Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://www.aieop.org/study/XLA e4311454-49be-49d3-bf10-a76ffd968b99_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuRUtvUkdiR3kzeTRhYW5VVHlvVXJvOWpiSG95UDZYTkhTc29hbmxrdGNrODNZZlc2emxzZUExZmNlaGRxdVlVbHJCZGxZK1NRblVLbnNYNTEwc09oaENIblRta08wNFZMbSsrQk5pekJZWGEwTWdTZUlTWDhvUXJlVVQ4NTU3aFhJcWJvdm54ZzBYbzdNUlo2TWo4K0hDdzhDWWpCN2VqU1k0Si9ZZVZ1U2E4UlFUczRscVRVVjR4MmxwUmZ0N3Z2ZTBrWlljbktVT1J5eDZldkxJb1Z1MzR2WWwxV1A3cFNtOVdaMFlzU2tEbnBnUEpLTlBPSkkvYkpZOXpDa0k4Rk5scHZMTHRvSXNROUVLMkpkcjJ5K3UzOXZUV01XcXJtUllkWmVFVUwxN2l3S2Q5aXBDYy9CZnhnUVhydFk0RE51SnpXbDlmcXBwSlhUaVZyZVFCajd5WFEzQmE1SGc5MDI2WktLVmZjZ1hzTGFxQUh5WDhrcXJXNzJBM0lxSytMRUgza1Z1M09pNzUremVWNG1Cb0FjakNKM0dCbHI2aFJGams0NHpDNDBoRmNFd1ZLQ2prT0QvcVl4SjNGY0pRaDYxWmQ0K25lTkUzVnZFSmhrdzVJMDl3NzFkVmNtS3NxWlhsaG9yMnJDL2NYK3VJR09YQThuWjM5RTNiNmhpMGw4TFNxa3N1dlZpT1ZSV2orbFp4b3FEYjVrN3lqNmxkRzBNTVo3NnJsZkF4cEFSZE1iUngrRVpHaUlsMnRoRk5jaVhLeDNkaUNjT0llTW5ERFRXbWZoK29LOTJxN2sybTNqUFBkd0xIZ0h4RXdJVVVEa2s2SzhIb0dadklYYW8xQWYwSHUxMVFQYk10MytleUdGV0hpNFZhZTROS0o5NFJtd1RIV3NQL21lRTdGOGVKVzhrOGtVYmtFUFJxYjRzaHZjY0tvdzgvYmNrTWdkMjhHNUdPTFkwOEIrVnlBWXJacmJNTHhTMTdwQnBnazJsZEJ1dzlmb0s5eXQzVGl3cm9YMjRyWDNDc3FYSy93SHlObnJBSXc0TnpnNWM3ODdWTDQzVFgwaWduK0kzT0dsNkNBU2xRdTZQRVIvNkVQKy9ORWdQNEEzc2hTcHE1VDJLdFo2UVMvTFVTZWx0UDNlT2dpcGsyb0M1ZFZ6QkJobUpYNkpHQWVjcU5ZWG5BeVZJUVY5UzZuaG9KQ2J1NDVlRmZNNmVERmZxcUtQTGt3NFdUMmN4Vy9JYXY4YmRTMk1lZk9MVzFUMWpVM0ppa2xnaXk3MGJKblpFRXhFSVZjQUVLQ2hPMitoRkRxN2ZKZHJ6all4M0FJTUJRMlF5eGUzK09jSHBweWJKR1Q5bklJeU40T0pHdnBoblYrcGtDNFBNK1RKaVltMGhSN2kzamR6R1k4ckZEOSs3S2s5QU5zb3R6UmN5UGJtNnJYazkybUtKVzNEVk1UNkpGeitRUDlEbE5uOVpZSVlEWGNzaVEzdWNMYWl3S0dvL0YyQzNJQ29Tb1Rqd2ZrOW51K0h0KzFKSXpGaEo2VmZ1cjFWcHBTTWwvSnJoTEZMM1RkbkVCbEZsNENsK203ZVhyaGhkcUFvN1ZWZ2dtTS9jZmRzenpMQW5TbDRKb1l1QXM0MmlIMCtrOTFHanNwTkRPMzRQbWVQdDJWR2EwL1F1d3crSVVLQTgxNkVBZU1Xd1JhdzZYRGZUZHhqTWM5VE9nc1dOSm8xSFZOdlVsS3pzb1RBZnRweGprN0tveHpUK1VNajVoc0NsWW15V0k4aWRVZi9xYUhhTTMrVVF1YmdBbEk4bStXUWpRY0xKcWtxaytpUktpVWc2M2VOdUlHSi9Dd3lCelNENSt3L3NaL3dRaCtIRFJiR1VnazBMRWRMRStBR0I5dms0SzN5Q2liY0cza1ptT2didGFENVlESjJydHhRSXdZNzJNL2NSZmExUXNmRGVidjIvVm5tVk1ncmVWZTAxd0h2QllrcUs4OFRVbVlHcEpnZk16ZFFyN0lJbU5yQzBlaW1ZY0hMTk1IYS9saUt4eTAraEtXTThlcWhUZTJSNE5uVFlBaVFlWmgvYmtiS2dPVXlReUNVSFh2d20zV01PSzVCTzZpUHI3K0NpYzFzUzRQZGg0SUV3R214aEJ1aWZmWVZMU3ZZSXBqLzBEakYxczNOV0VJT2FueEVucm1Qa3hqYWdvem5INFJxeVBhNmptaHIvdWxTbWVXUjZBOFliNkVsbTBRMThtckpOSXpMOGlOd2tsdWE1VGNUbWYwN2VvVVVOem1mSUROQ3h3MHJQb2NYRUJlZ0dlMDdVLzJCbUdkV0puZEs1aFJldCtEc3kvRnZzVUdNY3czNVdFMVdySXZiMTZYR0VtR1pJeWd5d3YvV0g5Qk9SSUZZZFVFeDdlOVJqVzJqeDgxamdEcG9wek8rUnp3eldZRDJkckNNczByaEZRZXF3aEkyb2dENXUvSkZ1M3hTeXdKN2k5Qk9janFzcjhiVHlxWFZRc3paTGpDQ25aOVkvZGQySUxoVU93WG5ZSlVJLyt6L2IyVVRndnJRdmVTa3M4SWMrYkNhU09DWm0xKzZ4dndFM0ltUmY0cVJYd1pIcTFkejFVQjlLRjAyakpzSFhGdjVnaDBJam1CMk5YK1hwNU9GL1BDVk5iM0NkUzhwMThFS3BtVXNRUklSSHJuVHFFUm5tMEhPSnYzb2JacTBOVnYrZHlPS2hqZHFnV2k5TXZQWTYwemx5K3NXRE5neFFEaHBJaWdpUHVQVzhCeUtBa282Q1MxY0dmRG5WSGo4RzY1ZWsxMDdSMWdiZ0E0VmZibGQzUUp5ZWhiMXBQWFdTSld3eVpzaTBPcEVGek9SMmUvcUh0NjdsdVRkb0k5VmZkOFhRMjU2U1NsTFdKMjdoSUdpcG5KS20vUlRnZ1VYWENUVzdhajlORllha2Q5VTN5eXBCYkcrSi9xRThRVzk4SXBUVzJ0QWhmS05pdmJ1M28yRW1sTkxVc2FZYmp4U1pQeXJMWEd4UkNxNy9kdkpZb3FUR3Q1K095cmFFNFNRRnN6RGh0NnoySkx6bGJzdm56OUZ2a2pRZlFTM0JKamVKajVNY3BtcStQcWdQQ3g2U2NWRWJyWjcrUXZQODJpSytwaG5LSWwySitabTY1NnRnMlNUV04yMGNiYVh6N3BGUlZxZ1BBK2hYSUk2ZjQ4UExPbWV2SDdYNFl2NVZ3cDlITHdrODIxR3VFdUFBTnpiTHN2WWEwQ3pXSnlaUHp6K3dCaW9KZWFpYUhUdHlvcFQvdUJFTXVqWmFzRlRJMDRxSWNBTXJqUXVUU2JGaThGdTgxTC9vL1MzVDdrTFhnMEZpUEpxQ213dVNpdWFKY2ZBR2w4OVVVUXAzZEd1WEFvZ0VBWmNyUFhlcjllQlJCVXV5T3JVcG9GdUxiZHJ1dzhQY1dsaWEyaktOYVpLQ1dmVFROeElUemFjOWZjcTVIV2RKWlZNc0FyaG9zeExBZ1FMb1l5VFlKNTVMVHdRYzd4NEpkSjUyb0ZzOUdxbU1Pd1BoSTFMenpBM3BFOE5VeURYWXBYZ213SVBWSEU0VEdTaFRJcGRNV1NYaTFmay9MNG1CVlg5VWg5SVRUTjYrN0k1cUd6akY3NDRCc1oyUHFJQW14SmpqV0p1Q0Jmd0FrS3lIbzduRkIrTDZLVVlzVjVIbE1BZ052aXMydkpzY283MUNQWjZOR0hDd2dIWE9FVUFVeDF3NGgvSHFqSzJmMVVEc085d3JtTkdvWVNsb2ZGZ0k2YnluRGV1M3JsbndlZjg0dEltRUY2Rmt4Z0gvZjg5eWwzbk5mN3loSjNWd2RzUTZoem92a0h6WTltWjByNmlIbjk4K0x6MitjNlFoMi9jUEFiN0hCVnh4az0uTFEzVnluZllUZmFqRm1JVDdweXNGWTZBM0ZEckswQkdIbjBoZG02S2liTEhqTkJMTWJDS0x1czZCeE14Y0FRLV9hNmc3OVlXNDlIdkdFWTRGZV9yWmc=