Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://ripo.cineca.it/private/index.php 53204500-c308-42c9-ab53-763e0ad316d1_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuTWNFdGVDdTE0eWhRbmtDZTVyMFJZRy9NYXI1TE1WWmd6bGNnUEVtYVpDaWlVUHNnYmlIbDBBcE1nbmUxQUhWbmFBRjY5WmxFa2ZLTjZhdVBVUzdEUXl4c3J0SGxTSkRFL2VEWmtrZ2xFaklybWtDajJCSmNqSGVaY3Q4bit2d09zYmsyWWxqRWhtYWJTY3luNW9PYkJUWXdhclJsYThVKzZuVHFlNHo5SVpxdm1sY2FaWHZxQkFnMzg4Sjd6MmZLcW5CYmZUVUlySjBlYkVUWG1FU3RDWUs5d3BPeFFlbis1VDBmRmhpRW03Z2VrRUEwdUpHNzE2NjMwMTFWRms2aytmV01KNE11SDBzb3FOd1BhbkVNZUhMMk9RdjBLaENJZjQ3Vy9UOGkra2NFbHB0bVVNd3FTdHJ5UW1zaDJqUWdSSU42TTJ5ay9TVE4rdVNMdzBUdlVWbUxIb1FnMTVOcE5zNHZmQVN2a2sybDdhQjZ3djdjc0l0Y1NGa3lHOUVSbk5kNk9RSlU4RzRnL1BKSWloSjJobnhpTjdocUxjSWliQUpOSzY3aTkxWG5TenVkQ2RJSzVlRlJmWjNnTXdScE5pQWlUeE1yUHFNdTdpTDB4YWttMEZZRGNFdjFON0J5MjdZUE5NQWREVlY4RkpBRitkNDlReHd4V0FYc3czNE54ZWsrM3Y4bW9mTVJTQ01nbGJ3MTZiUy84Yno2NGV3d3dFVFFBcS8rT1pzUGNUNmhhZms0VkdOcFVBb1hTTjhHZzZ4cFNIeXg5NE50SFdMUzRiaE5PcFBOZ0N4dWxCSVVhNk42RCtuU2FkVFFtUFRoQlMvVEZmVUJEcVA4N3d2bjZ4UlNaVElZVkJnZjZtMHVFWHIyVmk2WVV2djVrZTBJWHVtQjBEaDhKVDFHTUVVZ1RoVER2bko4UjBPUkVHMnR2QWZXM01vb0x2L0IzdlFvL21Sd1hEV29DZzcwRm5YZy9BNUpubGE2S3ZvRkRZNkZlcWxTajAyNTB5Kzh5UFhiNjBPOExNOThGMjlpckZOT0p0aUNGN0dnSmpQbnBxckUxWGI0NURjcUpMV0lZdXd5YitFY1NUKzY5NGcwRTkzQXJlSkJhT3ZLdzVBV0RnOHBNaXByTkNWU2FpQ1lTeGRXeHdoQVVBZEVkN1R6WGZaNllKY0lneDBaaysvY1VSOTNuUnIvVGNtK0V1VVkveW0ydkpwMzdJcThPdEc4dEsxWDlxY1ZLT0ZmeHAxOWMzc3I4WUNXRjBCcUtWcGRXUHBGa2haQTE0Y2tRYktmanJDZTRlWjJZNjdNeHJnS1hJVVc1VndwdFFETUxWWkN3MVBWR3FVa01URHAwQ3lNUnhFSERaUmdlME1aNFdyek0xN1kyWFY1dzhoVUxNTUVBZHhCM0FzSEVvOTVEaXBvSk1vVzBHajZ5N1FVaUVWMCtHZ2ZKbXZncFdLRGcyb1pVN2NJeDJvNndERlhvbmVkdms4eHNaVEVDdGhHWDVRUTlRdHpiUjN3WHoxRUxUVEFjcjVHVmFCNk5ySE9yUkdFMld1bTA5TmFXcURoVnJkL3d2c1pibk0vZVRRUndJSURiaEdReUNTQTU1SjRCMWhmaFJicnZwN2VqbmM3Z0duOFU4NGpKN3ZENVhFaDFSaWtKb1hqVkRNYzFCenZsR29UN2JJZlF4aU5VK1RITmJyZVI4aWd6VG1YK2txYkI3aWhBL3BKd1JLZS9iZGVWUWhzQWkvZSt6NXdscHlYYmpDcFE0Yk1veURpT3pRM3lmT2xHYVFUYjlnbDl4UzUzRzdORXU5TlVOSHpvbkRkalRRQ3o5aGR4dVdDUnFGcmNmRzVienh1M0xMRnBnaHBnNDM1VXJXUThLZ3RNUm9ZZFJDZjdqTElTeGdXd2ljdEtwTVpzd0dTeE9YdnArRG5sL0FLK0U5TFJTSlNPcW9QRDc4cU9aZEdKZmFOczNUSmtnOXp3SlNlNTc0QXA0UG5Tb3RwbVlUSkxJSzRCbUR6cUVGSDczZUNOT3lwYVJGUzNubktwUXVaYktITmlSMDJxcHJubXYzd3JhTWs1UW1PYXVkWlZQR2lhdjQ1VkpCRTlqeDZQZzhmU2g3VnJBNjR4U3kvOStydUM0RVFmeU9jckY1S2ZmN3Y1OG5DWVh5V1JnZnIwYXd6cXhrbE1RSXR6WUpacTdKYWNjRXZiLy9kd2ZyaUxMMDQvTWlTSXJuUUh0UlRVWHY2SWxURndkQ2czNFQrM2RkcDgvYlo3aU9uNFRpeVlvaFUzZUIydmNldjhWZUh5dTRaSnZOckpseVFvaDZxM1loK1k3TkwvQXRVdkM1SFVVTDVCU1ZDVnJSR3Q1YUlpaGlHUTM5TDFQTnR5WU1nbDlES2RnTHpiREVKcHAyY01uMFZKZVhDYll3R2JqRitMaWM3RTFCRHl6YWVIQWVVRFd4bkJsZEphZ2NPMFA5ekdYMUNJbE1PSnZPYmt6ZXNPMElFN1lYOFdEcHlqTUs2S3FLYmdrdXlkK3l6YnBOa1hFVmdjbnlZdHJERTg1UXdzdUFIZnkzVFZmbU54VFkxeFRCajh2djhJcDVxOHRQTkdDeERhT2lIa0VhR2IzY3NzM3dLVkZuQms3VEtMSldCN3gxNGcyelJLMHhQVFZkTGtLTkM3aGFvOHdJMEM4OHlWa00wbVFENkVNQTFpVTNOYWpMQzlnWTV2cmVWVVJkOExvemNPQWE4TUpMM09jTm10azhhNC9yMjJpWUlRY2RwUVhzTnpaZ2JtbWFMUnJJVm1rWDZROTE2czYyeldsOElkN01hSDBnL1BzL2NTN01ybGJNcldzUTEraWswS0xWaENVdkR5OGRHWUd5MkJqNlhtek9PZlIvQ0JkSHMvWmk5SDNCNUF3OWUvK00yc0xaaHA3QzlQTTdOQ1ZwS2dZK3p0Nlc4T2NwSEgxNlhBS29wcUJYdzYwdG5SYmpPRkkxcURpMzdpSDgvZy9Wd2E4aW9acU5KdE9mc3VnUExnSEphTUE3d2V1R29TOGRBT1hHbGZTeTZYS21uVXZlTjdHbVhkNXI1eDNqOXBBUFhrY05ZMmt6ZWVsblpjWStJSWZmejBpenJpUmcrcWdqUWJrTjdYZjVrWENJbnRzWTV3VjNVa0hXTHVsa0EzT0xsWlBoTkNQY0VYZnY4MHgxQlRBaENPTHhXSHk0OEtlQTBUUmlCTm9HSnNqeVkrWTdMaVl5bGZRMkdWTWVWT2xDc2puTElsSW5TUEVNWVE5YlRIUmRyOVF4c1VDNkE1eHNKTnQxanhncXprMS9JNmhibzdUdmMvWVhmeTZBQ2xtVTRjK25RejMvcDQxUEI3UllreW03NVdnR0xPZzVuODNHZDJxWGsvUnJuQ1VhRXN4S0k5SGZMMlhacUZ3NWtrcVYrWk5OS3U0Z3BJZHFEQlRlb0hjWjBOMWM2aFIzNWM5TlZDcUk5alY4MGMvcWtDbVJ1ZWpFcytGRCt1OFZwMUtlYkJGSDBOWUFYWTNwTC9hTGFmS0M5SWlIV2VHekYzb1hyYTI1Z2pRd3l0dTBQQXFIdmlYaTFjVkJQSEZSL2dhYUdZWExoRlRBWGZUSjhDWWdUTGVwZzk0UWpCb0F4aStiWUVlRWYyRzN4UzIrRFFNSkQ0VE5uZE93M2VmQW0yNmlYUWF0S1pmSGdRNG9yZk92SE1GNE9oVE1lZUFHUk1IOFMrN0FlVWNSTUZ1TThrUys0MlZ0Wm52ZXNGTzRKTFZSV3RaejlRY1NBZVRMalZ5NXlnT09RNWgxUWpjUy9YWmhFUW5reGliRG5Ba0h0Q1RnRUI4QzZ1bklGN3RQaFZZK3pReFVRSjZxZDJIb0VZVm1hdmlJN2ZNZXdjZEphOU5BM1NaMG9xNzNrSW1HU05LT1hHbENJSTc2WC41RmsxVGx4VjMxb0V3TmNNYjlRT1RIcm16NGdtZ1JSUlNSOUFJRl9lOXoxaFRRRnVoMzhLbDlLcUNJUWgxSUxKeTh6bEVlMjJ5WWo4eWN4OXpweTdpdw==