Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://www.aieop.org/ 0b3bc25a-44dc-4d4d-9903-c339b60876a6_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuZC9MWW8xc0VFeG9vTFM5VDFrUGgzb1MwbzYwM3BaSWlTSWFNQjFQaWdWWnFqcDVpekRUUGdwS2V6K05ITUQ1QVJ6R3ZhZ0g3R01ISGVCcFV3TVVBazVBNHdRTUlWTmVJaFNKc2VLSVF0by9hUUcwemZjRFVlNTI1eTV3WExoUWIvakloVWRiVzZSaHR6UzgwTTkxdmh5akVUU25LMGtEZHkxb0lTQktkQ1JyRVUyc2VCMnRHMHkzaERhcVVNcGRYeEtHMHF4NFRORHFUNGE1SVJPNm5oR05kZEozSVE0OXlVbTFWSDR0OU52SldvY0JWS1NkT2FrakVIR1ZKQ0hUODBxMzEwL1Fzc29KM3N4YzNxVjQxWFpUNmlkWWw2UzY0UkVhbGc5bGZkZGcxbUhHc1NGL0xxbnk3RWVFakg1ME5nL3ZQdFlYaVBmVzZrN3pkWWtQc3ZqUXFKTmppNzg1emE2anFoVkh2OUZvM0hlc2NINnBlVmJmVHV4WVFibmFWQzdTTW1ma0VUL3VHMTNJUFFKSW1QbEhIYkJBVmkyVCt2T3k2WnROdFlDS25WZlpCL2xmQzdoSzdtY2czeEZKeTNrQ1lUeUZiajkzdmFTUk5lOHd1RHRsRVB4WmNycFdaR28xc2F6YUNxUUNjVnBTTkg2VDlucTRIOUloSEI3R3dlckQxY2xXRENhNi84TFloSkdKWmdPa3V4ZW8vUmsralpGbjNhaDNialA5c3ptcmFqdFRsTmEwcnhXbzZRcWU4Sm1tRHFoQTNTUGIzV042MUZrNjRMSWZZclRNRnpvRG5FUDhveldUUTAyQmJvTlc0eUhubm1iWDVUODJuR1dIckdwVzRlYksyWDJSbFgzMjd4ODR0aGF4Tm12ZW9tYWRwSlVBMjN4czJZckdjL0RTWWpjSEM2R2J4dkFlYmMybWIzZ2o0UWdKRWZ2akN3RkZUcElFdWhHajhkT1MwS1V5L1ErNlpVR1RUaVVscFRILy9NczY3LzFWQWVxK2hWMVcrV3NwTEJVeWhNbDlWZHBGdnVMeS9kRnJOVDlRc3kzZ1NIUEhwNG94dDEzYkxGN3ZDUlE0K3FHUWJPQnA1RXJJc28wQ0RhVGFsVGN3THk3TDJEQnBLUmNnME1PcFY0c1czOWdwMGQzWFg0TXh1S1pucXFiU3NrU2xZUk4ybnJFVm96RGFoelBtVUN6aTB1V0l4S0hlWVltWHNDd0pLMi9veklDK2N3M0FxMFZ0MklqbEpCQ3FwMUFNODI2S1lDTUdQTlAvV3JjVUlsRnozY2dDNjNHMnlwaURtcGdlMjBsc0Y5MnFoMDZ3cWVWc2NZb1JYSUlYVEZjd2o1MVlNUUFDaTVqek9ZWGZyeFpOakZ3MnlMemp0WE84ekhnNzVoOUVYVk4yc1FBc296Q3JUUC9GaDUwcGo5cnZHc1hkS2V3WVJGVnhwQVZ4NjZRWjdNeFhHMFBaSEMyRmVvb1dodE1YdkZjdy9mVXdoWmRyazIvU3FQK0YrWUNLTXNWcE9DUThDZEpiR1BnYm5HcWNRV2V4Yjgzei9lTGh5N3h0RUxMeFpWSDdGRHV4L3lFT0lLd3IrNUZDRE5QNVpmUTNNQjFRRjFZa0JTcWZZV2F6MjZkaXAvM1orZUdPbVVTc1pQWDFSbXUxWmxlWFpnREh0YXpFcW5xQS9YeEFZbCtlRXhCUGpZellzQ0ZPcFVja1M1M1dJeWdJckFqRCtXOTk3OEdHVG1rL0lxU2hTa1UxRUY5STJxTFlGMWNOSGxEamVMY3o4dXRXL1ZHa2JFWkJUV1VEUUJqS2twS3o4ckpGcE1pY1NpMmdBQnhXanhFQVF5dWRzWEZ5SmZVYVljQVRYVXZQUWkwcWY0Ym4zNlFFVUxpS2F0eG8rb092Q2QvQTdTMEhCK0s1Yy9yV0p1VkE4eitURkFoR1I5T2FBcUxBRUxVTWpaeFQza0txZUR5bUtrKzhoREIrNE9JSVZ5WEo2N0h2NDVOK0M0TmJaVXpobERiQi9BRTBSZU9RdXVhUUY3ejVtaktwWmVpTGxpU24rakFKckwyQTM1MjB4Z3FJT2dCQzdIamtwUnlUdkpVS05BUjNuYVpvRU1jOE4xRC9rUU41NnJwT3B5VUN1bXdUcS9tUm1wb0UxdVNOODNQZGFIS1ZXMExYd3Y1N1FMbXpIUFlMYk84UmlGRTFHU3BHdWtmeGwvaU5qbTdaWkhZMlg2c3RTZlhnbmVHdjRIazdLbEF0Q2tXUVZnZXZLcDJLd0QwS04ybGJqTGxsWDNvalJtakgzV2JVM2p5NDVrR3A3RXF4MW50dUIvV3NSSDRtZy9tZUhibGk3d2lmcFMxUGd4elhNT0plQkVlU1hTTTcxcGhmYmJRRGNuVWF4OGtJazg4dnpDN3BTcjAwMm43Y1Y4MVVwNFR6Rm9Td3ozWER0aG1YeTV1ZnYva2RNcENuZC9HbVJmV1p0YXZ4MjlkUDFGL2tIZUZtRDJBc2N1a0czS2VTUTArVlF6YUtNOHdDejkvRFNpSEtOUzgrdmxrQUpvQlNoaXo5M3ZpcTR1QVVyNGFyMlFDOTdhYVJKZ0prem5SR1VnQUhQUXdTVlo1WTRpMHdzLzJzZ3VGYVJiMHZxaUZvYW80NEU1QUZWQzhZRjNSYWJwM0JNVjJIMHJkL1ZkQkZxSGdXRkt2ZndrelNJbFliN3Y3UkpHbFE5dURTcTJOZjJ4TmYxSzBXS2VJNm5pUkJzNjhEVHlWNG1LWGFlMjRwNDI3Si81WjA2ZE1OeXN6Y0FURmlZWGtaRGJ2TnFRTFEvUXprVmJhVDZvVGtqTjliRWxRWlV1a3RLM01Ldm9Ob1hIQjBjaTFySDBaOUVocHYxdnNKU1pxVTIydThwdXUwMTA5dktKbmpwbmhOTld1N0RibkF3WWRoRWcvcWZxMmhkUGZiV0Nmb1N6UXdrTFEvT01sdGJwWlVLR05wR0tTSU5xbXBNUy82ZVV0dUU0NUFITVUvdDdDNEdvNUVlcHhLQkhwY3Q0TGx2VnRpbVgvcXo2OWx1WnNXMnFwQWNRTUc1aU9ucDJ1WFVhakZaV2hXTE9PVGxrK3o3WDAzdi8xeG5sTnp3a2VQQ3paT3pDTzFmWnlVeGxzVnp4cHNMTUFEbmZsRWd6U1pjTFc0NUx2dEFSV2tzK0ZHdzlaUDRaR3Z3U0w1Vk9ablZzcEROayswWVVsa2toUXZXdytMRGMrN3NRQmhWOFZhQTJVZGdZVEpSN1JUZHRyWDVVTEdwOGZndno5eHd6cTQ3Q0dLZlE1L3JZVGgzNTJPbTJTY0Z5QUttbzg0aDFrSDhCMUw2eXBNMURxekdXZVh4MnRRcU1tS0c2TEFpdjQyTGlvbENjRFpBQm1TZGFNVFZSdTZTZUY2SCsxbmJyM1N1dWZnaEdpYXRnTUhlSVoxTjVrdS9RY2RpQVNRYWgyY1R3Sk1TZXhrYkwvRVFMZ1FmSTlYNzZldWdIME1EL20zK1FveU5NM3FaLytWUGtoMU83ZjJlK3lBd1ZHUkRCSDliemJBSDFkVUxLYnROTjdMejFqMGFUOGxrc3NsR1RqRmNZcC9FUitKLytiSldPbXlLZFJ5eThDM2xxMGpRb2ZKcC9oS3MySzlzZXBVeWpXN25zR0JTOUxUbk9vcDN2Ni9tcWhoOGdqNTNFMDRRYmdmNTlPQ2lEMFd3UFNCRm9NYVlzdHIvZHduMDNXWTErOWU2dE42U2VBUUlsUlUzdjJjekd0QkRiK2kySlZZMmdRcUwvSnBBR3Vqa2QyNjlGajM3OE1BbXVlUUtBQS9mdEFxTVVvL0FCSktVU25qZnZHVnI3SUZGdnYwbTVGOEJuYk4zejlxVzBuQ0hGN3p4cUZ6Z21hMD0uY1BsMGc3d2dUU09OMDhWamtiM2ltdHlGb2FjM2ZGRDUtT2VDMHVZVXdueTBNS3UtUkUxUm5lSkg1VEV0T3FQaGdVcnJXVU5XaUdSOUFWNTBQTk1xWHc=