Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://www.aieop.org/WCA2/download.php?id=11104 5809bd23-16ec-4d43-b838-28acd9ac302a_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuY2lJQSs1aEVsNW1MbG56SkQzblRYN0k5SkZBR3NDRVVsbTBJY1QvejZPWXRMQktKUDk1UHlTQ1JNUGFHUUFOb2QzbjdUbXNmSUxGZHhNSmY0Rndxc0pwZU5teGdYY1NESTdxSEc4WnNVbU0rcmQ4VXJIUW50QUNCSFZ0TWs4NW9Da0lPK2xabFBDdlkrVk5scUlUVlYvQ0xzTkZMc1g4OUNuRGI0YzVPTkV5QW9uNUZZdGdtbGVtOWl2MCt3dzNXT29wVG5sRWJ4enBLaUE3L2lQbVE4NWFYVUZ3eTFxdEJBcUZ5NVU4aDg3a1FReit2ZXVwSysvZmlGQW9UNmVlUnp1RTFIRFp2NWs4dXpkeE9jdjA0UGFadzNheEE2ejRJZEVSZENMK3VqQXhrSGZkWUlnb3FXUHBwT0NxSTlCZnMxLzAvdjdZaXhMT09KZWEwYVhaSDgzU1J0YXF6R1FoZ2RONmFPdVEzeHE0MVpNZUtSYnJYYTNiT0VCNDlTK1k1SDlzV1YzN0JDZmNqN1BYUlFjSnF0WEpsN1h4cm4yem8zTTMvbEdTOEdpZHZkM1plZkVFd2pjbHZqaktKNkl3NXpDOW9wOWhQeFliYVFnM081MDhUaEhGd25NZ0kvQ1ZaMWRjUnBTL0dVMzFjNUlUV01hblFjN2x0TjFUbnlqTWhPNnUzUS92REhQK2JvM1NtbTZtRGp0aFl6YWQ3QWJENnBzdU9Uc2sxU3RvTkFtT0xwQTh5emp5aUVtU0tDY2h2b3FubzZyd1JKZ2MxL2l3UFduSTUrY3JFTFA1L0NzVjF1K0M3ZW5MZDNnZXVlemtpWlJJRFEzKzZmNEFGS0RGNzg2dytRVDBaeDYrdythYkpWZHh5UHhUcjlnVHNpdElFZWxlWnlwV1VZUFQ1R2lkdFA1YldlMmFpSXYyMGVqTnV4TUxtSGlweWxTelR1VUNYdSt3bTlsdFVjQUtwUjlTeVBKVkh3enZQT0xIZDFkbUhuVDh3dDhIeDcxVERaOVJUSWRkRTVLcWJDblJ3R1VHanl4QWlTZjRqZk5tRFN0clZMMVZUUDgrQjR4bExVdWFnYlYzZ2RGVlN6a2xTVk9VL1FiWEtxM2lvSmlsME5BaWs5U013azczWnhyaHN2T1FjYWRMMHJkZkZnYVdpajdMalY1RytLNkZiQ1ZVV09PVHFyazFuUFNCSStWajgxSmxnZ2l5Z1VoYlNTYlB1eVNVVVJveVdKN1ZsUzdDVStjMkNBQTlWa0tYcHNnWVk0ZmFHQTNNdjB4U2RucGppS1JpajNsV2d2b2EyM1pVbkFLVlVVOXNZMm5mRnJLRzV2UXBKRFFVclJxS1Y0QnVIT1NOdzFKSkkzZXRVYTNiUjFXazlpcDllMFd0Q25tMlN1TkpISW1UczdQOG9vMnUvaEE0aU9VdURHaXlaeGkzRHZBTFVIT2Z3SllSbk55YytkOGQyd2x0TDQ2SUVETnZWT25LZ3QzZXhzbllNbkdGUTdTUVlhaWNnRGlRZVB0UzRBQy9pNWs0K09DYU5UUmduZS92dVN2Q2VjaDRwRThYVk5pd2IybnhKWDNjamlIUTEyVWFBVm5zcVQxYW00SGxUcHVoOTFVY0lKQ3hoQkJOV1Q3N3J5QktnRDBVRHRyaHAxbGQvbjl4cUlQT3dabWtLdDVCd3NhVlZMakhjK1VBOWpNZkRWTEQwQ1NQT3RCc0thbktpNVFHNEhFamFJaTBUSHU2U0xYeExFdlpyZ090V0l1NGtnamdBclN1Z2FrNGt0REQ2MEUwTEtGMlFZSmNXcHZ1RXN2TS9kcEVJN1JtdjczUU9UbHp6LzJEWVAvNTBoNU0xWTArNVVjVnNNZmVkU0dxTmcwY3BLUVdYODJjNGtvRFozaklyR0VsODBFSXBIYmxDOGZIVFYveklZby9ZeVhPQnVmTXFOVEZFbGptaUtNOFoyc2hwdk9zMnRkZ0hUMElLZVRpNDVaYy9kUUt6M3EveGJuQUY5ekNXbkZoMjdQSllIbUpiRzZteG43WE81dy8xdnh5SUYrTWY3VEJuUEFPZ3p0MHBPWkJreEYxOUZYajhERjFQcGpRVHdrQ1p6cHdrWmxLM3BCWm1qOXdsaHgvWktZazh4R0YxcGw3U1BWYWE5Y3A2Tm5lME9uV2kwcWY1eU81aDRCR0R4V2JmNmgzRFVHR3A3b3NQS1hYM2gvVUNBeG16SkNSRjE0b282THpUaWxUMkZOZytUaGtuVTFuL0NwdVBqOEM5Q2FyYWRPZ3hScmFHOEpZU25Pc25sek55U0wrcW5NS3NsWmU2OWpWYUQvSjFEcmlyak9tZXJoazlyMm9rdXRBVTZWOXdZRHVrZEJPRXM0UlZIZWErKzMzZFBlTE0rZUlxY3QzWGswWTB6STJRVjc4eXlmVVZBWXUwMk5RNitxMWhGeXZ0ZWxtaHhjL0hRMWdObE9HakhQNDl1UmxuWkFHUkhJNlZCRi9ZM2c0dmJiMThWUEs5emkyQlQ0dnJZbFhNZXo1M1lKMURJZTNhOG03a2JYTHhhV1V1RjBkLzNxZm0yUXEwenZqMVJaMHhYaDJOQS83OVgxM2FMTnJSM2swS0hIdmFNNnUrMVJVN3VIdkswZnY5UDRQS2FkYkJkbkU4eGZFZ1d4WnRhM0kzcFJWNXlEOTlTU3BSZk1ROUd5U2I2cm85RkVLd29GeUdYNFM0MURsYnVZQTNZb1hRU1VvMzh1WVg0alFKTUZnSWs5blBlKzJ1bmlyY3hzOVBCQzVDblhmQkRmTVl2VXBhL1p5NkM0UVNCVzdRaUNrL0liVDFIeFJLSW1nbmJxcmI3S09GUlRQQlV5SmdyMXlDTlVCWnhFTDF4dEZZVmE3V0NGNnFuenRxQTM5Uy85OXloK1BDR3FqUkdqUXFSdm1aVkFveGNMQlk5MS9NOTIzYmpwalJFcUd2UWhVVEp6Z1UyM1lMdkk3NE5YaUJqTGdXRXNhelUxMzhOVGtBQ3JqWFh0dEhVeWR4Q0laMDZXSUlieU5xR0k0RVh2UGhBc2o0RkJ2anlXTU5KeTUyeSt1aGVVTE00VmtWQzM3ckRKcjhSR1J1ZVlUaVZ1VUwvdTZMVFlRYWdwYTJTYWpsSDc5UHl2OUpoTUNub1B5dEYrcTczK0pQMjJibXI3elpDTGZBWkNaMTh0ZE9mblQ5RlY2SlZnYXdzeC9acmw4K1hzU1B1eGRWZGl6cTVsT1pzSFUvaGRmK3pMNERZaEg5bVMzRTRvNk84R2pNWlVCNnJMcFBTem9rWmprOTBPNlVCWDk1K1NSMjkzNFp1L0tZREZHTHRSZ1gvbVFmYmtvNVRhYklZR3lKZmM2MVVoL2RCMDZQSzhuR2MyY3N5RTRkNG9CZXpHSjR4cnlFK01USkFHekkrVS82WU5ubjZNWU81ekZIWld6bkc3cVV0akFIVG96eVJGL2V5dUxRdEp3V2tBWDQwS0pNdFBDVVdDcGhVK2VURmN3WGtmb1dnOS8xL2pOcWJ4RXBnZFVITXYwd09uOW52L05nS0YrVFladW95eWNranNnZHlsQXhlL2JhelhiU04yYTV6eVZSK2YzZEZ3UW14M2paVlRRWDR6Z3VaRFJPTEVVOE1YNCtqTi9KREk0M1RLM0dES3pwU0VkcGhMWXY4cHZsTW5BTTZDdnNSTFpUM0JWRFVVQ094MldLL2VDSWJNQkdJVDZjWVp4MDY5ek9SYmtNSWRQOUFSNzhsSXU5MjA5MVcyWTVoRXpaY3czT0dHVGpJVGpsWWtnR0RhdmhTcm96VWFPeHdaWEZzM1k0N1hFRUE0U29odXZWUDBCV1kvSFpHempTcTZlQjRGakNwOGZlQzMwVXc4NzVxaERSQk5RRDd1NmNoK0VlYXFjSWVmMVJpa1p3dEMxZFJkZTZPUUlVeUlSVGd3dEcvZ0xBakE9PS5sa0o2VjlKb0g0em5vbzhoSEhWdW9mVWNLbGJucDVRSHRDUUFiY1dncVRzQWJfYzM5cUxSTE5PVjltWkQyamZ5UTl3Q09kRElKYXRmNzdyME03eVRSQQ==