Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://ripo.cineca.it/private/index.php ec95d93e-a966-48fd-9e23-bfd924bcb373_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuazJveS9wQlIxMloya3RZbjR1VGVCOUZyTGtFYUh1dzZuZHhSWGVYcklHcG5XWDdIaFNoRkZrNWN1VXJDTUtwWFVORDFMcTEzcFJsRGtnZTdtWWZMZUw5THNqTDZpb1NXVWpyc2V4QmQ1ZVViUkNRNiswY0M2YzdCVTN2V0RnRC9uaSsvU1NLeE5DdlhlQ2V6Ni93MWxOa283YTdBUVVTVGthWU13WHN0RGJTaHVPRU5EVFJaYUdtMjFTcEx4dmhCL2ZXUENKMUplcHBLa3Nid2s1VFQ0MVMxYlV1NjBiSHJmOGpudmlQeUUxWVNuTjZ2TG1ZektzMkhEZElWTC9RVzVhU0lkamEwK0QxRjV1b2xsWWtOQWFyY3NKcTlhWnNhNHVhUVBmMWl0dnEyTzBKNUt3Y1IxNnRNRVQ4TDN5L1l5bzhrNExkdmVlVzh4cTR4MlpVbmJtY25aVlhxUUdwYjFOYVhiMld1Qm90QUJGNm9vaUViamxabzR4cmFoOGM4Q2JHcFVXTjFKSzBuVTkvd29vOXFFRHEvc0g5N0xVdzZqMkt4bzFYMXZLRVZSY3AwRGR4SXB4OGYxZjIzUXNTVWJBN3pDMFNhbERneDNOajZRMHgzVWh1NmlEVHFERXYwNUZxMVhCOHdIMXlITDF3Mlk5bnBxL3h6ME95ZTEyZHBNbDAxU0tUZDJzRVZBS0JBVzhzOG9ET25Qc1ZuRFFxaDQ2bm1DYzZLTWtXVHpBVWpJYnlSZkwydGNhZjNiWjdjTEtzYTIvV05Od0p6WDVuQXB1cUJBS0NJbktsL1hhWEdIYlpTWk9pbmliWmFqYjEraGFwcFNsMVdVVUVYU3BFS0p6cTBIQURQQmxwWGRVYTRnL0I5VkU2NEkrMlRJWFRxN0tFZ2NlQ05hclY4MGRrOHAzR0ZFajdrRTdCR1lHb0FoNjNyV3F3NHlyR0VETkQvRkNwU0Fybzh4ajgyQk5ORDc0WlV3SDQ2ME1wSXZzZDVvMjNlUzFhLzVxUXIyUmhlQ3RlRytsdXl2NnJiV1FPV2E3U1RWOWtRNzBTM2ZSUThabTlnWXpDZGdXL25IUlNpamdwOVVFa0hpSTVDMk05aWVzOXcvT3VOSFQxOWNZc2pmTnNKQ2NOQ2h4bWZSb0grOGwraGdNTEhHQTl2WXI2NVExbXhOaGllNUFOdm1CZDhYbndDei8rMEFwdEFxTGhGd3ZxUDdKMUxhdlB1aUlxYTRxTzJmVXhFa2dsQi8vbFdkRWR3TjNvaXhaR0JrVjhHRUkzajMrSTVWTnNlMFpLMWVqY05BblBXWjFJWnZHNWNDdkpPSkpWSklaZFkvK0R3cFdMRlJHR3ROUzg5UlZjNUYxWEt1MStPQXFsenF5Tm5wTGtwVVlSSWkxQ0ozckdpa3ZVNUhBTytrejR3QWhWK3lDcDNHZzlXMkpiVVkxbVFmcW5XNmtVWVAxR3ZQWWpodjdMNUlnTXh2SFhMMGVIclovZ0lDL3V5OUV6eVB4SzFwUzBlcU5PcU1ZU1BYcWcyTnJHay9iTFpLa05vYTlmeUFhUGtheDBiOTRENXhlbXJsNzJNWHU3U2FKajNZY05IVnhQZUpCdTZDRDBzVVRPOUtDc2tCTWVKVUVyMnNObXBDNTBRMjNSUTVsdXZhaGdVMVNYeE1vYWhqUjg2LzNBRlZKbTBuNVVkMTBGNEJYdCthSElDd3FPTjJHVmpkeW1UWVZCTUY3b2Q1MStEQTJCQ05RdTRhVGFuN3ptd0pTM21MRHgya1kzZmlvbDZqbHE2SjRsTkxDNUd6dW1PQTAzZGNHYzZRLzk2KzlyeUlodElhN2wzS0RCRGV3Z29ub3FwR3F5aFdsQ3hIWFpzWm5RUEpzWk5zeGFwNkZqaUJoWHBOQVJjeEdUazFoT3RITlh5dVUvdWZlZ1loMkJqbEJ3OVRCZE1EanFKdlluaGJ6VjFqVkJkdTlLNlZBdjY4OXdUWmovcDFyeC83aS9NN1JqZ2tyTWpGaHNUNFFITHZxU2I5Nmg4WFZwV09KR2MvODlSMUlYT242YzE1b3cyZWtodUxOcXBTY1hrWEIrQjRQWis5ZkllLzZ5OGZ4RyszOHhpYlErSkhZSEhuZmFkd2FTMmx0cFdOcFMrbE9LRW9MRmZJNVhCK1ptRmlSOXV5TGI2Yy9nQkhMQ1NEMUl4Y01oQzNoM3J1SHRwVGJnU1dDWUl0VXJzeG9XZmkvT2dyNlNhWFc0V21aTWVXeFdRTXBPblBEbHRPOUNTRFVCTCtxcGdPSXpOR2R3eDd6QlZVeHQ1ZTBlUWdDOFBTdGl2dkpqQ3pOcytOQ3RaTTdEN2dpZldtMitpNHdkN2hBYndzT1RVcnlCaGlYdFFGNGlJZDh5aUdXNklJK1pnbmZYRTNUcGc1b3BDeGJyZjRkY1RZNUp0SGN3T1A4OFNrOGtZVC9zb25WVXJaUi9ycXVlMGVkbnlFWUNuWm5aVXFQb1B3SlYwZUJmNnQyb2w3ZG1xdTZSYmZESkd4clJCaUpRckNwQlc5bkljYnZQVmlvM3BLUUhFM2s0cWZNRU1vUmIwV0hjSG5GRWVDNVpnWmcydG5paDh0aG14Qm1RZnR5SFdyM09paUpMV0F3c3E3Nk5KRC8vTEpwTlIwSnRFK3pPVFVLTk1CUTNDd2JmME5BVDl3Z0F1Zlo4eDhIZDhlRjR2eGlOKzNXTkluOVUrWCtqc1JucGxwQyt3VWt0Y1lUdGx1SG1GMWxUQ1l3Y3Jjai9yRzZFQmNTYnQ2T2RZNE1SdE52NG1haG9nUjBIQVY5WHVBdDM0WTd4RUkzZG9vdEM0b2JQZkRYNy82TTJWY05JTWFlV0hkOGhqWGd0WS9JZWkxZStOZjdTc3dpZkdyckMvVFdCSGI1LzdQdjVQUkd6di9hVFFRd2lWNjhyTmt5cjdpK01walhlb21jOVBnL1lkWTgxbllTT21vZ2ROY1NUdWRBbmYrZHVtUDFWU25tYVpZeThGMWE1Vmk0cFFMNmcwcGswcEh6WFpxUUdoWm1YekxTcnlMZWVGK2pCajhaZGJYYlBhcEpGN3Ntb0xYRktqdFVJWlYwbVQxTWpCbmZPT3o4V1JOMEJOaWNvMm5PcCtzK08yMHNhNmtFeS9QSjB3cjNHaVhaUXU4U3A1bG1CNGJqbng0VWVzUGN3c1pLNGszQnRlOTY0YnhmY0lESkx1RVcySkpqRUhiSk01ajNadXJsa3Y0d0F2UmI5VFRQYnYveW4xY016cHJmd2E0bm80b2tYTitRaEcwb2Yxa3YydHRIMHI4L3YvSlVvOUtBOWtSaTJOTnh6M0hWeldMWjF5WjRlVWxYT2NDbW9pUThqbWRqNVQzYUYwRit3TEhoODA0WlBTZ1Q4TDNiS0tiSjl1eHEyeXp4K1hORDBucktHZWp5VGNUU29idVI1V0N1TGRiSjVSbS9UYnFuclFVK0Q3WG9DWTNPR3F4eDV2bnV1S0JINllJRU12WjBueHlYNDlpekxnQkJaNlRmWWNrS2pHSHdhd0ZZZnYyUFhwR0ZkUS9QMTJwSHBrd3RKR1dabEF3NmV5dXlkZDVhaW9Dc0tTUWN3aHJCWTFnRW5UU0VycGc0dVBqbmFDNFR1ZDRrTytuWXpWcHIvaVJ2eG1RdjNKd0hUZXRWV1BIcmxSZ2VPZmttNHJmZlVqMmRMQU93NjF3Q2dVRmFjVjJPaS9VWFJjV3VJOGhnMStqRXF6T2JhdjRnZmpaampwWmduYXlibkhOZDAvTytCWFU3eDVYeDhFNVY3K2NNRTk4T1lIV2xPOTdlTjFqMjNxUC9TTkxwNkxxOGtxMGlucUF6QnhIeGRwR2dWQVJzaENYeXkybXBtcU9ldXpLdVFyamRqMU5JekpBcWt0RWdtMWd2SmQweEtXb3ZIOC5NcUo2YnJreEFNWnVZbEFWb0JNSV9YaFFVX2M0NGpBSVRpR1QtR09VYk42TEVnR2lNQ2NzOTNxaHhPWUJUX1RCaUtwME1DY2JqRlVSZWprNmd4eUZQQQ==