Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://siop-lgg.cineca.org/staff/ 1a9efaff-f811-449c-9469-a53bf78fffae_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuc21tbEZLNjhJakx5MnhLZlEzNDdaSjdUYSt4RERFYlprODZuMVFQbVZpY2x5Ni9ScE5mN2JIRng4TGlwRUljMXVJcFlzSVJuNWRFT0oyOTFwZTlrWjVCL01Sd3dmU3EyN3habExtZXVaRjZyWkJ0SFA5bllPNlVrMEpDZ01RelhVYTJiZTZSZUo5M3FhY2JoOWVPSXVrNHByU3NRSFRBMkY4amswYlNkU1g4OFNwSzhDamMzVW94UGhsMXBJVzlvTlNIbDQvSzBrcFZ6VHlzajBiRHZWY3E1WllsSzVvNVhoa3NpNzVhbFhudlZqdjNHaGViakxZS0FyV1FXdzNlYzdUMVhYaXBSWlM0bXFrSk1FMHduT0Y0TlZLMGUyOXA3UHVkT0d1T0NhNEJyMkZtdks0WmlPNTBPVjV3eUppRHYxTEFRZTBTS3pUTTVGTWR5T2hFQjlXbm4wbkc5K0VkV0FYQjdEalNqbUFHK3NqK0V4WXhVS3FmTFU4S29FL2prSnhMSEw0QzNnNDViRlZHN2NaQW1SWjBHc3RSelJjWDJmVWh0NmZzK2tMUVJCaE9NL0dIRzhjVFVyUEE0NCtNbC8yS0p0VkNyQ3duMTl0VzRsWWw5bWRidFU4cWhUbnM5UGhWSGFpdS9VcEI3bkljZS9oTmR6aFZnbVM0YS9malY1M2cxelV2ZWd2Q2V4dWdDK2hTcVFkNFJPaVZBczFmY1lvbUFoNkNWNy9LVWlvTE5hMW1rRmJoNzJUWVhhaWVDN1Q2R0ViRHhlU0w4S3N0MUtYdTlZWjF3dXE5RnFTRFZ5VTBTYUs3emtiK3F5eDNLVmltZXoybG5hMWJPQTZZT0oxV2J2eXhJL290clRqSUJtOXF6ZVQrdExsNnlTY1k1eHRkRks4bjg1MkJ5ZTk0N0pVZzUrM29GV1BhZjB0eUhpMmR0bEsySWFkeitpZGdOZEU3S09hbCtnYktSb3N0ck82amRDVnlpZ042b2xEWUZQNkdUWFB3UDFJM3JIdjhSdGFQWGhRU3prMXZSZHJPZVNSbmlaamlmY213bWxLendUSFdGNU56ZlhDdVhyUisweXEyUjRGQnNoYXBESXdFMTJKL3FqZE1sT2FkOFkxTEZTczRNRi9oVmgwRVMrZElTQ3lOQzR2T3VMNjVNRFo0eWNMSU8wNHFhY2xZcjlSK1kyTHlvLzkvZ3J6cVV3Q3lMZ1M3R3h0MnZheEZ3YkVaeW9aMHRtaWZnL3dPRy8wbUtxY1Z6TEIzQm9HMlRNekpVTUIySHJzbDRsOHlTN29mZ3h3ZDE0MXhIdW5wS0xTZkdnNC9aZWFWTUxDTnNuTmlYS0FpQXRFTWNITTBwWllUaXhaWDZKK3dUeGI2RVJUTzVRNU5HWXltTEZ2Yk5nbnRJeVRMa3l0bkF4NzNIanBvT0JHOUhqMm50aGJEZmQ2RUo5WlYwNzlHdW1iUEU4Q2syV1JGdlVxdjhsWk5RNHpISjZOWldBM0FVRzY1bU5aT0hyZjV4RWl5SnJqTlBjM25DZDRIT3RTallTZTlhZmViTlJlK0d2TWpqYS9LbjhlOHh1dU9uNTBWVHJXSC9MbUcrT0tzUnlhei9yT2haVTRDTXZaVW5sMkRONDBxY1lMV2V0SU9tRmMxbWliOWpqamw5UEN4ZVlsSDh2eTlub1B3L0VYNWZNSEZIOGw5RENDeXIvWmVsWUpNaEt1V21YMm53a0phZkY1VE5LRlZCenlLY0FQMEFXazBUS2g5RlQ1SUQwNTcvY2FiYzdkWUpPSUFmQlFlWTBoQVZ2NndwK1VLL1EreWlSV2RzUHkySGlWVWRoRFdIY0twQmJhNDlUU0VGbTQveDlWUjFOcEFmc2hkZTVyblE5YjY4bHByUUFDcG9BK1lxclF5VzNFTGJmcGgzWkhzcVB6TkpwenRDZGpIQzIyWG9rQnMrUlVzZXdEanFLSldPTFY1S21vNkxxOHZUNW1yaFExL29LRndSYThlS2g2ekZnRU1aek1kVjVDY2c4Y0pUdzlQZDloNjEvNGw4TjBuZmVXbmpFTDFjZktMaHRHVFlpcEJjc2IwMzdMeWc5aUpDZEx0ODQxY0hSM0UrdGRpbkdEdGZpSGFSQzZwMzRneDhpREFJNWFlNjZPUk4yZWtUOUY5ZXlRNURER05NOUVUdVBJcVBzRmg0MUVmc0hEMGJZMGk4enI4bGdxQWQzKzdocFAzRGlqVDZCODdvSW5BWEVKWFJVYlJ4eUpIUkNRZzQzYzBCellOSlNYVTNEL3E0ZWVtSTZWbW01elowZVdJYnZIUk0xdm5WYWpXWmtRYVlkTWVZN0Y5SWpKeEZLTnR4R0JFVFhMbWhkL0ZFMjArNnlKaGttKzdiUm80dHVRV2hidFk2RmZiYWlnN2hOZm9BdThkNGloMlRTanFGdXVpb2FpdUFCNFcrQTdlbTB3amhCN3IzSzhwMnZremQ3dmk1UmJCb0VubE5VamplVlpHS3hzVnJzUDdlT0dMN001d0tpd0VXTStldVpIbitzTDY5RHo5ZFVBdUlLc3poVXl6OTNONE93RmFyUU80bHdwWG0zVHRraFR0R1hsVmR0UUVvYU9ZRVRCNHcrNmdLY1ZZNVIxVllvMzgrcG8zL2g1M0NqMmpNTWJnWkdvUzd2enpqSmE2NFppZ1ZJYnRiNzNOamRGWGR1YmpzcXBZcVFIQnNLeFFVbmhpV1JjZmVicVpzZWQxZnQ5V0h2aU43NmNVeE9OQ1A3c0JRbDg5WVI2YTB2ell4MWtnbjBJaERkbUZSVlFyNVFKWTRCV0dtOGVsQjFrWkFHUDBHbjd3L2drZGVReDR3WmEyQWpONmY3azhZWkhrcGNVSG5JOEZyN3hvdlpadEMrQktPWldEc1Y1SG4zckg5bUl4TlJjUkl5d0l0dEx5YldZU2FYWG94TVYyVHlZUm9FTDZmRWVaSXloMm9RSWdRczVHRTdXblR1Wk1tNjFyaUszOXd1aDFYZ2pmRWhXdFYwcW5wcU9jNHVDNFFhdWtxenpGcGxXODh2Z2Q4eFNFNzl3STN2bzFQTW5hM3A2THhHazI4c2luY3FNN3N3SDJrRjJ3bmVyT2NXaHhxRm9mMldYQVpJak8wSGtqSFBNWmNabnJKeUF2SGp5dFVPMmlUZXVWNE1jZDdBanVpcUhleVgwZGE5Z0xHSlpKUnR1bnBYWTZiWXlIOHdSNW9GQVdUeU44aVIrY2o2alBsRWY4bzhKOWdEVWh5WDc2OWhRd1VYQXhMVmpoQnZScStiRnNoSkhJb1FiVnRvMlFCeFhpenFHVGdFNlpIMzV4VUUwaUlKUlQvVUUrSVY1Z3JLWm9EeW9lWjVvQWFjN0FqR3ZGK2NQaGcrdHU2M2hRc3IreG9penpGSW5CL2ZjMkM3alhLVGwwRUFjamQ4RmZvYnhkVGJ5UFQ2RmN5ekV4N1RrVUJuSGdkS0g4RC9pOHl3WjIyM1NqaGR1akYzNWx5a1VXbkR3NnVpMEltU1JpRGgwYjNNRW9KSkZuY3VIcWRJT01tU1BlSVY1K29WbC80ZDgyRmtQa3pKK2hqR3dDblRDaXp2MHJvWEltOUFUbzlDbEkvelh5dFJZR1NYeHI2M3IrcFhBai9leTRGa21qMXNrcTNSZVBCZ3FLK0Yxd3FPWnIzYTdTYU02UEIrSlBBMXgvd0tjc1ZQUmVmaHRqeS96M0p0NHpibmNBZGpYb01lQWRqOXZqNjB2dG9hcHdtS1dNSkZVNkRkWElzNmZ1QklJSnNCU1V3Zm5GNWFndTlCcHhhMmE5K2liU0ViT2dWZVFIQjM1MFZHdzVVT3ZqVFFCdjJpVUJIdzJzMTVsMS80VW9ZbTdOYWJkY0tWbE1LVk1SZU5RZVJXbU9IVGZVMjJvM0dYZjMwaURocy55cWV5QjE3MENsdTl4UGJQSUFueFRlSnEtR0JEN252T3JaZndDdGVENHpfeGVhTGtNc0FKV2FSUnJzeVF4R3lKSVd4bW5GQ0RwNTBHTlU2NHJaVlVZdw==