Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://siop-lgg.cineca.org/staff/ 5c1c6453-05d4-4714-a1a6-acec46960eae_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuaG1ERE1tYVRURThvVWc0VnIrQjJmcVpvWDVlMU43RmhoL1hYcHBZYmNXTWhQQWdIUjNQSVh1TlhEeGVBbDdXRVJqZlhNWUhiclA2MU1wRDBtY1AyRHE1eUNieGF2cnQrczNpbjFZR1RFbkVZQXpGNEZKRGdFejdwSnBKZnVCRnY3a3FEMU9naXJ6WStMREJvWEdXRWJwNk5meUg5ZnJra0RyZm53RWY0MmFZeWU0UjJVR2NjK0x5dkhvUy9Lcm0xR1RENU1hVndTOVBjRHdwTWI1cDJ6OTJ6em8vaXJHT3VBdlVuVThnOXM4MGEwM2lvU2JLWmFqNzVpcVFVVVR2SHZNLytJMmZuR05RaEJvVldOalk2NzBTcUl6WllrS0h5bW9uQklRazRsaVR3T1pLQkJZS0Y2dTJyQXhyNDVIdGZMdWxST0hneDVWNnFVUytyMUliakVka1h1ZzV2SnpmT25Vb0ZpUzFsR2pJRGJTOGdVMEw5eHRzSEd5STFzSE9NSUxROUZmYjA1Uk0xRUpNcFFZYVg3TG1neCtUdEwrZ3k3N3hIR296NkNkVVRhaTlEU1Ivbm1sbW9VL1p1MmdzeGJFditpYkZzZG9WZkRFR3pXUS9PN3R3SGpvZkdvcnkzZG1JVmZLQzdNOGNzbXdaMVNIaVVpQmpGdzlsTUpUNlcrNjJ0K216YU1PMmw2b1psSHp5Ujlia0NvcGQrNmZYSk1GY0tXTTQ1NlF1dGk2N1BmTGxkd0tjVDlVRC9BN2dWQmtrN0R5NFdmeFN3Nk5mYnllUHBMSFVvVi9TUEdyZmxBeThMcUVLMmlGcFdYc05jSTZKS2M1c2FiMkh4UHVGR1EzMXJKcWNnSVF1S3d0ZXlwMk1LZ3pCVWs4aVNxY2pjM3JXSk5QMEF1SU5IbUt1K0l2MDlCVDYxb29qV2FtaFVjWFd1V1NPWkFrVEtpNFpRa2lBVndVWDZOcWZVV0pvQ2Q5UURVUytvQzdDTkZiakRVbm1IM3UrZjVTb2cySVVOMXdlVVpDaXJhTDFjN2hGaVNrRVE1RUdpRmU3eXY5OXpwajlMbHVOSUN4SzdEUEpjUkFTMldDVkVMYzA2ZVNZU2xHRTVRUThDUGJqOTRzUEJzbmQ5b01tT0tZMWgwS3kvT3hSOVJjMURlNC9kd21ycWd2dXJBQit3eFZsLzk0UEZKZ1NMZUphMTZ3dE5nc3gvNnRVOG1FWlhnYjhLQ0pXS1YrU0ZlWk92L1JOUDRRUGhQKzY4WkhYRkdaci9uWlhKcTRmL3YvMy8yZS9iOUFzUXJsVXZlQXhoczBleUhFRW02Y2pLVUJ5Uk82LzE2d3RRWUZzalJDZ1U1VGk3UE8xOGhTVUdhdThUbWEzUEg2UG1LTVJ1bExYcVdBcWw4WS9hbzJFK3hBWTdmbGVaN1piejZURDV5NG5TTUd5ZnBuSDZrYkFaUkswdUovblBmV25WWE9mclhUWmtsWUVrSHQ4Qk5aQnBKY3BiREdJWG0yUjJUMmxHMFR1aUFRZDdZZDJDYy82ZE15NS9jbTgvK2FDeDRwMGlKdjY2SUVKVTZwL1NCeXhaZzVGUFhGQVprZE94eTBXWHRvcytJR0NXRmY2bGJDQzBIc0VhT0psUFEzVi9TR05HVjNabG15SFNUS2Zla2FXZ1I5OEsxWmNIZVRIa3VURXAxOVpPWUJ3cThIOFpqVXVRb2duNXFzNkFoUmFPWS9QaVpwNHJEV0UzL2N2dHZtUCtTK0VRSEZ0N0Vabk10b0MrMXZjV25BNzBMbzJjQWJFM0RCOHpXcFhVWVpIVytJb0xZL1pYOG1qdTE5UGpuNHRPZ3NMODlZZGVHTEdrSmhxMTFPMDRtT080b2g0bDQycnV0cExydEJQODVxc1hidXllenk3Ym1ZdjhRYUtDb2VLOVhJRnhGdFNzcTFZZWdtK1FuaDhCb0JWWG00bEZVU0k1cFlEQTJhUkowREgzWHVSVXVwdGpEYUZ1cU9kWnJybWhEK3VVYXhQTExCOEkzZEZ3UUdjR1Nzb2E0SG4wV1NkRGRBeTdiTDAvSGdWT1FSc0hTU0QzZmpzejZhN2RXZndrVExoU1p0Ri9EcDQ5cDJLMnBsVERzazVMN1FBczZEcHlDSmZPbmEzdFo1d2xiaFA1Mit3enlZYW5kZ3JTVys1Zlg1R09yallnSUR0VzMzNkZ6S1hKd1BhdStmZkNrNzlmSmRBZUI2ejJyUWU5NVRJUTlKOW5pNFNtT3NLWmRDRG80ZWVZbTNIUDd6cWNoS3dFRk9Yc2RuaTdhVjBFUldhTTNUMUVqNFRHT0RUc3Z5cWRrdFRwczk3dGNSZjB4R2o2Zjllc2daNmF6cUkrSWdXNHdzQVFhcFZ2MVNUSlNFdGh3VkRveWUvejZTNUUvKzlaOGhLUEt4Y21LR292b1RlS3RNdXgxbnJLSEs5U09NTEE1b0o0TVg5UTk4WTk1blFXdUhQUHhqZXZtN3IwanlvRDdpNGtCWEprMXdVcHdKVmtqa0pkU1lwbWNyaXpWbWErTHJKdHk0QUplOXlZVXJjbFBwL0Fqa2NXWmw3ZCtjTDlPZUhQOWpER2NHSEgxb1RuSktCQ283OEFPQ0NFVWhoOTdYeDBzS0tCeEFuMzQ5ZTBvZ3BGZm1QN20raGRDcXdTK0w0VXMrNStvRjRadU1RZ3MzNnFuaTBXZWo4V3ZnbVg3YmlMWmQ4NHZWc0ExL01hblNISzhQbzBCK2xXUjh1OUczSHJGMStaa3laeTVsK245Ujh0WUZzUWp6REhVL2pkRVYvTzBCMFFaYy9LbTlGbklRdTM2Y004MU9tVno0aHhhbU5WVzJUYnNkUFJZaWpybFNtci9tT01MOXBOaE93Rk1HbEZRTUsyRk5BL2xET205eWYvKyt2TDFHWUR5N2lKa3ZZaG90dHFteXRGWVhsbnBXdWI1ZUQyMFVSS0J4K2k4M3RPNXU0Nm1kcGdnM0dLeXZFVTRUZXVLUnU2NUpPSWU5L3hNMnNFMGVLbC9ucnF0UkRhUStSUlByQXY3WE05UjlZRCtWZ0k3WTJBTGo1Q0ZOSlhJemJRaXB0N0NPOFArUXRQMWF6am5FNXd1M3VKM2Y4YTlwUWhXYXdwdHNDRXdXOVByRTFrWHYwdE5PQkllZWZtZXA4cmtIeVJDYVdKZUpuMW9MdHQ1NEduNk9zanRKM0NQdXVmaEhqYkN3SjVIV0w4OHNLQVhLVU44MXFzOU0ySTFpd1lteGV2bitUNXJwYXdtclVnMW04NSthcDcrMU9XYjJGWmM1clg2Q0VIeXpCSG85WHZ3cUJzVk4rV2tmZWVIRDA1bGpDbnVIamtxQW1tZ2p6czNlbjJZeG9NaVdUdmh5TjIzS0wyWDV4eTJqOHJ1WlpNdkNxd1huL21BZ0UxNytKSkNscVJrUmtTUTdBdWJVRm92WkJ6Qk15QksvVFBxTnM4MWppZjBvY1FOb09pRGxOSmJMSExWSnZhdkhldjQ5VEtuZVdHNFlOS2RhZlVocWdsRmhiZVFyQVlUWVFnUjk2N1NvN1lvSGZhcE5USCt5cXdKcVRPMFVNd2Qzd2VSeVJMMlBvY2Q5MXdEOHN3UmJZVTJTMjhzTWJuczM0ekQ2bE9aZ25Ma3Bob0txMVFuOVZFSHJOOFg0YVRBa2U1dXhnQWJVVm1UNC9QWC82QmxOZkZ5V1ZnSzNsNjd1cndZWDVrbEZ5NjZ4K1pTalludDRkajBKNUdDSEJnYUdESGVBcXBhOU8xRkgzTDR2MzZEcEpRenEwU2JkK0cwcDhkbkk5d1hRelp3d3g0U1NnQXE2U0RQMnRJS241U0thV2RBSURpZHh0UlBMMzM0YUV0TkdiWGI2d2Z6VVh3WmtEYkhWb00xNHA2YU9KZDM3S2VQcXQ1d3VOUC5CQkhiNk9OZlVFelJRNVJvNFhFSnBhNmtuY3l5aV9ONkFKWnByVWg1aXBNVExFNzk4bWhUSWhKU25LeXBkU0dOUXM5NnE3U0h4U2NWRXVDT3NveHNUdw==