Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://www.aieop.org/ 1c34df74-e0b5-4fb2-97a6-892925b7b8e8_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuMmZIcHJzS0tEcE5nQlhYbDdySGhsRDZLWFB6NGdLY0FJc3laNUE2VGtqWHlxOFgyckRnY1ZXRWtybFhCYzJOTG5SOUtzRkg4S2phVmRYZWtsUVdqNzFPaHE1WEs1M091NmxZN2NCcjhLc2RJV2Fxd01RM0E2RHcraTVwMWNuZG95dStWendSUUdkQnUyciswQjJtT0hsY2hHN1RZT3NRTkk1VC9oS1MrWVdWWW9MUERkMmxldExoblRmWkxVc0l5TzNHc3A4ZUZmMTQ3WXVVUUxYbTc1L2luUmEvNmNRTTY3WVZmYVVxUHNxN2FjZ01Wd2NDY2JXRjZXbStTUVRXTG5jOGlGRnR0K2pNZWZPSDI5eTVsZjgyeXhlQlgxekNsMEpSNVhneVltODBlaTk5WG5EOU04blBmUFh2R0RMVnplWXJmbjFrS2FZNmJ5MXp5dCt6OW9iY1FyT2tBeVEvWS9nRmZ1bmdQVGhzS2tSZjAzejhFRGRNZ0JJVXd5Z0x3dnljbGJFRWRTQldSeGJWc002L0Y4anIwTkVoMFYzZHk5blkvZzYwc3BiaHlDcnovSlRtdDN2UVVpN0FPODRBdnVZbmM2bFE1VjJSNjlMVFJaTCtBSDVRQWNlc3dJc2RVSFUwK0xrVnJCMUFwa3M3dHRGVVZGKzZaWUtDa1NXKzQycnh4SlRLM25xdnMvR1lOSGpOUnNpbE5INTE3MTZIa3M2WHZ5L1JaOFJtYnRCS0xiTnI2QVF2TnNoTHRBZktEVHpXRFJhUHRvbGY0YlVXOEpjTzdLaXZheWNFVnhnajNVbndVZGZmdEVPTVUwZ0k2YkVOOCtYU2VOYmNSeGNJeGRKbHpBQWMzN0ZOdWRhOEQ4RmNrQS9XaThPbHlqWUJ0UlRBaHUzUWdIZ1pOaGU2YlZ4cXZ2eDBMenIyS3J1WHRDclBCUXB1akx1RFBsUU0xWmdWcTB1ZXhLSzFDd3g3cGxzbHo3cFBWRXI3N0MxWjNqMENYR3crM3RoNVdnWTl3WmNqZnFSMjVvbm5FQXNDNGNnSzI5aDlXSmlaYVRCZjY5RnFsYzBaOUkzOUUvQjVvTTRVcHd1NHJmUGRUSERiMHMveGl0Qm9tbmZwMzdGbVk3S2lhZjdkRktPWWltb3pJd1YrMFdZd1JsbTRSV3RGRHV0Y0FCc0puTFcyRHhhL0t6dVl1SytJRWxrcnVrYnZiUWphTEpqUUNZMkd5QkhNMm1SS2FaWFJ3YXJ5anVaMHNUdEtKRngrSDczZENsdk5sbFpxSXN2ZW5tTVZCNEtWT1F1S0V1N3VhS2Irc3BhRUdwaCtHQzlFS3BHWm5Nd3RxTjV6SnN3RXlreEE3MFFBYUFEZ1NoamI1RkFteXRmL2hjSG5zOWY3ZTI2c0wrSlN5Z2tkU2tvNUQrNU93MGMyLzgrTTNmVmNGdHcyZ0FjM0JYb054NE9RUDJvM3ozVmdkRmZSaWVRbGc0dzl1OTBRU3U0NXl1SnB2VHBHTVNMQW56aWdWRTVkd1B5dVJtNGlVeVR5cHViTGFEc2RYUUNmMEJsRTVIaFJMNjlDcnpqMTF0TjZqMzVzNXpzeWY3VS8rN2d6Zi9FVElPRHFvTUdobUV3Ny82RlhySjZTR3FRU1FkK2JVMjFhZW82a29kd2FVSjNFTm9SYW1qK0FhVm91MG5KNCs4a2JXMUd0dUJxUUd0Nm5oc0NpOVdEZFdJdWliL1pxcWxUVWRjUHgrMDdGNHVGUlBRZ000Z2c2OWhMdzVrLzRVaFo4N2p2cmxLb0VwcGMzVXZrNDY2dWJKOFVxU1RNdjFMcWIzWmZFczdabnhibDFNZmU2Y2NvakI2QjI5OE1uaDJ5Q1hqczFQTklydGluelMveVdHSEdiTGw5ZjN1WS9NalZsVmEvdUJMUU5sdUlNVnZWbzlYbEJMY1JjWFlsUGRGODN4MkVUM1cxN0ZKV1R3MTI4Tzhjbm5tSUNpOXZzK2NtbGtkdG1NYVhwOUFZTzhXVzI2VjZzKzNQM1VoUGlQdDVjZjNzaGttdDdtbEpzcmdUR2htRUhmcWdmTEVMTVQ0L0puV05oU09tS1VFL2pYb2FEZmNQNGZMcGdwTGxzYTZ2bml4UDdJTVZXdlJsSmhKNlY5RUpPb0k2eVl2aFlBYm9XY2duaXZ1MmVmb3dJRHhPcko4T1lsTGZQdGlDZWVsNDc0TEVkOUdlYTdVWllPQXpQU3FEeUVWVFdCeDd1Yjh1dUp3bFE1ajJVSG84cTNkOC9nZlFncTR0VVdhVnFyTFZJd3BpMlB0dnJNc1VGYXlldEZ3NkZxcEwwSTN0UENHbEdEbG9xVWpmbW5MNFB2NnlrM2ZTTk1hc1VqbXRyRkpsc2hLdDhvd3ZwVzg5by9RL3V5SElibE5tTjc2dWZTUGIwSXdERXlIY0Zhc2oyYTR5OGhvL2RvSDM1KytkYUhzU1hhdjFlSTFFa1VYSFpjSmpRL2xvR3FWS2c1MU5DMUdWM2tVVmhIdHpvd094U3dSZkRqTHVyLzF5c1BrR09Ja1IwU2NFQXo3MEt2NUtLeXV3ZlpCR29ZK2kzQ3NTMWdtWTdCU1pYdUNyZmIrdUtIanZVZjBhS3l6Zm92ZU1wbHEwbk1Lak1uNFp1dzRGZVE3ZXBtL2ZMS084Rnh2Um1nVnZMdFpONUJHRk82ay82MmJIempmZE41WFpqUGNPa2NEdWF3RnlRU2Y1cTRiNWFzRDU4ZVUxWlhkTUVQa1c0MXBrUVNsOVAwQ2xQRGx3T2FwZTZWMHc2MnE1SitnRENuWUVIYTZ3YTN6V0pXdFJFeURydGEveWt3dzNhcG5QSzJOT21QTXp1VERrUU1oRVp0WnV2aWdqRFFaN1FlTUkvampNY1JUZGovS1ppU09NUmcyYjErbXhrbUFKbjNKOXd1V0taZTdSbnVFVVg5V3hZbXMzU29VS3AweG9jMUdCVHIwVDB2RmkwQVNyT2FhZjVyWVhNZS9UejNBMVJTMXpELzZhNm4xZC9aMlNhRW9BMnRtd0hENGliSFBlQXE2L2VBcnFmZm0vYlZraTZ3WUk0T282TFBUeXdHNUpoeHV5WmlPZDFncE94ZEIvcG5XY3kzaEdRL2U3N2xJdUIxcHBWMlFEYmpmTDFqdld1YXhNSVB5SVh3TUJuSEJKRkE3Ym85YzJVR1FwSWhXZ1ZUQ3N3RWNYRHE0a2lsY0IxM0VBaDNPU0l0akx1NVIvQkVHdzI2WXZhcU91OThMWVVoUnVwNDdBN0tUZlFKTEcrbTk4VEs2ODVQMklDb0JWenJQQnJTUWRkZVp6OVFzVVFvR21lRjZHN2xKdmtpYVV6bDRiYitIRXRHZ0JSYm0vay9sc3pHZWZCVEIzaHNHLzFsSWhYdHlCdVJRRUpnbHM4K2MzbEZtU0M3TGJoNjN4ZHBVZVMxT29RcFdPSldZWmtjN3FKUTd0alhwZmE2OU5UeXYwZHlzb1lIOUVKODVONWkzSHEvNnlHMjdzUmxlZDNzcDA2RFV2S1ZOTmRDWjJaWFc3VktBSXIwZ1hwWVpKb3B0MnhXaWplRjZXV0YxeFpRa1lmWHNaNkE1OFBFYzhITEcwVHNxNmVPSzY4NEVwOUFWSjlFY1J6Tnp5MCttaEVETDh1dEVwQktqNk82clBBWStDejNESmNVMFFnVEhGK0tva3N2cUpMUklnZEhyVjlKSXcvVlNSMGZ4QmgycHBvbThWVE5HaEhpV1RndHQvQ01PSEtMNFBzMktjZGZlTE43d3lCYnUyMXNnUFVhSGdTKzkwSi9WMVZHZ2dnS0g4eHBJU2tFakFXSFh6OXdBTHhQeEdoMlhGYXFiNXlkN3R3SThlVDdpZHBITXkyQi9NMTdVb0RxZ25WR3VHOD0uMDR4YjN0WGJaMzRXS196WUZjaWd5WThGSWYyemRlektxUUFaN0swak53REthTmZJRmpGZHYtUHhBMHB0c3F2LVBfdnpIMEZVOWV2aEFOTEw1SnhhbGc=