Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://www.aieop.org/study/VCS/ b726a64d-d63f-4002-aa0a-02d54988cea6_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuaTRWazFoSzJpWDdlRm9vZzlCbVA3ZDhnMDNLRXB1MW1uczRpN1BLZGo3ZHNYcnc1ZWo5aVNsVjRtdDNZNEJpd3FZTktBZ1pkS3IwbkpWblU2Q2JUbStCaENUUmk3bXNQWDZrSkhRTlkvbWRBUlJEMmg2bWdKaFhhQ09RNnZkNHQraXdFdjFacWJwTFV2MSt4NnUrRmdtLzVuRDdvcW9iZFBsbDRhazYwYzk5NHY0QlgzNFZTQ0Y2MkVRM3VQNkx6VDNOcmtZVVlyYWVaQW1tVzNTNldPOVBVWUV1Yzg2SlhKM2xianRqVE9BSlVCRW9wQVhmSXBtWTlzTHF2NXZwN2RsNmV2YVl2V2t1cVRHU21pSjUvM1Y5QTRGd0dYeVBiOFVxUFJRM3c2UlRia004OUcrcmphZFhlVFg3TEdjMCtrVVVXaVFXeGZOMlJPSTlrSC8wUElHOXMrUmI1M3RkdkgyaHFQVVhiV1BwKy9BVHR6Wmh1aWdOQTJCTEUwMGgvZkV5cjZlZW9ycGxaUWlsbEY0RHRmazBMTmhvemFuVnBDcE5mbDVaRzg4TGJBNWpuQkFiUVpJbm1IWnN1Vi9mSDBFT1JiZEdDSU50SmRFZjdoRXBMSjlQUzZ2b21wbEgzL2thV3Q0Z01aV0hiNXdzNVZJT2w5UTgyUUtJTTEyRnhwZlVWSlNFYUQ4Rjk3MVBYY0xzZzY4ZkdjTytkWTlsUVdMZW1RdTFDSUlCSUd1TnNxNnRVMlppeW1TNVlvSHkyU1p0c01ZK2lYNVY3SXdqMi9Ibnl4SkxucktoT1J3eENhYmtLc3IyUUlqUUgydWtVZE42VjlBdEhVQ3RFQ3hqb0pXdjlNZ28zQjdpOWlVQ0xiaEdzWUViUDQ0ZExFMUdWZGRCdElDNGIzTzNwT3R6SVdob1JabnNiZmxCQThYOGxyQkNhOUl1eFVnRTFWUEJRUGxrTmltUm9SRFdNRFU5TnhvWTk1UFlDOHpVVk1ybFNlSW9wVlU0elBaRUxNb21abCsvenVYYmhXb05CNkFKajVJOWdBYmdqWlZEdEduR0lndFNpVDBCaFlkUG1HdlZRb0VZUlJFbkdOWXlmUUxQbGg0MVFMVzVjM0lvbnVVckdQQm9pTWEwOXJhbzNzUDE3YUVQM1FVcEVwZFp4QjRXcUdiN0dhYVJ2ajF0cW9DNUdEbjVmeXUzd2dBU3RwTmdTbHVRZ0dFZUw0ZVJ3WTFNWVpuOHpCUkVSTndTd1pLQlRHVW8vMDQ1aGxCRkp6N3R0bSt3Qk5EZHJNWVBkdzVTYkhNd3dyQVAwMS80cUU0ZEdlNnJ4YnRhbGpERW9mSFlNUjVhYVJhZFNwRHJkc2sya1UvMS9wODFWLzc1MUpHOC9GM3RKeTVSUFJ5dnlmSmtSYXhvbHJYeklXQnFYWnZ4by80RFJhNGllUjl2UERQUDNyb2tScmtWemMyc3JzN3ovalRGS3d6SVFpYkxXVG0vN2gwa1U0K3hjVHdjVkhUWHpud1l4T3p4aEVsa1prVzZpTTQ2WW91R0tRR1NlTzVCWHlWR2ZHWGYybS90NUt5Sk1KOTEzb3EyM05tTWFGZytVZURiUGVqY3czYythaXFja3FRSG00UzlMcVk4VFhaSVhPNzMvUCtkd1RLM3E4dnRzb1F6TEFKM01oMFl2elVaNitJNzZOYThZTFBoUEsvOEZ2UmFkUDlwQ3ZCNE43a2U3U2FoOEZHVmxRaW9RZVhoalM0RDh4RnVhZEs1emlxY1pNa3c4SFA5Z3RwYWQ4KzNndGZIZ0ZCOWtIRjJjL1ErTU1IallPd0NaZVJqQk9pVWlvelhidWhtM3RxWGx0VkkwZnU4MG9BTTVrRnJURzRrTnY4VWRkVEU2VVJ2bFd4NW1zVVVnb3hrd05VV1p0SUNycWRHd1RjYTFydDJZNXA4SUZFV3lIVUU4M0ZUYUczY1RUZnJDMCs3bDdWaVd0aUJjd0szZVZSc3BaeHZxZ1pXblpFWjZDeXB3SUkrK29yV2cxZm42cDNRZm05T2c1NXp5akMxdHdYTUVXUTRkTXVidHdhaEx2anRVMXNleFBSM0FlVVI2L2pwS0R4d0pxN1R3QzNkVnQrc3FnbS9uR3AzODJPQ0pQTFhLWk1PcFYvNWRHWGxHLzZBL1Z1YnhqZWFoYVV2TndmMVpoK3IxOFBzRktpY0cyVSs1QXRROUVmcDZrVTJUWjc4MmRQK09Ga0Z5NHRwNnI1b2FaaWhlWTNmdERXTzlOa2ljVi94ZjJzK2hpK3lQekJiQTREcm5IcDRxQ3JzK05OblA1U3N2MVpYRm91bEF1ZjE5Z2VnMm5EZFJrdXdXOGJ0ektrbnpXZ3ZaUFozYzNWL1JKYm9mQU5QSUtFOG5TdVdVaTR6Q0xJbTdGYnhtMzJuSFBqQm5mWEY3MCtrVGZIYmNpdGxMUVB2VTdEdzdzVGF0RWZIbzZhNjVKbjV2SWhNaldBZDhRTHUyYndrU0t5MVRMeDRQU09vM0paM01MMFhQMHpPdktZMCtJREM2UzhPL3daNG5lSTRzUXlwTTN0a2k3TTJySnBubTJabFcrZkRwMjhjaVI2YjNieFV4VlhiUlNxZndEdG8xSnVEcmtJTGY3MVUwdXRncjU0djJWK2t4NUVZcDBwK2JYZ1Z0azdRbWlaT2FINDlDRGhQd1luZUJucXV2ZmQ4OGFaNzYxSUJQTE5Uajh1QnVsYzFhMFAyaW1ubGdJVSs2OW9EMU5JRWlDMjJlL0JJMWtmTE1NdERhYkdYUDVXeUdlU05hMU5nQmppQlRldVNoWXdlZkYxRENjc2NkcTl5c3pGckNqOVNqeitnS3lyaUZCSExSM0ZjaTZFTW1xRmNDMnE0MHNBWFdEMWRrbko5UXQ5cEhCcExUaEp1VFp6Ykd0dXRRV2xlYmFKK0Q3VE1aMnU2ZkhtSldQRVh5NUdiVTIxN0NqNTVtSGUwbDVVZURyQ0dUK0tZVjNlRndPRXJ5WS9TUllUK29kOW80Y1NwYXZzYTVDcnRYRDVzZUd4Z3haSjNHSjBqeHVzQ2V3M3phTE1ZZGVLbE1NeXc5NjFVckdLZUtkYTB0SXhqcHRKQ1VwRzd6Z3B1NmpVZnFISWxhSDNXQUhmazZ1QjlTcXZSdTdGUXBTUGNJZTA2TU9wbE5nZTVmaWhsWUQ5Ni85UEsxVWNSZFUralhOOWhkaVdINTRQMXlSb0NDcEtmNys4SlR4UGU0QU53QTMwTmg2ZXNlc2VqdFRSWVdqTXk4Vkl4UzU1Vm9RNUhjZG1BdnBhT0tTOWpwNVdEUGJZSlJieGsvaDFKbkJObHZmMGIva2FjSlNlalc0a2MxellHM1UwM0dDQWZWb24rRzY3ZUVIbjlaUzVUc095L2VRbjBuZkFzZzV2UzlsZW93allZOHFMeUJnb2hYdEdhWDZTTENNckh4dmFrcmtienc2VmY4UnVnbHhBNW01R09IYTdFK2tDS2Q3RStIQXZCUzFucEl4SzZyZkdHc3FrejRXNXhsaDdTdVBXL0RRbWRxeGwxcDdYNVNRR05zN3JPVlhxVGkzUlg1bUZSVDFoOUhrUWhxQ0h6bUhnS0NMNVdVTXAyK2gxbGNaRGdkRWlWYzFSdFRhOWg0R01FSVRlVkZGVzZhMm82RG1sakJMdUVLMDZXWGx0aW9ST0Z2N1JnVVk1TDhlNHhJSS95NFlCd2xTak9HQzQyT0pYTERmRXFrUHZzY0hNaCtTQURDTXdZeXZVTkoyQUFoMGdlNjZKSFB1VXFKT3ZmZzJybDRPVkR6OE1adkU0V09oWHdUdWtvWlFnd1N2OEpydVM1TUljQTAwakRBWGIvK0dwMCtTS2EzSmF3YmZBTkoyUkxzNWsrdjRGQlV1YjQreUkrV1hWRHphY1B6NzNXeS5Qd24yMHRwZGRycGpwMmltV0ozbERzWV9tNzVlZngwV0dVS0d0U21KcWtaTUo2aUtuNDJmVGlrNHBHUTcwS0tCMFJmcFlveUFHemhIWUluMUN2aWItQQ==