Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://siop-lgg.cineca.org/studio.html 29c8ae99-6e5f-446d-97de-a427fd5bd7b0_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuaHFRbGl0WFJ5L3NnV2F4OEpoV2hESC9TOUZPbVVaam5ZN2VTSHk1UVZTSXVrWWh2NmQveXpoT1ZPbGdlRU9BcmNkRVVmTUpFbkxyV0dMZ3JXYlhUZUxQN1VLdFRMWWJBUkpvTm0wdldGbzM5cXhWNVpWS0pOeG1qdjlSQnBiVlRpRW5FQ3M2dFBXbDFZeno5RFdZUUxBaU9DREtuMERmMDlSZHh3eUJwVk1vYzlBSytqejIvaHl2WUxnb1pheTMyNUhrSFUrSDFVenkxejZqQWg4TklVRzZ1YjR5dHZwZzFDWk9vNE00VXFPQXpYSGxVbnUzYzBaZko1RG9McjhtS2RFeXV6VjlTSUovSHQ3VHFoTGt5RjJXWVY0M3dmMDB1V2xlU3pzK1NRV3VpeFN5R0FnaExwbGxiUC8vaHBjNlg0Sis1WHdkM3RMN25VcFovY2RFdGc0UUtGaGQzR3dOMGFsVnEzbTJvWGh6WUExUUhQb01QSW1haHpFRjZIMWpUc0syQVQ3UUZLNndacHhnYy9mOEgydnM0MTVSZS9NNElLNU9NWFV6Wkd4N2xjOXphaWQ4dW1uK0U5Z3h0c3VpV0hDZzdSd2IvVUlXaDdKMjVTZjJCMDBvRkR0MmI0aTFBSy9tRHVLYnl6dlQ2VllURzZJOG9nY0RtRE0rQldDK3pCL3VCVHZ4VGxoem5nUitoVGt6YVB3R3lRd3AwT1JoeTBEeDBXNHR1Ung1TEpybDE4a0hQd0hjR2ZwUlhaL3NVRDhNUFZJYmFvU2x2Zk5FM3A3V1FNK3FVdXdyQm5KcVR5emE3dUNrUkhzaWxraEV4MHpITk5QOXY3cXQxWWlrLy9pTXRhV3BLSjhJK3JkenFWaXJXVlhSVGdGSVBFcjBhYWorT3p2UnBmK0daNENtY29sK2FKOG8vS204NWI4SytsRUpvMXBPZGRCc0gzUVA5Mmpla0txNFF1QzFwa1BGV0hRbjVsWkt3MExkT0trRGFHVXN2dlppVW8zek1LbmxiQ21BK2Q1MjlENlNucjMvWHhpM3FlR3RYaUQ2NEhzY3pEUUJ3RDBPOHBSL3FvK2ZWMS80OVJ6dEMyNEQzdTVlVGtrVlpYZWY1dVZpcElLOVR5NFFoNkkvU0dnMW01SnIyNTF3STlOSnlNdUt5bmllQTJ0RXErTFpSUDJTWlovLzRRV0ZhTnhvUm0zMnlQTndaWDRpZy9sRmNmeTNhUkJLSE85d3czTDBqemxRelF5ME9qUmhSbklhbFFGdXBuU3dpRkxxUE43RkVHRStJd21uaHBXL2FkNDlndmIwbGRSMzFXTWxrS3lhTGwzV29xaEhKTzNmaTdZTktwVFZMVmdhdXV4SEdUNGpieVoxUTUwcjdOWW5MbW0yYjgrMEViUWNJM0tuNzFNbS9mY29tRUxSMVRWV2tRb1JEOTVuSERyckxYSis4RzFQdUVsRlpRTmpVQTNLTGg0UVV5VjdLRTVIaWJRN3UyOU9qREFmMlk3NDJkaDVtT3pIOUpkUndVUlI4Qk1aWG1yT2pnTVY1dWhjbUtzQ2I5aXJyUnQ4TXY4WTdYNGFSTHkxTUd3bWc1VjZRQlp4YStMMVZqbnFBTmJrM0x5M2I2L3Rrd2oyYTUxS1krUnRKbnljc096MFZyQWgzQkE0YmpnazQ1eGVic29kV1hQL21YZGhmM1MwQnl0UThYbTNmK0V4bm5kMEZuOHkxR3dNbEMvMkhLaGJXWkd1NU51cW0zb0hmNFdhVmpGbXkzbzR3amtZWFkvY1RPNVRqY0FFSG1jT2lGZlFlT0V1NEcwREUrelNzZG5lbGtaY1lDTGs0bkxkSHV4YWxYdlJiTFZLQmNvbnVIbWhsOXUwL0xjVVMvTHoyVmY0M3ZaMVMvd2xrYkJmZVdtZWR6M0RValpock9OcUZHV0FDcE9PTkNQQTZJZ25pYXB2NkhEOWVmR2NSK0pIWm43WllzeXlUTkJZb2FEb1dIa1oyaGtkTHlJeTRGeW0rWUl2S0RqNld6dHIyMFpWVU8vUVBFa2pHcDFOei8zNzNuWGx0azg1eHBITGxWUHpjY2tiUExXNEdqempGa281VjdMQ05oWXNzd3pWNXIvRXdHUXdHQWhhdGxLdU1DZzRVNTNzTWxEcVNEQ2x6YnR4WGF6SmNDcno1cTc5cWpPMVgzenBmcFZCNUZHSFMxanhhQWM5VHBZVFZmNmsxZHVTekdmMzIrb1huMllWdWxRczByTWY5WGNKZUdwMVZ0NXQxREtCdDdJQnhxaHN2cXZycTJZRXRIVmx1VVZ4anZHUHFCdXBJMUd6UmFIOUNIaU03akloY1RaQnN3SEVhOXB6bWFoeURVUk9heVgyaFRVSEZrRkllcVdpRHpqSHZ5eUNJc1h2THJmYlpoMGFRYlpRdFJ1VTNyVW5BaUNJSWI1dnNPeGlwVSsrcThxQXV2Y2txc1BRdlBZY1NabURWdkVlbGk1S1ZGb1VvOEgrNXpBYk5Lc01uOTFPVzZ5ZFFiQitkRmM3aG9YZUhRRmoycm4wWmtlNm9PQWp4MWlHd0NNMFY1dllaOTJnL0txVXgzdzc0am9BOUVTckJLaklPT3BYSkQ2ZzNFQmJYRkJ6S1NlaU5GMXNCbDZWVHcvQzBwTE03Ty9KYzdwaHpub3Z5VStheWNOUmoxOUphQUhxamc4RzQ3SVRhL2FlWThiVW5EZWp2bDU0Vno5R3JyMmRvWThUQW5VSHhLWnJzTjRvVHAxeGtJZ3JyQUNKZm9maUxkbW9McWFtTUIrdXBGcHJMV2Y1elFDT3UrbmVJOEJzdkRyVml5YlRrdHQxYkYrT1pFYjR2ZG5NSnVYU2NMVjRqbXRac0gvQmx6aW14VTU3ZlNMUEQxWDhTZG1KcFhaUHVWZE5SMzBCVisxK0s5aGdnTkZ1ZDJDNDNGS2VNOVQxc251QWR2b0tLMG94V1poeUY0bVEyVmU1aEpFckhSK3FOUCtDbWNvdHR4L0dOYXVEYWFNSEZMQ2VNRy9TNEFNS0JDWU5KSXUrSEwybkpoSStwRmdkWWYxME9IZTRFeDYzeFRYSWpNRUNON3kxbmJjKytHRmJ2anZ3Ujk5TTdYekVjQ2kvamcwemh2dzVXYXFsSkRYUzN1RytnSjhjRGlObjRLWUtobTV4eE5JODdkOWdiZmlzQnNRRTBwSXovMzI3bFhEUmlHUnVyT1VaUWFvUEZhM2xjN25jNVdNYWtycW1Kd2R2b3MyZk5JWU5VdmlqVjE3WEhMS0JuRDRVdDFaWFo3Y3pqNWhqbFk0a1Q3YWRiY2gxeGd3WG5wNkNzZHI5ako4dlpvVi9UZmMyaGw0Y3NsNXNZSkNoVGZuNE5JN2V4Y0FCNjVxckpSRURIcWhxTnFHWWFPRVlxQk54aVArdmtUb3drZU5KeUFUdndEaW1rQWlJMmZ3ZkkwUTVpVXJPWVBpTTQ5WW10aHVackdQSytGMkhPeVFGQzJpRkdPMU15TktCeWg3RFA3Sy9UWXRpbUgyNzkwMjdHUVBtcDBFRlBORlhKeXViNE56N3c4YkVQYlFERlBCMEdDLzNydldpY3FSTWUzWWwzMDRnVlVjaVBzUzdoZFFXMVVRWXltZk14cTE2YjFqdVVwditsT1ZnZVNLRHVmRnNHbU9uN2paY2FtL2NTMUdkNUQvT2tYOWJXRHUxWmhOeXdMblVJMUoyT3hURFE1bWg5bEZiekF0M3V4UHY2NW01bU5wamc1TCtRcmd4QUFhNE5uaHY4d3o4MUMzMklKMW00czA1a2tyOGI5N1FWWE5zYkxIL3paKzVFOGJFaFB2WDhMaTJPVTg3dkQwM1M2UmM0djFpUno4UzEreXJHSHpwMGc1dFRoZ3J2NE5BbTRvU1ZNNnRUanRIYjM3dmRSK2RFYU9JcS42SFUyaVEyMWFDT1p2TFlpaTJsNmlaWkc3M0JjSUI0RVBzQmw3b0ZobGhlSjFlY052aldQdUltVjlGZXFiWTdMZEdTcTE4cHN2Z25HOTJ6NGNRUzN2UQ==