Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://ripo.cineca.it/private/index.php 762e1d13-8c93-4f38-a70b-a933fff2a3d4_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuVVRKdjNGdWNpVDlSUEVmZHJFRnV6dGRqeFZQWGJOaks5a1YwS2NxbU1TUXRkVy9Gd3NnSFFScjhkK2lYdDlhQXpMaDlDV2xXb0YyZVBQdmxjZmNQcUxoYkkvcmZheTM2NGF3cUpUVThvOHpLRTB5b0sva2JVZWlla1QyQk1CUjNIblJxNVQyUEZpSFZnZ242WTJkRnFpRVRjM1lOSGtlV21EbUNKaEROVEp5bUZVMjhpaHZaWHdXTGkyYi9NaUpqaFc1WWZWVmpFR2JpZXdYcUtQdVNxZEZuVTc5aTNQb0cvZXVYMWMxWmlKTG9GamFQWmZ6ajY4NUZJbjlGWldCTXI0ZUtpM05xUFd4OWVmSHgvMGEydldkL25PcEUyZktHdlJxTVR3dG9XZkxZTXJ1VHNHRFNrZm9OK0x0OVdzV2RzZWcydUlkZ0R6MDBxOHNJckVSOW5PTVhXTVdlaVlFb3VrczYvUFNDRXFKQTJkYUg5b0N5aEgxRzhVQnNQdW1OQlRxWnA3d1Y3V282ejRmUFJtZ0M1TWl6QnAxMzF0SW5xTGxYWUVQbXZiRktMT3lLc0x0U2hsUTNNaDRmelhPYktONFVsS3RUd1FpV0tWZHdEQXJkQzBwREhWNnBhR2cyckVpb1J2UjFJUnhvTTF5TUJuNDlYM2FoNFJvVFpCcldNVEFyNjVXdVhsQlhMN2NVZkhoM0kya3ppUUpmYjhWNTZWS09jbjhqYXNvUC9QalNlTXEvY01oclJ2eXdKS2M1cVpzQ0grY3lXOVo5dS9GbWtYNjdrSWhpaTYyVVhEZ3BvL3NZQzhPclBuTThad3cveDdPVitZb09JeVZQZzhYNFZvOEw1eE9VYUoybkN3RmVJWEZncDZWUjN0TDJoTUFYRmFBcTZHUVdDOVh4QnZZQlE4UFAzdGkrK1l1UHY3SzBoWXAvY2pDdTRiMXY4ejZQRkpNV1RvTkhxUXNnMlNmampzaDJyU0J2WVVCWXpNY3A5YU5yMUdlelBCblFUeWhZVG5UaGJxTGxnUVBReGNyeTdleTdwZm5VbHpJYVJiYlpMVEpqOTh4eUo3SGRFbFZhd1M5Q2NpMWNjRHJCNG01eVVmWFN4b1JpcHFZbW9kNzJqdlZvaGV6VVR4MjQwTTVXTDl3eklpQ2FNdWZEanZlWG5KUWhkdU1VWkJBZ1VvdUh0QlpNZXZRUkR4U2ovU2ZSMm5FcTU5UTFtSWtLaWprMTJjMHFoSFV3K3lmaHhjUWFLcjd4S0p2MUE0NXhDWllucmRIbzcydDFsRVdmV0xzZjVaWG5sRWpBTkdCMmh6UXVuRUtxaFprdVNLcmtVMDFoZHh6blNxMGZORStYZnFyb0RUVllaeWJLa0NVUmhQNUVMU1BhNkVDdUxLV0ZOSkxrWXJtUnFWdWtkVlFvRERkQUtGV3NMaExPZXVNRXBNalVYS0k0UDRqYXY0aXlJWG1WNkQvTDY2TGlRWEQ5RWJmTUVHT2dIWk9tMmVETXlEZUovWGZsSStLTVVHdisrY1lJZFdncC9JWWhQWWxFNzZYSSs4U1kyQVluZzdmSXRCMnVDM3A4eE10aXVIZXZha1dlMzloTUk4NUdJZGF1aXc4WUIvY0xxdUpoeEZVdkcvbWx0VGQxMkkySlE4Tm43cFRReE1FNC9KZzUzSHNSdkpwVjNlTFhmM05OUnBLZkVEU2RMWm5mMXpPYUYyQmY5aWl6eHNodkNJcEJFU2pNSTRyb1lRVmJGUjRLdlQzWkFiWllLR3RpdUJpbzRlMkhGNERvUnF6MmVtL3h5SzNqVXovU0lWU1RqZklOWG1KV2dvRWRKbTR2ckZ0TmJXM1JTVW51QmNOTzlxNWFFNDJlSU1zN1dKaDVXbUZ3YXhPNEYyK2VTdUFZeVNadHhhMnNyTDRIWUt2aXlEa3ZFeTdwVGo5RnY4ODZZUW1WTktnamNUZGUrZWFnRWZhM3BtZ0VBVys0MjNMTGl2R0c3TGsrSzJZb0lqZVcrNnE2bHNqdC8yOE5MSlRHcisvK0xHdkhGQVZ3UWcyVzFTQkw1UGNzWDZzemdmVC9WMHZTWXF5Qlc2Q2FtQmdKQXZsOS9oYUVCbEtyZmd4clZBL2ExYzcxeGdGWnZWNThBY0lQeHlJMDFua2lZdG4vYkhLWmdZSmpvb1NOSHkzY3pXRXpMaDF2a01hQUVwYmxldFJCcHdsYk8vd2RIbGUzaW1xeURneXloSDQ4T21UR3BETUo1c29WVUtoNWMyNTZrL0x2ZDd2RElyWjhCUU5ua2dBclVhWDNWcU9nUlEySmlIeTJwZ1BydUZuTytNOUhiZDEvVmVmcnIrcmo1VHVydFFjWnZYOTd1Tm0rdzNzZjFJeWo3MmNNazlLT2RxbkgwZlZRbXlwUmZDaFpoZ0VqZXBidzA5THpBUmZKZTZYMkRvYkFuRU5rME1MYWVHYVg2aVZhTGYxTCtxUnRHSXV5YTQyQlhwUVB6RS92Zk54TGVma01PaStkQUV1M0M3cWtVU3RIVU9HV3pSTzdPZHR2Rkw4Um84VzRscHZvOXdEeSs4NXBxT05RY0ZhUXpreWF0RCtEMHc2eEk0RE1BWkk2MkJPS1REZitXM3VlL1BQMXZIcjNGL1dENmNuL3ZEc1RteHZjK1psdi9Cc0JySU1tN3htRXN6ZHZUZEVia2FnbitUSlNlWlF0Y0xmVE9kR2NRblBPTHE4VkVmbnVONlVjMU9YV1JqV3Jxa0RYckJRTDJhL1VlVlh4aHlhcnpTdzZ4QmZkazYxYUJGOUhnelpBRTFlYld2Q0tNNFpvVE12Z0tTeTNLc3BuMUNNYXlzTjhUK0ZKUS9yUXpyelRUek9yRXhPU290enpXWTVlV2FuWEVzV1lxSGlydERZYUJqRjd4ZE12bFJ2cnZDN1JBblVvM0tTYzV6clhZRTNxYmtRZXJOZU1EdG5sZkMyS1FwN3RZN1NkN0pXRGZ3Q0Y4WU1HVUVWVGtwekpJMnc3MFpqa0xyMUdLTmVPN05EbUtMOTU4djRDQjZvVjZRYkNTVEYvbkFvYnlIaW0zLzNqWldxNjhYZlVjK3VIaFJwc2c2Y2hqNXNrOXBhQmd0ZlhCK3lyVUxoTjY4eUtPdjFVTG9SOHA4NWFnZnNjcFhaZHJtWTA4ZEE0eTVBZ0xvQmI1L0ErM0tHaVFLbG96N2NSSXhEcEcrTWRjUG5GOXY2K1ZTY2xVMjZUb1Vjc093dTJjWFI2TytBNXJDMFhqdjJNY0pkanlWQVlzWUFQcDRYZVUyMkErWmxsWmFRVS9DUmsybG53Um92NDlyNTY5RVJ3djhlaUVsUlhjRFlrdHFzV3RFTkx3YkxJUDJVLzUwbE1HSjZzd3ovd1dzVnY3RkxQejREVEkzY1hGSFVrYkNhRWhjV2pOZGZlU2s5QlpHWHczWWVJSFRvbHFBdmVTbU11bnNZSjY1RDdDUG9GNUJ6S1hCc2plMzgrREVPdlQ5R2pCMExCdkd1YVJ4YVR3NnU0RVk4ZHNhYWFkdkx3dWdKdnZmODd0cUpObVhLYnR6WFNSZ2gvZjQzbTU3NC8rdStoNnZvcEVjR2lLYjkrOHEvTmRjVk9FNTluYWREYUVZSkJYUlllSmJ3NDhUa2RsWmNwT2gxY3B5OVEzS3NmOHlzSGpKRGtobjNEdDcyYUU1TElBdng1aUlubW0vRWZwSjQyRnpxVml0Und0bnFFNklsR0c4bWwyNy96YTRURU1yc3hlaXdhNTZBMWwrV0ZLYUF5V3JZMWM2VDRsZkY1bloxbWNLVG1jVzE1YkNWNzBSTUd6OUg4cmVpcnhjRW9HWUN3Tk5hWGh1NTR3dkdNdFVCR0kzYi9BZmNvaTNLRHZKQmJhbE5xampnbkN0WXo4RFJvcU56Rkg5YXNzNHN5eGhyZy44dFBlaERxVGJYZnZCTjl0U3dLZ2hQeGRJTjBXV1B6bU1ZVmFrVHRORFBNdHRreXFaUmRhWUxJMy1BU2pVVzUyVlFLZjB2M1A4NGk2OFZfNi1FbW43UQ==