Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://ripo.cineca.it/ripo/index.php 8f6a41fd-0d73-448f-8951-8e5de3c7f652_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuaGtjRHRsQm5vckVNbDAwaHdIdnYzOGNZRFZIWURCWmphVlBSNnVmRGdGcm9xbEhjWHdZWjBMTDI2SHVoTk95dWdkRk9LSEJVT0wzMmNxU0lwWnhUNHBUMWlWeG5tbFJrMlRXWThyT2ZlUVpQeHZGVU85Y1VieUMrOUN4cU5LbzRET1lzd1kvOUJtdnVERVdnaHVPMnV6K2lZTUFvRWlnV0FzOXBSRHk2cUtMMmpsRUhaQ0VZVUViaVdJMDZscTQ1SU9sRlZ0aW5peFZUeGN2elpZSkZxVE9KQ1BqTE9UWUZXK3NKRWY0aFNJbS91ZC9BcS9hd0YvV2ZiaVhweG1JZm9VSnJxQU9DaVViVmtnOStETFJHWVV1Z1lrNEE4QmhldXlmV1I3VjB0bjNFSWRkeFF6ejVEbm9aWW5NS1Ixd01sVzI2R1dIOTFJaFdGZS8xT0pGb0IyakllU1JUamtGQmY5NXhHVTJNSnV6elFzNUhtbG5tclVNQ3p0aU5Ja3dIbDYxMElJdjd2VWsvZUhTdzhtZUVkTEZsNnRjbFVzcCtsODF3aXk4TU1jU0N1L0M5ZlBpZG9kNlU4WlJUTmFUa21NZ3cySityMDVWRm1HZVJSdUk4dWR0dUZBakZBSGNNZUI3NHRxNmQwTEJRYWVzTUM0ZUwwaVh2MytlVEl2dTdBK0t3ajFncEYxMk5qU1M2K3huOGU1cDJOS2xMMk9PZk5mRUtqa1lhd0pzNVA0NUJEVHg4NXJ0TStDeXlUL1ZVM1gvcC9VYUxNeEpSazZWaGxqczhtNzVKVVl5VVREQ1NEekJlZFM2K1pJV3JGM2FLOVhUQVVDajRKbHJiVUxGK201T2Yxcm0wcXBId0lFdW84OVI0S1RjTTNZbjQ4YnhaZmJZNk44MlpOY0lvSlFXeDREMTVKWmNsZDd3OWZPT0FYaUNEWkM2c3VKYnFPRllPbUwwWDNaWm9JMHo3ak1YeDlKRHFRZFErNklkTGlzMU1EM1hjSlNKdDYrTlhvWnlxNTZ1QXJIUHQ1V3JJMkZ0SG95bllDTGRsUG9pWFVyL3ZHNE5lQ1lNVWhIWG1FbTRrdGVlZUNwNWlOVlFYSHpPUk9MYTBQelRqdjdkWUZEMS9KUXhCZVdtNTdqYnY0bUZSMG93TjNNaXVuUmlnK0J5ZlhnTituN3hVbHgwb2ZkT2NEeFRhNGQzUENmcE40d0EyUXM2SmhoZ21rMkgxWG51SUFKRlNJTWNPVWhCUkxwQ04zV3lkU0FsWk1nVHEyclVFd0NTZThMUlNFUlNwYXlxeHdqdlQ0WWljc0lQVERDVHJtczYyZk1oWUdnYmhEbXh3OEF3MU9qRHI3OFlBdDkydTlGczF0V25neUtzNjhTMUpZOHI2czVxS2poeXlVSlJhMFoyRlBZV3hJcW5xSmRHT3Y3VUlQcWZ0c1hpOE9Ib0xuQ3Z4bmZ0YTZRdTkvc1ZKaWN2bElubUlNcG83MldKYWU4SmFBL01YcEU3OHF5M0ZPQWRTaHhUV2tra0lrL2xLWUVvOCtROE52ZmVHNDZrZTJHZWR2SkFCeEhBWnBPWXZmeEhUQm9NeEFjZS90Q1BrOGFCMmVoc3ZwbW1nbUtmSjU4OGRlTktsVVJSM0FaNXNJVFpWZkVtbGpoYW9oTGhnNjBablJCRXBFRUJtKzc1T0Z3QW9DRVNsYkJDdi9ZcnRNM25EdGpGRzJtYzRCbCs4NFZDUVVaYlBCZ2JmS3lMOEsrN2o0Y1ZOaHk4dm91NWpwZ0tsNjlWdTI0YnMzOVNWRnJueFRQWUFYdmFCMWhIWnI1ellIN3hYVXhNQ3VMTnBCNTB3MnFscVA1cG1EcU1XNW83bko3aWd0RWdUVzBNSVJtdnY4aUgrSWhyWEtJSXBHQ0J4d2dudnhWTm45YnoydzI0QmJSdUFKOTFGSU1wd2hKVzU2eWZDYWhUQ2Y2VHBLeXdaOFBVVTNhU2FDQXMwY1A1YjFBK3ZzanFHRGF5RzFXcW01bUtBMjAwTzNPaGpzNjVYS1RZa2Erdi9JZ1J4SllBVDM5bjFRSGY4TGZtU3lUb0hmaFpQZS9ZaXJ4THhHMDVqMFlqWWJXdGpZcHg3d2xDUHU3WWEwcXZlR3FVd0J1VWtFVEhQYUllVkM2UmFLNWk2NS82V2ZSUThOcFJkUkR5SmM5alJUOXVwL1RZWktNSGZydTBzdzAyZ1YwWVE4VHhJR0lNWUc4V29zOTJwK2xrMElIMCtXTkN5SlJVa3c0RzlUV2pFV0N1R1dmcjRYRDZ2blhJTnV3NzlrYUYwRFNHOC9FTmRwS0pDQlU5ZmphNktiUEJDMDV6aUc2NjVwbngra3hOYXkxQ3pkbnNHL3Noa0M3VVdoKzZpOVU5akpvWUoycDlIK3JMbEx4VVRrOGVKMCsxWEtRZHlOODRGR1dmQlA1Z2JuS0ZUR1ZySm1RMEpmeVUwZEFFT0V5UXBpUnRUSFJ2QjFZV0V3UzVFWjhPTFArL0NRV0xhWFQxZmk1U1lWYzRyRkc1bzNtNTBZNFJQN2kzOGY0MEl4Y3R6cDJ3bW1pMTZuR1VoRWs1M0tFRmltYThpMG42eXBmdUpFWk1od0xyYTBkVE5qRmp3QTJiK0ZjcGQ1dExmdERyVW5oNWQxcktmSWs4Q0RZMWFuQk9QdFZhaVZQOXllVnh4dWN2OGcyVFlMbjNqck16eTVCSkZLMXcxMGY4VXJxNFliWFc1RU9QQXczS2djcTB5ZlJramRrVVRCOFdrTEtMRVZKUkt2aGU4eU56enFZbzJUK0s0WDRvM0cyUm80UGVaQ3dXRHVscU1IVmxsaDBkQmp2S2IyaHNNU3JscEVBcE1FOTVSb0ZuSmZaK2dCYjZwUEFLNUZoUEx1VEtqcFpvaVdKblZCMFI4Y0FBUjFGWkxpT3RCZEhpdUlkVEFCRVhpWDNyL0ZoYm1HUVFXOW0xdGZnVndTbDJ5bzIzNUh0ZjFwS3VZWkpjdngrRjgwc0I5S016T0ZkN290Y3R1NEp5VFFZdFh6aEpTU3FsZ213QVdMRGVtWmRXNDlCVXdjU0JjSElzTmVwWUtJZGwwY2Z3enJaRUk5WTV5YzJkMDNkL1JRM3U2ZjlKRlFTQ0hTVVQ1RWU0Y1NnMWlrQXVVUGdaUDRNK1Q4cnVXUU5NbGVRWjl5K1I5Z0kyNi9KblVCUEtmZnhoUnp3NEVHUysxYWxPbnhYd1lJTVRjZ1pacnJHNFlUSXQvR3VCWmtOZS92ekhZbXBucHhTMjEvTE12dHZFMWNqaWpBQzZadEttclh5MmtSbHhySzFUbytRaTRVVmx6V2pYVmdNRHQwZEY1S1lVbEV5Y0ROQllzMWNIbmlYVVdVUWgvV3p1WVRiZVBhclp4Vldtc2JyaUFqcEZOb1c5cFJCUlZRb1YzTlRuQjhlMG8zTjJOSWNEYXpqSlhpVjB5QjBzZXYwVTRsN1B3VHdldjROZFNtTEg3dTNBNW4xVVRBc09XRU52ZFhoaytvOWZSTnFJRXR6My9JelEzVEY0ZERYQzNlaFZWd1pDRGJxdndMZXdtRDlHaUg1ZWs1enh6S1NHZXRMOG83TlNCTDkwOXlHa0tGUmRPSXljMTZxRTRIQnhWQnFibVp2ZW1TMU1mMlZDQmJSbWNDNlFvbFZ6QldjRytOOWJmZlhwWlBZSXFrL3pLVE96UTMveFNWSXlLbUZSV09nSGJSMXc3dGk1NjQvOXZDNHpPZDQ3NTk3LzRlNzU0QkdxSDhudDRYSjRGcnhFclIzWkNKWHduMFQ4TVBaMGlmTzVtVWJTZnBuNE5XQ1lZQjR4dWk2dWdmOFJTTk4rbmR5VTVzanNWVlN4Zk5aSEVvYVg4VmJKdnVSWkZxRER1cWEyRHhLL0wzMllIQzMvenZqdkFRRVh0SWxIRi5fNUV3UFBoSjVIeXZ1WUM0dk9HSTBDaGRhOWNnZWFCNmhHVGdUcUN2VTV1bFNtNTRVQnp3ejBtWGJSdm8xV0lSdnVFelpzUXFOdlhkRjl6eEg3OENxQQ==