Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://www.aieop.org/study/L17P/ 7ecda774-f620-4764-8a91-4133151ad05c_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuM0pwS3gwbUIwRkJFTkJGbmgrM3pKSDNUWjJGRi9Pa1JVYnZ1dnBzYmQ1NFRRMXl2aXhsbGM5VThIZDNvWks1bmxRWHorQmRRdDRnOWNyUlRnK21vYXBYMVQ4NmF5THJDUzhXVFNpODB6NTExK3J4a0owMkxIRDNRZ0JJU1E0aG5KS1RkYTJpUzdGcW9aZDZjd0psTlhzSTczbE1lOGoydktwTmdrY3RZOUQwb1RiQjlERjY0MWZVUUI2Zkc0K2RnbGoyNGdRSFh3NUY1SWxLSEFqSzkrREVESnV3c1NZNUwwYnZuS0pwZm52QmhTWVM2WlFrQmNHMG5ucjdKWHpXZitHdUlEMGg2QU9DMWttc2VrbGV6M1JNNk5NbGFiY0EvR0c3bEQwVmx1NEhnNDFJdVYrbXVXR3R0UGJsZHZnZjFKejVPRlFiRXBLWGlCdU1tYVVONEV3NUV4dTZCUlBVNU1zcjAzRnJ1YWluUy9IV3hydzZaV0VwdU1NUTczeXJDQW1SR2F0RWF3Z1hmK1YyYW1RUFFxb2ZQOVRlM0M0RzR5bU1zUDY4d3dHRXB4ZERYM0xiMjhoYW5uUEsySWV6cVZwNlY4Z2tDRXBENmpDekRQVHA5SHBjWHVrN2UrdWQvNllYd3RuL2xvMGpadUg4SElJZVBwbm14bmVzeGw2aGVxcitBWVoxQnJEaGMwZkRHNjhGYzB6b2dBTHhwNE5ta0dhYjk2ZmNIWFB3RkhqaEl0MWFwSGNObjljZis0ZzNveDJZNlh5b2Z2QmN0OTViNFROVkowL2dLQ3hGTHZzYWhDRnR3NVY2bmRNNis4YXpXZk9PNms4N0VDT2RqM2VsQVhqbGt2Tk9Sa1p0Ukk1dWRRVjVFeGxUeHFBTFR0YytHbDMzOEMwdlB2SW4veCtXS0NTY3ZGQWRBOXRSUlcvdnhGKytrczlmNlFDbEdGaXRRWU0rZlRXR2o4b3B4TDFyRmFHZnVxS0lyS3lCSG9HVm5ySm5hT1pKR2UyV1g3UUZwTVM3NUltYWxUSVlWcHNnTTNKcTdRTTQxeTJOeEdtVVZiY01KNXpLL3pqOVN0M1ZqZzJJNFc1NGJ4V0RmdjJpVWxCS0JUSjBxdFlZZnNpLzg0bUQ2SVdrRDR0S3dzZ3paZzhYUmdIWTl5USsxc05XeFZzWExadUNtTThsajdtNjhnYTFtRmplbms3M3J3RVhCR2FoMnFpemRaNTl4RDEyTllseGtPQng0OG83d3REV29hVk5JWC94bmt6STlwdW0yRmpxcm8xZmhIL3RBYkdwdGpXUnJNWTNpUmNMRGZrUk5XdkR3WkhzSTloUGVYK1VFenFxVkNRNFFyaGhmVWlmQlNlWWw4aHV2dlpCRlMyOEdUNmtMTkltZktTSG00S2VVOHN1NFNRcWs1K0RreE5IMHVSZS9qUnE4QWdud2FQblZqOEI4RnpVVTJxWDRRc1o1QXJDaVlHMndCYy9WQ0g4TWU3MnFlTnRZWjVIMHJVcGl4K3p2Tkp1TCttdnpvSGNWUlVNY2lPWHg3d1A3RU93Z2MzTmhoZFlRWU9sdzNndEdXRnpTSFhmdUFVTmlLL1VvUGZUVG9idGloQUdPYXJPSXYyVndoaHF6aW5IRVVzNkMyTU9vK2RDeFNTNVdHV29TOXd1V0xNbUlsZXlXaHNkdGlhRkwxdU9jbkZGUUlaTG4vcW9zY0ZidkdhQzVnd2hpUmpoTkFTem9nUzl3YTZmTXZNRUwxRlFSYkV0N3FPVE9HK25oU0ZhQm5WQ3B0c01JQ0VPQmxmUjFWZ2g0UDg4SnV4ODkzUEpXNUJmb05KMXBUazcxZ2VzMTAyRWlVYnpFY3pjaWhGQThjbm1EN3YvL1h1bCtGL3lqazlId2xnbjBGeVFWR1NHL2o3bHN1aFdITEloZEdZUk41ZExoWDg4anpTMzlESGhQOG1ERVQxYXhsdHY4aXBhR1FGb0pSTVNBa0pkdDJac0pvdWhCZExmZTJWcHBBUGFneXpybG00UlgzUjVVckRpVW5ZVDFScklFSk5telExYndzN1d0YTEvWjA1VDE2azRmZjBCbUFiVHJRMk5YQThBNlNRbVcxS2p5VkgxUERtUkh2U0k0cTVRanVOMnNEVDU5MnpUTGMyelE2NnpWeVpIcjlNU3R1TURyS1VDZEt4Sk1QUUh1Y0FuK2pxdURCOVZsaWxTTTc3Q01MeUoxUW92QTcyMmFiT3BLV1VLYmhsN1pLMGlHYUF0eGRmSzRseGx0SGVjL0ZuODZPbmtpNURDektuV3d2MitxekRpc0xTOURhRGRlMzgybTIxVlhyZ2NBZStjOG93QUxhVDFJT3JPMU5ZOGJiLzNRbWFDbmFrdlkvaWg3cFFycW4weHR6Zm5HTG9yZGtPblFsNXQxa0I5UnhGN2Y5cnIrN0tPUGkrWDZ6TTZmd1hFbmlZWjU1UG1xQ3FGUWZuK05JSkRRSFhrRnB4d3JHWGthY3VmdHZVVmNIMStnbGlzcFpuWDJQQkdPcXhrbEVhOG1sWDdDV24yclQvRkh5RlI5YXVXOWEzR1ZpMXFWaHVFbDF6MG1Kcy9uZnh6V3ArSzdpVU5rVmtaVTZOMks5TCs5UUpJMHdYZmdKc3VwTVpRK1ZDQjQxKzdidGZZQnRmVmJ4TXM5VnhDK0VBbkx2dzBuL0M1bzZMejlYUitKeXdYaSs0dk9OczlRdjFIdGxGS3JnNEExRWZSRFFpL2RDYUpWZXRwcjh4UWdiZ3g0RFlVNUxRSHhrNHBtRmk5SXMrUXRqenZuQmdDT0RKdi9uQkZiOVdUT2hZbUc4NVBvVmJobWFiVmtqV2VtZVdQYjU1OTB5WlVDRi9sMExoTjJDa2VkeHZGQWxNS0dqVzRqbFFCL0ZJelNtZGRKRHpJUFNsMFZuNWlGd0d6WlZpTmxBaGk4N3JUeGxtZFM1bmE1d3VnUU8rTzZYOEVTbmRtRGxUZUJsenZDMFNZUTFmTmdCZ25haXFIeVBhWHdzdzJFVEY2MXZwbzBpWk9seDBlRmpvMFpzYUE3ZW94cmV3YmV0S1drVTNxTVNhR2h2Rm5rSW1sUTZpeXNDeDBSSEtDcFN4cUhGOEc2ZVMwaWtTNGcvelpqWkYyaG4yRkcwUjVQRUJLZnVMZXp6bW8raG9xQ2szY3Z2aERuQkw0WFMzTGdXMit4eU1rdDJIREtxZmJJVTE0dkt5SGQzak5keVhvNnNiWG8vN3VmV3JuMFNKcEFicHdtVzVEUzVMcUVUK2pjOHBjRFFucVRIdTBYNkM0cWZmWFZIbkdDMDFhcjVneldHU2tsVlpnRFBrUjljU2FHTkhUWWRqaGNWbTRyNFV6Y0JNU3JXbkZjN2N3bkVaZXg1bHkxaVM0R0xiNVZJSmptM1ppRlFyZjd6NWxlaHk2eUNWWU1vMHgySEJ4TzZQc1JmT1RmZlMxdHZ6T2NDRGZiN3VlNlVUZXpTbkVsSytVSWRLYzVOS2EyUGZScjUxY0ZaazR3MStEQVA3c05TRjRRNElnMmd2R29CUENkNkhkdC9yTDQ3ZjdleGZ1QjNzajBtNTBzQ21ENkE5T2JVZTVXaU9JcjFDbnNPemtJMTNxQlRHVnJtck43S1NtMG5pSlkzVjdBTURCVTZML1VLeG5LelZqeTNHNXRmc2pQNXVseGtFY3F4WUFSSEJDZ2Y4eWlBSWwyaC9ENDJ5b3lPMWFXVWFSS1BmT1p3UTlBL0toWitoMjlOeUNOa3c4eFcxU3BJbDdLSlllMzBJbkgwYnJsbGNId1hQYUxLS2xrcWFTaThIODk5emZsaGJPSDlZWmVpMmZMNFVGbjJJK3NLWldKRnYySlRDQktuaFViWjAraHBnMCtaQUlUaVM4TlVWSmgybmFMdDZvczhBc2psRHMvMlJRUy55SUFScEVTcF9ZRDlxY0NQUVZFUHhPRzl4OEw3R3FwTFpBblFrbC04akltNm5LR1BwckhrQ3RfZFNPVDBfTDljaUxDd05TYUJGSzBhLTBvNE1RVkh3UQ==