Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://www.aieop.org/xmr_studies/DIGA/index.php 8923325a-4adc-4834-aab9-19c3ccf6f9b4_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuRHhXTWZ6ZG1KMFFjNmpycTJBbGxIa1BuT0ljeWQxbWxIbmM2dklHRlExLzFyampZT3dBVk9ZUFpvbm96NEd3OHBNaTBpb1JIOUwxVDMxc2hISm9RSXVJMy9DQjM5a2wxcTBMSmtkak00enVRZjFBNkM1YjN3OTF0cWh5aGdISWs3cWZlNTVYcU40bU1KRlRnUFRhTy8ybnh4ZkpzWWdyNGR3Q3A1QmJxYTZJMU9IUGJpMnlVYUV4SitUWUZNQU85bFYzY2tkT0dEWkhLUjVQRk5zZVFVa3dyaGt3TjlLZmVyb0R5eEZFa1NNbkVoRUlkVHFiOEFkS3djODlIekdySUF5RkRvWlFvaCtlbnlMYlhlamJCK1BONDQ4b0tSSUlFeFdmdWdOaUJDWHBwYXNDVnAybjJjMXVrODBQYXB5bTJPTGplRWhRWmszZ1hxSzh2NVg4UVdJMTV1a1JDekdmK2RqYVFHa0RURXNHSVBHNjJEN1ZqdlBtc0YwUWE5VmJOVDNWK3ZCbzdNQk80NkFrWVhaSDhiOUtBN0xSVFdOTFd2d2w3N0tUSTlueTRHZVA2V0d6Q3Iyb1k4blhqU1dxVGNGS0g1ZzVFcGN2aUJWR2gxNzhOSXlHVE5mZ2dMWWhrb0V2Kzc5NEU2LzZ6Mnp6OGpmaVg0aTJBT2J6YzhNQnduRisxU0I4anVSemU4NFJhQ1huWmQvN05mb1lPUXBoMWdMdUZWeHlhQjRQNENnakw3Zmx2anRmaU1NemtVT2xYL3pDTG9ReEJWMGpQUTdXMzlRNXlwTVVUVHVwaE9TdG13aUZocDFlT2xHRUFBdGFOODNvdG1tWmdpVkhNYlM1WFhCeGRJY2UxclFiSGVmZGdZc0lZRFJINUlOY0hRQ0I2T2VEejZEN3hGQzRNUnlURlZ0UElUT0lkcjdSQ1NSN2tkK012YldXVlltVStXMUh3SEhyQ1loV3JvQ1kvemM2Z2pSYUtSa3FRM25jbkRnVk50ZXAwNGpSeUhiTzg1OGxEL0ZjeEhSSm1vdnE5NDUvYnJ2Yk5CbGJsaVduQUZsblFCYUJJUXhoSk9mZXFqYmw2U2lFeGJIMmppSTZMTzZNd1MzSkoxQ09CbWRFSWZxWTVaT3BkV1d2dDJ4WSt4aGNIV1M4UzZNbEVkNmE3NWZvWHdKeTNlMFpjVUV0TTRmZ2g5bUlMenR3NjZiR3BGOFArd1ZacWM5T1Q0WThuczA2ZjFrN2pXRWVEeG9XazJ5VlJMb0ZMYmxHNmlhYjJhR1JXYmhGSWE4WkhtVDRQNTVUTFE2MklPNHBNOEVRVDlqRXA4N0lBSGh3VXgxNUdqbjY0RGVqZ2VlVGFDR2QrQTZDOGFPZTNrREtuSjJ0TXFTY2dmRWpBNUdjSFJ6UFU0c1JsaG5yVWV1WVZVWUpndEg3VHovTmozSDJKLzg3ZXhqMmF6QzJscmhSRlN0RThCMHhYb3IxakdKQUFyTWlwM2VvOENMbkdJbG52VVZUVElRaFlvTnJvVHdiWmRtcURKcTRQOGZBTE1TbFZ1cHdncmlPSFNiMEhVTUw3UnI5Z2Mzb0hYVlhmTk9CVnFkcFdaNnFaU2lOYTNSUmoxZ3orTFpHWHh5alhxKzlZaFdtM2ttTHd0MUM1MnRZU3VnRncxSnhkVUxZd0J3YS9FT3lpVzEvZ2lEMFhVSzY3YUhINDZ6NGxjQjU5YTAzSTRndUdsTkNvM2ZuMy9xVmRLaVBvSFdjUTZQbVZHQlphY2N2NzRPM1FiYnNxMnBHaXptbGpMbXM2Y3dwenl5MFYrd3pZVGI1RVROZk8xWldVNk9OUVZxMU5PYkZlN3hCY0NXenlOS3lQYVh4T09EbjhPUXo2UHVMN0s3Uk5oZXhydFdjMDVXRWcxR3BMZVE2cEFkQmJEdGo4S043S3NzaWtwUzFseEYrdWlvSHovejBFZnFKZUdwZHN5R0R2Z2RmV2dMMklKNWw4bko2bnp0YkVzNmVRK2tHcHNFMlQxRW83T1QvRWxQd04vZXE0OU1HdU04dlE2Z3NTNE8yZXFDY1VNRDc1REVtWUNZcFVTZjhYd1RKVE82WnJWcnBsRHZNNWpJSXlESDFBS29QaldibW8zNUFDbSs3KzB1ZldiQ3VLL2hDUGwxdjg4cGhmTEk2QzU3Tit6MnFpdHE3VktOdTR1Sy9nRml6YndiU3FLTHVUemF2Rjd5WHkvSXEyeEoramRCUk9aRllia1F6MDF5aEdvYTdZU0xVZzl3MTh0TDltK2d3alhPY0V5ZjdqUHVNTnJvWFBGTzgxdXlCV1UzbHRMejVPLzRmV2JpcldZM3c2UnR5c0g0cHArWkNjNVdLa01TZGpBVDQvOHJoREhlQTIrOHJtVDBFWVBCcnQvNmpMRTNaQUVxeUw1WDhKeUNUMHZoSFQySGxtaW13WFQ4b2VlMnY5NEtkdFpyaFlSVzYwZW5DY21rV01pNHhDM2FIbHludUhOMU9vZW9Ra2I2Yy9saXlTTklrRUVHaHd2V0c3SEVCeHNkaHVKL0U4Y3FCS1J0ZE9aeTVDdU5jRjh4QWx4RnB5MEk1eERuT0R1dDdsK3cwS1Y0VUVXZnUzVURYbFQ3eWtieGRHeWNLOGxwYVJjUHFxeUpHMTF6TjNWK2dEKzF4YWJaRHY2RmJJaFNwSk1adWV0L3ozb0pnMDZOU1dVelVscGFsbnZ1ekRHbHorejNZUTB5b25HN094YWpXa0p4NDlyMnExSTBDRWJWeVV6Vks1OTU0RGtsTHkwRjVVSURqWXdoL25SeERFa3lDdGowTm5ra1BNbm1NMDZBR084cC85NUNGTnNySGloM1lmeEsrWjR2STUxaXJQVmphNVFCc3pxUEtQYlZkbjhCYkJJQ0gxZllWbXRsTEtPVjJWZUM4b3EyekdjMUc0dzFrZ2ltdFpyanRVU0ZjdFQxUTEvZzhMZHo0cUFtaU5XWWdiUUF3bnZiWjJWMW5XSmNSVFlIRlJMTUh2N1JSU2N1MnNoOVAxL2UySmlVakwrSVZZaVNOeEliSDJQdit4Uy9iU3lVeG5VZkt2d29DdE9YejNvTllGY2o0UE1jL2Vkb1IyeXgxUmE5YWN4U3U4Wk9PMHRHQnZYaTdEVVFHTktXMlVhVnlvK21nZm1mYmh3ZVRqclJNOG5xN3IxZnNlL1k0ZTNjdVFoUFFtMW5wbi9SRHp2UGdweW5EUnR2ZDhUOUNEQ1dHSUlSR1NodVNiN3ZhYURCRXNqVW5pYUNVLzdvOHJ3S1h5QytwcVovMmVaZmE5SjFEL2dMM0tiT3ZNWDg4RU1kenA0S25MZlRzM1ZzclJ6ZStxQmdMSWN4M2ZWUllrWGQvZ1RMNjRINE1sa2QrS085NmNPTHlUbklUZTJoTE04U0RTQlBXVmZmY2xyVGhhczV6NkdBRVlJQXFLM1c4a0hrMGxyc2NkK2tXU1c3MW9EeStKakY0bUNyM1RjRVdrMnN4SUlHVHJ0bEphQjFYQ0NnSkNXRnF5emllZEZlbjIyYUQ2SGMzTlpGeG43V3JhcHZyOWc2bndKb2FzRUJNZlN5NU4zWldtVDBwRmdUYzREQks2M21rcjBRN0JOYmM3S1QybmVXVnpRYjUzNVFCSzlNQ0Ezc2VId3JwRktMOEVKQ1RJaThLZnVlcEdza1hxdHhMWTI3UnBpU3BhcjBJQTFaOHlrWEljZ1R3b3lFM2ViY3hHVlI1YUpiWjhjTk13SXQ1NDh3RTJNT0dCZXFBTmNoY0lBMVdoQ2VEREE0azc1NGZVeEt3RWNPd1plZVk5R2EwbWFha0J3NFJyRHZhRGRtbk8wM3UwY29aNURzVjBiVDJEZ21meElwdWtOdC83cnJZM3dnM0krbU12RFNLd1NSZlE2V3g4MjBaV2ptMW4zV09uSE9lai52YXZWYktGVXJlSW93cVhDRHlqTDhDYjRzeTBZclpoZ05YS0c5ekdIdnA5eXdyWXRtVFBRTXhLRzVZRVZRRmFub1dqaXhHU1BkVzJvTHUxVWIxOGxXQQ==