Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://www.aieop.org/study/OSM/ 4a7c9181-c0e4-4ffd-831f-2c64ec354277_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuRkpPT29na0RBVStJeGF2RUpOeTBvSVgvVnc5WVBDN3JrZE5PMWVSZ0F2aW03OHFMaUJTMGNTWWx4RFkzYlVHeTQrN0t6N2hDZGk5RlN1aHloMGNVVjM2R1BJUnB3ZXNNVHd6L1pZdytHa3c4amZPdWpCTDZvM1Q3QkhxYmtXQWVpNWloR0FGelJEM1JyY2hUZGs0Vlp3QlVVRmsybG1wN1lXeTJtWklSMERRaTdMeSszeHl5eXJxTWJ5WUNpN2lCelNpYnRJRHRrRFViNERQekxXZjR1OXJhZ09vUXZEelRZZStzbGRrM0JtQ1hEVW1RZ2ZLSEdSbWZYUmNwdWFSQzFNUFBVOW1pTFN4SHc3eFRaSnJyV2VMWVRYZWx5ajZzaldkdXVUd0NTRGRoam0zQlE1SExvRGVlazZJUGZLbnJGalI5elhicHI4S29pOU5EZ2dLN0hVVkl6dVJrTkFyd3RHZ3E3L3oyMk9pL1hnbUlHQWdwNU8zcHpJWlRyRzNzUFFPa0JCV2F2MnhQcDUzT0QrREtQbEhkZEw2dDg1c0lRZkJ0Z0duSENzU1lCMlhKU294VmVLNFJjYUpJV25PQjFaRnFpK1l5TTVPbm11Z3plbndlT3Z3LzNDYkp4U1E3Zy90Z2VtZDg1MUFYamloVTBCMU5kYjh0ZWF6Q2NjdWpwa2Z5cjBhc0ZZU3M2VXYzL29va2NscmkxZWJuclFBR1FMSktmNC8wK09uZzZTOVB6N0k3bExSS3piV3RQMDkxQnNkZmRqdU9lbDczRER4U2V3UHJtV3dnSmVyaXVYS1ZId0lVTzVMOThYQnUxdU9sTjd1aFlRbk1EN25jZEJwOHkyeWROSFMvb0l3NUpoYmpvL2xHV1krdWZIOERzU1JmSzJkNXJFb1ByMHN6aHBSbCtVaHRHL1lEYm5oeDBsdmRMK3REOUhyeFQ1R1J0KzUvVmpRbnp2c0lOalRiK1I4eGd1U3pveCtEbVBTelA4OHdQYmpPU1ZqQmZkdDhHUDFncTVHM3RFTmN6akhDSVJFR2c0VWJUTHVsVG56SGl6djBjcHYvMm0yYTVoeUtHRzRXcGJjSVQxTFBUKzVIQlh0T2x6V3dLMmtVTk5EUDdwVGtqUTVmNDFpTGNZMVl6YUI0MGVYR3l3bElIWHZvU1A5dXM2TkRpencxSCtyUHFuYm5MWW1LajdIcTRPWEhONENmT1h6SWNrMklMTnVENjNXVnZrQS9WL2w5ZklMSXBYYytERWJBZ2c5L2lSZkliWEFLU1AveDFLM0EvcDd2M1lzQXFzSE8zeDl5aHU1aDNDOGUxNzM3NGl3bzJaeURSR2ZFT1E3SkUzYUJkdWpqZFdkY211Q2t3d3ZqSmxtc0Via2RGVjhGTnZocTE1dnFyRTJkRjFPWlRBNjFKbXhIZzJHc05QN1JRcHRaVGdrRjZ3bDIxMmJSVGs3UU5wc21IUUdXRVJOTS91UmI0VVd1U3pZTnpsVDE2NzRranB2ZTF2K2FPd3A0eWJXVnJwZzV0cmpFSzFleG03S1gzMFZwam0wOHpIc0F0SVB6SUxBSkp4TW9YVXJ3ME5CcGlnOVJVM09jQkVKRURLYk05UEZUS1VMY0xhL2JJS21uWGlKNnUrL3lyQ3p3QiswejVVZUVEVFBCczU1YkhxNWNnU1ZSV0F5SkFoMk1iWEFSYnFnRUVSMnVvZTdpVUxtMGVNNlcrdFVVRStYNGx3RDZvYW1vZHVCV2w3RklXZDZzNEFPQWFGRUlNdm5GTVhnbEhwMmYvUEd4bEI2emt4Y01LWGZYL0lzMWdydWkzOUE2WmFhQkp4TnJiQmdEYVRBOE55SXRNYzhGZWtIVDBGaFQrMjEzYitRbHFCY0JrVnRxbmNPNHE1clhLdkZpSVVUaFk3SDJlbm1XWXVmV0MyNGozcnNBaWxtMzdxdEdrMWtmTFBQRytyVktkU0J5N3Z5WnlQd1Nsb2tLMDNwcy9HbU1tZ0FMcmxZNjR5TGVyenRZMy8vcE9HdXpPMjFoSUo2K3VMQ09zVjJnL3QrZ2oyR2F4VmRQcnUzd3NRNi9VV0hYUTVXZ1cvRk9RazdDajdLWnZPYTlOY0tqZ05IUStjWWhyZlZWNDRGZHFlbW4yYnF6MDR0ckJFQ2k3bFZpSCtHNzNieE5IRnNWRFIzSGl3WFFDb3FXSzc3NGhjZzZya3A3bzhxcFo0RUFJRHBCMHlMRlVuNkhobll6MWpjeDdGK2FmaGxZWGtwL2VHOGprU0hWUks2REl3ZFFPNWQ4SElHRU1WUlB3cVc3b21OU3Z4SzdqN3BLOTJsUUlIdWY0TmxTVHZDR25Oak9SdDMrYnJVSmJ0MCs1QzlKTWNSa0V0TW9xKzlQNXhLOWpyeFg3YURYbU9aZXUyeVpRNEk2aDZwY3paeFlIRnJ2Tk1wS0RFaS9NRzdicEk2TlI0cTYrakl0WGFlN011WmlGU3lvS1pKTk5iNlBDeTZya0ovU1FsQitlTTY4NkNZTlZ1KzVTTnFscXFPVjd6Q3VvL1RxRVZ1amMvNEw3R1VQQ0l5ODFSN3ZHRENuL255MnpxY0grbjdxYVRBYjl6WHc0OEROUmI4Y2JaNXBVZHZDQUtxNVQxeGlXZGdybCtZUlNnQWpsV1ZFZ1AwVE96NWhadzFHbVRwVUhSa0VwSmNlL2NuZzlRZlR4c2xsSkxyWGllRlZYcXZ2S1lPM3JCR1R5b2M1bitXeUcvRlVNRUx3RUt3a25YaG1iSjlmbFh0SWlKbVlXUVFlZ2F1TGQ2TFFDTzRCMnNJVjV3QlZPTk56QnBpQVNqbk16a2VuZU5ERUZWTHp5OUx4V0h1eUhHWGdOS0s2bmxSc3ZsUTREbUhlbTlpd0xiRWNTd2RVcGNwOTNoY2tmai9kUitPY05Ya1Z6OTVObTVJVzRHWTd4YTkzdUlWK21jcXNqcmladE9SV2VNd2ZkRnZONXJ2N25NZTlydzhVUldlVnduWUlOZGw2bzZGZGlNaXo1OXFONkZ1eUtndlhCSitnSHV0cVRFVDBzbDJ2dVg4WVQyaXN1bEhPc3hjSXoycExHbTZEVDVVcnNFTDV4ZjF1TStsTFdTdFlyOU12NjJ5RHE2dUhXVUJGS0V2UkFHeFlGQUZRSGtjYStjTkpxNWVPYk9CUHlRbnFMa1JqdGY3Tk4rSmNSWDkzaTZlSHJ4OENjRUhucXN5a2lWejMxZG9qVHMzVVE0VFlWWFhnS3FMaGVSREs0YWZXeXJGTUY3SUxzbjlWdktuY3krMVVJUTExc1o3OTRndWMxNmpRN2hCd0F2dWoxRXl1LzgyenJkWlVLQ2FwQWlEVEpveUVaQ0tnZm0zTGZWTitVbHhhekp6cHlmdWhaTzc3Q2N0R1VVeXlTUzZEeHBXbDFzZHg0OFJIdTF3OFovUzBReko3bEg0aFRoV0NRVjRrNWZBbXd3Q2t0ZXJ3TDhGUXYvUGxBMzVscExoQzhESDNtRkJ4aUJ3cDF3Tlp3U2U4TGFuRnlwdmk5aUFscWJNNG5uQWxNNU0xdDdMbXdBb1M4UU9nVnI0a01oMXBkZkF1eWh2V1Y5YmJMb2NaNVpncm9iaHA4Y2k0YW1FL0xuSFZnYUZBQVc0b1RqUjBoby9jTFoyMUR2NWZlM3BSa3BsRzUvMnYzcGY1czFEUzBlUk8zSjBjY1k5SHVvbU9QcEU5NURHb1NpMlFWZloxbHJ6SWZQSlpuUkN2M3R0U1h4WUNoaGVvQmhQUU1ZUi9Zb1Z2UFAvZktlL0V6QVdJa09yeVNTTm5LbVRac3pEclFSQTNaWTRQM0pRRDNmR1k4Wk5VMU5lNkFDQlJ4dDNSMzM0NnNFdWh0OFcvTTRvUjB5M1hnbG9mMHNraHpoWVVlTTVQWFVTVTZIRkJJb1NQOVRCcy44dGFjSGNKTWFZX1RCdFZsU2o1SFdTUjl3Tm9uOVp6X1Q3ZmItcFZvZ3J0NlIwOHQ2Z2tIa1FGOE50NndtME45VEtHNllic01WelQ4eHdZZVVyUWRiUQ==