Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://siop-lgg.cineca.org/staff/ b7795909-292b-4a1c-9675-82d9e222709d_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuRHZoMnpjUU1CMXU1NmVXdXZnZVM4ajJXK2FVUUg2VGxHVlRnaGF0ejIwL3pidUt3Uyt6ZlVWZndGUFh5ZVZmOTFWaEFwTnJkRTFFemtUeWIvSU9OOGZ0UnBWY2xtUzBYMldaZ0ordzZvK2JnOGlub1FUeUF0NHpHaFhPMC95U2YxaHlUNDZEYjUrSzRXaks5dEp4RHRhbGFwaFFtekRuRG1qVTFvQmhoM3Y2U0tQVTYvNktjaFltT0FuZXVQUEMvcGRHelYxWStMbk82RFkwTFA2NnB1VHZabytFRUpXYjNxSlU3TjNXV2FTTUoyMG42UXNJYTdJaHRPOHJ2ek5SKzBlb2VSTGdxa3Zyc1BQOUFzU1ByQTVzR0hmVXdVRlgzaVZmMXhnNzBublkvTE1VUnArTmk0VDhDcThNSjZnak9tTXYwUHNlWHVYVkMyTHIrRzBBa3JVZEI3L1UwekRpNW4wMjVRdzVRblJ4VjJXNFVyWXZQY2FrdWhMOGs1bUNpbnFTamdCbE1aTWtlblZxUHlrZVFhTEtkdEZVb0hlY0xENDVGdFVNenlMWG5EYkZQRXFHRmYyOFVoazVMT1Y1Q0xSVTJETG90dkRqSFdScE5XcDJzWUlSb3lqQ2lON1VaTWZ4KzdjZnRPYzhacHp6NklLblJpSFBPamg2dyszanRBUHJEQnJjZEV1OWNHVTNUSTNpUVpMcEQrQlpkTTAzcTVXdEQ3OCtUVkFSeVkvU3hCZTVrOExoRnhZWEl6cnVzYUZPK2Qyd0hnQ0lmRE00Qy9SYVF3bFFMSDRRb2dML0xvOWRYS2ZUdlMrUkYwRWNPSFhQY3VMQi92QW9sNzlsSkJCNW9Idzd5U0o5a01hSlZrSlBnc2Rxbys0QkxLVERTa25QTEVJR1Y0SDVoa1pYVFpUTnNZcmZNSUM4THRNMkRlWnJQb3E0Qm5DM1FPTVRLa1RSVTA3Z1k0UzhTc250NjlXdXlpc3FQVFNCOHRZN1FPd0d1d3RmejlLZGlDbjFpczB1UXdRbmZlYlg2NTVtYjBiemlFak5neXBEeHlvbDN1b1ZRWW11ek16cERFVjF6VjZZM2YzcmhZdWtQelY3YkNLY0VpUnVQVU12RjFjd2I1bWJnY2FFMlFybWtPZnlkMHd2dXhXSm9hRjdCUE1YbFRvL2FzUVh4Y0t4NW5pVmwrcVFTdklUUVhNdVRYZHZ4Y3pVakJLQUxNaE9hQXl1WmFwUTlKTWN4SUNqdUx3NDVSRnVKNlgyZi9zeFFxRlFCQ3VHam1zK3dUZzZ3Wk9kNXJOUm5sSTJxMnpram0zS1ZYT3AvZU1hNHcvZ3FBenhHWHEwYlFydEFidjdMRmhac0wwazEzMXpBM1ZaYlh4L2o5WGUxNzBEbnVWakllTWliYjh3N0NMbDBUMnpnVjFvcXZqQnpSUklBcHp4WEM0VmJlUGhCZGhEd1VyTmFRUUo1MHFjQ042VENySi9rWnNJY0Z4NW5VWkYvZHY1S2p3NjM4ckZITVA3bnprNm9FUlkzTGxqWWdCMVFFejBpQXR2cFpYWWczMElwNjZFNVluUi9obll4REhEeTVCQWdmZG1peENHalJyUmFWVDBaV3g1UWs0VVU1dlo2Sm9MNkdSaVlrM2l4azNzNWdRalFnMHNQa0lTb0NlWHRMTkV2ekk5TjF4SnNiVGdSUDRWSUFXajR4RzU3elN2ZEorZ1JXckRpVnRJVCtqa2NOdjM1Sk1NOHhpV2wzbHJDVWhod3VNMFhrT0YwWmllV2pPSmRVUzFTRkxhUG8yWEhreWNBYm91aTFqUXhXWitMeGMwVmY4MHRNMUk1UUE2c3Roa1RpRU94TzBEVUZGRitGYktnR2U5WVJpajVnOFBPSVVhSHN4aUFwc1c5Q0NENEsrOUlYUHNzRkJWOU1hRG16NVFiUFVWNmF6azc4VEZMNHV1bGpsNWptY3VUaFFiM0RqM2VwZGo4KzdaMkJYWkRmMXNaTUw5ZmpwbW83Uisrakc5Um90dndiQXAxYWtMNm82N3hYazFweCtzWm9vSGpWcjhJWHhZNStRZ04vVytOenBLaVBxQ0xnN1oyUmxOZDBidzdPU1BUYVhsWGFjSkZPMkJEMytYc1RYMzcxUUliZ3VqZ09XaHBRTkMzazdhM2RxV2J6MCtPNUc0WGdMRjVVdGxJYVhkWit2eVZFOUN0WXRsMS9uenl6aGN3aFFIanBjZjNjelArTGQ0SkJ6MkEyWnpYRzlVTFVSRWJKTTBnN29EZDJSNzQvaDJUWmh6UGRrMTNCaCs1cHAweGIzcmpBbmJpTEsrekV4KzZaelRDeG8rVEhqZjlTaXBpcHZPbnFJNzJCYzNaTCs4TTJreCtaZWVRVWwrNTkvcG5hVlR2WWdOeGs2WGY1YktqandmM0xlTEV3N241L25TajJ1ZGc5b3JLODFaUkNxa1R1VXhGOGN6eUE4a1gza1JyL05leVVyK0FOQlRaS1dlTWkvU1J5eHVMdEx1RkZtWElnT3ZsRm9USWpjdmJxM3c5dkZXRHFzdDY4TS9nY2xGWi9kZmk0MW8zcUJyZFhIRjZBSEZIdEwvQ3Y3OXBnSVdVakV0VTIzOUZ6RjRiaUxGL2daMGxSTlRFbzhQWDFRdkp5bkt6UURoV0hIUkpTYklLdzRMZDVSR0lQbEU0WUJIOVFybUlUdUdLcXVtZU56M3ZNZ0NpV2hKWmVUUlRCU2NpZC9RUytoQjY5TUFaUERLNHdCREFXR1FRYXMzVEpEY1dUUUNsWm5oQUR3MGZjbjhQdFpoOGlRQS9WY2JFUjdXaDhBcWQ5UmtuOGRRZmI4TTlYMzBpbFMwZCtlMzM3enhjbUtoUXpRemJpejNrZzhiRmVPcmlyYTVEM1NFYm0wUHJUTHJMdENJSlJLVnFQRFVRbW9mbHVHQmlBUE9oelVRV3haZVpUeVQ2MnAyMW15OU9DSS92dVpNKzJpSDI3cklqeXorNy9sMHVnR2hzYmFYYUs5UklCaWQ1OS9yZEorczduWDM5dHV1c0JBV21HNXFiaFYxWm9TcnF3eVMydVg2OXRhdkFGQmRrdXQ5ZDd0T2FKTWNEellDRG9KVHE1cmRPUDhsaUtoRlhvc1RtZXJNbUxKaFBFSDFBTTdTUGlSQWdpbHdMakRyQVlTMEF1cisvWThNUThYWk9aYjJJbHRxMDZZbkJRVXVNWDMzdUJNeTd3RWtma3ZvbGYrZHc1a3lLdkE0emd5bjR1SXRsa1FyRm1mV1RzUTQvRUJiSHV1SnVrSFV2Wmgva2lmYm9OL0tudFFUbjIraExvdVNOaVhxZktvZStRS3lEc0NSamNSYm1LdnUwNjBxVWN5QkVNMUxwZUFFcEhWRXgzeWlUN2NzdnBiUVcvUnhMSW5jZEpOR2JvVlZhTUZEbFJEd00rV2hKQW42L0NXT3NwVklTcVM5V2ZJTm1HbTRIRHRDclprOVJFRzVGLy85bFJtd2x0RGNrUXRSR3VxSk12OXJyRFhiZGJ0VkRLYkhpeXJJM28xR3EvUGlGNnc3Z0xzd2taajc2cFZlL211OXdLVFlOSTNEUFd5NXZ5MTVia0dwK1RjYS9rcWlwTjcvaVJoU01XLzJkc2lKdVdVSmV3bDdWWWcvUHNlcWhEbVl0dnlyUGx0MGZ0dVpGZ2l6TFM0UU1XV2kxdEtPTENPbDZ3d3pqbThZK2xQZmV2RC9WYzQ5TFFWcG14SXpjTlJBUXNpNzZ2SDFpVW9LWnpMZXljSklMOHROKys0dnJOVHFoYTFUeXJ3ZHZFL0QyRUFzd3U4aVNLUnF5TFF2VHlhNXRLaVZSYS9PVEV6UEpYRitTcEVVQWRDMUJDbHE5T0NCb3RaQ2lnby9hOU1wbkJVdjlzWWVnak10dmU3cUFsZVdRZ0R3by55QnFmeDJxaHZXRVRNZGpkOE83d1UzbnNveVh5ZGpSWW9xRW1NR1hxUUtFM1dPbGx1a09QMHU4UHBzbmlEYVI3dGFqR1hZWjh2emhTWVo3akczT3N3dw==