Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://www.aieop.org/web c5ac3c74-cec6-4a65-ac7b-c6f509e5bd32_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuWUdBeWFWRG9WdTdMd3pqMk9GR2RVNU1ibkIyMTRGNVozYmlpVDJlMlpBa29OOXcxUk81VmxhSkd0SDFCOHlTRzhSRXpEMW1EODBYUmlzVG5lM3d0R0JLRTY1SG1wQU4xWGMrSEtZTVU1Zk02UUwwejFXeC9ob1M1Rm5NLzBmNUQ1amFxdEdxMlFaTCttYTNGZWx1TkxWeDFzckkydEtIb3NvODNNRmpsdjREdkhrbUcxRVF6Q1ZidnlMQzhqL05va3Y0eVBUd2RIbXlZeTR0NkFtaEdKcEVPc3Rod3I4aVhjTnBnQkdjY3VNS2lRVmlvNGJjREltZHJOTkJxOFAzQ2RMVGR5YXFUVUhGeDNUc2VxaUtPalZIMGRHTEtwMHVSSEk0Y1pVek9XaVo2ZDdzNkhFd1R3WDVlUlpRQ1NIc1lIcWN5MG1zbmh1T1FPK1F3RUNLcFNGNnAwclRsaUxwUmFqOHNQRTFSWVJ0WGFnVHhGa1hadHEwZ0dJSElhcm55djZ3dENPV2EweEVMbmVDZk1vcGZvRE5ya0hKU05zOFN2Rmt6bzFyVjhSUjQwZUhxU0JNYUNIeDRMYzFwc2RKU3c3Wjd6dFRkblBPVnpNc1kvTzFDYXBja2R6M3J3WVJOSGNQaWhTc1ZpTDNZSmgxWDFIa1J5YWp2Y29ibEVWd0c2NGlaQzh4Z3hGaWg0VnlQalgrNzdYYk54S0piS0F2TFk5TnZpV0Vrb29PZzdjTnM5TXFXZzhrNTFMdnNBVVdZWGlBS2pxNGkwRW1Bdk9SU2JEUjlDWGJoa09qakVuTzB3TzJCWlVmbVc2eHZlTlAvbFBJRVFFSC96R1JaUldGdFFBVzZNV09IcFNtaTdtQVRmSkpXNUorTm1IYVhQU1Y0YXJEMklyaFNpbVphNkhIZElQUGUzeEdiRWxVUVJucEM0NGtSMGt6Z3RBZXR5WWhGWGRuNUFZOXVTMlRRTUhxZFpvM2J2SmZjQkgveVRLbWl0bkkzTG1iaHNZS251ZUJsclB1M1ViN3NDTFYxQlpub1BXQWF3aTUvaUNDek1iaEozNjB5WUhWelE2WnBXV3RISEJjZkdOcHJHWFhlaFI2cmFKKzh6cUtXTTVBV0ZrTHA2VFZndFE4TEx6bkRXRmpmNlNKUHFmMW1vSEcxZHJiUVNQVkgwNnVma0ovalljMUJtYlUvNFJCcjJpTkYvU2NWNEh2NXhOMlhvVVB0S0plSm9LSHUvZGdwVnRjNVhtQjhlMFpvQ3oxcGVoeGZ5MXRPTWUzdUo4YzJDQkxSOTVmMi8wcEphUElhMTE4UWQ4ZUFBRWk5a0tyWXdydFVSRjNGclFBOXdwNDliMVdxOXZDQXNaY0FXYmJPbWxEcXpxQlpDZ0Q2NkJJUUF5TDJLSERVcVduTVdndldxYm1idVBCYW5hVGtHMUdNbStzSy83NENHTTdoczJmajU3aDA2eWE3Si9JWWJ2WTFkN0RKNFZPMmF3SmdlMDJpY09aL2lvNW1OMzNsSTdGelFSMGVmYUZUSklmUitaeTcrWVAxbHB2YnBhK0kvNGI3dWY2RVFLcjlKVDVteTh0STBtOGJ5MVJEalVYZmpoOElVNDkxNk1kZ0Z1aytabDBzazllckhFbTk0L21hYlpSa2hDMmNWOWh1Q3NIMWdzZURJSjBMUTg3RG1saEl2TktVWlc3bFpqN0NRRFdPOE1YTXRqZHhOT2NBQTMxemNraUZvdVBGV3FkUkRoZzRPQ1J0K0ozL21oTnZ5eGY4RGVRYlNVL3hyUC9PMVNvK2xaT3FsdUtxVmhlSkJsQVVyVGVpRnVVQ3RuZ3BIR2w4Q2lsTTAxcDFrUE4yWXRCZGtyTStFSUhhMlZucUtOSjZVTVRJQ3lwUG45bUdPL3RscE4yeUkvc2VVNUc0bWJTampuRm9uY3JUNSt2K1hCRC83QmF0SksvaEUyd0VCSGs5Y0RvRnZZY2ZsalgvTHVFMEszUytDaUIrcTRpelJxa0oyZ3VyeE1qeWM5T0IyU3d3RzJOcCtjZXI0M2Nta3N4d3Rxa2hMQk5FeGR4RzEybWJuL01PdXdQQ0FUODRRdzYwTllSekdLUzZrM3drRENFZjlxRWNlZEVDdjdIRnNhYWVVNjFiYWNiMUpQaG9rNjlVMDRBaVlMcU1lc01Pbk01aGxram9jd0RJQzhFeGdSWktkcnQyS1hRK2M2dVVTYUxUZXdjZmczNHlpLzY1anNxTWRWMDFIbW55UngyN3gzbDRoVjFmMlIwbW4zZ3VHcFF3SnpCK040OVRPTnp1aXlUaTRvcTZEUFkyK2ptQjdXR1ltRmk2Q2RwZVljV1YrZTR4MEJxeDFyYmhLYkhmSTdibnpUQ05naUlzbS9RenJKTWRXZWVxMG1qQWtidGJKdUNZcUZYeitiSFdiaXRZMzVJbW1MN1VWS2JvWDRPZFlpOURWNHp5U3dtbG1zVzhjR2dLWC9VRSsrNmlsWm40RjFoMGR4QjV4aHZEUG1oeDU4Q05Vd1Fma3g2akdJY21TR2NKTFIzSEk4TjlNZmRnQ1UwMkFiYVlNT3VuMTZ1cyt5NnNpL1h4SnhZdnBkSk1KNTFsMVJ6N3BDZ3d0bU56T2F2SXZMaUdNRHFoQnZEOFRBYVRkZDEvZUxJd0FQQlBtSUVicDlDNENML0NMK21wRUVwYWt5RE92MktWYUVvaEkwWDhKdWo1SjhLNmRuNzZLQWJHNnc3WUI1eUtZYTUwUWZ6MVhDS2hoSzVDWTU0NG1BUmFWM0NaT1BiNzNyajhQNXBPN1FwYmhQMnVjRjY0ZnErWDErb2JYazVldnRxNVRzbzlKdXRIT1RQYnFrN0c5SjVMekhtcThSaStDSi8zdHAvcHA2aC9IcTlFZm5qMXBFdVpBM0pqd1Q0bzhzQ0VOcmJJRElnTGQya1MxZ3NLV1crcU1QNERTOGdoZWg1cTFTdStpYXdseHYvMGhsZGtkc3M3dDlpQkNpc3prYmZ1cnNwdnlxU3ZwMmRzZzk2S3dkY3NRQkU2NXlBeWJDVEF3Zm9CRzdaclJBaitwYXRJS1JVV1k3NGhFdCtPMVk4SHV3eHI4QWFEZHFTNkx6TWVhVjB0Z1g0ZnRKRkxZL1RhL3dBNmI5cTJIaXNQMW9qL1pOcERIeFF1ak5xdUlFWDZvQmtvUkpLNUE0bzZMZHowV2lFQVFYYnErSndscXl1UUVRV0NUMWUrNng0eXlIRUlkcVhsSmhiTHdiSEwxSm8xcHo5MUUxZkNQTzJmbjUwaHE3ZWtGemsvVnNST3ZreEhCSHgwYmxIcVJjWnZXNENWVDZjcEw0Y0hmd1VOS2cvaUtzQ2JNNEo3dVQrRjZDTTlnSEpZYmR0Qm9MY3FjM1JuQTYwN05WRUU3MjZzbXoza1VoUnNLMjF0Q0NpOEhsZXhVWWEyMlB2bFp5ZDBydGREMWtML3hxMnVqdjJSNHJzUzZrc0hpek1yMVJKYlpLRTQ3U2t4Y2hLZXFERHJ0MzhnZzVpbU9tbmFKRXFmZTNJRkh4NGlEU2o5S00xL3dOTUtYcGNIbGVuMHVxTFNYUFFPWlBwMkhDQ2RXY2hjR1hqSGloc2pORHFDNFpSUko2bHBZUXZiQ0ZpU2lWWit6VUhUdnFqa0dvdlN4U3FLWVhLMmtCSEpPUkxvT3RZYndYVEE3ZzZoWVdHd3d5d2dEdTRFTytQemdUSGRyM2dpWTAvZHY5MlZxY3NRazRqTTlVTzg3S09ibm5EbmlWdDA1M3dab0Y5RndZa3FHeGY1cVZIK1FsWEhQWTBmNmtoaEpXa2Z6NlpZMHV2WnRTVTN0ek5tNGFncFc5WGpuTDNoU09EYkVYK011RFROOTJUSFRsRlNKL0RiRG1Rajk4Yz0udXlzRWcxcVhZQTFNVHN0LWFpZURSa3hna3E0aTVjdGhOaG9CSEI0bEl0T1dRc0VjTGpGNjQ0TTgtbmxVQnBoTmwxWVQ1dEhVTldoQWxPUVlSenV2b0E=