Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://www.aieop.org/xmr_studies/EWOG2006/index.php 8f0fd0a7-bd54-4d47-b7e4-347ab4930cf0_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuMk8wQW82SUd1R04yRndhQlBNa1U5VWJqL0FYWjVWMU83cjFFSEx3dll3Rkdxais0V0pQbWpXVWtqSFB1cVBEM0s2Wk1GKzlYTW8zVFRZMmx6T3djRGxSUTFJWTVIcEQ0UzRSWHN5V1dNNWF1RE52OTJIcUJVcXBtTVIzdGI3WFJsSkRDZHJSSythZW9MSGJSV1hKZDJUYUNqcm1MY0U4Z29LWFRSYlE1U0hOUm9EQjBzZTVjTVllMDVkME1tOUdmZlZpK3JteUtWMlU4enY2S0hlYnpRUXJ0NUhybjVydFhUWVBqSDZOWlRPcWJpM2NBQllSSFgwTEhINDhkVWtZQVRxTER0UXR2Mjk4MjZDelN4RENKQzh0dlovRVlNWXFibXpTcGZBSlBUM3NXdHhWUnZpOStUTlhBSW1PTmFzQy85bkZyZW1obys1ejd1QmVFWWNzalQzNm5xbm9CQ042WWFCRnpUbUtzM2lFZ1dVZVhsdVI4TkxhOWNPMWVMazJBVlhwMk82dnRuRUJ4SGFZT2RJNEE3ZGl4cVhpZ1EwdUw5YkYrakVEaWJkakdSS2lrNGlkeDdtZVdCZ1dOUDZvMHZYVjFHSFhiQ01wRU01cE1jMmhvYnRqTjNjY2VNRnNQalNRUzY3Z1l1WEROOWZFRGJxVml3UjByL0VvOU1KaXRHd0Q3ei9aN0RsVEMxTFFtVG9kNEt1UlhZQ2dCMXJDVyttWGcyZERzWkRsVHJTUGRaWDN4VXpvZkFRdlR4aTRhZjExSmpobUYwcEVHeWVQL0R0QmlGOE9qbFhLcnVNSUo4UTNqU0h6WStnSjIrVVdHNnpsNzBObGpkQjRmQTFCM3dveVdjREpoem41T25pZ0FxR0kwWVk1TXpqQVNvNUFVbVRycFJML2p2RUtjekdIeWNPSFQrK3NOVDhCQWdwMm1iR2h3d3FFNkoxRHQ2cjZZSnhENjBzcWtUYTJTWFhkU29Rb1pQUU1RZkdLY3p1aE56dTlIWDBoRkhVaWVud2NUeFNwL0NMdHhRbmlza050Z3NNOUNaYnVyTGxIK2NkdzV1UTFSb00vZm1zOTB4eFZNeERjR0l5Qy94bW81SzlFelNWT0pNT0VaSUxzTDJ5VWNuQnBSaDk3Nzd4N2FmTS9rRGQzNktzUTZPOVNzcEhBU3V6NCt4Q1QzWEo1VFVkTyt2ZFBldHdzRFpucitKaTV6eTYra2Y3bEl3cTNMNU8rb3J1enI2cUo0RXVFQzZHUytLdHRqNkRCcjh5ZksyTkxSTzhOTHVDRTZLdXZ0MUNndkEzck10Y3BMWXpZeDJ2NmV1WThHUUh2dDBOTlJSMHdJME9QUTh5MlJBZTJxc0FvWXhJcDRIekxrWXpmWWkxN1ZBNng5MTJZN25iTWRuUmswU3ZLaGQrMmVwYjYvWVJLQmlkUTFSSkFHOFlJUXQ4blhMcG1TWmlBbVFhL2hTMFNveFBadVhBUE52RVdkblRRSm1CKzZpQndNck5vVnZrYVN2Yk9qdzZlSXA5QTlPT2g1ZGJ4Z0NIUDNSbkVkMDFBNzNjYnRnQkRya1BPellTTXNTM2ozcGNoMnJxWjBMcUtGYU1CaHpkS1VDNm4zcjVyVjVoZHlJeEhVT2ZEYUU5aE0wTGxFbjdUcDZWVENsWEU4RVNuRytzZTY1ekF4allsa3lSQnMwY09DS3poRTlOV1U5T1N2L09PSEtydVh3UnUxYlcxWnliQU8zUEQvWjVxdEFscEE1RjE0TDNmUk5INFZ5cFczTHBWUllpZENqcWN1N1d5TWhEc3NqbmJkM3oxVTVlNDlCamtCYnUraEpRNHNWVjZHN3dWaWV2SzlrRzBNZ0ZvVVpuTEVXdXRacE1hZW15SWJBR3RmNE5EZVdiSUhZM1RHSVNKQXhBbFl2NlRDL1pmeVFyd2h2WmVpcjZrVVlkcVdkaHY1WUdvcXZ6WjBQeTR6NlZxck50TTJYaFVPaWQxaDFYWEpMRENKZGNWdVVJZVludkZzbUJGOXAvaVl2YnB0SVYrUHgvR3NEazgyeXpaeUhJcyt5OTZUYW14dGlCMDdJeEFDalBqUC9KTyswRWhaNWdqaG1nVElYNVlnajNqVWFSYWF4aEUycENybGRxQ2VRZHlTVy90Nm5LVGdlV0hQMVRiQVBqamQydmQrbHFQbk85eHorcHJXTHFkdXZRM1dxQ3R6amF4anIraCtlY2hNZDRyaGRQMVZRTWwrOS9wWEt5SUpwb0RhNWtKSkExTTJXd2orN2JHclc2aFNPKzZVTTVKTFdtR2NJWlZHOVVUZXFGNVRZMkZyME5DaEliQ3E0MGV1bEpScHA0a3M0cE9rR0FLTExXcThFQU1SWTRKUk05b1ZtRWdPa1k0dE1IWEtoZll0czFtZDMwYk1CektudzgrSWJXbldBL0I1T2pna3FnMjFUYm1XbmUrS1czTHVqOHNITXM3YmVxVnpqRVdLMXNkd1JuTi93UzNaaldyclorZ2t1eHhIbGhOWWRUaGk4ZmFVaDNsenk5cVl6UU1qUTBDQmFrTVh3akZYY2ZSenQ3OVBoREMyQlg4eGN5MW9lb2lrRGpWdEtSdml6VVliRFM1MURwUmN5Q1QwWFdPc1ZuUW93cUpGUTcxTTgwem5MZ3lMcEhZbU5kemhqYTFHK2VSNkxxM3pZY3BVSzNHZnZEWDVTOWF4cjk2czV1SWU1ZnJRS0c4Vlp4SFE2bzRkWXF1RDVNL29xU01FS0p2NzNBRjVMUVlRbTU1QTJSMENJTWRYMmdFclF5MnRBL0pycm0yazJ2SmQ0VWVKWU5lZUxENExtZDByZGkwQTcvVUtoRnVISDEzbWpZeStQUFJ2Mm5HcytYSExxTjBSQWhiSWphR2RlTTg1ajFoVms0eHhDZ3VRUlAxL2hoK1NKWFcwY3V6RStkTHVHR3N2OUZSdzVpbHRmVUUwaC8ycnlsbEdhTWI0UXByVXpsbmYzQ0RxaGZvVUExUFQ0YlZHUnZoeUNIVmxyMm9oZ1JFSEdLMjFCMUhHMjhlNEdUOFN5d1p4UE92czFQSCtNNzl5cVN6bjkwQ1RCV2ZkQnUxc1lDVkluTU1GQ2k5bzlLL2xjdDhHU1J0d2Rvc0p6SEFqVkJlZEljQmIzcGhEYlhyL2pDNjJiQXhvZ3FIWkQrbzIrNjZjSGdkZkFWQVdPdEZVQUZCMXdkQWZHOURMTGJwQk5LYkpwZEFuOGVFRFA5LzMzYmNKTEJJd21kRndDSVBtdXN1c3RmV28xTnZNUXJQNkt4c3JYV2JidENiLy9SSDBkWG1lREVjM21XdmlYOWQzUTA1MXFkbEpMTWV6cTVTYUt4TDdVQU9BV1ArcUxYamo2MDg2WEVrYjROTm9LdHI3SVozdWdFY0d3Y25DV2d6b2FpUENleEdrT2xFSWtuVGI5ZmVTdUxOQzgrTVErSVBYVVMvWDZlMWkrNUw4UTRHUnhlQjBFcnZ3T2p0WjJqNXZUVXpqb1NGNFV2VE5IcjRRY2ZPODR5aG9SOVkxU2hPK2hXSlQ5S05JcVZoSVlSbWJLSzAySWNxRDFTQlJOeWR3SUxYVkdYekNpbjBmT1Y1amc0VXVTdlRFbHNrSTNSNCtlSUN0RE9wNnZaWGpvaHQ4MlF5ODdOREgxeXQyMFhrUSs2QnFMekgxYndlNjFNa2R2cWdPVWpFd213WDd3S0RDaGFuYzkyR3loNG8zRHBBY1lzRVZSclNzQnVkSVRRdXlHMzNyZXRyYWtvVzM2WkJQUVRFWUVhbCtuZlUyZW5qb21YWWdwcjZad0pMeHVsVktGc3g4SlJML0prLzFRVDNPTGhHVjFGb3NJWlUyY010M0VybldLOE5yczVkZk9BYUNkQlU5bU1lQ1lRRG8vSnZZUm5mNTRQOFdvNHE4VWJnUC8vSlZnV05nbFRoODIxZTYvdk5ZaXc9PS5UZTk2QWZyMVhFaFVYcktrckVvNElzWGhCWUhYeHZMUmY2OHpma3hGVmZIdU4xM2xmTFljQjBzUmN5bllFNXFzeHBZM1p6VTYwdjdFVU1rdGM1UmdtUQ==