Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://www.aieop.org/web 2b98531f-4ae5-4974-a2c2-4e0f832b9d80_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkud01mS1NydUpDZXVwOGl5aGJNWHUzRzUvSGR4TDlGU3MyaXNJT1liK2tacFRWQ3NYZGs1NFR5NEV3SUh4UFZIWkt3cUFvYldGdVdScXNYTTZLUEl6bUZETjlWcVhHVzFlSVZ6WUNlT3dabXBHRXpPVUhPNVdoTDR0NVFxeXNpUmhtVnc4MWVpNWQxUTV0elp5S0pUNTM5WTdvOHVuYTBGeWtpSUxuZlZJazBpbXBEYWtwVlhoamVWa3N2TWI3YnppMDRxOW12RHhPSGRRblJWekJUZHp1ZG1qM0VjQnlxb1FVdTVyekZKYTJuWVd0bExlOUdITjBuUloyY2hFVGxlRmtXSThlMW1oMmRtY3V6MjJuUlFJbUxqVGNBemdZUG5PR1BFTDBNNXpNekw5Wlk5N2VVQzhYSUxGaVp3dFNrN01zejY0K1gySGh0OHpiWERSQnBrMUFTMEFQeWhCcUhNZUxwdWVNVHVaeVRkOUhuNVRvaFAzVTVJVWQ2U2hwcVVrN2RwSWlTTWZIUFRjR2FDZGsyZVZzbVVzVVBPTjlDdFY1UG9mSnJiZklZczV0a0VlU3NVWWtlaDU5WFBweWw4Si9vZ1V5SjNOdmZ5MFh4VFBKcnpzVitLaW5KNXZGa3hQV1FhQWQwaTJYWlp5bTlVVXRTZWN3cURRNlN4a2JrRm9ka216SWErYlNLREpNSEtMRHdGclVBUEpRSStCSzVaR05pd2sySTJqS1BrZEpjOTM4SDdRMWNLd1BYQk5jeXc3bjZXS1dmOEl1bGQ1Wld2NlpKQjZBVW0xVWNwNnNCNGMrR3VNS1R1Mmk1TG9kUllBUzZ5dWpoQzM0eHpreXh2Wnk3R2NuSFNDYmtQeUpQSlk0aEtvdmw3dU81dXlNVktyUk9wb1AvdDFsZW8yU3BsRHZaNXNaVUs2Q3BrTmtzV3I1cjU5S0p2blZVR3Voa2RiTFNmMkFNdVNJbnpuaEVIQ2Q4bDdyeWZpZWtRdFZuMzVObVU2My9FbkwvSnp1TTlhK004bzRYTEk4SVV1RTFiSkNJc0xqalBTTFNwR1lsWmZCR2pPYkhZRkhvMjhZMDlmM1lNWnI5VlNCMDExcnZmSElYMmw4Qnpwd1JoR0pvMktDaVAyN2VRNGs3OFRuSlBwVmxKeUo4ZUl0dXNTRkJjcnlBTHp4VFY0Ulg0SDNyRmk3dHAwWFgvQlNQNjBHQ0d4QkhRTWZRT2RBRlkvM2g4K3l6cVp3TnZsYUNUajhCaysvQjhucG9IRS83MVNUSVpuNmhHZGU3UVZVclF2WjhOS1NBbUlyNzlybGFlbFNLM1RGbmNyVHNQT2xaVjB4ZStxbThHUEtxMXRyQXRmZ3dKOFdrajZQajdyUnpqd2dkcWVZV1h2bEtSSWF1N1ZmdEVGYjlsekY4ZUZxc0NxcW5ZOGF3Q0M3YngxbllSU2VNQjh2TUFOTjk2VjJKd0xqR3lBaHBLUGI0bVFTbGE4KzhSVHIvOEdiWk5jYm9mL2hYcno5OEswYUxtWE1TL2U1b2F0RElsR1NBMXlFS0hJanF0VHZsRnFDWGlTS1VTWVU0VTE5MUwvRVBqVnBBNEh3elRhSDJ3NEVxb3loQW4xM2x2WkFxY29wVnVuTmhqUzRzVWFpVG5MWmltYWxGci84RkQyd3VPYUFBbG1CalU1c3Z6aWk1ZnNnaExHZUtkWkVRNTJ1TVIzL2NRcTFOS05RRjBkRThDZDFIWGpic21WQ1dVSFh1aGUxNVNDTjJtNlZuenZrb1EweEM1dFBZdzhKQ29lR1BXRzFBeXBsenpMbGltYWJGM1EzYjNSRWV6VDlMMkhHSThsc0g1alo2Q0tRb2JSZm5yRkVTdHFLU3ZwTWxneTdjU25lM2psWUVweXhDV2pnMnE3WmJIak9ySHdwOHNVVUE2SWJSUStQYVVKejlHcUovU1BCUWlzeGNTclhHdmdCQ0pBZzdRWTF2VTdGeml4ZFNTZnlqSFoxRE1vNEVMSzlXOUw4MFRCNzJvcmRXd21sbVpCTnhOU3p5VGpEbXcvWkhlZmpud0k1MDl2NGhxMGdYY3FkbEN4Qlk3eGdqME41SGlaaHRPc09Nb2hZQXFyZlNkMHpONTRESFlWNXg2SllPU002NmFvYWhVWWlRQktuSXNNY01tSCtzai9sQkdXMG9xUFFiQ1M2c2svbm1hN1REY1dLQVJ1cVhlNEhlOEdlR0pYSTFDZC82aVlYRGdua3B0eENsMGdPNG1IdXdSWC8ySTBVNU8zbWxUMmhOckdDTENoMEpDQWpqdEF6d3JEYmk1bXV0d3pqa1NZYWs4Q09UWjRQV1BEUU5LaU1qUjZpTU9uRUZUVDhxeHlmL0tLQm5lWDZCK0FLQzhUcnhrVVhyVVQ1cCswY0oxeitzN0dMT0h5WkhsSjBaVnl4TmE3czFacnJ1YjNVUVZUSVQyalpodW94VDBUSWFUS3JManp6NWhIdEpUemd1R3BnUXRydVExNTc4ZWo1L1RPNitVWDdFUE1XT1RKN0ZaYVl4Q0pCdjdYR3ZONFlPZWRQT2pkcHB5ZW1kYi9pSlpxdlFnZlNMUFJMUUVhNDdGSFlsNVdTclBRVTlRY3BRcVVlWmlmMDlsbmx0VUQ4VlFEVW52T094RE8yWUNhZFhlQytBa3g1eFh1bE9CVXgreU5TMnB4MG5jc3hjcFROZklHMEROK3JWb0Zld2oyQlY5RXVTM3pwKzN3eDU3TEdJYTcwbzhmUUpxc1RaK1VlMnd3eFhLZ1RabDQyN1Q5QlIyaGNCK2pJRlVhWmRvdndUMEMrdDA3VHo0bEExdjJoMGMxZHVYYXBRQ2ZZUnlZY1RlZXB1TVZZUWwyVUhxaVR0MkFmVzVsVHZWN1NRSGRRWXFaVkswVjB0eEl1YnZmNzRWN3J6bnZJQ1krcFc3WFJ4anVTY2RBUXkwVkNZenB6NU5UMVZTS1Jlayt5a3lrVWZDVVcvbVJJNjZhMGpsazRDaktOMk1ucnhhYzNIT3BlU2JqOG1iYjB3cnJ4MHhFci9RYXNnQVlKbldkbXpyZlpqelpKc0ZUSG1LSWFVTjFJWW5qLzU0aTdYZytxRkhDdXl3dVhIVFFNbCtEb3BPY1VLdTZJZjVDMCt3UlVYdEpYYStXdVN5aitVU1pKdFhjM2pMV3pVZzl0bGkyTWFrdVZ6aWZKcUdFeXVCdTNlSFhVLy9MR2xraWFseWFudjhPU0RpSWJJNGdEbzQzZEtldG1FYlZTeExQdi9LUk5PcmZESzBGMXh6UUh0a3A1WDB4OVBma0RUbUFybXgwTDEvUUNyQ1p5K2Y5UDUyTnJBUC9oam9vMTZFMjQxYTd5YjNEdVlQM002R1NndTZRWGt5SlRwMXRMRm1uZ3IzeDFzV05lN0Y0cU9mYjYxL1FEei9vNnZnQmphcmttVjBDajVLMXBoNXZWQVFtSjMrOTVES29WNHBWNWxpOU9MSUVPKzJuaHU4Um43WWZmeExPSkgwd0Jxb1dZdExQSlF0Z2pZMjRLem0vNlVVK0hvVHNPdHhWRndxcklXdnBIU2kwdkd3NnpTejhoaWo1VjJ5KzM4MTBYSXpxWTlQR3o5dEtDL0RjZDBTNkdSdkVWK0VMRnFJekt6UzRJbllmME03SkM5SUMvakkzSS9PdjByWHVvNTVtK1FJNmM0bHB3OXg5VkEyWkkxbUJYL0w2MFBya05NcllQcFhQcDhTdEtqY1dUYkNaUERqS3ozNG5DTTFJQ3lQN3JxVlRaTDNWWVRpcExVOFpaanAyYmY3ZDBmVHcrdE9ha3h5T2h2R3EreUY2b3Q4bjZSZkdoU2hQMnduTlhUU0ZkaXh2OHVjdVFvcHg2OUxJRWllQWM1OUtWVlRDK3BjaEdYZz0uU2hSZjhkNU1zTnU4bXZkWFA1blllNEFyZ0xjWDd4ckdOWEUzVllYZ3RzSVdGNHNPa0JNQ01iTktEcVRZTFR3VlRzY2kzdUNrdWZkdU1WdXdITmlIMmc=