZkErcFZPTmhzNHJwdWFxZFZhd3JuaDQ2QkZLMWpSdng2K01xa2U5UGhkeEhVZVNzKytQM1oyQ3EwM29FamFXcHZCL1A2VWYrVm9OL25BTllSa3djeXRhQ05sczFNNG04QUFzN09qST0uVE8yVmZEZG5FUjhEVnNBdnNMZ2dDOXMyWlR6dmlqLXBkd3NQMEVGejNYTmRfYWUzd1gtdklnQS00UHVJTTY3MGQxcXJFeG5YQ29TSGFfVVNac0pfaFE=