Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://www.aieop.org/ 095b00f0-e0b9-4368-ada7-fa5c18beeb49_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkubGVKMmlQSzg3NmxFQjQ2RVQxUHZkdGRXdGZxbkIzdDBXbGd4dHlMRldWdlQ5aTVWR1pJRllLVlRPdjJ3WVptLzluc2tsdWFqOEF2Z1U4WjlWSjB4eGpJTGtqTnhVZUx4eWh1a3pOR2xwYTdPbldTNlFTOUpZTVlTYUNoZDZFU09JdVM4Q28vM1BScklBUW1iczR4M3l3WDNrU3N3ajcrSDYvNmUxSll6NG4vai9qZFlDZm1iN1pYeUZUTkcyakkvV1V6YytaWGhFYmhZaWtqL2dOSG8wU1c1UjVvTkdKRXAyRWdsUlRGV29mZW1GVmplU2JOZEZtNHBwS2dXVllYSGxrN1Z6Nm5FTWFPUUtSbWUyUDliSkxQR1lVOFVFNWR3ckNLUnRob0xUMTZJWUdaakxtbU1BbUl6SkZOWmVGS1pteExmTnorVkd3d1pHOEdCNjMvd2Qyeld4MFBFYmJ3M0I2bzM4enpWZjMvOVRac0pEWTZtT2NRTmljd3RreTJOOEJiNkVaVkhQU3E4U2FHZU9DK0ZpaTB2dFIwazk4bHlwMEJyN1VtbmVtbGtoQW1aZVZFS2RTdjZidk9sb01QcEJOYnNoaE00ano3TGdURkNNcVlwbU1aVXZNUlpyVE4wLy9EOTlkRER2S3NhMnFKTmZDcHFzd3RoQktyWnZXaUlraVcvZ2ZRcm1KcGR4MUhrRDRIQUpiaUh0OWFUK1VSK2M3dExBRWg1MjJ6QlRvakxOQ0JIVk5zd2RIaDhMQmVZVjdNb2ZpSzZYY1cyOGtpVmpNSyswUFB6cDE1VTg0YXJXT1AwOEhYU3NMN2RHNldhYzREV0Y5R2RWSmdjK0VOdkp2OXFraVMwbzI2YUFiZzBnUEcxenRKdkc1L20xRE5jMDNnUWRCMWE4dnpYaTlHZEp2ekMvL0g3Z1VzT2kvR2wrM1BjSlhNQjJpRk5od0RqeUxBUlVzMlFGTDlxYzFBajRteHk0MXo2VnhIWVVaSjAzTUsvY0JuNHVnZm8vR0NxVE9DSEVQQkdhN2xMaXZHSmtNWHVnMXJVL1dRUExGeEptT2FWL3dHeVdDaGVTM2tVVFRvb0hNbElGVWlLR09JZVo5anZrS3J5dmM1RjJtbjhGbVN3NURKcGpqR3hSZVhzT00ySnhMV3lEWDdzMGQ1TkpjekUyMVFZVTZKZDYwRzBXYVdJUUxlVzRKT241QytWZHJ6Wk9iTmh1TjFKOC8wZDRLQWdxdUgxU1FzQXdtSVFybktjbjVqNUxwVlV0MHc2a2F2NitLQzZic0pmM2o5Um0vMEFwVVE5aXBucUU5SmJqVHpJZmtXUXcxNXZFMWZOZ21ybW1vUFFISUpCMHgrUGtNYU1OcVhvbldONzNUQWVCeUgwRmdVcG9SNmZPTUl0Und1MndScENOcVgzZG1UV3kzcmJYWUZodnNjREZRK1V0S0dOZDB2cFpLYjhjODRWa0RhZG1TK1Z6anVvbmNGN0hMcWdBcEM4dlVIQ3JqS1BldVcxbXQ4U2hmQkR6Q3dhQ3JNT1FjN0RsNC9hUnRiUXNoUmhhT1E1S0MzM1F6Z1Nhd084WWcvQWtJUHBEdjZKYy9DRGFxa0FpNDlBeU05UHRJazMwSUtQZWsrdGw3MmQvY0l0b3k5bEM5M0JYb0hWWEVMZ0lWR2hiT3JLakNiNWF4ai81Qk43bFBjTUVIQkFTM2J6K0YvdGRGWEw0c0NZUm5WSjEwUlhNMzIxUkU5TWZUTmpuaVBFSnNDaGFodkx4cWVkb3ZNNEVydldqNTZuZmUzVmxGSU9HaEVybE05L2J2T1krVDgySHJJdk1wTjYzRzVWM3pDenhsNk5PcjVtMEV1Qzk5QW11Um9Sa1JsT0t6SjJUdFppMkpRMHR1QmZodVlkblZhbzIvZDRrc0pibG5JRHI1eWpJQk1KNVZuTm9PZk8yZFd4M00ydGlJUzRxVWxrUFFFd2VOT3pCMURCRnVxN21FUDlsQUFZMVlQNi92VlZJMmR4K05UQnR3T2JIWUx4Uzl1VEx6Y2tBWW9BTCsxRjdjQ1Y4amRFMWRWMHN1TzJTWkdqQmE0akZYdmZGcy84NjVTSG5MUWhSRVpkLzBZTE9sUFJPVnQrbCs0dXJiRUpzdTFhd0RiM09QNEtGeDRtSGdGQXhOcWs4QXlpcUVxNSthcDZZTkd1b3pib3FXM0RsdkgwUFFXNk1DWG1FS3huUisyVFU5WVU0THFlSW5LclVrMnd2VXhVTzdTK3c2NnVaVWNhTllkT0Y2UFIzbVpmMStoTXhZMXlnUDhleHAvS1RsZWJyWHlQbHBzekJEcGFCcVBpSVRnNjlmRVVTQWVtYk1zMWprTmdqaWMzSkpXSWUzSW5CcFRlTzBWTEJXbmRRYjBGaVdHZVFYejJhYUM5T2NwNmtzZkJHRVduYzIvdktpbkEzL05wZkx2SVRIOEQ5aVNDMHZmNXdRL3J6RTYzK0l2cVdJN2gxTzFkMWNoQmJNSWE3WGd6VXRNNGx5QUd4ZmNBWW1YMFQybktiOU1PUlBYbFdsQTBWQVNhakl4RThIc0xFcjVLMFUvN04zcXduUjY3eDlwTDkzNFhOWWYyS2dvcFZ4YnQrclc0aXBwZnJVT3AzYzY2VC9iWmRRR0JnRDRxWkFhaUE0UEtCcTlTYU02VEZVWFNmSmJzWWJyNkx0ZWNsaXBHZmFIOHZTRUJGZmtpOW9JYUJ2dVVrRGZjN2NZWk4yWFFyTFlpalVhaUZ0bngvMm1BcFgyck9pbnNILy82dno5eGJhWEhHSS9SSmRodVRPNlpPV0YvS3lteHFVbVZhYkxTT1JMY2V6YS9wUUdGMWVHb3BNMkZKYmNHQlRPdVdkYWJyZmpVaklQNnF4VnV5ZGZTOXp6WVQ4QlBoOTYxUmRsTlZRTWVWV1VFMkdneElObkllNE9TWnJQNGtPRFZ0RlhLYTJESWd2ODN2NWs2OXFnVWtyVWNEZ0VaTmJJU3k0ZkxvRnFjTUk5aG5mZGIydS9WQVNNa0FUc01iaVlzMERwRzRIeTE2Z28wY0JrYkZPRCtTMUswWlJaVExuK0pHUU9wdUhxNVViMGwwWGk2OGFEekl4SE1xOTZFUFZkMFljdDd3bHVDeTFFM05tWHA5M0FLYm5RSDF3UVNrRlNFREY4RVNXYlR5QW81NlF4ck4wQXRBL25kOGNTRzQ2ZXlqaTQvWVFycnlmZS94MzJyK0l4VHRQbXQwdkNGMVNYcjQvYzJyUlV6MWo3Ukhna21heXRpdll6L1lSMU1JYUE1OVhvNW0xWU5ReENmcVFzaEV3Zjg3OWdUNlJtckVTWlg1eXIzMjRkZlVBL1BhMVVKUjdHd0hUNmU2eVMwdzBXaytJMXpPb25Nd0RneEx3RnloUzdCMVBSTXhoUGJJUmE3ZS9zd0N6TkpnSmFySW8yamMvS2k1MlRaNVAxQWlqVVpMclVpYnJFekRFb0MvQVg4Nk40ajNZYkRDUm1TTWtKdUttcEk3NVdXN1RvNnlqeFFRbTlndFJRMGh1UG94N0UycnI2Q0w0SFY3VDNHNVdHWlNLNFhqU0t3VVhjbzBINmU1dzNqcWgzRFc0RFNMWmtLdDhkdDRZRk1OQnpMQ2JybU1UKzRQKzBvdVdSSUQySDFZbkloZlJ1cHpmdlhHU1J1K043S1RoSUUxdjlBTnluYlZQc1FwZTFKdVJGZ2t5WE53NzVoL1FUSnhvY0hKK0lsSDdtVG1jNVhYbms3TGp4Mm5VRVNaYkd4YkowME5DdUxtWHRoWjBxSnVMSkEzNGx1RTQ2UXVLQzRDUUFkTTZsd2IwbHA3UDRQNzFHR2QrZFpROGZoTlNLMXVyaEw1Ym5jT2lkYzl4b2ZpTUlkTmxicEpUVT0uczFXUzlhckdXNlN5b0dJMV9pNGtleDJpYmdIbjZVOXNsbkdjNDA3a1EwM180Yk1HUFFMdEJZRDN3WUVMU0dya093cXRFM05ieTk5eHhqenUzeThfUkE=