Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://www.aieop.org/reports/?7,10 dc34855d-c9f4-437c-97bc-b4bd33ebbc44_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuUHFlTmVwS1dHWkZpeXIxNjY4bVlkdzJrTDZjdzJVaE94dkpuaVM5T09pdTZSbVY4VmcvcE5aemNxd1pnNlZhVjVJb1AvcFNuckRUMTNoRjBYZmhZb0tSU2JIcTRLYnh2RUd1emtlclJOcXZBRFlvRjFjSENJRmtzMXlXUlRUWU9mU3Z2M3hWZzF4KzRqMVpzSG81MGZ4eHg4M0N3K2lDRDR2dUJKMGVNNHBWVkQ2Z3ExU1hCYXlQUnRDeCsramxocTczZ2FqZ2xOTFBUdEx2UHlrbGhpbythcGNBMllJUEp5ek4ySnFhdWJZdUFTSEQ4OHBTc2FHK004NHMyWGZTZU41OXlvczlnTFVLaS94S0RBYUdoQXNGUmY4bFRwUFhmaEtCSi96MC9yQTA5RUNvQzcxeElMeDFUeHdtYS9LNDRxcVkwdEtPZG9FMnYvVEhicnBucGRXUE4vaHc4L2I5MlpWZkRWOEhxRDd3ZzNCWWRwRDFENHNQQWRnczhCaHNTWmR2UlVXS3JYTXJXeXZUVm8vcU4zdHhWbjVaWWhIQXc0ZGlObUR1MjFqd1VMbFpTQVJXSWJVVDByTk9jNWNvYkxRdW9DcjhyeCtVQytJRnQzNXhwQmdSQ0doMk83WjJ3b3lLYnJDcUlHQWR1TXR5QXVTRzVXOTBqSjNUVXA4TzlnVjVyREd1QmRYZlJWWEhGUVR3YjNwRVpBZFo4a3NLdTNOdTBzRVJGejcwUHhmNndNMm1CNFhnZ0swUWwrZ1I5VXJTZStyVUxVaFpyMGY1cy9UQ3JUdG1uZjdTVGxnQkVtTm9HQ2RuMGI0cUZuWGJrRnptaERRM0lpdjNjQXZGaFdJdzAyT2FRdENLLzhMR2sxcWI3bmpzZkEyUmJpTWdUYWNhUWI2TnlhWEZ6OXc0QnlUSng3NFVpMWhDdnFSU3JsOW01UHVBQ1BZNmpHVG4wYTlDdDZFOW1HR0hORkkweUZZZjMwRUdmYmQ3NnE1Q0Q4MmdRMngvVWErc1RaMVAwbXQwRHY2V3NsNm5HaTJLQVRuN014bzBtdnBDQXVOS1F4dzBJSVdqYVAyRTd1VXBLQjJMb2RwckZ0N096SE5jTm5NRGozR2pHTDEyQ2tZcmNsK3BKZmlBNCtaRGkwT0VtR3pLajU3RXFsdXVPMWxDU0RSWnlraVAwNGFpbVpMcFZZYjFDN1hZTUFEdHRrT3Z3Nk54ZURLNW4yOGhLUHVkQ1dyWWlHc1BRdDNwNGZ3Y0xUcnlwZ21XR3BMWlo0aGR4SjhRektWSjA1QjV1T3ovM256S1daaGZwR0pPQS9mMkxTV0hqZklBb01VU1pqT3R6QVJZVy91NERocm45UVJPODkxUTFhaG1sNUZ5TE9wRE9oYkpRODlDMFMxWmp0SXRsUDdFL2lIYkNyR1BFVkEvaGJ2T3pVc2VCd1lEMUdpdDF0NlVndUJ6UVorYzhtVWJGYlpJbmJya0k0S2NDSWZpUzVZNmR4RTRBdlJCQUFWWVFXZkZQazZTVnJKTmJ4R01VTmhzMXlsdlA5TWs1dE9aYU9zdnVoVW16VmlZOWJ1R0E4cU52THlCV3dwNTEvRkZWN3cxNXV2OHdENkZGZ1BpR3VXVDNXcytpKzZJckRFV1JhU3pIV2RTK3dldFdRV1ZZMzcrVm5NUEFwOWFuR1ZUL3I1SVlPVFFteEs1dW5janZUWE1GOVE0cVJ2cjBQQll6Q1M0S3k2czd1WjNvcEZHczl4cVdBWE9IKzU1M3dONzFJUlI1RlgxWDg5Y1Zya2tLajNIdDByUmtZMFpSVE5yU1RjaU5lS0NldUdRTjhwcjdUTW1XWFR1Uys1cUhuYlVVYjk3SExNK1U0K0FCaHNyVHN5YWY3SWgyZjBxajhBcGVtVlNiZ2dtOWRzN09ha1BxcFIwVXoybExJTzhzY0N5cldlanVlOFdYQ0tldk9lVlJSNklOdS9QOVJZZXovUGNRdkN0cWw0K29ER1YvTFFDLzYyNHFwa2xESXZ5RXlvLzBjMmU5M2tnSnVCdDV5UFZnTGcvME93OWtoRFVCcG1zenF1b3dBUTh4QVRwSFJzNnBXZG1JRWl1ZitTS1BkYTlWL1hBSmNqdXZZNHluaUZtMmM0WlJMdFlpa1NDWjJqL0xxajhnRURMM1A4YkViV3Z5QW1NcGdobVJQczlLckwwT3FoelJNOVFSUHFodWViWU1EdFp3TTRESDZMUjlOY2J6ZWxoeGN2UTh2S0Z6Tk41MlpSOXBkc2lteTJIcXJ4NDUzcmI2ZDYyVnNjamxiQUNyOUU5Z211L0xyWTlyZngwVlB0bVNnU285VmJidGphT0h2YVhrTGN0WndZU1RqS1VIbHRESTlRZlFvOXk0dlZld0pjdEg3L3hYeVkyekRHQlZMc1NqbGtpRExWM3hjaVZWRVBSeGltRS8wRU15V2hkSXZMZldTSE9taklCL0lSbVBVdjF5WkIxaXZ3UmZ2czI3d3g2UzYvVWZ2cmozLytRR0lmUC9PLzEybmxQZUtZVmZKTFYrd01hMzZqaHN4aklLQ3hXcWlDSTBZSmhwdU9PdGZ3dm5FNWFKdE9FK1FBRi9Gc3FQb3Zrd2JlOXQ4UEg5UThPbjdKWkQ4QTd5L1FSMldxK0pwa0cxQ0REZ1lseWRKSEpGSXZvRjdvbWR2MzlqUFd2QlhDR1hpWFpHblRGSTZUc28yTFVGckZlWXpjdkM2aDhxY2FKUWFPOC9icmxQT0htUHprSlpOenRsVy80SzVvckExVnB4dkZvalNPUGpKbExwMngvdEZuSEppWlV4SlNrbXNySC9PV3ZteCs2S2dMaGJwYUlUVURzWVBmN0NpMmxMQkpCQkZWcnE5M2VkYndXcnBhY290bWtQNUpmR2dPSHk1eVgrdWNkSXZEQ2VjQ21ESjZaYmZRSWVraUMwTmw2aldLL3Bwc2Nua1dOd3JSNHBRWTFUVC9KMTNJOHZSOWc1OW9yTnJMWSt4eE40dTBxM0RRZWpKa0VMMG1wWGlJSm0yOEZ2d0dOWXdXai9PSndJVlRnL2ZqZTZPVis0K1lHZE12RDV3elZRdnBVaHU0UzBXeFluU2E5SzNmaDEyTlZWTkRtcGNlaTVlYmR4OFd6VHg5WWVzUWJQeDd6L3ltQVVuQVV0QnJUVUVZd3NiVWNId0R5QjgvRmJBc0VtZTAzcUcySWQvU0tTK2RpMWo3QXpBVThGOXpaZW42RmgwU29FRTlXWXhiT1NVN0pNUjlMWi9mZ01UYnNmdDJMOG9nNGg2SnNodTBXUzY4VC84dmpXdmpFc3hxREdNcGxIREF5eTBiNE8wYmU3NGNBVWJLN2V3YmNiRm1tNWRoVGVjNlpSZENDVlVKVEVEdUV4cElJSjkzMWk2WVlxTlZaenRLdWZVZWI4cExjK1ExaXZ4aXdDR2IyeGFITjdBT0NpY1h6VFZja2hmVGkrYS9LWFVxZ0Z3SmU1M3lNYU9sZHdKY3JBY0x4MjE0ZEhpNGkwREdGYVY5cU1kODFsK1dMVzhEalpzZTFyVlU3cXVpOEllSGplRE1ITDNZSy9NOUxjVTFOWk9VaVBoQlh4MHZDdGNCTVpzWE5pc3RvQUR3SXU5SE5lQ2hXWlpMbGJ5eG54R0hhYVhRbVBEU2RsT0V5QzVLVE1yRDNVMlZhVk80a081SGlMWHd4UjVuV05oYWViTkNXbTk0VkxGUVVvMDdNdlU3ZFhwa01SQ29mS2tEdWl5Wng5djI5ZU12SDBlOGlWczM3VE1zUnhIdVdsWWVBMUNOK2ZvVjh1Z0d4d3FmUUQ3MHNxSm1BTmlNR3ZtZVc3bkpQVTVBZlNZb0VjMjJmNGYwR3U2cDc0d1pINHBVcEx2MGV2QkZNL3lKeGdBTDBJOC91Ym94UFBlY3ZyQzMyRi5CdXAyLThLMldLQllSbU1iQmNENWcxTTJfV2hDc09XR1JwQlVjTWJOU3ZycFBLVS12NVJaVUJIeHB0SnRqbm9GUW1HdERhRlF5c0k4a0cwRUNDSGNvQQ==