Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://siop-lgg.cineca.org/staff/ 1fcdde7e-2ea4-4dca-b0e8-de34964594e6_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkubEl3eGZtaFlsZmFmS0N3UjRPRlREOXZEWEhJcVlyNlcxSTM5b09nM1NrLzNwZlBYbjlFRS83OXRQYkxld01aL3BBTXg3R0NXTzY1ckplVXlyUmV4T2YxNFRBd2VEVGQ4Sk1JdDdKazJNaWg5cVFCVVovS1E5SFRRaEdnZnRHUHFnUEZWVWJKQUxtbTllSFo5L0J3ekFTMVk4Yk1FWktqSGRKeXZuTGludWRGaCt1dW9FQnAzRDZTN2VFVjBUQlBnMVNUVXZjQUhES0w2bnBFK3lyamwzcUxXSk91eUplczVCeS9sRzgreFNmY1BzZkRGTUdnL09QN1l3bzRnVVlFT1lQVkZ1OWk4V1k0c2JBYnpwaTh6SWRvaU4rWDY3TVY5Y2haRjJzY1BBTjNEd0h1bk8vY3F2YmlyUHBBQnQxOFRwSjlVUUhNZHlURlhrZVdXbTlVdmlZYitQRHdZR1lFMDVMcFlPUFFYOEo3Z3BUNGZWMHFKcjdnSGtXN0VyR216Rnc2VW9NQnpmaFR3bTdLYkhTRFhJMkI4NWFsMHV6YkxuMm50VndBVis3UVlyNmtxbFBCckFmTjJrdlNRY2lhUDd0VFVncGtFMkdhVFdJZSsrN2pSSmpnTnR5aURNRmJRcWVXY2MyQjlDSXJZQ2FBazdsNWJqZzhJTmJ3eWN0K1VWc2dpeWlqdytNSzh3RlhLMGVmTzYyZ0h6WWNrOE5lNWo2OGpQQUVuL1VHa3crT0ZESkhWcm85WGlXeCtRdFhuQStRc3dWS1l4L01qanNxSG5qcEcrZDZIcU1YTmlId2daeXNrY29OUVBtcEt2WjlDdnp0TmZtT3RxYnpxVHdVS1VCMG12OFBmc09qQTFnNE1POC9LUHRHVWpEYUoxemhObzhwanJtTVpYQmNsTzBVUXovV1NGSEtydHhoR0l3QWVKS3M0YjE0SWNIZnlzYkFRc0ZRTXFDVTAyeGxnVWx5dXVqVUc1VSsvcWpyQjU0S1BNWkZCc0g1N0syWkdlL3ZucXlRN0lzSGovWnh0bGwvb0RSM1dkSTZDY0RvNExlNU83b3lsZFByRmErMTRCMEFWZ25IRWtkSUxuT1VTTWp4clRKM1RRUHNTZFB6ZWtkQUdVMldKbDRUb01xNVB5T21ZNU5ZYTFBS0xPMXhOSnB5L05ER2dNeWMyRGsvTHhJbmhkVkZvWUVtaGVCeWNCZXB5Z29rZ0FpWS9vbmpxY3hYd3haOGRCZGJDSDZuSE1LTUxaaStIWHI3VUlySC9LN2UyZk9PUnFaTTc4eTQwWFdLSVQ1eGcvZlc1ZW1yYnJoYXdTYmF1TERRZ1FQc2ovWGE3OEpobHRnZGxNaGNWQUFFditxTWV3Q2dMeFhvM3VrTTZhdkR3VkRxN0JJN1BrbnkwSmRJekNySmhmbHlPU09xTXJNbk1ZQ3cvc3dqVEZKMHNMTlJuU0g5YjRhd2FWQkZUQWYrTjBoeWY3anRIUTMrUi9GeTR0VjRLWnBGQzZPVWJScHRRb0s5TS9ZdHVwMkQvZkY3dXF2WkQ3YWx3azUyOVNFenIyQk5nYVRIT0k0TkdZVkFjY2xUQklGNW9hL2NKeVhQMDUyRmI2Ly92SFFSY0lGbTRGR1lybE9icUdTYldJelY2UEU5Yzl3bTRsd0tQVDlISWlGSWtnQ3NWUzd6YUROWU5ZZVFMc2FLU1EyN1ZFVU11SHdLQS9mdkxLdVphZDhUakx1Ui9wSFZoL0FUb1VQWiszQUpxQ05XSWNvemhSMFd1MEtlM2hLNGM5QXhnenAxc2swTElhU3ZGZVZHQ01GNm1KTC9XdDZWQUJESnF6cW9MV2xHZjI2RHAzenkzb3JFb1RaUjdZOHE5NmJ1blVGYmV6WnBXVjZZZ09SbVRvR1hJSzJId0NDSnFjYlVhUXBjSzdadExYRUVOa3RKQUtGdGZGV1Q3SVNHNVVaeXVkUGp4SXhiNVpKVzRTaU1XM2FrcUVwT0thdWZ3Z1BtRk5zbHdNdVdqSDZoR2YvVkE0b1JOTkJFcFkveTZtL3ZVM2gwOWJVcDUvcnd4SG1DZkJCUlJDd09hTE1kbmZZT2c2bEJ5MWEvOERPU2ZFSkFZUURESXJJYmloU3ZweGxnaDJ3Ujk2bzBFaGwrYUVkbnBTRFdEWGZmOFUzSzZwSngrQWQ5SUZ6VU1lOS9NVUdxdzcvNG5NdjVNaGlKdFUvdlp1K2FMd0tuakpaSjF0VjhxaC9qTFF3TzA3ZHlWd1g3c0VRdDlVc0lsUW1aT1BJanRuWmRBSTY3Vk5TRnNRM3EyTWFXM1pkVU1XcVNackp3Y216NzJuejFrTVBUekVIYno5aXRoZnlsajhzcTljRkJpbVhlNVR5WDhQajdIZVFJVGkyZUJjQTRybzYzaHloUzJMd0hrUGJaTDZYdStYMDZ1eGFKMEtnZjBLb0ZoOG9ZTi9CMjlVamU2eWgwRzhFTzlPbUFFbytKT1pDcFREREFId2w3QWNMSmpXU2NEVnA5K0xMZW1naGdKb2gxamRoRTg0V1BYUW1ZQ05udFZuRkltdmlkalpqUldvQ0s1dEl4V25ibVNadkdsMGFKb2JVS3lIYXYwRWpKY2hJMFRFTGlwY0lhWHoyUGhZWjUrREF5Wnd0Ym9Ia0ltcTh1dzkyZWdqOW5lbVdiWW9PeDRXbDNDVDZUUFhvK3N6U0xpUTJCOGllT1grRVRiWXRLRUxSL0NWRExIMkgyOHlkWGd1V0ltSkUwMG1XL3NaVXErRTFLMmpOeFJyMHpURW1ENU80L21nNnhZaWVGWUZNaHk0NklyN1hqcVUwM29ZK1dOTnhwbmRiVjBZUjVyNXhmcHA3Uk5mZEhqaGYrZjJVSnVVNXYvVW4xY2NnMTY4NGVwSHdVdjRTWWxvM085c0pGNzFWL1VBRVlpa3R5NkFKLzZGU2d2b2NTcGFLeGZzdjhIWDg1dkVQYVQ4SERkb2V3ZXF4aU1kMkgyR2dndmhMMEd2V3FpL3dZN3Z5YnJ3Sm1ISzNLZHF1di9PQnhNcG55ZGdXUTNsMG1hYzU5dXJZeFNtR0hRQVJkUXh5WS9hUnF4ZG5OKy93WUlEaHNwSCtsYitpdm9UZXpBbDJPWU5QNU1qWVZHalowR1Z2OG5ycFBOcXB5Yk5VbVoxVzdoR2xWa1FKN3AyZSsvRFVrSER3L2FjTklLOTRLajhDd3NBMzAyS2ZlYnQ1ZkN4K3VGaXQxYjV1OUVvd2VmZ2pGY0FQbFNaTDJZV0s5Q1E3Tk5kSUVDSkVNaG5aaHJjanRoSTJtcmVqWFpLcGd0WVBpRGRka01qU3NGejFHL3EvTENmZ01DTktFSWxVR1dMUjV3SmVQMjQrWTRBMlg1UmVuem9rNTI1ZE1OZC9WYVAraU85NFpqeTV2d0x1QzFDeHVubitxa09aSWRwQzQzZ2dqV2FjVHFCTjI4U2l1eU1PdURQekVMRFBMcnpIc1Y5NWxDU3BlNVpjVkk4d3hPYXRFUStHQ0dNcVRaQkJnNmlybkhUOW9teHJ6QTFURnZTZ0QxSm8yTUZTNHFOZEx5aVRkQzNaeW9LQnpUQjRQRmFqaHFvQnlMb2VBdTdId01hdDFNSmRINWpYRWJPdnZYNnpyQmJ5eU8xb3plUFd3N2Yrdm4vOENUbWVBYkJRYlRvT2MvQUMrWDI1UkZIc2ZWMGhFVEFSL3FEZnpacFN3OVRmNXZIUGN3b3pqVjZUTU9OaEcxN1RCTTF3ek9ZZXNvam1VZ2pVYjBHMjluSVlOQ09HcUhmdDJxaCtZUTBJL1NqcG1PZG13d1VYc2U3M2J6LzNEMnd2SC9Lb1IwZ1BDdHgxcDdKQ05GKy9yaVpCZTNkekR3V3gvcnN6Z0JaV053V0o0UHBvMGU3SUxtY2puVWNod1NxNGNZTmFwVS4tNVhDaWhqMlAtZDV2OHZ1RmlJT0RFSTRtV1h0cW0xYjFDd2diQk9KZC1NUDFLYjRGazkwZEpLMW16UmRrcHNZMTh1c1NUTFpSVXlDWHRWM2lIQ1IxZw==