Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://siop-lgg.cineca.org/staff/ 97d3c645-8ebc-4077-ba9a-f120565e56e4_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkudkExL3NTcEdvZ3JVZ2pGaHd4aHBlNXpVNkUyUVRsRjUxOEFmYmdyOG1EZWVybEsrTVgwTjVpQkFaRkJMeTVOSWowVWFFMGVOalRLWWtxUnRYZUpSU1ptY29ORSt4Q3RIQWpidC9xcGFZYms4aENacHRIY0hodnhUM3lpeTI2RG81clRmamNzRU1adFRncVFzVHZpdi9IeTcxV1FxMUoyYVBjbnBVQjdibzJtSXFxR0FoVVJiTU5GT0dpMmo5MTREN3VHU3o3Ui91Q1l1UHVpTW1EbFdoY25mZFB4aXBpWVRNSHZBZHEybW9yek01TW1xQjZnbXZqK0RQQmNSMThhUnJYMGhHZC82RFJNWkx1ZnlXMFBQeC9YNUVZZ3lnTVl4OGVTQVExa1p1cGtMaU9HMTFVS1A4NEhhZ3M3YUJ0azNYbkJQNzNlOTFHYklSVUVLSE9hckdXaW1GdEtSVi9ZTFRvWWhNSW9pd21pcHVzZFdBMzRxdEJnQVZscitlY0JFSjNPdEhEUytyN24ya0dBUjVGNmNSVFRkcFUxS1dqVWRmRkpFRWR2dHVQQ1VhRkF6NW0wcUx5dUp1NCtZRDNiWTVSNWUyZGorSVVwS251TU5RS0lnUE9FQmczd1phZjZ1VklxWm5tTE5vNU1RcmFaV2EwWXRlMjdpR2dtS25rY0ZjWDIwYURYK1F3Q1A0UjZCOVJhNHF0TnlMK2UrOU5kWlMyVDg5VzJCUisvRFZuZE83N2swYVh2cVJjOU1lMlVLU010U29Nb1NZTHN4UTRaZzJ1THp1Vzk4QndQUTVGSHZZY0VEMWxLQ21rdlZBT3FWQkNDUlhPaDNhNDl0TXJPc2czOEQwQnlIVUozUmJ3UXIwZTQ1NVZvazZVY1dBb1NNak43djEwVlJKMGd6NTlyRkcvQndkdmRNZ3IvUXAvNlFmOFA2R05ZajBaWExBUGQ0bnVRNDJOaUc5MklXOTF2TFFqNjYxVjdzT3BkRFVBYjJHK0FZdkdldDlqczRkTjIzOWZmNzVic1ZpUlhQamtpOEt3Q05zTVJQQzBUYXJHNnM1N0tJTE43bjdaMm1wc3pBZlpNTlpGaDNMNnJoaTZMTjFwVFZqaDI4Nzk2dTVpTVhDQTVpM3FUdlVCZlVQZ2Q1UER0YThqSHEybU5uS3pVWC83Vk9VbHhQMzZRMDU4eHVEd0M5RmVWejRMOWRZMWMyTjlrd3Brdi84M0wzQlRXNVBNUjNkMHcyWXZERGV6NWNkUVRqVGdBUC8rZjBaQVlibURLYUN2TWpOUmdwVlN3Z1NWenAxZXRKRm16UnRFc09LVDdHeDN5N25EZGVuY3pPdWk1V2w0T2Z5RzhTRnFTbGUxNlYwTDI1RXBUdHdqZGtsOVlRcFk3em9OeVpYRHdSZVJlN0pCcVZrbUZLbTJCenhDdWxxYXlXaVlvenhtWEZjb2M4eVJzV09oMVhkVnphamZIY1FnaUNtOURKSlBzOEh3a0h1bFhxQ2JxYW1yM0V6UEZQbnFubCtUZnBGK3RObmFjb3dyaEdOWUQ1T0FXSURJVE82T0ZPR2pVMWV6cFJSNEl3TzhrbzVYU3lvYTUwLzlqQnpYWUJZZnR3S2JrOXQvWWRDOGQyeVc1WWJhcHZUTVg5Q05Gb2h4VHBLYnFNVzRmNGZiOVJxd0d0MkJyd1I3Vk1vd3puQVQrVCsweU5WREZqNjdTU3hUVjlGazFaVWprOHRnWHVzd1lrT1Y1WXNUc2h0RFNQZUZWWmNVQUJML2p3SjFKZEEzck5OUkVDYXUxQ2NiV25DaTZhbUt4RVd1MEJTYUxjNk1Mb1VjelNVMkdLd2xkYzlZVW1YWmlJYTFaelBHQ0k3YUFiYXdkLzhFRnRpdFJMaklhVjUreFBwWmgvV2dtcWdpaXA3RFo1SXE2c1RtdEd4T0dCNytjbjZYWkZoRjVTTDNPU2UzZ09xMWVvajgyQmRzWHNKdGxKMjc0SkVHSzEvWUJLV0xCMVlxRUhaM3dvQ2hjQXozdGkvTlhDUDdheGp0eURpNTlNU3hMWkNIQjVHRnVRMGUvYXJKSVVKOWI2aGc5NjlwTDZQVG1CTkZkV1ExRWVhTWw4bDM2K2xEWmpnQ012MS9MY0p6Qm1RRFJla2E4N2RoNHYyOWNsT01jb250OVZXdGxxUVBsUFRHTjVRYjNQQUV4RGs4enAwUFBaY2ltNkUzTnZ4MXE4MEtvbHk4YkFNSDkxQUtaWDdHcUFPQlF0U2ZZL2R2cnFzalN3dWxDV0ptbDFqMmRFQ0hMMUR5VDByVUVHODdnS0I3UkJ2eklJUVhnaTVCM0wvNS9reEhpcGthczdvaFJUSi9DWHRiYWlRc0phcCtzZzdNZm5HTXRaQVlYTlVBamEvQWFwYXRzRTNGUktlTHpMM3BvUnB3eWRWQko2cnQvZ0dHclBMY0pKeFk5d29rckV4dTlpaEFVS3dmeVpLbk8vWEJzM3N1YU1nWkpmeGVmbzBCMmNpN3JXZnJWd3Z6bzRGS3pLK1ZaeGNDbTEyYkE4QzQwcmpuMEtKMkZaQzFFd2FhMzRHczMvZDJLNjM4VGErVmMvZlFBbTMrRmd1dzhUU2FhbHZmV1QzQm03aFJxNS9zcTdvQ1l2eCtnM3REcDhpU1M3VFMwcUtVN0F1QkJtaEdOUitPWGNwMkhRenVLYm01OUpnWTFpdVVFTEkwUzBRQ0ZIb3ZBajdXb3B2bjBrZFJiWGdRaGJtMzlEdlNMVG9kUGVwL2V3OGdjL1U3Y0gwR1I1K2FHeUtzRkFLNGlmUUJwZ0QreFhTY25oeW5KYnJ5TTIzVDdic3AzZU1QUVcyQUgxN3pWcTE0aHREdnFHREJoTThidGNFKzdQblljYTZBbEZiWWVDUXFINnpIbUlGZDNtbnUwa0Y4eWtyQjdFUGNwL1MzWU9SdlRsUkRQbDJIZ3JqREt5alJVd0VYREtlbXdHQUg2YTVLcjRmYy81c01PRmZtZk1UdVJ2NkpLdTY5OVA2ZEN4MlNtRDJ6S3lpdEgzeWNiVkI0L01yeC9xeDVSYjhkWXIzSlhUVXVFZDI1T1NtMjdGL1JrVW9HU2Q5OXREUG4wMEJKNXY2cFBxb01mTkVreDRiUUNuMFJtWGZnSTREOXI0MnV2UWU1L1N2dmJNaFVlelA2dDNEUXBlSU84Z2QyWU1aVnZ2eWJKZTJ6dlFobEdEelFOODZKQ2FZN2c5S09hYXBJcklycUZodkdmeEZEejZlUit4d2ZGdG1Ta1lQcG95SUtCbTNlUDlkUDlwVHZyblREUFR2bkd1MEVZL2c0SzNERno3TFJZS3dYNmVZTXVRaVl6QjlmTXhrdlNkQThSeWY3L3Q5dGdVak9Yc2IvSEc2bkc5Mkg1aXZkQ0tMaFM1RTdRZ1ZFNCtROXFrSE03a21GZUNoN3VkUVZNbmFuMHJteXEvSnlEb1YzbFlZSUhxSFVneDNiTG9CTmJCSHlzdHJmTUMyTnNSMXFlclduYTEwUGV6NmdiTzBreVExczlmVFJhUk90elVPVEF3M2c5Tjg3N1ZSQkxxbmx3czhwd3cxdW1DOU4vTnJEQkdOUTZjcVhHT3F6Yi9XdDEwNmVHQnJqWjEraFVFNW4rK29qdlFaUTRNUnRZVHEwZmVhemFkU0JSeDFOMTVXeXhnWUxJaUlRQ2NMWTBxb3NZcnBNeDRsVGYyMm1PU0RhN0VlQVpLQy9YenBSdC9tQXFxWHpvRVhmOUlicU1CNU9PRTVSWjh3UUY5SWhxWDBUOVllcStEUTNDdWVTeFM0OEZpRHlJOU9jYlVuNHd6aUFPZU5hVlo0UXl3NGxvWDZ1RFpWdHZNYkFBdW5EOWNVdG5URitJdlgxOHE0UDhhSVhhQlFCRWl4N0lrZHkyTi9KeHUxZ2Y1dWVyRi4yMk9reVNVbEZ2ZnlpTVVKRkhtdU13UWF2WlBtcFB6S3huTGVXOXFDSWRPaDZzdC1hZkVJM0RGakRVbVB2eXlEY2ZNRmFfY280Y1JCQnlRSU9nU3ZXUQ==