Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://www.aieop.org/study/WAS 6ec5ba1f-59a9-4aa1-bd93-478d17dd8766_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuZS9LcXc5T0Zpb2lFVHVkZ1FyaXcyK0I3aGhUclBMdXB3NGFIYUpUUEZjL0FKcFhrcWkzRFRiSVl5ZXpXdzdJMDZ0bnFzdjBLTm1jRzY5NUVWVFlhWkVPREgzQ0FGQVZtcGdXTTQzSmx0ZzhId2hjMmZ5VU1welJrSzErVi95bVZyTithNE1VQk1QMCs3UlZaWjZIM2lQVndNWDg1SjRzaDk1ZFhLa0k0RVdIaUFJVVBiZWtyRm1yU2ovOG1PNWF2dHdXZmFwdmJMd3hkQlIrQjN0aHdOcXpxR0psQ0wvVHVBQ1RhY2NMK2l1K2RhaVF6M3ZVNzNxUzljUzFtRmtCeEZnQmFGQzZxL0l5QitMM2Q1ZVhDdTVYQjFOMzkxNXViL2EvQkxEdUkwaU5URk9naHduUGZUQU1hVjZ1V2pzT0pQVnV2VmNOSnBCMFJzYUpZNmE2QXUvZENzdkFmUElxMlo3MkJQRGFqR0JqT2xmRVAyWnFXd2lGcUJYaXVrMGVGV0NRbFlnaENZWWNpUHlXaEdUbG15N1ZHaDc3djNEUGorclF5Ykl6emNVVSsxYkZ0MjVkOTVoejk3amRHOUkrV0g1TTJCdmJOMVAwSlQzQU0xZExpWHg2aWpXOHd6TmdKYW9yd2I0RDV3ZFNFbkVVS3MyaWxpZmp6cE9pQnVsZituS0JVYURWL1NHMUVTa1hQVzZoZUdqM2Y1U0ZxMzdEQ0FzVFMyK1RCaFo3VFNNdVFvekx3Y0k0STYwRWNaNlRURTJsUlJwRCt2OCtmd1FZT1FoTW45WXpsZnBsMUFPTnoyZ0pzQXY5RDM5ekRCZS9qNzFFV2VoYTZScW9vSGo4dWY3RndmVk4rUSsydzVUSFcybkZTaXVjd1V6RjNycWNGQTlueXE2ejQrRFpGczBXNXJBeFY4UGUxaEdsNkhZSXVBWGdmdW1XdE9CUmZjZ1ZwOTRXQjZQRjRPSUFJVTRacmVDVWtVYVd3Uk5zZTJBMlg0Z3hUQmxYbnAvaitzK3hUYUZZZ1AxcWx0YU9EMXFBZXNhTW50dVhQcGMzL2czM2JkeHBmUGk0ZWp0eWdBWjNBK1RoaVJFbXNwcFI1eVBLcCszTHl3cG1pY2c5aFdQY3FiMnBlRVFma2FaSFlvOW96NkFSUStnUi95b3NTR2VDTjNMQk9BcUJHQlRSQTZieklPQjFxbk84dWhnZmovQkdoRTJTSFNZdjFJWVRxV2NCKytmUVlvVisyeHQ2OGF6OFRiRnh5eElTbVpsTGxkTkFUenhyU21mdDJneUZkWXhYVnNUOEM0UHBKVXMvMlo2QUI5bk50bkhSc2hqcXJKdTB0TXBTQjhFTU1XUmtIM3BTNm1WV2taOTNjOG1CT0tUUzlEeDF1bmVVZlBSUGRwM2IxTXpDZDFYamtvUlNyUmNTNDVMeUFFUThFZGpWbXg5MHN1Nmo0VlJZZEdHRjVCekNWQ2hWekt1SXhiT0k4UnlxQWcycUZnQjVMMlIwS0JqN21SRjk5RDZ4WDRjc1o0MWlFYXpVZ1ZLNDJxYUxOWHh5M1AzS2pJNXoyMXdFTXo1UHM2RFlQWkptaENCTDhsOFpvU1hsM0RZM3B0c2w1enNLQVVaYkE0SEJta09YZWVUMjlYZlNPUEVrcXVyZjRNMHlhbnlmMUZWMUZlWDZTdStIUjlVMkozUnRQK1lQWndiRHBtd0xYMGY3WVlSUGFzbkprSEZqQktKRjJoVGdoZ1VRWmhsZVdvUzFtUTEwcmcrQkpjdHVacmNVSjdrWC94bGtTTGdTbFRnaVNmc0hFODNMeWtpRiszc1Z3WEFuSEw5USthcHpkSGRJMEtZNkdCZVV2dGF0QzNyRkxPMThsVk9iaFhXNHY0TTRXQlBXWHpOR3A2UFcrUC92R0RWZ05uU25UTmVSUlphNEdybFdTUVBRc0RMUkdCODl6T3JCRmN1OTl0bjZwVVl4L2J2VHhJQkNLWE9taTNybTdiV3dzRGtGUFg1ODY1WTRhamdGbXdCWlpwTHRHcStYb0pFSUU2UVc1ZFBsK0hVbExTTFNheUVFYkt4dldsVldjUXBtSXVHa1ZHMDVjSHJTU3RaUFRWWW9UdWFXVlo4VytMb0JVTzZMWjR3a3B3TG8yVmpjUkJrQS9lSldhL2lUWkVlVHVCSGcyRmhDUUsrYXZ2TGJVWDF6bDlNM2tZSXMrb0VIR0plTTk1Rk01YUlWKzcwbXJEZDJ4Ti8rTGRjUE41QzltcHZ0Rnc3eXF4ZTFZYVVNdE5tMjlUVTM5YlI5anp6MGc2dkFQaWhqNlZ4VE5Id0hJN0RjRUc5R0JzUTIvY1pCbXB1Zkc3TzZhbVpmbEVySTJua3AyZUtlWEdGVGFCUWZGNVZSTDA0UDgxNkhrUnlibVJWTUhFYldveGdUMWJmb1U5bXo3bFE2dWdDbGlFS2RnTUxVbnpMNUNRVWxVdklVaWZEQ1dSL0l4OU5rNTBWMWlCeVpYelZKUXcyZkIwRHRvNVNGNmJNMk5vYktibE1ZejB6VGppRitDRE9GNlJoMjBWNVU0R3RydHdJcHdFZ0lzNGZDc3BCcDdUQXdEb3dKQ2tXbHVXQVVjdGptVEVzTmpQK3dJbEJwb2RoNnRDd1V1M3JiNXNqeFNhKzJqbHhBSlR0N29XMnE4WHBhMjkrZzB1YytPbXk2YzRCMW1FTExoa05NYmRUVXdubUFuZkR2SGNFRjV3WDVPVFViZ0E3RDRIdzVNaS9jYkJ1VWZNRXR5Wjg5U0IxQnEzYlBwcTFKamFUWFlJUzlTdlE3eFRnakZobXNqYjA0aFF3Sk8ybXAxbDV2VDhsakhnWHFRQllhdStoc3JsQ1EyN3FyaTVmU0JNVlVtWEpzVWtpZVpuZkxUbTdaZUVGWjdUQzVwbmptSXFvOTNoL0RRNkxKQXZmd1IvRFhPWVB6anYyUU8rMlFoL1pXbmtRZE8zYnNtLzNqcWNJM1NhVmgxaG1zQTlpY2JRWitXSEdTNElzeWFsRjhma2hjNzl0bUZ4cEF2NC9Dc3ZJMThrN3Q5d3NVcU1ZU0ZHZ2hUWG9rOVFzZmViam00TG5oT096N3h1bmxLUjJ4b25kRHBJZERSWnRmZU9weVBxY0NvRW5MZThTMEh3MkYvM0w3R3ZQc0xzK2xoNk1QKzNSQ1BxT2pnSWYvVTAvWFFCVzhtWCthMVhOY2hNVzZlU1BkcUY0a3RJVHEyNHJpZGNkTFZsVnZucnc4NUVxN244RmZoMDE4d3lMVVNxVnZUMGNnWldtMlFuVzlvMnhMbTFpaVJGK01yWTZYazFvM0RSUzFjV3VlOENQbGZ2M1lnZldEZ29EWWszb1gybldZSlhTT2FjaDdsVTd5cjdUSEtsbTUvRDI3eHI4SXFYV2FQcXFlNnhWeHkrcWlXWXZBKzdNN05EQUczQmlsNW9lRVpuWGJTbFB5djFNY1pvUzdOc3FwUWJWSm81OFBsbTRCeHcrbEw3U0tvVHZqZGpiSEsxMFV3R2hJRFlLcStOMTh2aXlXK1JOL083c0VzQlI2dklsZFRkYTdVbGNtVmJkVEYzR050Q3dsNjlrK3FIWGllSmhCdmE3cHcrUXpSdWNsaDc1S2FvSHp6ODN2MGppRUtyV1ZnVDV3czk3UllnRjdYdlYvSkVJZWdOdlQyMlA2bzd6S1VYc3ZyeFI2Q0hkT09pSmZSbWpsMkZQZE5YS3o5YU5iNldVTEF2OUVyTngzSVhMd2IxaG12c1p3THlLR3hqanRGN2pTaWdlVVk2M0ZqeEd3bndua2FPYy9uTW9uVjJFaGNlbW0rNlF3dnpiMkxQRFhpTFVIYTFDNHo0UGZoUFFqemFZVWlVa0VPQ0V5T3R5ampNaUlCRUFlbDhkYz0ubE5XRnI1WUZXcnZEd3JZUnpIMFFBUEFRVDdtLUZPNDh5Zkwwb05fOVlUT3ltVHhnMEoteVRBLWo1WTdMdXZ2LTV3NnJReFJVRjk5NDJ4aTA5SFVLV3c=