Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://ripo.cineca.it/pdf/relazione_2016_v19_inglese.pdf c66529e0-f88a-4e45-8b30-346ccdf3160f_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuN2xTdjM0UlRmdlAvR1QrRDBjWkp5S01tbVl6em42c214UXdIZUpYTlZZTTE2bnRuUWp3eDJkeSt6SWFGU0luOGpGeWFqZnMrMCsvTnJnZzR6V2J6azhsNWR5TjdrZEhHVk5PM3hMR1BKdldUVXNZNEJiWmxXODF6dXB0ZWNFODdBR2xlZHI3NmgwTEZIekFBRnNTQmw1YVZPemhPRGp3TjlmdVpEajVyakJMSlBPUy9sVVBtUTJUV2g2WmpTMnZwL1V0cFZSVUVnb1JwOXoyb0Zkd1FTancyNWtjc3F6SWJFT1dBZ1hkMVh3UjhST0RNWCt3ZXpOVWJEak41RkUwaDBvL1l3MW9WN3FHb0ZMTjdjZU9xWUs1WjJvZzA5S2NJY2grdHI1TFl3LzZRaVBGcDBkalA2MWRFcDhrbjd6WHlPN1I2OWhrQUFmZ0IyVnZzbm9jVCt3RzFuSXBZeXBzRTlRSmJCTFcyRVFYQmpzUmtiSXU2aHYxUzFvdGluV3MyaXA0cmtqeWxOQkpZZ2kvZVVMUW5iN0lYaVpVRnNXMUF1UnJsMCtDa3M1NVVtbGgxZVFBUnE4dTNyVHYrSlc2czJkSlFtNEZ5Mko0YXR0RGdLdjJoQjgwQXNQKy9EcUY3NmZZenhoOEpSNTMxeTJsM21JdW1FZ25LV3FWWndDZVlFNy9BWThwejRiZ05Ldm5YRFdNb0RZN3hyblNuN29LNFpKVUl6c1lYK2U2U0RVSUhuUWpRVTc4eWVNNHk0TW9VV0JLb1hxMUM3Q201TjZXMm14V3YwRktGUEdCSzdpV2R0Y1pxMW9UZ09sblBvQjZuYXVVWW1RZk9oZi9NWkxIUFE1bG9RT2FaanVVWnI4MEF4MUlWakpTS05PUSt6WG9rZnBTaWRaOUF2NnVZQTljNG4rUFQ2RnlJNW45N3NZQWQ1d3o1MGNwcDJmWStBNGJNT0JYOG4zYzA4VnV2dmREbml6R2VUK1A3NHNNakxnNjljZUNSR1RGOWI3NG5XWlg1aDRrQVlyemVZS2lTSlNoSkZBOVp1M1AxL1VTdkNQZ1dUbVA5NGQ3bUVyQ2NxYjg3dmNnRXhSYnNPdWRmaGxIRzJSM243NVQ2cVNrZGpHU2RyV3AwTlZsNTU1em9YV2NkTS9INXJiSkc3cUlIeUU0TTNUU1BPK3ZzYWZmTGhod1hpZnR3MHhGejN4ZC9URmxkcXZYQ3FuV1FWVTk0Vk9ndHFIYndaV2NwQTgxdzE4NEpnQzNvbitkR0ZSQVYwRzZCTDVGUXZRN2ViRWJXZWVMVFJnVUlUbGsvVVoyK3FGalV3ZGR2V2YySXlrTTB2dFEySFhRa3I2S2VWQzVPRjd6djZEbWhIRkRRaTJuUElYbXZOQmpmcDU3OW9zRUxTaVRkNXptcUFqYnkyajZsSzJIazkyYzA0TkcxL3ZSTm9HRXlQK0h1SG1LSGdid2hrbGhpbTk2WTh3S2JMdGt3NCtOUkJ3eHVrTHpiSTFWTzhBRFh6cisxYmZ2TEU5TTJteS81L0dxK2ZHL1NPWnE1eVhHZkoxbGRzcGRVdmEyVldUZzZlQVQvcldHQ1hZOXdYbUhDODBHZHZCVTdGVEYwY2tiZFRhZytRd3RLeUQvOXpqbFJzeVZGbHpjMUFvb05BbkVFTVpnODRwaVlWREFWVWpabTd0eHk0ZTFxaGxqUHJxSWJvSm95UkVraWRZUm40QTN0c1NRYkg5MjlBZW5hVzhMWnVuK01VVm91dGhmZUhLUlhscWdlTFVUcndrRGxhWkZEeXBDZERwRWN3S0hGcFpVd3hmYkhHNG9NWWkzaDJ5akdXTzFqNEIvZTByM2cxYUVFMFdBWWRsTWlxYldQU1drMVJ6QkZXRkd5Zk1meVRmZHN3eDVPU3hDcDlzWXVPLzJyb1FyaGZlQkNQbUQ2aGdiL2pXRjVpU3B6L0hmL3B3V3RQU3pnZDFnWnRXRmFJczNibisyYzNCdDJLZU9OUVB3VXBkekY4MkU0RGdvMjBpWmt1TE5sdWNGbHFKNXl3TlBtZ3k5U21PUnBoR3F6T3JnaWh0SUd6Ukg0NklkaWVML0RRZnUvUEZlN2lnZUJYcmRJWWs4L0dYT3RLTWlYNktUbTZuUVRUVEd6Y3F6Q1dpajJ4UU5UYVlPKzNZNGFkYVJadVQxTzBSakdxN0Z1R0tKSDlJSG1RUHNseWRORFBjRThJVlI1NVR5c3pta1B6VGZTVzdXanI3R1k2a3Z4SFVxK0pZM2F5OVlLSVJub25GdnREem9CaFhTWVZ3QmdJNlFibG56NDYwZXJ0MFRzZTNhZ0pkOGpoelFTU3NKRC9zQzY2Y0FvTmxockIvd1FHY21BMVJlNVZjRmJyRlNTQmZwL0NSUzdmR2NBMWJicFJRR0dyT1Fya1llV09vMStRU2lDU1Q2cGFPN2FSY0pmQXVEeEk0UHlQUThLckpnM3RSSjRocnpoVGcyaFpJREtNUThMR0JseFdIUFc1ZmhOelg2NkhONnFsS285UmVSQWZnVTIvY1N2UTRWYi84cSs5Mk5ieHN3RW5vOW1wWVNhdzAydVl3VEVrMHcyUW1HbTh1MU9ZNEtNK2RHdXd0eDA5Z2lvd2dLai81RHNxdkY2cllSWVNzSUFCYkFETXRIdkZsK0lGd0NhY0xISnI2SXVJd1FNKzUySHk0T3RzZlMzOTFmNTlOenV6L1JLcTFaK3NGMGpVQlV2WmdYVWU2dVI0clJjNXM2MHdIdWRRdkNzLzliaXZ1c1BEVndGNndIMC96Mm8xT04zRXFNU3Y3MzRUemNpaFFFWHl2UEJuQ1MxV1EzVW9RVDdZYzFaVVhIRXJNRTVnTVk3YUwvL2NNTFdteTIwWXYvNGlQcGxxR1F5bWU3VzdGVU14Vi9PN0trb3M5NGF0YUxyTnVvb2htMTBSa2ZCTU00NEFRMWlvSFl1MDBGdHFiQldGeGdBN2hTby96OWo2S0w1R3U2RWpmMnM0WHpYZFNzaFRDM2hMSzdhMEpkK0tSbldwNEpqYkhyK25EU1hHUC83US9BNlNxRDBoaDhzSmVKUVVvcHBUS3d6cWIzMGtnRmlXcTQwSTNlSFZZOVRaK29NVHN4Nm9nT241VE9QWHdaOVRiRDdqNnd1RHM5VjRHQmdNUmJNS0ZsMzlpZytuSnpVVEdMdE1aMTljcDZYR2VSZE0xQjk3eGgzMjRTVzRjYnhTTmxnNnowTXptNkFJY1RodllwaE5kNWU2YUVqUFR5eTZLTTRnOVl4ZmF5WlM0OWthdGpuV3daZklqN1N4T1lmZTJPbXAzb2JyQXlranFHWnorZGtEc0llV0NsOWMrZzgzRUwxSWhkYkM1WndSeFoyZUdHMWZJZTV2bFVZZXl4V3Y4ZFF1Szh0QkpYL0lkaUlFbmF3ZVhxYkhRY05IVFJKaC9EVVBRZzhRY0dpVEJMa0FJeEVIMXZJb0VubXNseVIwYkpoL2hlR0RhSzhTNUJaMmg1OVorN0trN2lLbG5ZcEYzL2pEVmRwRnNWYTMxK2FiTzU0YzF0S1Jjemh0M05ueGpxV3JFb0FQc0JaZjhTa1RkakZqVWhpa1hIWmlvR1U2NDdyckR4TC9oZDAyM2VSdzFHSTh5ekJlZGhsUC9MaG5RYzZicGh6WDhvVkF2aGF6bFQzcUdDK25TcTN6TnZPU1ZRT2pETS9tOTYwWGNuRlJwdFNoVXZ3aVpoa2lKVzJSY21iOUNVdUtoV1ppMGY2VTNTVVlxNzloV0FuYXo0c3hkbEg0SjZKRkVMdHBmRHRVYjB4eUNDN3daSnVLZG0yT2I3TGdlZXNKT2dtS1FpckZXTGNiWHMrUXFoWWoxOTZucjhyS0g3ZUExVmJvTHErUDVrK3ViUmpWcGhUbjI0NkR3bi9XMG9kTjBWZFYvMlVBWGhCNTQ4R3J2ZHVFMDlQa0E9PS55c1NTZUZXSmxGLWlPUEJSdEl6eGJiSW4yRkpDazltMFlyZDZhT0tQNlktWjFpZ3JqMjNVMHhlaFBNdWJ2Wm4wUU91UWpCWmVkU3E3QVlLQXd0ZjhzQQ==