Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://ripo.cineca.it/pdf/relazione_2016_v19_inglese.pdf 9ad96534-881a-4f0c-a940-1349827ac8be_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuL3BkNVVOV1MyQStuQ1U1blBJMndVTGZBNE53RGNZQ2JJdUdYU3Q2RUxNekRUOUJqVzViVzJpcG1yTVNkdXJNdWJDc2JURzZBamJQSFg3S3BNby9vRlh2TXFVa2h5UmU1Q2tNUnV4VVozQTY4OW5JNE90d0ZEVjJJNkZkWUNxN25xRnVNUmNicFJ1enE0UFJoMHZteklRVXFHWEhIei9UdXVDdWZ4c3BNdzE2Tzc3WmhMbWorQWRCaVZFcnFrRHoxaUt0TDJCMG1GVW1lRzAzdHNoRTk5R2cyTFVJTDRUaE1EemFJY2lvd0c5dXZjRWxSc0E5Z044ajQ1b2M3TDdweFA4RTBLcmNDODRkYjBOMHlXTnFLcTkrS0tyd3p4RDZWN09PaFptWE5yR29zVlRKYXFqQk5CdmZYNlpaenFrZDFYL1NwT2UrTXRkaVVmdzF4cWJGa3RzRnhZN1FhbkcwNGNjY0VlOXNDM1ZjNkdsakF4MTlUc050OGR2QjlVeTZUMFpFN2poTUJrQmIzVDJQU2FHMlJyQ0Z6TGRWMEErNGNuYlpMWUttVzJ5SVZhSS9Tdi9yM3M5SFVraVBqdXBkWU5sazNTSUd1ZkFGUnE3NHZlNkYyKzd1VFBYLzNGM2FyTnZBbGNjN1BnZFRweFVvWXZGbmRtaXNEY0RsMjkrSlBkTG9KajlxUU1SNitCdkNBNzljTWozY1Fka1lSdktNL0J4SjlOVnVPcmZrOXhVM1BRRGVTZk11Tit6MnY2bWlwajdibHJVT2hibS9ZbmNYd3RGbXVuQmNrMmY2Z2t4RHZNQnBjdDhCV1V6NFVXcU5EMmI1Y0VyQkVrQVBFa1U4SUh0QWl1dTFkbVNJQUE3NzJWRVBuUk1va0o4WWd1TWZqL0ZsdklIUmk4bVRsNDMreldwbFRVbXNSVURlaHdldGsrREpIUmlhN2ZnMkkzSWVMOHNlSDZQNVUwMjlNWUlub2syMmJTN0U0S3NUNHRTd0NrRCt6UGhzVHV2MTgvaXFBczl3WlpkNnkvYWd3WEVxc0xzUDNZWXN6cndjZVpSZThwNzhKWEtQOEljQXNzY0ZqL2dHWVVqUlhSUzMrMC9ERzBKaFhSOE5nNzNEUjZIeExGR1RZaHNLTk1Qa0crL1MrbGY1ZlZIem1Pdk9jYWh6SURZcHZZS2VHeHkwTDcyeTlGbGVvZldiYXk2eG5HcGNubkxpbDk2V29WV0syK05wZ0xCQ281QzNSZWJNSUhkbTNja2lQdVB6TzlUZzRPVnkvUVowdGZZVUxRbEtqWXFiTWlxQ0p0Y2NSajFWNmhQSkJzOThSRDcwVEgvT3Y5UHI0THU1c2FLU1I4aGwvWE0zSjNLZkpaSHhIUlhaRnh5Tjg2N0Z5Q3V4bGxOZzEyZHpNaXZBNXYrQk5tMDRhUUE0dG5SU1l5Qk92RHkvMFMveXhJdm5KYXlLYUJZNTZzVDdxdFdoNWxrWisyYWFBRkxKVFk0NnZwdEkybDlXN3NyWG1xT2ZIbDNaNnF5cHNyeHFOaUVyTnZMNUREdkNpc1RadVRpaE5vV280RmQ2dmlONnNMQVdvanJHWldnNDgwbmpPYllKVi9MVmp6T2NIN3U4bFVWbmdJczA4TzNKRitaSFFFL1J0b0s3T1o0L3N5Tjd2RENvUTVOQlhLbHRyeURhbkZDN210MTYxN0VpNjhMUFdDcGp5WVVCRENYVWVzZkJJb3U4YkpXSGh1blJNRWE4Ukc2ZHFFeWt4RlBnTWsvYm5COExMdUN6YW9XTHM5Tk96emx0ZHRQRFpUc2E1a1hDR0NHMmNXVU51eU5vVjZYcGJHTHBJL2lCdFJ1NGh4Y3pLYmRiRWZkZi9aWHBzc1g2aXloMUh0WVZPaURqampzVTNyUzUxZzFBK1FJWWdZY0lva1kzL2xBU1ZYZEhzQzBDeWlIanFmTWgydjlNTFIvZ253TkdWcjh6ek5tWFBldVBlVGxYOHpmUEF5TEZ0Z0hnRW5XUkdwZDBSYkFyK1RMMW1rUDR3RFU0SmtsUTVpcjFjY1RwY0pZek1OV3ZLV3dHRHIya2ZCbTh2VXFPWFMrdWJDc2U4OFlzSnlRbGJGbHMycWtGa1RlaHdXYmpRU01ZWlNBMng3WHphRzEzNlB6VWN2OVk0Y0Z4c0ppeU4yK3B2c09vWnh1SmZlRGZkbnVzUmR0ZVJnQ2g0VVpOOUhKMnRBbGxvZEJyYmNKR1R0U3ltYUwyNkJhT0lkU1FOSWNaMkN4S2huZkVBVGltbmYvRVdzdThYVDBTK3FMNWZMSUdNR3pSYmNteTRRdHpkTzFoZ0lleHpteXBvd3pIZ3ZOSHE3Qmpsd2tEWlo4UkJ1bU5IU3N6djdqQWx1UklEWDEvK1kzaW45MmlEQVNHSmFBMm1YdG1qUGxZTm02dG1mYzR0OFFVTWp5d3pnbGlYd3ZGdVhJa2NLc3FnN2Mvb3g5Qk1nR2ZYLzhpY0hya09jdGJ6VjhLYjVCYi81bldrQ2NmWENqcmFjVThuWDBTY3Y2bG9YVVErNm5Fbmk0cXdEWVUyYXlWVWU3emdHNnhCWTRnOXdLQ0hYUnFuZ3daazVJSTdVZU1RZFErbTVZdldjT1pqMUpneG1aU1dRb1JNRzJqVEtzejN0YXJmWG9aeEdkdDRXQ2ZsMFVPQ1MvNCs5WUphQWlyZFU1NktSTk1EcWZlSjdvejM5cVIxcXc3T2drVkRza1NBUG54SzBHc3ZXbVFReEhSb2NxeHU0TTBvNWJvTkRRbDJKaHVaaUlSVU8vWnpQK1dkWnl1KzViYUxORXpkbG5qcVpxeWdDN2FrQndLN1diNkpkVzg2aTFGSGQwcFRnRFdxUFV2MDZIdGY3QmpYNTA3emFvU0pCWFdJcDdQbjU5N1lSQVRSL2cwcmVwenQwTWpTcE5SbDdDc2RiWkJZeXNGc1A0YTNPSVVuYnFidUtoVG1wOXcxaWxRUldTN3crc1V2RElFaUJaSHN6TDFwWUpNd0tCZ0xHc0ltNXhFRjFtWFlYbGlTMTNOd1lxelErdUQ2SUpET0tPYXJXTDZrazJrK0poU3paZEZiVGkycjFuT2FaZWw3ZlUrekdpaUxaMnpEUXNmeVJKd3d5Z0J6eklqcXRwcUlqN3VZTWxETVpBd1RqMWFoYWt1WGZ3bU0xOXdyRjM2WjJjc3FIbUIzY3N3MWhCOGx6RklNTGhnMUdtNjg5QXJJVkpZcHZObE9PWHBWL1ZrVUdYbUEzaStpck5IRVY5WDV6Z0ZmeVZqNHFWMGlXWmVFTVdzNldPOFJrSm9hYTBuMUhzYW81UkNNaFEySitoTlJxbHM4d2JGT0RhbXptckNKVUVrd1dHa1ExZEVTMVUwNUs0Q2FSRVY0Sm4xN21Xc0oyWUE0bmRpNUYrSEVLMlp3NEI1bDhERUorRFBUdk5KbVlWMGJUMFdodThVTXBlaEhsS2dlVnR0NGIwQXZkSDhkWmVySUJUa2QxNldQVXJCQ2xpY0tQc0M4Z0tIQjJDeFZYaitTVlJ5aWsyT2xYejMvM3JybDJCdWVhcGlQUXVTdXJncEl4WEJ5WmZtSFd0bHNkYUJ1d1BxUnJXcU5vY3c0REErbm5ORTdaeTIvcFJ3VXBjZml4TjZJWWREMnZUWjJTc2haVmwybFpvMmZ5aWR0TnJoakhvdEVPeHZJUkxBTnZMbkpETjlOQThZV1NURm4ycVl4SW9qaE9teHFIVGkrQ0NVVjUrNHFOMDhDbnpOTzZtd3loZGxlOEcxbi84UDBXbGZTNDM2ODN1aFVjekRIR3VkeDJNV2Q4VS9PUkE1VVhZSllYVmdITHIvaVo5UDVQUmlidmdIVGJ3Smc1alpWNEpGc1Z0NTRKNEtOY3BKN2dDdVMrQ0tKTDk0ZE1mTy9weTM3Qm5wYUliR1hHSlpCdGFoWWM3RDlORElXUmc9PS5NQzRONVpQa3J1a3pmcktpYTBxT0VSRmxYcGpKRHZpMnh3Y2NvN0FIbG4tRVVNanJtMFZkeERqY2s3VHU1djBxcVAtVTI0TUV6Ul9wMU5GRGxtREQ4UQ==