Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://ripo.cineca.it/ripo/index.php 71355a10-2c11-4e63-94c0-1f83129be804_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuejZDQXNadmdUM0FEeHN1bkZTM3FYRFlTbm1NOVNTWUtWWHMwak1rWFBGRG9Ea1htT3B5NXBQQ0M2V09vd293RHVBVk1JKzZYNzZPYlg3OXBTVTVoTWtXSUJoOEZnM09KMUpneGFKMGNFYjhjMUZzVDBwSzlCdldDSTJBZVlCRVNjaDlmQ1B0bEdyenJEM21XNStPQ1BCMkJJaVU0LzRaRVZTSEFZb1h0UWlMZTBYenhHM2ZpWDh5S05JQkQwekRuWStyQitFZExTaHc5MG1TT01IOGJqb2FOazlSSm5LQWxnTUZ2eDZHYVBzcU92RWozcnBEQTU4QlJWT3BHc1dmS1pQeDBFcmlKZU1kL0o1K3BRZlUwOWlva3pyYmtDSVAwSjBKZzUxck1wYlBWMWdZWTJzNnphS1U3TFJMTE5pdHZJeGhkS2s3ZFdtejIraGllWW9xRWUyR1g3U01NVVRMbnZ5YlNYcnJqZGQrRTczWTVOMlozcnhDQmROUlR1RzNvMmxOeEREdDRyeU1QSS9KWnZibGo0ZThzM2FPdkZCWXdKUHF0RjF3a29hc2VFbXZWbU0yU3krTHovQzZLaEMwVEdsY2pycjFJQTlGN0RHajVqSW5ndUdtRkZXV3grY2dDbkRyTzVJNTFib2I2UXJrQTR3WlQ1NExLZk5lOHVPOGVubTFKM3NYVEZjeGRFc0w2dGU4UzZyWFlGZ1J3d3l3cFJmR3Rwb0liTnpwRHgxUXRRSnlhSS9QSjN6SnpHbWVJR2F4TjdtS3EyaWk3VEhzUmp0M0JRQmFlWjVFTGFzNmxhV1RsRWFQQzR3dUxFdVZqcDVVRURBZWN5ZVhBQUI2R29KWjFWZWJqYUhpMFlpT2ZBMXpBTnE4M2dObnZvbEdldlc4RElRRVE0YjByeVptWEczY0FEQmlDM3licTBjc01sZllsRTRSYUM3d3FqN0dmNVBqSWkxbHdIRlJ3Um9lUXhHNVBjQ1I5Z2FjcGJxWFp1YjU2VFNPV1FxU1hQejYweTBtYjk3dDYzT29pMm9BZVFpcERreVEzN3FIbHJHWDNLelN0U3ZBNEhaMFpHL2pXNVIyeXJweHZDR2RpUVZiOS9WZjZJMUhpTyt6Tml6ellPK2dNK3NGeHZzY05wWnFxamlYcTEyL0QyRXpmTXpSOWp1NFpTWVF5aEdaSTEzdURwWVNlNVBHWG9leFVOZUxHMjVGeDZXYkhTSWJlOXZFTjdQbUZCN3haTTQ2VzZqbjZZQ1Y1RGkxSTQyQ1E3V1dVbFFGQ3ZETDBxSUdvWllrcWNhWFI3VzdvWjJTZExKNFRlVjBvVlowU3NyMjVlSkUyV2ZOU1dyVWZ4QzBwL0VnRDBMZE85NEsxbnFtV0dvc2ZNc2VhTEZ4Q2h1azltVitjb2NIUUxqeFZzVERyUWV1NmlHcko3dE5uaGRNUldzQks1QnVOOEVmZGh6R1NlN1JRNVhCakY1UkJ5ZXZUNjBKczBIYUQ0bVN0cE9Gak94MVNKd1ZRREw3VXdoalFzbW9idXJJNWhlaHB6TFowNGEyMFF6WWk5MzAyalR2eVlTWDRRUDhRd0tQcUMyYVVzM1NzaU52NTNBcmFETnF6WkJ1OGZlTnk3YlViTjdteGw4UUlnM1ZBRzJmSVY4elhOWFVIWEh5OGJkQVc0RndnZk5RQ2l1SHFjd1VXQzNablliY0h6enRic1BETXN3MUVIM0pKbFZFUkZFVWlsSFJjcHAycXc2NGhLVkpzOVZhMUpvQWFtTGRra1dtQ0lhaFlvWFVWb3VmRnlReEpBV1E2U3dhbU52QTJyMjlXRHd4UTdVQlpUdWxIRUxRV1hwK0RPdDVWNC9nN1BRWS9KbWlZa2FmcjNGWndsWVVQUzNxZU1ZMDZpZWtnZlZtZTV5bkJzL0tVYjM2QUpzdWt2emNBSlBoY3FzWG8zd29IZUlKSmJ2WGpJcnlob3VSSlp6RFZvOUpvTW5WcFBjMFpsc0xHdTBicHJWMTVONUx2SHlRZkhKK1FjZm8vRU5WUzFkeWxUVlVRYUhxU0wwd2xpZzFaeDQyM2w3a05Tb3dESDFnZ2VreGcwak4zREpNMUdFVUZXb2N4V0NFZG9SNjNnOG9HWkcrUWxaUERXOHVJZnRJTlZ6b3J4VnJzdnJNTjlkblEralhDOE91cWVldnlHbzA4d2dpeTI1eUtsNmJMaVRpRTQ0SUhlTDc3QVJCYlQzQkxZSjljMWhjSmR4TWx1MVYxYkpzaFZBaDNwUUtiYWw1WG5JRUJZRWw1eFpBVjZxUlRRazNyN0E1aHp5NXBIeUpHbzlJaTRiTkRGSkxha2pRdldoM25rUk5VOWZiWGVSYXNJY3FkSUxSam5qdU56cktadkVXSkU3YlhyUC93Y0J2NHdSc3UyR1I4Wm1sUE5jaHR0L3pJZ1hqTkFWU0V0Vk9UdXlISnhmZEI2Y2hDa25JZ3dLWm5NTWRNVUlvZUNqNXFEYnRYMVhESUdVMC8rWU5TTm9PNG9QQzh5cEZKZnZQek5nSnIwejlJTnlobVlENmdkQlYxOFpvZlN6T2dpT08xNEN6d0Q2MmpYZUlmUFhORVpRSDZzSUFOTDMwcjNWRU5nY29SeWtCNWhRSUpsOUFLVDB1KzFrSjVMUWc3eEV0UXkzVVZSQnlaSG43TG84ZGE1M0M1MWtHaVJ0RnVhblB4ZjlVM1lOYlpYd3lWRzdsVCtaRnZoeWNpYWlBR1BFazBJVXIxMHFZZWtDWlhiTzVoV09CSzdsUlVXYVZHVDRRMmtoOElvelpzdVFRUmZTSTlVYWdXdHI5Mm9tdEhzTGNwSytLL3dJalBaV05vOEtYa1NIbEg2YUNkaFFSOGFqRTZpSkhEbkJxSmk5cXFaTlBiRlR4SFA5VVVBYVhiNGRBeWc0U0luVUwyZmRKUnN5OG1xNGc4YkFtcTcrZSs0cGN5OWo5TXlHS1lZNFJaTFVEaWV5dGhOZGZ4MlEvaERuY3hNaFRDZlF1RFZIeUVDWEFUM0hoNVdsM1Bud2V2dk96SkFsTzMvQXc5eDJJQmVSZlJ4UHJDODBWWXA3T0FWWlhtQjlsQVpaaG5nMGlYekkzWmJPeTZnMWRlY1FsbnV0VnFGbHBSOFJ1K0hYZmM2bWpwUFN0RVdxUWNsK1Fsbm5FRjJhRE41RkpUYllMc2ZUd0FtTnpZeU1RTWtSRTNYQkhkbzR0dUVzMjNUMDlmNmt6Y1NLbjhvdHNyY1lvUXBlckduOTNyVEpKU1JUcElPK2gxY2lmMGs4M3ozZFNOSndlMnZVYlp3Y2JrYitJYjgwTi8zck1tK2YwalNnYVp4dEhKQkZzbk9DTVZ1bFQ1Nm0rRmZjcWhSSG16SFlaNHVuSjd2OHFyb2VzQ2hhbCtEWWhuSHNuTFZWQXZaQnE4RmNaT21EcjJ5aW1rMy9BbUxLR0NLakZtVHBzL3BpV0tJZWFQUVFsdFlHQlg0SW00ZEhGS1kzVXRaV2psTnBpRDNzc1dpZk5yM1NKY1V6a1VjUmVPME1idlNUSm1DZHUvT2NvS01pdUJBd21TeDlyY0cxeWt5SkR3R0E0UUFGUWVhenVJWlpzWFpjZFhmbkRUSnBVdzhaMFM2VFBnTGh6anRIQXREQzFLRXVPZzAwbXBBWTg5Q1pKNk9pcU5VdVQ0dFJNaXhncHY5QUY1Tkt6ZGpra3ZVc3hDd1FyaXRLTTdzek5VRVgzVnpCM2pjakNpejBlOG5wczZESSs2STM2ZG1pK1VMVGhwYmpkaHBwOFIvQzIwdjVJZTR6SFNFbitDQ2FJRHdYOVBEbkJ1V3N2UnJObmJpZ3FVZUd2Q1hxeWt2bFhSUDZQaHRPOXhFOW1ndEVyU0k5WTNLYXBnMkxmTmVSSEFKMXBSWjBIR1l5bHZpUks3clBILy5CY0tFTzY2WEtSVWNnblMxSzlnMDVzZnlxSGtmX21peHBwNFFQLWdTSVBtSDREak9mZmI1R0d0cjBHeHRnX1otWUZMN2N3dTNINEY3RVF0ZFlrZjM0Zw==