Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://www.aieop.org/study/OSMEXT/ c2b46d48-72bc-4dac-8844-5d907c3db090_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuTFlsWTRXREhhZkY1d2VnQlZjMkdyMTM1akRnVkFSZzM5R3JPaWpibW5kMkg2bzdRcXkxeUVTSmVXb1hlTXFLb3V0bFZPeFBDN0YxM1lqdmM4Lzh1YWZPcEN0UUFFanV5Y3NTL0FWWVNKc1pyR2pIcUcyNjJsMjRyT25LQks4ZWkvbVBLZExYVXFhS0hhSEpjRjFZdHo0eHBtNE83bTRJWlpwU3loNmtHanoyVmwxKzRCNURscWxRZTJlanRtdDZLMHRXd0sxUUp0eFR3VHc2b28yVzRvNkIzcXZxaWpIcHp4MUJuY1VHc3FHYkVTRWhYTjVYVldWOVFHREpiMkVRdU9VKzhPZWJYNThzRHhtY1VPYW45WUQwVkU3RTMzYUd6VGlRVkhyTkN2NlRESjh6UFBnandaWVJPNjZkOHFDaDdBL2hELzRuZzRjRERWR0xOMDdVcXJjTnNtcUY2K1lLaHNMdFhXZHBiMEw2bzdsd0pVYzZNNkN2bWNNV05Yd2FxeTJlNHN3eVd1dHNhWExUSUNDeEMrK1hoeHgwZXpIajYrcnBEbldxKzVxVnBhMjVmMWlOTWFBQWdoZDcwTC9PVDduSFFkOXc3ay90eENINTBEdUtNWnF1bytsdmdYdEtmYXZuWVQrZEpIMTJyWVo4UWRobUxZSUxUN2ViR2VFU1U5UEQvcVlJVlZhb0dhTjBlbmRUTzZnWm5CWVZHYzhuU3hsWXlpUVZnaDhHSkNVcERjRW12VThvdGFjZ20wSWVkV3cvZi9rNDJNUXVzY0FyckVHNnRrMFpKR2NLejZZWFFiTXhDZk5EYTZSY2xCeDFMUUkyWmZ6aTR5ZnRJL2lXNVhKc3YyYS8zNGV0MEUvVjFNcnY0bFJORUErdzlRS3VWWXJ5OUVwVmJmbGlhcjlETDFOM0dhMjVzTlJsVXR4VWU2UVRBQmNQWFNtaElLR2h4Yjh5RDFUby9SNnpJTGhXaXVSakNmZVJ4cGdSTTlOZmJFZ0VVelF4VWZUcFVhS1ZBbi91ejNXa0RjUi9nb09kbUtNUnp2VGpVU1FieDBKQTNwaVlGWDRjVTA4MU9uMzFuc1pkYU5KOEYrTTh0LzE2Q1d2VlRtRHdwbzhEaW9IN0c1OEZ6a0QraGFtN0haRGFheFV1TmdDU0k4a3VLQmpqVFR6VkkrdXU0U2s3NmQ1aDYzdlJmOGFoRWdqQmRvL0h1aTE4cDVZZG5nbnBXK29pOGNiUVJoc0ZkM0VoSUY3WEZ1dTBod1lyN3RDV3lIcmh1YVlnbmZQWWdTQ3dyM1J1RlkyRDQ1L25FVkVPQnE0YkpHTHZ5aTFHOFpWaTNQZkNrUjF5eVNrVi85ckkxODVvWHU2YkFlekRoU2s2bk04MFhGWEVHTjJFamExbTNLNzF3VjlFVCtNV0pqZkFhdHBERk5ibmlTazUrU0tnOWRjTUR3bzRrK0FXU1hoWTN2NDZhdGoyamVEcTNBZlc2MmlrNzFmak0zcVVsY2Y2cVpycFZQNWkzKzFBNXNKQ1lqN3YxWmRRQWZHcDlYYVpNWkFiQ25JN21aMG9waDJVT3hLWGxKRHRERlZIZVlyY1hhNDZjZHp6cisyaTFQUVdTdktjQ3RKdTc4b2I5RTRaZVNQYXVSVDRPWWRuWlZWbUMxcUFxTytrUFNiMEtoais5SCtRZmVVZndMYUxLYi9zZlBCT0xlTFRJU0k3bDRaSzd4cytvbHk4dXkxSU02SUpjMzIzblBmZ2ZXNEZNZ3NQUk9ZSlpDZzdQVTFHOTZMZ3dhQTJnZmprQ1J0c2hKR0RteTJYT3ZWR25INmg2YTFDU2JZVEF1T1dpdWkwYkszUTEyeGhwTFJaYTh4cmdGWXZlK2FGWEZkMlEzampmcUhZTllydEdONGtiZkdud2k3QkI5c1RnazlKZmxnRis3YlVUdmpycXJuY011RjJmQWQ4Sk5RZ0drYWNqZkFCUXlTRVdKQzhxblg2SnZaNytKWUNwRWsxNjR5ck93WmU3ZEhqSVM4UjJQYmF2NHh0YVZzNW5HUjJqVzdFL1ArcXNrdnlHWG0wTEtSd3RUQ3NYVlozYXZsNmJuZzdCeEpLTG9aUXBjeFQwaTZjdGM2TzJkN2FiWld0NjVWZ0dlZGlIOVlMS2VJTmZZcUM2cnlnWEc0dTJuazA3VW5JWkZETGJEKzlkbnVueUVWVU9lSnE3RlFWaDFmSXVDS01uaGplbFNKS083OXJ5OG9aSTMyWnh4QnBRazZydXNVNlZSSXd4cUNJSCs2Wno5WnhUWnVHeWhzRm9NTlkvczdheFgvN0l6MDZwUDBPZkVDeEswMDdranpBUWtOd1JUSURzMUl2Tmp0Mzd6RmdVVUhSTS81UDZneTBDWWxQSnB6RjJIM3UwdU9GOWI2bks1b0w1T0RPVDBxNEtyTVZleVJlaGdsanpPRkd2dUtIZXlZdXFPNFdCblVBZ2h4di9CYlBuNzcxSEJsQzVsbGpTZ3FvTUVhL3IyT0d0WHk4TmRnME5jNFZHVzROV0hHU2x5Q3pNdjBtTzM2cXJ0VFJmN2puT3JXQWlrS2h1UzdoUEF4ZWl1S3dEUHpJT0dISlREZmN2NTJMSytIWlR6UW5YWEhPdWNaUWduNldsZ2tPZ1RCNXJyV3MwQlBNeVFUbGpuTGVlN2U5MVdTaUZZYk55YVhqWE1kblBzNHhzcEI4dWtKa29tV2JES3hpOGovUDAyRi96dCs1VHM4SUhLZlB5aFVrUzc2MlQybVJ3cmNuSVdOMVo0d3NCa1puM1ozRWREVkVlYkdoTGdKL1N6RGR4SFBlV0VrYndrYzc5MDRleG1GVDB2Q2g5Wm9uQVdVYnpYKzFmbmRXVFhJRTM4c3JEbklMaG1QQlF4c3RvaWtPd3hIWkFxYVNMRXZJcGU4cjJyM2tCSGoxT2tRL1hweTZoRHF6Q2prN0NydHF4d1hydGEzaXE3WEZOei8xdy8xRS9NSkcyZzQzKzFEV05Md2Q2Zzk0MHFkai9qMjRYVkorRnBPWEV1UUY0c1JUeXBac2Z5ejZSYXh3ZHdTaGdRMnhCa3Bsb3g4c3Z0MUVUTDdydVNnOVZwRWdWaGhHSzFFMDc2cEJLS3NSZXpxZVZ6TTR3K21PM1daWWxUZlk5c2NkWjhvLzZkWEpyaFkyb0w3eFFjUExYalVGQTk1MGloR0VuQWJiZ1QyVjYyVmt5K2xGS2grbnlnTm9kdHMxbThpMU5HTSs4R1l5eFY2UEtuTlJSSFl3L0FiNklGTEh4L285b3lCdURnaEtBekhFWCtaRVYxYk80M1ZXNUs2bmdETTUvWTgrK1VFRElESTZJTEFHZmc5cWJzRHNUcnJUMGxjQk1qSW1abVg3c0dBaVR2NTR1OWlKUklQSWpNdnRYTTUrWHhhdjhFK2xac3lTaWJwVzJ1OXBXNnpaRDV5Sm1lSUxGeTNXN1poeXRKVlNQcE1LVXRibGsyZGpFZitTRnh3bVFIeTd5NkFQRFFPS1d0WjBmZVVET1RiSmVpUytPUUptTm43WS9sR1plc1oxNnUzdldnUFd2MGROUHF3akhwWEJsRWIxaDNSY3Fadk83OUZ2V0hEd2V0cFdZVWVvODFEeHNKMHRKdUFweUp4Z1pGQzJDVkR0SWR4RFZFZzlEV2x4RTUyVlI2ek42UHQ1WHRMWG9EMEFBYzViRER2SEIzMTVhZlh4UzhlM3B4eHRKdVVwMCtmWFRVRUJIaDBhcXRyc25oamdIZVZHZHpja3ZKMGZqYm80d1dDTmZkNnJ3aFZvTFhHY3hVTGRxUlp6Q2xXS1Z5WE5SSFptV0I4QlJPclBaOXB4MW8zV3ZFKzVWSG5XUDZ1V2JuTUZnVmxDbHZ2LzBHMU1SdFYwVWJ0Snk2ZzJPMFJUSVFLeGs5QklzamlpWC5Kd3VRRGZFSHFfSjdXQ0ZmY0pSRFhBR01kNkRUNjV3NGRsY3dvNHA4RmVRME1vVEhBWHB3MlJjaVRWcmVmLWMyNl9aM0FrWWJ3NG1mWktoenRQcDZndw==