Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://ripo.cineca.it/private/index.php c1dbac44-73a2-4a9d-b38f-1db752d54ebd_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkua3hRYnoyeXRPNkNUbmtXR2p4S1dvZGpLcGlEM09ER2FYSFZQU1o3enpESlhjRFZIUkhtdzByWlI4bHBOMkhXZFJRZDBMVFhDcUE3ZmRCMEZGV0NBOURnUGFQNHFpencvR3FDVllMRlNvaTBpY1Y0OFpTMU83MktJbWJSTGRwb0owRWMxNFBJL282TitDSEZsdWdHd0E3eEF0ZUR5UnZ6c2xKZS9la3BiVkozcmtGdmM1M0lvdmhockVQVXBXRGV4VXdJSlZQR1o3RUVyaXA5dkRERHNPYWtyY2hXYjFqSlRXVHlwa25vSElZTUprczlCVERPOWVpSG91U3YvV1E1ZkowM2xDWUZrNTBaMEsyQ2FkSGlRQTc4V3dvN3NrL3pRZUtVeGV6MmhtSmVGOCtPUnA0Vjh4S1lqSjREZVpwY3g0Y21RZzdCUnlHYmMyZThrcGUwZ2EvK29tYnpUbmlCdkJlMnZhZHBDdmtiVGp6REVTNUtFcnhyYVRqN3FyWG9wRnNXT1NlaDZHME9JQU04Q1ZTQ2tBT2FRTjkxNU5WMTk2WTMrMHNCdUgyUG9xSDhtMXNBQVZNOUE1M1Y2dzRvVE9hNk0yM1J1SDFSczNJTjBReThKSUNXdzBPeUh0VGJHUlJOb2tDRXNXMjZGbGl6Q0lLOWZNZTRJdDhlbVVSV3ljY1YrcU1zdHd5V3AzV04vbEtyaHhJaGNpQWJJSE1HQ0RPb1BRa2w5U3hxSngxQzJaVmFlZit1cWVBR0FJNVVEWnE5bnY5T3lCT1E2OFFmYkN6TDZETjFJcENReU1mRHBPSzArTnRYSmhZUFljS2NoVFFqOHlVSTRhbUE2TmorTXJ1N29LV1ZQdEU0V2doRW1zT05sWFhXQkQxSzVpVWttRzBnMUVjMk5BNGZOK2pwZ04vaDZ1dS9sM2NDekV5ZkJGSTN4Qll5dGNoSC9NeGxQbkpTYlJPSGswRVRiNmpBNk5nUzhpR0pNeFBsU3c3aTI2UURYaVZMem9pYU1ZNGxKR2lzb05wdG8zc2dKS1lyYVBURjFqb242VkpCS1Qvb3puRkJTUnJPblhQWW0vL1VxOUh0ZG5YVm9oU3dqWWc2bXQyVG1mM21EU2FCT0VyN1ZKeFlqOHh2Y3I3VndVanR1NG55dUxQdlA5M2FGMXkwamlhMW5xdzRLWWlrb05Nb1lQdFdhUEdLK2JZT0UxYjA1YnZoWHo0empScXJxYnQrRkdHc2l6R3JuTEJCaTRmMXgydDBZdVVXSDd1a3lWV0c5dlo5RE51QTJRN3RSN0JwR0lmZFBsSlNxRUVJWFFzM0NMclJERkthZTdWMHYweEFySng4RmlSeHZReW5KMnpIUGx5YXdFZGtoZU8yanhBcDgxYXhnenQ1ZmNVTWFOTDVpNERqNDYxODZDM2N0N3doNFkxYXNRNG9hRldFU1grZGdIVytPRkh0alZWVmdvUldJWWd3Rnk3SnBpVWxiczNweUdTRnllRVJtL0dkVWtKZldPVGNjazYzcWtrdGpFTEVDNHIvZTd6dVZMdjNyWUlOdndLeElrVXBwTE4rMjJKYnlGeC9lSy9LWHBKd2RLTmRhY3dmWGNuZU9ueDBEdkp1aVhDclZrTGVidDJ1QTU4eVozSDBuT3JydUVlYlFTeE0wek95Ymp5YWRxeUJNeHlzZWFaQlVLWERSTjZDWTBrcC9TMU5NejdvSHAwVnNpbFBwRlRKQ2RITWJucTFOR1Y0aytWMzBBOGp3SGFTQkt5OEh6c1VOdVRzU3R4SVVJaFYwNENLb1QwQzRra09BN3BmRE5sczhVYkdRVXFKQld2dkJacit3Q1djU0FPZ2JFeTdGNGlCSHpPTTY1TFljRmJvaWlabTYvYUFybzBqVmJyQ0ZSNVhYUWF5Q0R6ejVENnRJQWZZb1RuL3JMKzA0cTFvdkdhVDZOdVliQVhTUXQvbEtzM3FJUDhvRlgwUE16TEV2cjEvMnZYYjJ0OFBWWHVhRnFPL0lRRklKNlRmdEVsWlNvVmtZcWppMjhxZGtGSzdvWTZGcUw1alYrT25tNi9EVXQrS0UycVRGUThJd2huQjhFWXhLd0gweXI3d2gvZEE1ckVzVHpoYklDQktmQU81K3FFNjBBbkg2KzBUd1I0MUxOY2p0OGVIK3ljMlpoS05VdHoyZ1R5NFhDWWxmYzVoczVWZjVYclZpaXUxdEN2bzd0YldNcW5DelZsOTBPMmN2ak16SWJsYW0rbVV1NEpVZXFLK25tWmtCdkN6NjhlNnNTN05VYlZSR3dmdU1PV2NaeUs5MlRhaXpxd240V21hQnFrMWZINm04SWoxeDJTZzF5bElycHh6eXhDZTdkZzk4aXBsdi8wZkRvRWhrUHlLcUtHeEZlVHJlcWdvazd0bGN0YzMvVTQ1ZE0wMW42aE5PRkxPUzdXS2pmMG5BSWcvTEdTQTF4bGpYVGJHdG85dUlFQW91OEltaVpsUjlzOUltdjlOSExMUjUvcmpMM2FKdGVNMnF4bmQzM0VmTjB4eGpnaTlIb0NWeEtNOW5NTzFTRUhmRXRCNXRwSTBSTFRmK3FIaFduMWlhcUxNRDQ4dk02TUdqR2x0Y1NTdjVWcGYyN2x1L01ZOWRwNXlvaW9RZUR0bjZIZngvMjNGYnFaMUJ3OXZhSjVlSVRVQWZ6YVhyci9ySnhONDlybXlmZk1LcWFjRncxUUxkaFA3c2k5YWN3VGpFOGxrU0tHb3BIRDZWblJpNTZScCtxdXN2OHM2WDBmUll2Y01iNmZtTkxGdnBSNmErcWJYOUFzVndXK3hHbEhzYUhaWklOdWl0elV3Mks1OW9aYWhvaTdkTFJBZGF5TlFodkN4ZlY5UHVTSVRwQlZGQkdvdHhaZ2I1Tnc3b3ZtVjFkV3JJN3RnMTh2dXBuR1EvMFk0T0pqZ1d0VzhRVTNYc2xlODVMcHhBM1l2aDVLemFxV0o4UzJ2Q0krMUowU0QrT3duaU10b0RWcDF5MEhZTk1xZ014dkorWitlMkcxcTV3VHpZWmsxYmdRVUgrNUpVVVl4Mno2UE9kT3pkZzJaQUpKNS9XS0JpMjF3TGxydjJJd09YSUJaS1orMjNjamdMNXB5ZWltU29SSjQ3eGVTZnNDTkJPZUFJNDY2L2lEQnVDQythZ29IQXpERXZlWlpSSVJIZTQ3NWNIbEVMV0NGSG44RXNkTkIwTVJJS0lkTFhTTFdTUFcvdSt6REtNNGk3SVFzU2liZUJMNlVzV3lwYjVhUVgwU2VFSVM5K1FkUlNKMytkcHlEbW5UL3VSU1dsYituL0xMQTN6K0Z1VXRwY09sMjVybGxYTnBiNFdNdFhTWFA4QTI5S2ttcDA2N0dDRENCYmpOVkpKbk1yMmkzbmh5SGVvMTh6Tm9ETGhoRWc1ZmREeEtBR3o1TzdWQmd3bnV6dHQ2WXJpbVl6VkpVWVZZZk56aXhpSWZXMk56OEQ4cS9NRFFXOWZ6M3FtY0xEMmFkUERYRk5rYXRzb2I4b21NVWJaZWdKbEZRdjg3aGI0MHllemJwWXBEbkRsNk5GTldkalVtaGlMMnNUcG1jVlVsczVCK1I2QVoyYUo1UnVsQXJYTVpYVHpXTEhudk1UUGdMaFEvYlI5SU5pUnE4RUsvd25CTjQ5VjRvL1RnZTZHVlBUaW01VG1sYS9OTi9ZZUVoYlBMOFZSNGRJRzZFR0t6YlpPcEVubndEazFSV0RmazZsUU56STJ6emlkb1dEcUpmdCtQUHIwRnp3ejFOZDUzcFh0dzVmaFRYN0hjZ2UzdWk2bkZya0RpV2tQb1JXSW5QNEtBZmhLcXZUbDd1cGhZNFpXUmNJK05iZGw2dk9IUzd2YStaTHNiSGtvbVV2WkVlYXRwa1p3TlQvYnZzS1BBdUhSNTB6YlR0eC5uRVNnaUpVdldjcnloMFIwRUo3UGN0WUN1SDkzWHJsRjRmdmhMTFFaRThfU0gxTTBFZDNqcERGVnl3RjRSWm1qbTBiMnFaOEY2cXFwSmp2N1ZLZEpNUQ==