Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://ripo.cineca.it/ripo/index.php fcecd343-4c53-4197-a4fa-4c99a3f5dd3a_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuckY1VFExcVFIa0ZjeVNlYTl1c1dTNWpyS3JJTGk2cWZaWTkwbnJJTHNlMU5qWi9McDhmd3hvU2NCbHBOZzQwM2NvaWNoNk42Q0VSL0gxbkQyT29ITmQ1SlpnV2NGdUtpTENxNjZSNGVtMWNBQ3JVRmZDd0Y3WlN1aGVXV1hjNkZCc0gwVDUrN29pdmd1dis5SW1PUUtKMkxCaHNSV3J2VjhCUEt3RTNXTXE4VVIzM3pGT010b2xrWC9IRTRnRWdISzBrdkYxTmgxd21sM3VCL21jQXhLcFFRTFpXUDFpdGFMb21IQVhWWTZQdE1nOUF4N2FkUWR1d05VTEx3RWZJaGVXa050SVIxTUJTb3ZIZDQ1QkI5dWp3dDViZHhpYnY4dXltUW4wM3RXQjl1N2JuenVtNEc2UFBaL2d6VDJVTzFOZ0s5Nm9DZ0lPOThuaVB6QnJOd053d2lSRHpYUnBETkJKZFRMZzZjYUdiT0FpTVBkbm9LVGxKdXhLVnpEWThrUkYwNW8xb1dPKzRlbWI4RTNBbzNFK2pMSmMxOWRzUkZ1Q2FVZS9YWUwrT0hpdEQ3WENxV2lBQkpZWTRCdGJnK1VzYUJSVTFiNnlFbnFJZkxIaWJOelJIK3VJSkRsSlgzM3dFRmZxNEFLNU80dlFFelkrRVFZK29NeTZWL3EzZTZpRTJ3b0JOMEh6c0J5TmgvMTYzVjA2WC85MjRGMmw2aHh6d0daU3VkMm8rSlNiU1FvODhxNDA3QzlBRTJVZVFqMGQrMGlIUWVWYndlK3Qvd3p0RGNvV1dJdjhIVUYvaG90Y3RObDdPSzVxWVg5N0l5NVdnZjdkNllSOFhtQlR0NVVMcFVoVkh2OWlXNFVIZDNDVXBRdUx6c3EyVkRrNlVUTmYybGsxZnQ5TnI0Z3RTU0Ftb1BET0xKd2E4ZGkwbWRZYVd2N3VjbmhpSFRYeFk1SEdIVm1nS1pHVXF3azVYeWRZR2FjUVVkNllyVHFYSzVGUFNKbmh2QTlzSWxGcmhpSVJDT1VyL1h4cmk5S0E5RXcvRlNXall3QUJCRXhkQ1NGR2grNHJEdTNHTytoRTlWdDY2dHh2bVpaeDFaQ1IvRy8vbktlWGhMaXRLV093SytIcWlnbGdYY2ZLUmpkQThSclJQVk9QTE5pVitLYTl0bFlVdVhSOVIxL21hVDVVQnNXNDFIWTFsUStTVHg5aVd0YVZiM0hFUHczUTBuUm5XSDRsYXIyOHlmUFdBOWdhM0trQnJ4bitwSzVqSGFIU0RoN0tyU2R3VS83N2JCNjh0NWMrUDRNWnlSV0VvRzgzWmFOSTZPVU1XNnRydkZRaHFxM1VMbmp1enVhM2VQNXRsWWtKMjZBYkd3QlJzY1FuQ2prVVhqbDlweFRabzFpWHZrdGJSdzdGa21yVjFWQ3MwL2U2MFlLa3FjMHJVT0JzYzRCcjhpQk9pRk5venNRMkwvWGN2UFJ2U3JTWjlnQWs0dUdJbG1nWUp2MUE2RG0wKzFQNXU0aExnalE2RHdYQ2srbGJLb0FEbTlMcG5TQUswVVdkVnZ5ZFhkVEdFWlgwQWVvS1ZZekRkTXlFTk0wR1Y5aDNzUS8zMmo5ZGhSdktrVUNDL3R1Lyt4QlQ4MkhTY3FKcDZVQVpRNHo4WmlZdzR6RVlhS3hGZjliZ29wWHJMTXdhVm9ncjliL3VBRG16Q2c4aU1HQkRidVpHbzQ3alBKYStFbzZvRTZMc092VmVuNHpSeVcxM1RmZytwajVZQVpYNEloanFpZklORmxneElKaDJ3Q2VzNEhPUTRXb1FKaGxISitnT3JvR1R0UnhmVFh4WktTWFNHdWtveTV1SHNMWFczV1lOeGowaWRTUWh4dGdSOUxJenlYL0IwOW5pU2o4dDQxQnlFSWtxSmRUZnVrbFRGZUtQZmNMekJWMFh3TXpRL29LRitaalBCM3dEV2NvcXBjaDVXcTh6R1kwQmZ0YnowbEhqMHcwb3l5SXFCTnM1cTczM0lZOUszZE5kZ3k0NkpGbndBU0g2NzE4c3FMT0x2R3NUN0VtNFpRRXhjc1NPbmdPN0w5OTk3SDVBdG1BK3llVFVWOHhrM3VBNmZHVFhGR3JLbks2WVF5bk1oYTBHTk9HdlpycGtXQktQOUxYQVlmeFNFaTJMV2FPYU1QVmdLSmFtT1ozMzJZWkMyalFEQktsZkxFTCtDS081MGhhdktMcHlHaHpOMXBCZjJGaDBKWDdsWHhMemdybU9pRWVnanZXTWJZWERRWGVJMWNVKzQ1VzVOeXJ4eFMxcS9kbGozakpTbzg2aUp0VE11MWlBQW1naW0rUFpteEJ0R1FLZ1gyRkc2ZmI0eVFmdW9NZ1pMNVpKL0pEcG5TZ0pwb3Bod2lSWVZxVk52dS9TWEpNSTViRllsRFRERzRpM3FzbXVGVTlMTTk0RE1WcURvdStyZGdlUy9sRy9wZ1FBVGZoTlVKT1hEa0dySms2b3JhSk9UNU5pN25mL3N3QjRMQVZtSUJvb0ZucUVLT3NodTVnRWNzaHF0M0RZWUh3Ky91YmZkdUpoaUlsbUY2SUZCTkgyeDZTNVhrVGZTdFZJV0tVdjl3U2NiWERXY3BWODJFVXVLSEtyTE1JOVUrVXNISzlQcGEzdVdFUnV0MW41cjYrYVVmVnlpRm55R3A0d2RFUjYrT3VYNE9aTFRXbkszdEFYZWE0UGdES0JKVFcreWJIdWdnR084UXg4TElmZ3A1ZEljWXorNlNjVmd6TFViS0JFajF4emtzb2R4dWUxWlN4WHdBbEp6NmlZYThQRXpsQVBvbHV2MU5tNk5wVTdqOWVDai9ZbXZiLzVCM0JkTVlNaUVodXhncldrSDdGbHNJRnB6Y0lwNVpDU0xEUjc5cHZjVmF6VUVUa1owUUx4b3YvN3pkVUZ2UjV4OTJYd3BvVG0wcENWbkxOYmErdFZtV29RNXlWcjBmcXlqaFpkWUIvMzBZME1WcW9Ud0wzRHd3YWdQZ1NLU0RLV2ZpSklTUGdYeTVGcUpGamV5TTBFU2ZDNUsxNElLQll2amQ1NlJzL25RZzczdjUzeGlhOU5Ya2RhM1I1RkVjUUNybC9QNU9Vc0s5b1hlcUtENElYTEJoYityK2YxV3IrRkpWYnFUSjVUVzhQbXBITW0zYzIyK1p2TnNBd0lOcEFab2syQWlZbjFhOW9HNFJPWHIwdEhXbTdXKzVLNStHNDY5NitRL24wUExpMVZJd0JWYXdra1RvRHNMMW9wZFR3Y1pMWVp3Y0tON2dabVVhNjVoZ3RLYytFclJKL1psU0dFV1o0VEw0YTNnYXZUYytBZE5QZzFpaU9sZHZIWlF2czc5b2V2a3poZk5sTkQxY0wvQjFra2pSYUFHUkFZZnBuUzdxMm1WY2Z4R1ZGQVE2bDFYd2RRYmV4TjQ4c3dLVkxzUWpLbHJMYk9rbTVCR3h0UXlXdEVJZjRKOXI0K2dTeEFmbVBaQzNOa0lQdlZDVTBQcEJxK0xJMWZGRkZZVkVFdkhLWUw5cjNqL0FlbWxyaEJ0amp1MEFJUk5yaU10K0hCamF6WGRwbkVWbk9NTm93WnZ1UzNPczVJbzB0R0p3c0JZSGZvOFl3S2VPQnBlWlJmV0dReU9kQjdlaFRTZ25vbGFIa053NWdMTGxnZmZVQWN4a1diOFlaUkRIMk42YStYTi9RZ0FqZWlBaVNJMHF0SWYxUWlta1BqTjdRd0pDRVNGREo3ZlpRZk1BR1l4dWZRMnpvdlhVaEJvTG1JdkZhTGVjY2ZKMUcwMDRKVHgza1hLMUZMdjVVT3NReFFXSW1IRmJMalM1Z3RoVGE4OUU5bkw4WHBkem5vdG1yWEJ1L293M0NTOFhZS2xmMWQyd05pcEMxZFBtUXN4dlpGYWRvcURxRlRlWC5YY2JmeWhnYS1tRThaVEVoWm1IMkZ5bHNOZ0FpMVR0NVNwQzJ3VzlhVE44a0RQWVZNaGNyQ2gxTV9aUnNFcVJ1ZGhBNWt4T0hqMjhBWW41UmVUWFI1dw==