Apereo Central Authentication Service (CAS)

https://www.aieop.org/xmr_studies/LAL2017/ 218c295d-aa8a-4bdd-a005-9f6061c81269_ZXlKaGJHY2lPaUpJVXpVeE1pSjkuK2ttM1dlTlZYNEg0RHJacDJuUCtEdUlJdWU3WE9rUXNIazl1SExpRExzaGpybVU4Y0FRV3JoYldvd2hkUlRQaVFmMjR1dE5kMWt4STRxTkpNbm1kMDhYYzBrM2RQdmcwNGY0OWR6aEkwaTJkOE9KekM3ZVNZYWNsNjFITTcxQTc1SzgxSXZqYnZ1Y2hlMFFmMXZjUlJzRlZ3Y2V3MWhleWI0UXZhZFU2czJjazJRdTNObFlVTkxKTm15d0pBL2w0OWtJVjZSMWRoSWtBYWJyc2tkZ2laNDU5NFQwZExVOXZTbStOaVQ4RVVhWFpsblRtYStRSmNuTFVEY0ZMLysxSmlzSVNGZ2xiK0NQbUxONjVNTlczYmVieU5WR2lya3lHOXFnWlJFU05uZ2M3NnpiZDRvSkYvd0RtN1BkcEV1UkIySVlxUlp4UWFkQ2xJRWc1R0kzQ2xoZEgxcm5XR3c2Y0gwdVRCRlJnV2E0WnN1ZGQvTzV6aE1EY3d5WjVxREl4TVVucjlNUTVmYVNxL29JbUV1aDV0UUx0K0Y1RmloY3hhb254czVrWWE1Y2MrZmUvdk1UYzJEVDVTRVAyeW5veDhobTk2OHBlZjNoSlJHcEVJczV3aFVTSkVoaHQrQkFpS3ZMUUJkbzlyT2xPNXo2dlNZUzJYSEJIdmJLdzQrS09wUWFoRHhEWFB6ZlZCczZtRjNORThKMkdyd1p5WkN0SmpMd1ByT0VVcUk4TVd2VFJRdUpKZXZSb0JZV2diRTR1dWJjMjNwSDVtd0F2SFRIbmhaTDEyNENidHRUc280S1RQOEcwYlBJRzI0VTdsaXFUazFqSUhvRy9hdzZoYVBpd0NOdHpZbUc2aXlPcWVyUldVWkN1dG5lZmg4ZWl2UG91eW1mY3ZZY1RoVDlyRHNac0lxVVI5ZjN4Z29LV09UQ3J1Q0cvRjQrMEJ2c0laVmdBQ0ZkVG5DNEZwU0JpLytmWExFWWJTNGZ5MDFoOE9XVDdNQXRmbE5oeVZubVVZNXBGaGw1UDdFNExpUm0zTEo3VnVUYkZ0TDRCaHVlZnN6NUN2Tk9Sb2pCdXloeFNOVEVvN3RvZzg1YzZicjFKRGhLOHQ3eEhJNGZVU2VIZ1AxUEl0eGVNQTBRN3NTNHM3UUpMaG5IOFpwalhFV3JrWDljNXZyMURacTFaTTBzVW92cm1IbkFZRTEyak1lV0J6SVRvNkZhK25rU1k3WmN3K0Y0YUxZTW5JZU0yeDBmcmVHcXFMYS9qZEp3M3BOVERUWEw4OXFTVkEzTWVJZGVwNHMrakFOd0VGVGFqdGlvaFB5M3RDZXVoR2dtSlhjRHpIK3dneDMycXdlTFlZb3dPUm12TVNRbit1OVhCajNPU25zNDVYbDFOdTFTUmJIL3Y2Rzg1cmhXTXNBYXd1RTgwd3E2MzRHMEZhdlMyU0sxUlZKcFVLQ3VhdzQ5dDRRVERCRld5MFRxVTV0bXhqYnZRYmhuQnU5RGxNM2kvWExITGJsdlMwYjk5NnFDeS8vbC92SmdESG5ZQm1CMEtBTXY0c0UyS25uLzRYMVRFampicmcvaEp5MTRsMURjVk5kRnlIWTk3YU44R0dpSjFRRXZ4WnE4ZGl0ZFRDYVA2YU1MZlFmbkFCbW1IcHByVmMyRFA1cHFHVVFqTGVJN3JGN01RVG5BbDlVbDFJNDJVcktVRjNPNHN3NkdBRFRxNUtjbWpBU0hGL01yalRoMVMrZEovNGdTeDFIeGNURWVoZEZTRzlOTTlqdk9ReHVuUzI4L3QvOFRsaXRDdk96ZHlRTDBLdDlQVldqUUxvbEthdkM0TFlXQk1VWXhBa0ZVeGNLdjNRNVVFdnZ0WkxMak5iOWxTYUZSU0t2eU5kSHdoU0xJNGVDQlE4cTM5d3ljYzB1TWJkaStNaSt0MmhlVVdnNlQxVGhxVUpqa3Nva2hzOStDQmF6WnE1bkl0REVhYXdVWjF2amNVTkdTMW4xMmw3RkRLZlJ1VjF3WGRyVU1xcjY3UU9BY2ozek5rSmhBakZ2T3cvT1NTOVVaODRYUjBZMDkvUExXWkx3VEdFUDhxNVFDcVdrTDVwM1ZhYTFoL09SZHJBQzJyUVlkek1DNGx6RDRYSEwrKzFlRnlSRUxpa2N6YVFRVEdVL0RjVFljdnUvMWxVbWFnRS9sS3hOdVhlb2o5ZWxFMjNzbUx0UGY5ZTN3OGhyeS9HalV2VkhCb25KTWVsSk1DSjRZakYwVnhBdXNkREtzbnRmMDhJSlhORWV3S05UdVVDVTR3NXFiZURkcXhuZGJNWTAwcjEvdVpwZndkc0VDMXJHWnduU2RHMVdzMmpzN0FmL0FPeEtRT3lKNmtoNVN4UTRaWWV4VjB0dGxYVEtwVlhCRVp0MjN6cXJrTENib25yRDNtV2Naem5PUXQ5WlNVTmN5R2d3YjRRVnRpSUFISXRUTFZZRWZZdXI0QjFvN3d2d1RrRFkxSTdTT0Z5VG1DdmQ3K2pueVVQbDRoQWlXTjllNTdPMjl4ZzlWSUFlYVppTnFqZFRtM3MrR2N1eW1WK2lLS2l0WjBwa2sxL3EwVERrZlh5bWJQMDFtWUF1eENtZ2UwdDdLT2JsNUVzUXhZeEtSdVE5anBaU253cVFLT3kra3VWbHIzdi9qTW8yaHh2NUdMUlJKZ1lFeENiQ0RFWldCOEFTMlY1TTVQTytIWFE4TElnektyWmZ3Q2JZbmNYaW4xN09BNWNsa1FrNTFWL091K2kvc3Q5c1JRS2R6Q2tobjhWUXNwd1hSMGFYRGl4cTVMNDMvaXBMQ2VJdEYrY1BYYi9KSjVaL1czVUFGZCtkZXJhaUNndkw0dWJ6TmtjZFpNcHJoSEU0TkJBUUhUcldFdklxUGc1Y04yb2lnb2hrUGh4YUxXdXpCRy9Ud0F2WTljTzd1Sk1QbjJPN3A0YUwzN3BGd0szSVVvZmtZUnBlNzdwT2lWR09ZZHFMczMyOXpvd09UUTRkbDU1N0dxVXdyd3N1a3hYQkxuZkIzd3A1SEdMTy9EMXN6NmlXRWdGSGl4Qzl6UzlmdWJBREVEMXdaMFZOc21rM1NZR0VSRWpPLytvMUNxWHJ5L0V0YzdsNENhYVVjRjVGSDN2TFU3b0h5dHNDSmZ3OGhPQVlhZkQ1N1RWejVrYng1UXdjSXNhZ0s4WWMwSmZjTC81K2d4K2pzSnVIZEZDbFlwazEvMlZnQ1lwK1NsL3RxaDNHYjBkcFI3L2UyUWZDMGVmTDVjUjZwcENQbzgzczJLdEdWMkdwb1JtbzQwRkVYVm8zbjJORW1BS2pnOURZaVNkNzJMS2NzcDNCZEpOY1NLS1lkUUdNa1FoMjlIK1k0N29yajFzTTlZSk5MUnRaK1lCWTUxcG9SSi95Zno1bnBIcFdUY0owRGFPeHcrRzdBSlAxWkpQTzNrMkk5YnhxUmk2Q0dXNUU5M2MvK0ZkOGZlM0xyR0Z1QitkUVVUdFVpRWh5blkxeDViWFNRY0NLRXFhQkxiQ3FSbXVjRXM0SGRFb3cvT3JVNHViNVNJS3dCUUg4SDg2ZWlxYkZ0OVhhSWpKK0JQelZPK2dBczFzREpjQThnMlFVSHd1SlZpeGhiZFMwNWNUanByRFREKzdiQ3d3OFlGbVk3M3c1UUZRMWIwUE1ZR05DcGZwZDhmQ044R2VWektNbFduZ0dySEVtTEhiVnRrM1hudjVTQTdDcHlBL2l2bjJFWC9zM3NuUWJMeVdpNE8xSkJWR0dBVnhkRHZGSWt5UUExY3FVeEdpcE56Y2ordVp5OC80NVZzT0k1WkdnQnNMRlJ4dUI1Uk1UL0QzdTlpV1ZJL2NoUDJUSjhYRGJ6ZFhCZjVhem1UWFFEYW4wVW0zeXc3Vmk5eVV0SEc2UG1CclBTRWNONW04dUpGcjZkVC5WQlJjdmZnQU1pM2pZLXFPSUFCRlIwZG5YdWRaQVNRMlF6S0hRQjQxNHRkTUxjY0hXQ0gwZklsdW9PaE1KXzdQVnlEV1EtS2ZEQzJGRUJPYUo3R3MxZw==