Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://ripo.cineca.it/ripo/index.php d2fad784-23ad-4df1-9b49-ed7d3018404b_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuWHhDRmtMWEh4UWpxTU5uOW1GMHhaVkxGaE5xNFNxcjR4QjFaSE5vQkQxQWZweTREQndBK0R6Sy94ZGYwTUIyUGtIV2hNRWt4aTVxSlJOY0FocUNRcEhsa3ZuWnBTeHpaejNHTE5LMGplWnlIbms3WGo3cEhqWDdTejUxR3U0N1VaWkxEZUF1azVEUk1TSTkxL0pNWVgvelhRNDVmME1rU0szLzRFRXhaRm9LNXZJSkJCbjdJYXA2cUxLQmxSbjczTTNSYnpGNUxpTmFXRXkrVFo2YmxuVlFVR0JRa0g5OGxxSVlSWDkwYUd0d1VMQklDRTRBR3dxVnVJYVg1ckR2RWh0aTZDNkdBbE1lTXFkQUdsYzVzYzB1NFZ6d2V1UmpYdGswRnNubVBOQWVkL2R2ai8xWVpRdWRQRHNVa3VWYWpWWHdLOXQ5eFNBVUgzTDFDdlI2bGluQ1MwZEt2TDI2QnkzVjVKU2VNdkNoaXhNN0grMmxiSFQzdUdhWHlwMkkrTUkxdXE4YWZUb1YxYzlQampNZGFLOWMwK3JLaHlCMnRzcVF2bUxlQnZ5ZFlMaVRGcUQ2RmFBcDNleTNqTXJxNVRQcVhUV3FZSEFMOXRYbTBadU1mamFpckxGemxyUUJGVDhHV1JrOXhsd3RIVTVOZGdLL093aTRVMmc5RGhuUmRwUGl1RjVvbXZUMHZ5TDJQZ1UxaTZ1ZWEzeFJJWDVhSnY0TnJrM1ErcFZjeG9EK1l5S09HQWlXNitRQ0Jsc3g5ajJ3MStWMUpDaHk5czN3RVJPMWZtaVpneGhVWHhYb1lHTlpYUCtiaXE0WlQ0VzlMQVROdUFobHVGWWNaNWIrN3BNbE4vSDB1cy8wNitJKysrOVBvbUlCaURueS81S2N3S2ViRzlFUWpGbFE0WDhEeis5b1UrTERnM3ZrUkhKQXBJWmVHeWM5VXhBTTdMTVlBT1NOeVRONXlhYXlzR2FicGd0K2xnOGxwcXV1YmtRaTJ5NHZSQ2hJd0tUTVByQ3l6bDFZRDBhcklsYTVQWE05NjFKeC9yTVRHc0svUDZKWXBBQ29nMW5Db21iZTZkQ0VMTS81YjZSdmFoOVZHc24wSkpiY05yRFYxQUR1enJBS0p6c3dIQy9SWWpZd2xFakphRGphTEljMWNEVkRPdVl3MDBvMTJCdnNqM0ZpSGRwcTFyaDdvbGdlT2c3dlhTbWNTa1FxaVJ5RjI3azNBNzlqc1FsT2JtYUZKczJkMlRRRGtGTnRuNEdLUkpnSVd0eGsrRlB2RXo0TzcrMklzbzdaaEFaMHczMCtCeWczRHJwQ0ViSnA1UCtOby8yRWVvNTRxM0VYOENzUlVUR0REaGc2SkhMaDBZUjA1WklodmE1SDVYdjhYTnNCb1IvQldpUmlWckRlcFB1Nng4Um91Vm5UUjlPQ25MRWkxcXNjSTdreHJkNlk5dzI0QnNMdXdncWZTNXJ4VVhKRkMzSEZPTGNQQXVnYVFNeGF0RHQzUEI5ZWFJVkRRNXR6VTVEMnoxempFTTJKaFAyVVhhTWV0aEo5cUZYSXIyMlI2ZEVIY0FheUpkUk5sdFZGZHhvT3IrV1pYcHFFQjNHT3k3b1lEUWxraHNGbHR4bXNIMDdTcGFhcXFqakRWU3dQTVZKZXMrc0FJL0lwSHNoMC9mVGZ1TmR5cnZ5d3RhTTgvaHl2UmYyRStHT1c3KzBxR0Q2WVd4L0hTY1k2dEJBR05BU1dIVWVZNnZJUnRvUUFkb0d6clpTV25wSExXNWVWZXlqY3lhRUM1ZlV6dzVWbjlzdEJHN3BnbE4vcENsRUxPVmJyaHJBUGRENG9WM3pqMThFWURscVNuOWtaNDZoeFowaUZtQktkNS9KWDdWYVB3b3ZrTStGS3B6YkJ5dW9BZEhmTWRkT0d4OThLWW93M1hZNFR1bzlxTEtwZHFyamJoZXJwSHAxUE9BaHZHRDZpUEdmbitnTkY5dzUvVUpSejc1c29FQ29rY3hGUEUwM014eEtJcjkvQW1abDNpWnhtWW5RdHVlcW12dzJWdHdodUF6NjNkU0ZrUEFwT1I0bU5CU0lHWHpYSVZHYStuNlBvQ3gweEFkNHZlQWttSmhwVmRUZlNZRmdQODBBZnpQYjZ0a3lkVlAycyt0ZHFTdUd4b0FjZHlJcTB6R1lXMFM5MFNBRmpvMG5RS0xienh4V2FST3lyK0RlZk4zN1BWMFpJSW1KWGV5WlBCUVhRa201bExOVEEzWDBjUmJlNWc1RUQ2VDJZM0t6TkNFMzlOUFh3RkU4K2FtLzFnVldhUzV0aEJuRHl3QUdjR2lhdk1CdzlKRDFFSjkyeHpWeFpPcll2MEFzWUxhb09FVEZ6a2U1MzRUTzhRS0xBVEJMZmhBdWtJWWRWNWpmWlJYT2pody9Sc21BWDBXc3dUVGVrcEZzS1gzcThHNktNS2trZHpFd0hsMUF0M0Z5ZWlrVmFTTytmWXhxVWwzbW5qcHBFS29sLzVPRXc5b09NYlRCVTFJQnNaRVc3RSswZWhsR2k2NHdSQy9NelFiTC9HNm1mRldjS1RsWDRQMWZTSHdWd2llODgrOW9MUkhKVnNxdUtFa1pwWXpiNnc5MVR5OWQ4bWJUVUFPRy9DeklZZTFkUmUvaE5NZXkrSVZLY2pMSTlMSWppQW1tQlVqYmpvQmtiR0E4WHh4L29ybDVralJxR3dOODc4cmlMVVpmb2JOcm1MYng0VHFFd3hLL0VrNzBQSC9jMU42VjhHN3ZYbVVud3NIVWhDc0h0MTVPeldPMFFBdnZTVHBIVUdtQ0hpSkFMUDNqQWR3L0dwcXFXZ1JHeXU3eVZJQjhwbTlSRWhlbVlLUWJRakdHZStEN1Z4Sk5QOTJvQ2VaTkd1RUE3SnJFRmFTOTVZM2xYNEJjYWh0c3BORmE1TWRqdmpiLzRrUXIzalAyay9ZcWNIdW01bEt0VDR4YmRaWWhQNXdrU01MYWJPeVNWbXlhaVByMGY4VUtEaEF6UVlueHMvU2lvZHpIS2ovTmVYanN5S0tkMUZNd3Nzb0lFQ1RWWit4ekhTOStKc21DUHlyajgzZk80V2w3OFpYRkV5dVNDcUtZNmM5aGtGVG5hYlZaSHFGQlorL1ZubkxocG12b1B0ZDE5UVlwQ0EzcFRVL0luN2ZHM1d4OFozSDFZM0JWSzhpWEFQZ0w3bWRaWGVOTlEyeHB4TEdrNjVEZ0V0dWNOQkhNZy9BMTFrbHBPSktkL1BuRVBDVEs0Mno0YUUxZXIvMjZ2VnB1UlBhOFRsdWM4VklvQnc2anB6b2Rlb1BWSHZ3a2dBNnA5QndzQkM5RWtnQXRJeitpY0IxbnFJKzk4WERUT0Joa2g4Y1JvRTlsemM2blFIbXdScEtlK3c3VzRLa0lMemFvZVAzK2dXRERTMEwxcXBxZ1NsRkZrTnNhOUR0ZnQyZ1gvTkhENTFSaUtFa0VWMFJXMHErcCt1bVcyYkdjMkN3UHRLVVNuTjMzRnJQREZSUy9Za0pGeWlsVmI2QjBTaWxJUzlLd0hVYU1HaUxXcUlHam84a01hT29OQzFsSnlpOVhkNDRnWS8xMUc0UVdpM1lYT2JJYWNOdlFFZ2xyUzRycnd4MmZiNlV6cjErTWtMc2UwaTA1cStBc0FHQ0RMdGYzV0I0dUpkbDViWUY5NEtrSEY5VWZ6b2x0ZllkTzR3N1RPYU4zZlkvWUpjU1RTSUJLVzIrd1hnWGFVNWQwaFVzbWJFV2hZTXUrOXdhVGhzc1pSQkNFOWZzUTRrK0xTbVNQTXdTUnJIU1FKL2VjbU1mOEU0UTA2ek9qVzZSQjIwdlJJWXh6T2ZPdlp0RW5YYUdxenVtTG8xNTRNVG5yZ21CYURDb0s1ZSsxUGFnTExvVGRrQVNiQ1VyZlp5ZGdDbC5wODFVdUpLcTdsLU56OEVaY3hQVGVMcU5wM1VnaUxVcUNlOXlKUTBTWmhvUDBFTmYyYTNZY1kzeldwSlR2Z0N1Nkxpd29HbnRLeEloeF85LWVGNGJrQQ==